Formatera ett Dropbox Paper-dokument

Dropbox Paper formaterar dina dokument med kraftfulla verktyg. Skapa tabeller, tilldela uppgifter och infoga emojis med kortkommandon och snabbmenyer.

Obs! En del formateringsalternativ som markering och understrykning av text finns endast som kortkommandon eller markdown. En fullständig lista med kortkommandon och markdown:

 1. Logga in på Paper.
 2. Skriv och1 / på en Mac eller Ctrl och / i Windows.

Avsnitt i denna artikel:

Formateringsmenyer

Paper har många formateringsalternativ för redigering och sortering . Visa menyalternativen genom att dubbelklicka på ett ord eller klicka och dra över ett textavsnitt.

formateringsmeny

På den här menyn går det att göra följande:

 • Skapa text i fetstil
 • Genomstryka text
 • Skapa avsnittsrubriker eller underavsnittsrubriker
 • Skapa en punktlista
 • Skapa en uppgiftslista
 • Lägga till en länk
 • Skriva en kommentar

För andra formateringsalternativ kan du klicka på en tom rad och använda menyn som visas till vänster.

Alternativ på den här menyn:

 • Infoga en bild
 • Infoga en fil eller länk från Dropbox
 • Skapa en tabell
 • Skapa en uppgiftslista
 • Skapa en punktlista
 • Infoga en sidavgränsare eller en kodrad

Stäng den här menyn genom att klicka på ikonen  X  intill menyalternativen.

Rubriker

Paper har tre rubriktyper: H1, H2 och H3.

Du kan lägga till en H1 eller H2 genom att använda formateringsverktygsfältet eller:

 • H1: Tryck # och tryck på mellanslag. Skriv sedan rubriken
 • H2: Tryck ## och tryck på mellanslag. Skriv sedan rubriken

Du kan lägga till en H3  genom att göra en hel rad text till fet stil eller tryck på ### och sedan på mellanslag.

Tabeller

Lägga till en tabell i ett Paper-dokument:

 1. Klicka på en tom rad i dokumentet.
 2. Klicka på tabellikonen (Infoga tabell) i menyn till vänster.

Formatera tabellen:

 • Ändra kolumnstorlek: Klicka på kolumnens kantlinje och dra till önskad bredd
 • Ta bort enskilda rader eller kolumner: Klicka på  -  (minusknappen) nära kanten på den kolumn eller rad du vill radera
 • Lägg till eller ta bort flera rader eller kolumner: Klicka och dra knapparna + (plus) eller - (minus) nära kanten på en kolumn eller rad
 • Skapa en helbreddstabell: Klicka på och dra ikonen längst ner till höger i tabellen
 • Ordna om kolumner: Klicka och dra till vänster om en rad eller överst i en kolumn för att ordna om.
Formatera en tabell

Innehållsförteckningar

En innehållsförteckning skapas automatiskt för alla dokument med rubriker. Visa innehållsförteckningen genom att föra markören över de staplade linjerna i dokumentets vänstermarginal.

Anmärkningar:

 • Innehållsförteckningen inkluderar endast text som är taggad som en avsnitts- eller underavsnittsrubrik i dokumentet (som H1H2 eller H3).
 • H1-rubriker saknar indrag. H2 och H3-underrubriker kan ha indrag, beroende på var de finns i dokumentet.
 • Behåll innehållsförteckningen synlig genom att klicka på någon av dess länkar. Innehållsförteckningen ligger då kvar även om du flyttar bort markören.

Uppgifter och kryssrutor

Det går att skapa kryssrutor genom att skriva [] or [ ] följt av ett mellanslag. En kryssruta skapas automatiskt. Den går att markera eller lämna omarkerad.

Använd kryssrutorna till att tilldela någon uppgifter genom att @nämna någon på samma rad. Den taggade personen får ett mejl som länkar till det objektet.

Markera rutan när du är klar med en uppgift.

Kodblock

Kodblock gör det möjligt att bädda in kod i Paper-dokument. Gör detta genom att trycka på ikonen +  på sidomenyn och klicka på symbolen {}.

Det går att välja ett annat programmeringsspråk bland kodblockens formateringsalternativ. Visa formateringsalternativen genom att dubbelklicka på ett ord eller klicka och dra på ett ord eller ett textavsnitt. Den här menyn öppnas: Den här menyn öppnas:
Programmeringsspråkets kod
Det går även att skriva tecknet grav accent före och efter ett ord eller textavsnitt för att fånga inline-kod:
inline-kod

LaTeX

Dropbox Paper stöder LaTeX. Aktivera LaTeX redigeringsläge genom att skriva $$ i dokumentet. Sedan går det att skriva fullständiga LaTeX-symboler i Dropbox Paper. När du är klar går det att rendera koden genom att trycka på Enter eller Retur på tangentbordet.

LaTeX i Paper

Emojis

Lägg till en emoji genom att skriva : (kolon) för att visa tillgängliga alternativ. Här går det att antingen klicka på emojin du vill ha eller fortsätta att skriva motsvarande kod:

Emojis i Paper

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar
  Community-svar

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Kontakta support