Använder kamerauppladdningar

Kamerauppladdningar lägger automatiskt till foton och videor från din kamera, mobil eller surfplatta i Dropbox. När nya filer laddas upp till kamerarulle eller galleri läggs de till i ditt konto.

Dina foton och videoklipp blir då tillgängliga överallt där du loggar in till Dropbox.

Du kan använda kamerauppladdningar på två sätt:

 • Trådlöst från mobilen eller surfplattan med appen för iOS, Android eller Windows Mobile
 • Genom att ansluta kameran, mobilen eller surfplattan till datorn och använda Dropbox-klienten för Mac eller Windows

Dina foton och videor laddas upp till en mapp som heter Kamerauppladdningar i ditt Dropbox-konto.

Vem kan använda kamerauppladdningar?

Kamerauppladdningar är tillgängliga för användare av Basic, Plus och Professional (och Business-användare vars teamadministratörer har registrerat dem för tidig åtkomst) med följande undantag:

 • Dropbox Basic-användare måste ha Dropbox-klienten installerad på datorn för att använda kamerauppladdningar

Obs! Om du använder Dropbox Business (och inte är registrerad för tidig åtkomst) kan du ladda upp foton manuellt från ditt personliga konto.

Vilka är kraven för kamerauppladdningar?

För att använda kamerauppladdningar måste du använda följande programvara och enheter:

Kamerauppladdningar fungerar inte om

 • Enhetens batterinivå är låg
 • Din mobila enhet använder roaming

Välj system för anvisningar:

Android

Aktivera kamerauppladdningar

 1. Öppna Dropbox-appen.
 2. Tryck på menyknappen.
 3. Tryck på Inställningar.
 4. Under Kamerauppladdningar väljer du Aktivera kamerauppladdningar.
 5. Välj Tillåt.

Du kan också välja hur kamerauppladdningar ska fungera på din mobil:

 • Vad som laddas upp: Välj om du vill ladda upp endast foton, eller både foton och videor till mappen Kamerauppladdningar.
 • Hur det laddas upp: Välj om kamerauppladdningar ska fungera när du använder dataplanen eller bara när du använder wifi.
  • Obs! Kamerauppladdningar fungerar inte om du har kamerauppladdningar inställt på endast wifi och sedan ansluter till wifi via en mobil hotspot.
 • Använd dataplan: Väljer du att ladda upp genom att använda din dataplan och wifi kan du välja om kamerauppladdningar ska använda dataplanen för alla filer eller bara för filer som är mindre än 25 MB.
 • När uppladdningen sker: Välj om kamerauppladdningar ska fungera endast när mobilen laddas eller ange en gräns för batterinivå. Blir batterinivån lägre än denna gräns slutar kamerauppladdningar att fungera.

Vill du inaktivera kamerauppladdningar använder du samma instruktioner och väljer Inaktivera kamerauppladdningar.

iOS

Aktivera kamerauppladdningar

 1. Öppna Dropbox-appen.
 2. Tryck på personikonen.
 3. Under Kontoinställningar väljer du Kamerauppladdningar.
 4. Växla Kamerauppladdningar till På.

Du kan också välja hur kamerauppladdningar ska fungera på din mobil:

 • Ladda upp videor: Välj om du vill ladda upp foton, eller både foton och videor till mappen Kamerauppladdningar.
 • Använd mobildata: Välj om kamerauppladdningar ska fungera när du använder mobildata. Dropbox kommer inte att ladda upp videor när du använder mobildata.
  • Obs! Kamerauppladdningar fungerar inte om du har kamerauppladdningar inställt på endast wifi och sedan ansluter till wifi via en mobil hotspot.
 • Använd mobildata för videor: Om både Ladda upp videor och Använd mobildata är på kan du välja om videor ska laddas upp med mobildata.

Vill du inaktivera kamerauppladdningar använder du samma instruktioner och växlar Kamerauppladdningar till Av.

Windows Mobile

Aktivera kamerauppladdningar

 1. Öppna Dropbox-appen.
 2. Tryck på kugghjulsikonen.
 3. Välj Kamerauppladdningar.
 4. Växla Kamerauppladdningar till På.

När den aktiverats lägger Kamerauppladdningar automatiskt till foton, även när Dropbox-appen är stängd. Foton laddas endast upp när:

 • Mobilen är ansluten, och batteriet är nästan eller helt fulladdat
 • Den är ansluten till wifi
 • Telefonen är låst

Vill du inaktivera kamerauppladdningar använder du samma instruktioner och växlar Kamerauppladdningar till Av.

Ändra inställningarna för kamerauppladdningar

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Öppna flikarna Filer, Foton eller Favoriter .
 3. Tryck på ikonen med tre punkter ( ... ).
 4. Tryck på Kamerauppladdning.
  • Aktivera alternativet Ladda upp när appen är öppen i inställningarna för kamerauppladdningar. Detta säkerställer att foton laddas upp även när mobilen inte är låst eller ansluten, så länge den inte är i energisparläge.
  • Aktivera alternativet Använd mobildata för att ladda upp dina foton när appen är öppen, men du är ansluten till mobilnätet.
  • Obs! Kamerauppladdningar fungerar inte om du har kamerauppladdningar inställt på endast wifi och sedan ansluter till wifi via en mobil hotspot.

Obs! Automatisk videouppladdning stöds för närvarande inte på Windows Mobile.

Mac

Aktivera kamerauppladdningar

 1. Om du inte redan har gjort det ska du installera Dropbox-klienten och logga in.
 2. Anslut kameran, telefonen eller surfplattan till datorn. Du blir då instruerad att ladda upp foton till din Dropbox-mapp.
 3. Välj Importera foton och videor med Dropbox

Om du tidigare valde att inte använda kamerauppladdningar med din enhet kan du aktivera funktionen genom att följa dessa steg:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen.
 3. Välj Preferenser …
 4. Under Importera markerar du rutan intill Aktivera kamerauppladdningar för. Du kan välja att aktivera kamerauppladdningar för foton och videor eller bara för foton.

Foton sparas automatiskt i mappen Kamerauppladdningar i ditt Dropbox-konto.

 • Android-enheter: Välj Anslut som diskenhet i statusfältet
 • iOS-enheter: Lås upp enheten för att tillåta att kamerauppladdningar fortsätter
 • Obs! Kamerauppladdningar fungerar inte om du har kamerauppladdningar inställt på endast wifi och sedan ansluter till wifi via en mobil hotspot.

Windows

Aktivera kamerauppladdningar

 1. Om du inte redan har gjort det ska du installera Dropbox-klienten och logga in.
 2. Anslut kameran, telefonen eller surfplattan till datorn. Du blir då instruerad att ladda upp foton till din Dropbox-mapp.
 3. Välj Importera foton och videor med Dropbox

Om du tidigare valde att inte använda kamerauppladdningar med din enhet kan du aktivera funktionen genom att följa dessa steg:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen.
 3. Välj Preferenser …
 4. Under Importera markerar du rutan intill Aktivera kamerauppladdningar för. Du kan välja att aktivera kamerauppladdningar för foton och videor eller bara för foton.

Foton sparas automatiskt i mappen Kamerauppladdningar i ditt Dropbox-konto.

 • Android-enheter: Välj Anslut som diskenhet i statusfältet
 • iOS-enheter: Lås upp enheten för att tillåta att kamerauppladdningar fortsätter
 • Obs! Kamerauppladdningar fungerar inte om du har kamerauppladdningar inställt på endast wifi och sedan ansluter till wifi via en mobil hotspot.

Linux

Funktionen Kamerauppladdningar är inte tillgänglig på Linux. Besök Dropbox Community för uppdateringar och mer information.

Ladda upp foton från flera enheter

Kamerauppladdningar laddar upp varje foto och video till mappen Kamerauppladdningar bara en gång. Om du inaktiverar och sedan aktiverar kamerauppladdningar på nytt, eller om du har kamerauppladdningar aktiverat på både telefonen och datorn, laddas dina foton och videor upp bara en gång.

Visa foton i Dropbox-appen

Du kan visa alla foton i Dropbox genom att välja fliken Foton (fotoikonen) längst ner på mobilskärmen.

Uppladdning i bakgrunden

Bakgrundsuppladdning: Tillåt kamerauppladdningar att slutföra fotouppläggningen i Dropbox även om du inte har öppnat Dropbox-appen. Som standard laddar Dropbox-appen inte upp filer när appen är stängd. Om du aktiverar bakgrundsuppladdning återupptar Dropbox uppladdningen av foton och videor när appen upptäcker en större förändring i var enhetens finns.

Obs! Bakgrundsuppladdning gör att kamerauppladdningar fungerar mer effektivt. Den samlar inte in din platsinformation.

Dropbox Business

Kamerauppladdningar är tillgängliga enbart för Dropbox Business-teammedlemmar som är registrerade för tidig åtkomst. Kamerauppladdningar blir tillgängliga för alla Dropbox Business-användare i en senare uppdatering. Om du är Dropbox Business-användare med tidig åtkomst, läs mer om hur du använder kamerauppladdningar.
Om du är Dropbox Business-användare går det att använda kamerauppladdningar genom att koppla ett personligt konto till ditt jobbrelaterade konto. Lägg till foton och videor från mobilen i det jobbrelaterade kontot genom att välja enskilda filer och lägga till dem manuellt.

Dropbox Business-användare som är registrerade för tidig åtkomst

Kamerauppladdningar är tillgängliga enbart för Dropbox Business-teammedlemmar som är registrerade för tidig åtkomst. Kamerauppladdningar blir tillgängliga för alla Dropbox Business-användare i en senare uppdatering.

Läs mer om hur du registrerar dig för tidig åtkomst.

Viktigt: Så här undviker du att lägga till personliga foton i ditt Dropbox Business-konto

När du aktiverar kamerauppladdningar i Dropbox Business laddas alla foton i kamerarullen (eller standardplatsen där dina foton lagras i telefonen) upp i mappen Kamerauppladdningar i ditt företagskonto. Om kamerarullen innehåller personliga bilder laddas även dessa upp till ditt företagskonto.

För att undvika att lägga till personliga foton i ditt Dropbox Business-konto rekommenderar vi följande:

 • Se till att det inte finns några personliga foton i din kamerarulle innan du aktiverar kamerauppladdningar för ditt företagskonto
  • Om det finns personliga foton, säkerhetskopiera dem på annat håll (t.ex. i ditt personliga Dropbox-konto) och radera dem sedan från kamerarullen innan du använder kamerauppladdningar för ditt företagskonto

Obs! Användare som har kopplat sina personliga och företagskonton kan ha kamerauppladdningar aktiverade endast för ett konto i taget (personligt eller företagskonto). Som för alla Dropbox Business-användare: när en kopplad användare växlar till att använda kamerauppladdningar med företagskontot, laddas alla foton i kamerarullen upp till företagskontot.

Jag är registrerad för tidig åtkomst. Varför fungerar inte kamerauppladdningar?

Endast Dropbox Business-teamadministratörer kan aktivera och inaktivera kamerauppladdningar för teammedlemmarna.

När kamerauppladdningar har aktiverats av administratören måste varje teammedlem (inklusive teamadministratören) aktivera kamerauppladdningar individuellt.

Om du använder Dropbox Business och administratören har inaktiverat kamerauppladdningar för ditt företagskonto, kan du fortfarande använda kamerauppladdningar för ett personligt konto.

Kamerauppladdningar är inte tillgängliga för följande: 

 • Dropbox Business-teammedlemmar som använder Android for Work eller Dropbox Enterprise Mobility Management(EMM) for Android
  • Det beror på att Android for Work skapar en separat arbetsprofil som inte tillåter åtkomst till kamerarullen
 • Dropbox Business-användare på Windows Mobile

Jag använder mobilappen. Varför ser jag inte fliken Foton?

Dropbox Business-användare måste gå direkt till mappen Kamerauppladdningar i sitt Dropbox-konto.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community