Återskapa raderade filer

Avsnitt i den här artiklen:

Ångra en raderingshändelse

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Filer på den vänstra sidomenyn.
 3. Klicka på Borttagna filer i fältet till vänster.
 4. Sök efter den raderade filen eller mappen som du vill återställa och klicka på namnet.
 5. Klicka på Återskapa.

Obs!Återställningarna kan ta tid om det är ett stort antal filer som ska återställas.

Återställa vissa filer eller mappar

Det går att återställa vilken fil eller mapp som helst raderad under de senaste 30 dagarna på Dropbox webbplats (eller längre, om du har ett Dropbox Business-konto med Utökad versionshistorik).

 1. Klicka på Visa raderade filer i det högra sidofältet.
 2. Alla raderade filer och mappar visas i grått på listan. Håll muspekaren över namnet på den raderade filen eller mappen som du vill återställa och klicka på (ellipsikon).
  • Obs! Det går att välja flera filer eller mappar samtidigt genom att klicka på kryssrutan.
 3. Klicka på knappen Återskapa för att återskapa den raderade filen eller mappen.

Raderade du en delad mapp? Det går att lägga till den på nytt i din Dropbox.

Behåller ett år av data med utökad versionshistorik

Om du får återkommande problem med att filer måste återställas kan du uppgradera kontot och lägga till funktionen Utökad versionshistorik. Då kan du återställa filen till en tidigare version eller återställa en raderad fil när som helst inom ett år efter en redigering eller radering som skett efter köpet. Mer information om utökad versionshistorik.

Obs! Det går inte att återställa permanent raderade filer med Utökad versionshistorik.

Mer information om raderade filer.

Jag raderade en delad mapp. Påverkar det andra som är medlemmar i den?

Det är bara ditt konto som påverkas när du raderar en delad mapp i Dropbox. Du lämnar den delade mappen när du raderar den. När du lämnar en delad mapp genom att radera den tas mappen bort från ditt konto, men andra har fortfarande åtkomst till den. Du kan när du vill lägga till mappen på nytt i ditt Dropbox-konto. Om du däremot raderar enskilda filer i en delad mapp tas de bort för alla som är medlemmar i den delade mappen.

Återskapa en borttappad fil från cacheminnet

Om du förlorat en fil kan du försöka hitta och återskapa filen med hjälp av stegen som beskrivs ovan. Men om du fortfarande inte kan hitta eller öppna en fil som fattas kan du kanske återställa den från Dropbox cacheminne i nödfall.

Dropbox behåller en dold samling, eller cache, av dina filer som säkerhetskopierad lagring. Filer i cachemappen lagras ofta där efter att de flyttats eller raderats efter synkning. Om du inte hittar filen med någon av de andra metoderna kan du som sista utväg försöka återställa filen från Dropbox cacheminne. Dina filer sparas i Dropbox cacheminne i upp till tre dagar efter att de flyttats eller raderats.

Dropbox cachemapp är dold i Dropbox-programmets inställningar. För att rädda en fil från Dropbox cacheminne följer du instruktionerna för ditt operativsystem:

Återskapa från cacheminnet på en Mac

 1. Öppna Finder och välj Gå till mapp ... i -menyn (eller tryck på Skift-Command-G).
 2. En dialogruta bör nu visas. Kopiera och klistra in följande kod nedan i rutan:
~/Dropbox/.dropbox.cache
 1. Tryck på tangenten Retur.
 2. Du kommer nu direkt till Dropbox cachemapp.
 3. Återställ din förlorade fil genom att dra den från Dropbox cachemapp.

Återskapa från cacheminnet i Windows

 1. Öppna ett nytt Windows Explorer-fönster genom att klicka på Start-menyn och välja Min dator.
 2. Kopiera och klistra in följande kod i platsfältet längst upp i fönstret:
%HOMEPATH%\Dropbox\.dropbox.cache
 1. Tryck på Enter.
 2. Du kommer nu direkt till Dropbox cachemapp i mappen Programdata.
 3. Återställ din förlorade fil genom att dra den från Dropbox cachemapp.

Återskapa från cacheminnet i Linux

 1. Öppna ett nytt terminalfönster.
 2. Kopiera och klistra in följande kommando för att gå till Dropbox cachekatalog:
cd ~/Dropbox/.dropbox.cache
 1. Lista innehållet i cachekatalogen (ls -l ) för att hitta den borttappade filen.
 2. Återställ din borttappade fil genom att flytta (mv) önskad fil till ett säkert ställe.
Om filen inte finns i Dropbox cachemapp och inte visas som raderad fil på dropbox.com är den troligtvis försvunnen och kan inte återställas. Observera att Dropbox aldrig flyttar eller raderar filer på egen hand. För det mesta är borttappade filer helt enkelt felplacerade eller av misstag borttagna av andra användare med tillgång till datorns Dropbox.
Besvarade den här artikeln din fråga?

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!

Svar från community
  Svar från community

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Twitters support

   Guidad hjälp