Återställ och återskapa raderade filer eller mappar i Dropbox

Avsnitt i den här artiklen:

Återskapa en raderad fil eller mapp

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Filer på den vänstra sidomenyn.
 3. Klicka på Borttagna filer i fältet till vänster.
 4. Sök efter den raderade filen eller mappen som du vill återställa och klicka på namnet.
 5. Klicka på Återskapa.

Du kan återställa filer som du har redigeringsåtkomst till. Filer som du bara har skrivskyddad åtkomst till visas på sidan Raderade filer, men du kan inte återställa dem.

Obs! Återställningarna kan ta tid om det är ett stort antal filer som ska återställas.

Återställ flera filer eller mappar

Har du ett Dropbox Basic (kostnadsfritt) eller Plus-konto, kan du återställa en fil eller mapp som raderats inom de senaste 30 dagarna. Har du ett Dropbox Professional- eller Business-konto, har du 120 dagar på dig att återställa raderade filer.

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Filer på den vänstra sidomenyn.
 3. Klicka på Borttagna filer i fältet till vänster.
 4. Leta upp de raderade filer eller mappar du vill återställa. Håll muspekaren över namnet på den raderade filen eller mappen du vill återställa och klicka på kryssrutan för varje objekt du vill återställa.
  • Obs! Det går att välja flera filer eller mappar samtidigt genom att klicka på kryssrutan.
 5. Klicka på knappen Återskapa för att återskapa den raderade filen eller mappen.

Raderade du en delad mapp? Det går att lägga till den på nytt i din Dropbox.

Se hur Dropbox gör det enkelt att återställa filer.

Jag raderade en delad mapp. Påverkar det andra som är medlemmar i den?

Det är bara ditt konto som påverkas när du raderar en delad mapp i Dropbox. Du lämnar den delade mappen när du raderar den. När du lämnar en delad mapp genom att radera den tas mappen bort från ditt konto, men andra har fortfarande åtkomst till den. Du kan när du vill lägga till mappen på nytt i ditt Dropbox-konto. Om du däremot raderar enskilda filer i en delad mapp tas de bort för alla som är medlemmar i den delade mappen.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community