Dropbox integritetspolicy: vanliga frågor

1. Hur länge behåller Dropbox mina filer efter att jag har raderat mitt konto?

När du raderar ett Dropbox Basic-, Plus- eller Professional-konto börjar vi radera de filer du har i våra tjänster efter 30 dagar. Är du användare i ett Dropbox Business-konto är det bara administratören som får inaktivera ditt konto och radera dina filer.

Här finns mer information om hur länge vi behåller raderade filer.

2. Vilka rättsliga grunder har Dropbox för att behandla mina uppgifter?

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla Dropbox-tjänster enligt vårt kontrakt med dig. Dropbox använder dina uppgifter till följande:

 • Tillhandahålla, uppdatera, upprätthålla och skydda våra tjänster och vår verksamhet. Vi gör det till exempel enklare att dela och samarbeta genom att lagra dina kontakter och göra dem tillgängliga för dig att använda.
 • Kommunicera med dig genom att svara på begäranden, kommentarer och frågor. Kontaktar du oss angående frågor om eller problem med tjänsterna kan det hända att vi använder dina personuppgifter för att svara.
 • Skicka mejl eller andra meddelanden till dig. Det kan hända att vi kontaktar dig om viktiga ändringar i våra tjänster och med tjänsterelaterade meddelanden. Dessa kontakter anses vara en del av Dropbox-tjänsterna och det går inte att välja bort dem.

Dropbox samlar in och använder dina uppgifter för att främja våra berättigade intressen i driften av våra tjänster och vår verksamhet. Dropbox använder dina uppgifter till följande:

 • Förstå hur du använder våra tjänster och för att kunna förbättra dem.
 • Skicka marknadsföringsmejl och andra meddelanden i vissa fall (se avsnittet Marknadsföring i vår integritetspolicy om du vill ha mer information).
 • Undersöka och förhindra säkerhetsproblem samt missbruk av Dropbox-tjänster eller Dropbox-användare.
 • Skydda personer mot dödsfall eller allvarlig kroppsskada.
 • Följa tillämplig lag, rättsliga förfaranden eller föreskrifter.
 • Utföra en uppgift som görs i allmänhetens intresse.

Slutligen samlar Dropbox ibland in och använder dina uppgifter, med ditt medgivande, till följande:

 • Skicka marknadsföringsmaterial om våra tjänster till dig. Vill du inte få detta material klickar du bara på länken Avsluta prenumeration i något av mejlen eller uppdaterar preferenserna i avsnittet Meddelanden i ditt Dropbox-konto.

3. Hur samlar Dropbox in och använder min användningsinformation för att förbättra sina tjänster?

Vi samlar in information om hur du använder tjänsterna, däribland åtgärder du gör i ditt Dropbox-konto. Vi använder den här informationen till att förbättra våra tjänster, utveckla nya tjänster och funktioner samt att skydda Dropbox-användare. Vi samlar till exempel in information om hur du interagerar med vår mobilapp för att optimera design och placering av vissa knappar för att den ska bli mer användbar. Vi använder också sammansatt användningsinformation om Showcase för att avgöra vilka delar av funktionen våra användare tycker är mest användbara.

4. Vilka betrodda tredje parter delar Dropbox mina personuppgifter med?

För kunna tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra tjänster delar Dropbox dina personuppgifter med följande betrodda tredje parter:

 • Dropbox, Inc.
 • Amazon Web Services, Inc.
 • Teleperformance A.E.
 • Salesforce.com, LLC
 • SnapEngage, LLC
 • LiveOps Cloud Platform, LLC
 • Google LLC
 • Zendesk, Inc.
 • Oracle America, Inc.

Dessa tredje parter får åtkomst till din information enbart för att utföra uppgifter åt oss i enlighet med vår integritetspolicy och vi har ansvaret för deras hantering av din information enligt våra instruktioner.

5. Hur gör jag invändningar mot eller begränsar användningen av mina personuppgifter?

Du har rätt att be oss sluta använda eller begränsa vår användning av dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om vi saknar rättslig grund för att fortsätta använda dina uppgifter eller om du anser att dina personuppgifter är felaktiga.

Du har full rätt att göra invändningar mot vår användning av dina personuppgifter för marknadsföringssyften och vi har gjort det enkelt för dig att göra det. Du kan när som helst be oss sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig genom att redigera preferenserna i avsnittet Meddelanden i ditt personliga konto eller bara klicka på länken Avsluta prenumeration i något av mejlen du får.

Är din kontoinformation felaktig kan du när som helst uppdatera eller radera den genom att logga in på kontot och gå till din kontosida. Du kan också när som helst radera ditt Dropbox-konto (men tänk på att dina uppgifter då försvinner för alltid).

Anser du att Dropbox saknar rättslig grund för att använda dina personuppgifter eller att det finns andra felaktigheter i dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på privacy@dropbox.com så ska vi undersöka saken.

6. Hur kommer jag åt mina personuppgifter?

Du kommer åt de filer du sparar i ditt Dropbox-konto när du vill. Har du installerat Dropbox-klienten kan du lagra alla filer direkt på datorn.

Logga bara in på din kontosida om du vill få information om ditt konto och maskinvara som hör ihop med kontot. Här hittar du namn och mejladress som hör ihop med kontot samt IP-adresser för anslutna sessioner, datorer och mobila enheter som används för att göra åtkomst till ditt konto. Du kan också se appar som är anslutna till ditt konto på säkerhetssidan.

Har du kontaktat Dropbox supportteam kan du logga inpå vår kundtjänstportal och hämta dokumentation om din kontakt med oss.

Vill du skicka in en begäran om dataåtkomst skriver du till oss på privacy@dropbox.com med orden Data Access Request på ämnesraden eller i meddelandetexten, så kontaktar vi dig inom 30 dagar.

Hitta mer information om hur du kommer åt din information om filer, konto och maskinvara samt kontakter med Dropbox.

7. Jag vill använda en annan tjänsteleverantör. Hur flyttar jag mina data från Dropbox?

Du kan ladda ner dina filer från ditt Dropbox-konto när du vill. Det finns flera sätt att göra det på.

Använder du Dropbox-klienten kan du flytta en Dropbox-mapp till en annan plats på hårddisken eller till en extern hårddisk.

Använder du dropbox.com för att nå ditt konto kan du enkelt ladda ner enskilda filer eller mappar från dropbox.com. Ladda ner enskilda filer från dropbox.com så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Leta upp filen du vill ladda ner.
 3. Klicka på (ikonen med tre punkter) till höger om filnamnet.
 4. Klicka på Ladda ner.

Hitta information om hur man gör för att ladda ner hela mappar till en zip-fil (tänk på att det finns begränsningar för hur stor mappen får vara).

Använder du Dropbox mobilapp kan du ladda ner enskilda filer till din enhet för att visa offline.

Använder du Dropbox Paper kan du ladda ner dina Paper-dokument i Word- eller Markdown-filer från dropbox.com.

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support