{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Formatera ett Dropbox Paper-dokument

Dropbox Paper formaterar dina dokument med kraftfulla verktyg. Skapa tabeller, tilldela uppgifter och infoga emojis med kortkommandon och snabbmenyer.

Obs! En del formateringsalternativ som markering och understrykning av text finns endast som kortkommandon eller markdown. En fullständig lista med kortkommandon och markdown:

 1. Logga in på Paper.
 2. Skriv och1 / på en Mac eller Ctrl och / i Windows.

Avsnitt i den här artiklen:

Formateringsmenyer

Paper har många formateringsalternativ för redigering och struktur.

På paper.dropbox.com

Visa menyalternativen genom att dubbelklicka på ett ord eller klicka och dra över ett textavsnitt.

formateringsmeny

På den här menyn går det att göra följande:

 • Skapa text i fetstil
 • Genomstryka text
 • Skapa avsnittsrubriker eller underavsnittsrubriker
 • Skapa en punktlista
 • Skapa en uppgiftslista
 • Lägga till en länk
 • Skriva en kommentar

För andra formateringsalternativ kan du klicka på en tom rad och använda menyn som visas till vänster.

Alternativ på den här menyn:

 • Infoga en bild
 • Infoga en fil eller länk från Dropbox
 • Skapa en tabell
 • Skapa en uppgiftslista
 • Skapa en punktlista
 • Infoga en sidavgränsare eller en kodrad

Stäng den här menyn genom att klicka på ikonen  X  intill menyalternativen.

På mobilen eller surfplattan

I mobilapparna för Paper kan du komma åt de flesta av dessa formateringsalternativ. För att visa formateringsmenyn:

 1. Öppna Paper-mobilappen.
 2. Öppna Paper-dokumentet du vill formatera.
 3. Tryck på en rad eller Redigera så bör tangentbordet visas med formateringsalternativen ovanför.

Rubriker

Paper har tre rubriktyper: H1, H2 och H3.

On paper.dropbox.com, you can add an H1 or H2 by using the formatting toolbar or the shortcuts listed below.

 • H1: Tryck # och tryck på mellanslag. Skriv sedan rubriken
 • H2: Tryck ## och tryck på mellanslag. Skriv sedan rubriken
 • H3: Type ### and press space, then continue typing (you can also add an H3 by highlighting and bolding an entire line of text)

You can also make H1 and H2 headers more bold by highlighting and bolding them as you would with any other text.

På mobilen eller surfplattan kan du använda ikonen T för att välja en rubrik eller B för att ändra texten till fetstil.

Collapse headers

You can collapse content in your Paper docs to make them easier to read.

To collapse content in a Paper doc:

 1. Håll markören över en H1- eller H2-rubrik
 2. Klicka på triangeln som visas till vänster för att minimera den delen av dokumentet
 3. Klicka på triangeln igen för att expandera den delen av dokumentet

Detta minimerar allt innehåll mellan två rubriker av samma typ. Till exempel: när du minimerar en H1-tagg minimeras allt innehåll mellan den H1 och följande H1 i dokumentet.

En minimerad rubrik visas som minimerad för alla samarbetare i dokumentet.

Tables

Lägga till en tabell i ett Paper-dokument:

 1. Klicka på en tom rad i dokumentet.
 2. Klicka på tabellikonen (Infoga tabell) i menyn till vänster.

Formatera tabellen:

 • Ändra kolumnstorlek: Klicka på kolumnens kantlinje och dra till önskad bredd
 • Ta bort enskilda rader eller kolumner: Klicka på  -  (minusknappen) nära kanten på den kolumn eller rad du vill radera
 • Lägg till eller ta bort flera rader eller kolumner: Klicka och dra knapparna + (plus) eller - (minus) nära kanten på en kolumn eller rad
 • Skapa en helbreddstabell: Klicka på och dra ikonen längst ner till höger i tabellen
 • Ordna om kolumner: Klicka och dra till vänster om en rad eller överst i en kolumn för att ordna om.
Formatera en tabell

Innehållsförteckningar

En innehållsförteckning skapas automatiskt för alla dokument med rubriker. Visa innehållsförteckningen genom att föra markören över de staplade linjerna i dokumentets vänstermarginal.

Anmärkningar:

 • Innehållsförteckningen inkluderar endast text som är taggad som en avsnitts- eller underavsnittsrubrik i dokumentet (som H1H2 eller H3).
 • H1-rubriker saknar indrag. H2 och H3-underrubriker kan ha indrag, beroende på var de finns i dokumentet.
 • Behåll innehållsförteckningen synlig genom att klicka på någon av dess länkar. Innehållsförteckningen ligger då kvar även om du flyttar bort markören.

Uppgifter och kryssrutor

Det går att skapa kryssrutor genom att skriva [] or [ ] följt av ett mellanslag. En kryssruta skapas automatiskt. Den går att markera eller lämna omarkerad.

Använd kryssrutorna till att tilldela någon uppgifter genom att @nämna någon på samma rad. Den taggade personen får ett mejl som länkar till det objektet.

Markera rutan när du är klar med en uppgift.

Kodblock

Kodblock gör det möjligt att bädda in kod i Paper-dokument. Gör detta genom att trycka på ikonen +  på sidomenyn och klicka på symbolen {}.

Det går att välja ett annat programmeringsspråk bland kodblockens formateringsalternativ. Visa formateringsalternativen genom att dubbelklicka på ett ord eller klicka och dra på ett ord eller ett textavsnitt. Den här menyn öppnas: Den här menyn öppnas:
Programmeringsspråkets kod
Det går även att skriva tecknet grav accent före och efter ett ord eller textavsnitt för att fånga inline-kod:
inline-kod

LaTeX

Dropbox Paper stöder LaTeX. Aktivera LaTeX redigeringsläge genom att skriva $$ i dokumentet. Sedan går det att skriva fullständiga LaTeX-symboler i Dropbox Paper. När du är klar går det att rendera koden genom att trycka på Enter eller Retur på tangentbordet.

LaTeX i Paper

Emojis

Lägg till en emoji genom att skriva : (kolon) för att visa tillgängliga alternativ. Här går det att antingen klicka på emojin du vill ha eller fortsätta att skriva motsvarande kod:

Emojis i Paper

New formatting options!

We've improved the way headers and document titles look in Paper:

 • H1, H2, and document titles now have an increased font weight by default
 • You can bold an H1 or H2 header by highlighting the text, and then pressing the B in the formatting bar or typing cmd + B on your keyboard

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support