{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Allmänna dataskyddsförordningen 2016/679, eller GDPR, är en förordning av Europeiska unionen som innebär en betydande förändring i det befintliga ramverket för behandling av enskilda personers personliga data inom EU. GDPR introducerar en rad nya eller utökade krav som gäller för företag som Dropbox som behandlar personliga data. Den kommer att träda i kraft den 25 maj 2018 och ersätter EU:s nuvarande direktiv 95/46 EG, eller Dataskyddsdirektivet.

Hur har Dropbox planerat att uppfylla kraven i GDPR?

Dropbox har åtagit sig att alltid skydda våra användares data enligt lagliga krav och god praxis. Som beskrivs i vår Trust Guide och bevisas av våra befintliga förfaringssätt, som är certifierade enligt ISO/IEC 27018:2014, uppfyller vi redan många av kraven i GDPR. I enlighet med vårt engagemang för våra användare fortsätter Dropbox att utforma och utföra våra detaljerade planer för efterlevnad av GDPR och kommer att uppnå fullständig efterlevnad före den 25 maj 2018. Vi gör också ändringar för att se till att våra processer och vår praxis uppfyller eller överstiger specifika moment inom de nya förordningarna.

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

    Andra sätt att få hjälp

    Community

    Twitters support

    Kontakta vår support