Dataöverföring mellan EU och USA

Enligt EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG måste företag säkerställa vissa skydd vid överföring av personuppgifter från EU och Europeiska ekonomiska gemenskapen till USA. Dropbox förlitar sig på olika rättsliga arrangemang för överföring av personuppgifter, inklusive kontrakt med våra användare.

Dropbox följer ramverken Privacy Shield i EU och USA samt i Schweiz och USA enligt framställtan från det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EU, EES och Schweiz till USA. Dropbox Privacy Shield-certifiering finns på www.privacyshield.gov/list. Läs mer om Privacy Shield på www.privacyshield.gov.

Genom att följa principerna för Privacy Shield säkerställs att en organisation tillhandahåller ett adekvat sekretesskydd enligt EU:s direktiv om dataskydd. Mer information finns i vår sekretesspolicy (dropbox.com/privacy).

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar
  Community-svar

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Kontakta support