Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Allmänna dataskyddsförordningen 2016/679, eller GDPR, är en förordning av Europeiska unionen som innebär en betydande förändring i det befintliga ramverket för behandling av enskilda personers personliga data inom EU. GDPR introducerar en rad nya eller utökade krav som gäller för företag som Dropbox som behandlar personliga data. Den kommer att träda i kraft den 25 maj 2018 och ersätter EU:s nuvarande direktiv 95/46 EG, eller Dataskyddsdirektivet.

Hur har Dropbox planerat att uppfylla kraven i GDPR?

Dropbox har åtagit sig att alltid skydda våra användares data enligt lagliga krav och god praxis. Som beskrivs i vår Trust Guide och bevisas av våra befintliga förfaringssätt, som är certifierade enligt ISO/IEC 27018:2014, uppfyller vi redan många av kraven i GDPR. I enlighet med vårt engagemang för våra användare fortsätter Dropbox att utforma och utföra våra detaljerade planer för efterlevnad av GDPR och kommer att uppnå fullständig efterlevnad före den 25 maj 2018. Vi gör också ändringar för att se till att våra processer och vår praxis uppfyller eller överstiger specifika moment inom de nya förordningarna.

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar
  Community-svar

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Kontakta support