Spåra och återskapa ändringar eller åtgärdade kommentarer i ett Dropbox Paper-dokument

Beroende på din roll i ett Paper-dokument (skapare, redigerare, kommentator) går det att spåra ändringar i ett dokument. Dokumentets skapare och redigerare får:

 • Visa en lista över ändringar
 • Återskapa (eller ångra) ändringar
 • Visa (och återskapa) åtgärdade kommentarer

Obs! Om du har kommentarsbehörighet får du inte visa dokumenthistorik eller åtgärdade kommentarer.

Visa och återskapa ändringar i ett dokument

 1. Öppna ett Paper-dokument.
 2. Klicka på Uppdaterat….
 3. Under Dokumentändringarfinns en lista över tidigare redigeringar.
 4. Klicka på Ångra bredvid den senaste ändringen.
När ett Paper-dokument uppdaterades

Visa och återskapa åtgärdade kommentarer

 1. Öppna ett Paper-dokument.
 2. Klicka på ... (ellipsikonen).
 3. Klicka på Dokumenthistorik.
 4. Under Kommentarshistorik finns en lista över åtgärdade kommentarer.
 5. Återskapa en kommentar genom att rulla till kommentaren du vill återskapa och klicka på Markera som olöst.

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar
  Community-svar

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Kontakta support