Dataöverföring mellan EU och USA

Enligt EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG måste företag säkerställa vissa skydd vid överföring av personuppgifter från EU och Europeiska ekonomiska gemenskapen till USA. Dropbox förlitar sig på olika rättsliga arrangemang för överföring av personuppgifter, inklusive kontrakt med våra användare.

Dropbox följer ramverken Privacy Shield i EU och USA samt i Schweiz och USA enligt framställtan från det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EU, EES och Schweiz till USA. Dropbox Privacy Shield-certifiering finns på www.privacyshield.gov/list. Läs mer om Privacy Shield på www.privacyshield.gov.

Genom att följa principerna för Privacy Shield säkerställs att en organisation tillhandahåller ett adekvat sekretesskydd enligt EU:s direktiv om dataskydd. Mer information finns i vår sekretesspolicy (dropbox.com/privacy).

Besvarade den här artikeln din fråga?

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!

Svar från community
  Svar från community

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Twitters support

   Guidad hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Twitters support

   Guidad hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Twitters support

   Contact support