Använder kamerauppladdningar

Kamerauppladdningar kan automatiskt lägga till foton och videor från kameran, mobilen eller surfplattan på Dropbox. Dina foton och videor blir då tillgängliga och visningsbara var som helst i ditt Dropbox-konto. 

Du kan använda kamerauppladdningar på två sätt:

 • Trådlöst från mobilen eller surfplattan med appen för iOS, Android eller Windows Mobile
 • Genom att ansluta kameran, mobilen eller surfplattan till datorn och använda Dropbox-klienten för Mac eller Windows

Dina foton och videor laddas upp till en mapp som heter Kamerauppladdningar i ditt Dropbox-konto.

Krav

Funktionen Kamerauppladdningar är tillgänglig för:

Obs! Är du Dropbox Business-kund, läs om hur du laddar upp foton till ditt konto.

Om du vill använda kamerauppladdningar måste du:

Obs! Kamerauppladdningar är inte tillgängligt när du använder dataroaming utomlands.

Välj system för anvisningar:

Android

Aktivera kamerauppladdningar

 1. Öppna Dropbox-appen.
 2. Tryck på menyknappen.
 3. Tryck på Inställningar.
 4. Under Kamerauppladdningar väljer du Aktivera kamerauppladdningar.
 5. Välj Tillåt.

Du kan också välja hur kamerauppladdningar ska fungera på din mobil:

 • Vad som laddas upp: Välj om du vill ladda upp endast foton, eller både foton och videor till mappen Kamerauppladdningar.
 • Hur det laddas upp: Välj om kamerauppladdningar ska fungera när du använder dataplanen eller bara när du använder wifi.
  • Obs! Kamerauppladdningar fungerar inte om du har kamerauppladdningar inställt på endast wifi och sedan ansluter till wifi via en mobil hotspot.
 • Använd dataplan: Väljer du att ladda upp genom att använda din dataplan och wifi kan du välja om kamerauppladdningar ska använda dataplanen för alla filer eller bara för filer som är mindre än 25 MB.
 • När uppladdningen sker: Välj om kamerauppladdningar ska fungera endast när mobilen laddas eller ange en gräns för batterinivå. Blir batterinivån lägre än denna gräns slutar kamerauppladdningar att fungera.

Vill du inaktivera kamerauppladdningar använder du samma instruktioner och väljer Inaktivera kamerauppladdningar.

iOS

Aktivera kamerauppladdningar

 1. Öppna Dropbox-appen.
 2. Tryck på personikonen.
 3. Under Kontoinställningar väljer du Kamerauppladdningar.
 4. Växla Kamerauppladdningar till På.

Du kan också välja hur kamerauppladdningar ska fungera på din mobil:

 • Ladda upp videor: Välj om du vill ladda upp foton, eller både foton och videor till mappen Kamerauppladdningar.
 • Använd mobildata: Välj om kamerauppladdningar ska fungera när du använder mobildata. Dropbox kommer inte att ladda upp videor när du använder mobildata.
  • Obs! Kamerauppladdningar fungerar inte om du har kamerauppladdningar inställt på endast wifi och sedan ansluter till wifi via en mobil hotspot.
 • Använd mobildata för videor: Om både Ladda upp videor och Använd mobildata är på kan du välja om videor ska laddas upp med mobildata.

Vill du inaktivera kamerauppladdningar använder du samma instruktioner och växlar Kamerauppladdningar till Av.

Windows Mobile

Aktivera kamerauppladdningar

 1. Öppna Dropbox-appen.
 2. Tryck på kugghjulsikonen.
 3. Välj Kamerauppladdningar.
 4. Växla Kamerauppladdningar till På.

När den aktiverats lägger Kamerauppladdningar automatiskt till foton, även när Dropbox-appen är stängd. Foton laddas endast upp när:

 • Mobilen är ansluten, och batteriet är nästan eller helt fulladdat
 • Den är ansluten till wifi
 • Telefonen är låst

Vill du inaktivera kamerauppladdningar använder du samma instruktioner och växlar Kamerauppladdningar till Av.

Ändra inställningarna för kamerauppladdningar

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Öppna flikarna Filer, Foton eller Favoriter .
 3. Tryck på ikonen med tre punkter ( ... ).
 4. Tryck på Kamerauppladdning.
  • Aktivera alternativet Ladda upp när appen är öppen i inställningarna för kamerauppladdningar. Detta säkerställer att foton laddas upp även när mobilen inte är låst eller ansluten, så länge den inte är i energisparläge.
  • Aktivera alternativet Använd mobildata för att ladda upp dina foton när appen är öppen, men du är ansluten till mobilnätet.
  • Obs! Kamerauppladdningar fungerar inte om du har kamerauppladdningar inställt på endast wifi och sedan ansluter till wifi via en mobil hotspot.

Obs! Automatisk videouppladdning stöds för närvarande inte på Windows Mobile.

Mac

Aktivera kamerauppladdningar

 1. Om du inte redan har gjort det ska du installera Dropbox-klienten och logga in.
 2. Anslut kameran, telefonen eller surfplattan till datorn. Du blir då instruerad att ladda upp foton till din Dropbox-mapp.
 3. Välj Importera foton och videor med Dropbox

Om du tidigare valde att inte använda kamerauppladdningar med din enhet kan du aktivera funktionen genom att följa dessa steg:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen.
 3. Välj Preferenser …
 4. Under Importera markerar du rutan intill Aktivera kamerauppladdningar för. Du kan välja att aktivera kamerauppladdningar för foton och videor eller bara för foton.

Foton sparas automatiskt i mappen Kamerauppladdningar i ditt Dropbox-konto.

 • Android-enheter: Välj Anslut som diskenhet i statusfältet
 • iOS-enheter: Lås upp enheten för att tillåta att kamerauppladdningar fortsätter
 • Obs! Kamerauppladdningar fungerar inte om du har kamerauppladdningar inställt på endast wifi och sedan ansluter till wifi via en mobil hotspot.

Windows

Aktivera kamerauppladdningar

 1. Om du inte redan har gjort det ska du installera Dropbox-klienten och logga in.
 2. Anslut kameran, telefonen eller surfplattan till datorn. Du blir då instruerad att ladda upp foton till din Dropbox-mapp.
 3. Välj Importera foton och videor med Dropbox

Om du tidigare valde att inte använda kamerauppladdningar med din enhet kan du aktivera funktionen genom att följa dessa steg:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen.
 3. Välj Preferenser …
 4. Under Importera markerar du rutan intill Aktivera kamerauppladdningar för. Du kan välja att aktivera kamerauppladdningar för foton och videor eller bara för foton.

Foton sparas automatiskt i mappen Kamerauppladdningar i ditt Dropbox-konto.

 • Android-enheter: Välj Anslut som diskenhet i statusfältet
 • iOS-enheter: Lås upp enheten för att tillåta att kamerauppladdningar fortsätter
 • Obs! Kamerauppladdningar fungerar inte om du har kamerauppladdningar inställt på endast wifi och sedan ansluter till wifi via en mobil hotspot.

Linux

Funktionen Kamerauppladdningar är inte tillgänglig på Linux. Besök Dropbox Community för uppdateringar och mer information.

Ladda upp foton från flera enheter

Kamerauppladdningar laddar upp varje foto och video till mappen Kamerauppladdningar bara en gång. Om du inaktiverar och sedan aktiverar kamerauppladdningar på nytt, eller om du har kamerauppladdningar aktiverat på både telefonen och datorn, laddas dina foton och videor upp bara en gång.

Visa foton i Dropbox-appen

Du kan visa alla foton i Dropbox genom att välja fliken Foton (fotoikonen) längst ner på mobilskärmen.

Uppladdning i bakgrunden

Bakgrundsuppladdning: Tillåt kamerauppladdningar att slutföra fotouppläggningen i Dropbox även om du inte har öppnat Dropbox-appen. Som standard laddar Dropbox-appen inte upp filer när appen är stängd. Om du aktiverar bakgrundsuppladdning återupptar Dropbox uppladdningen av foton och videor när appen upptäcker en större förändring i var enhetens finns.

Obs! Bakgrundsuppladdning gör att kamerauppladdningar fungerar mer effektivt. Den samlar inte in din platsinformation.

Dropbox Business

Om du är Dropbox Business-användare går det att använda kamerauppladdningar genom att koppla ett personligt konto till ditt jobbrelaterade konto. Lägg till foton och videor från mobilen i det jobbrelaterade kontot genom att välja enskilda filer och lägga till dem manuellt.

Kamerauppladdningar stängdes av för Dropbox Business-konton den 9 april 2014. Ändringarna har gjorts för att hjälpa dig att hålla isär personliga och jobbrelaterade filer.

Använde du Dropbox Business före den 9 april 2014 eller ditt jobbrelaterade konto tidigare var ett personligt konto har du kanske en mapp som heter Kamerauppladdningar . Funktionen kamerauppladdningar kommer dock inte att fungera med ditt jobbrelaterade konto.

Läs mer om hur du lagrar foton i ett Dropbox Business-konto.

 

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support