Ändra meddelandeinställningarna i Dropbox Paper

Dropbox Paper skickar några olika typer av meddelandemejl:

 • Ändringar i dokument eller mappar du äger
 • Ändringar i dokument eller mappar du samarbetar i
 • Kommentarer där du @nämndes
 • Dokument eller mappar som delas med dig
 • Veckans aktiviteter i dina mappar och dokument

Mejl med veckans aktiviteter

Mejlet med veckans aktiviteter ger en sammanfattning av de ändringar i dina dokument och mappar som gjorts föregående kalendervecka och skickas varje måndag. Sammanfattningen innehåller följande:

 • Bocka av att-göra-uppgifter från dokument du har skapat
 • Uppdateringar av dokument i företagets mappar
 • Uppdateringar av dokument som delats med dig (ordnat per mapp de ligger i)

Papers standardinställning är att skicka veckans aktiviteter per mejl. Inaktivera mejl med veckans aktiviteter:

 1. Öppna Dropbox Paper.
  • Om Paper redan är öppet: gå till aktivitetsströmmen genom att klicka på bakåtpilen.
 2. Klicka på din avatar (om du inte har någon avatar visas dina initialer).
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Ändra inställningen Skicka en veckosammanfattning till Nej.
 5. Klicka på Spara.

Mejl med aviseringar om dokument och mappar

Paper skickar som standard meddelanden om ändringar av dina dokument och mappar. Det går att redigera de globala meddelandeinställningarna i Dropbox allmänna kontoinställningar.

 1. Öppna Dropbox Paper.
  • Om Paper redan är öppet: gå till aktivitetsströmmen genom att klicka på bakåtpilen.
 2. Klicka på din avatar (om du inte har någon avatar visas dina initialer).
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Välj om Skicka mejlmeddelanden ska ske Alltid eller Om jag inte har läst dem.
 5. Klicka på Spara.

Du kan också anpassa meddelanden för enskilda dokument:

 1. Öppna Dropbox Paper.
 2. Klicka på dokumentet du vill inaktivera meddelanden för.
 3. Klicka på ... (ellipsikonen).
 4. Avmarkera Följer eller markera Följ.

Du följer automatiskt alla dokument du äger.

Meddelanden om kommentarstrådar

Du får meddelanden om kommentarer i ett dokument i dessa fall:

 • Du har skapat dokumentet
 • Du är @nämnd i ett dokument
 • Du följer ett dokument

Om du inte har skapat dokumentet får du meddelanden om kommentarer första gången du @nämns. Du får dessa mejl varje gång en kommentar läggs till i en ny eller befintlig kommentarstråd där du deltar.

Du får även ett meddelande när någon svarar på en kommentar du skrivit om ett dokument (oavsett om du skapat dokumentet eller inte). Om meddelandet skickats per mejl går det att svara på kommentaren direkt i mejlet. Det går även att öppna dokumentet och svara i kommentarstråden.

Delningsmeddelanden

När du delar ett dokument i Paper får de inbjudna ett meddelande. När kollegor öppnar dokumentet du delat med dem får du ett meddelande om detta. Meddelanden visas i meddelandefältet i Paper, Papers mobilapp och i Dropbox-klienten.

Om inbjudna inte öppnar dokumentet inom två arbetsdagar får de en mejlpåminnelse om att du har delat dokumentet med dem.

I flera steg

När du får ett meddelande visas det som standard överst i meddelandefältet (Meddelandefältet är feeden som visas när du klickar på klockikonen överst på skärmen.) Om du inte visar eller läser meddelandet i fältet skickas ett meddelande via Dropbox-klienten (om den är installerad). Om du inte visar eller läser meddelandet inom två timmar får du ett mejl med innehållet.

Det går att ändra inställningarna:

 1. Öppna Dropbox Paper.
 2. Klicka på klockikonen för att öppna meddelandefältet.
 3. Klicka på Inställningar (kugghjulsikonen) intill Markera alla som lästa.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community