Återställ och återskapa raderade filer eller mappar i Dropbox

Avsnitt i denna artikel:

Återskapa en raderad fil eller mapp

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Filer på den vänstra sidomenyn.
 3. Klicka på Borttagna filer i fältet till vänster.
 4. Sök efter den raderade filen eller mappen som du vill återställa och klicka på namnet.
 5. Klicka på Återskapa.

Obs!Återställningarna kan ta tid om det är ett stort antal filer som ska återställas.

Återställ flera filer eller mappar

Har du ett Dropbox Basic (kostnadsfritt) eller Plus-konto, kan du återställa en fil eller mapp som raderats inom de senaste 30 dagarna. Har du ett Dropbox Professional- eller Business-konto, har du 120 dagar på dig att återställa raderade filer. Om du tidigare köpt tillägget utökad versionshistorik , har du ett helt år.

 • Obs! Utökad versionshistorik är inte längre tillgängligt för köp.
 1. Klicka på Visa raderade filer i det högra sidofältet.
 2. Alla raderade filer och mappar visas i grått på listan. Håll muspekaren över namnet på den raderade filen eller mappen som du vill återställa och klicka på (ikonen med tre punkter).
  • Obs! Det går att välja flera filer eller mappar samtidigt genom att klicka på kryssrutan.
 3. Klicka på knappen Återskapa för att återskapa den raderade filen eller mappen.

Raderade du en delad mapp? Det går att lägga till den på nytt i din Dropbox.

Se hur Dropbox gör det enkelt att återställa filer.

Återskapa tidigare versioner i ett år med utökad versionshistorik

Om du får återkommande problem med att filer måste återställas kan du uppgradera kontot och lägga till funktionen Utökad versionshistorik. Då kan du återställa filen till en tidigare version eller återställa en raderad fil när som helst inom ett år efter en redigering eller radering som skett efter köpet. Mer information om utökad versionshistorik.

Obs! Det går inte att återställa permanent raderade filer med Utökad versionshistorik.

Mer information om raderade filer.

Jag raderade en delad mapp. Påverkar det andra som är medlemmar i den?

Det är bara ditt konto som påverkas när du raderar en delad mapp i Dropbox. Du lämnar den delade mappen när du raderar den. När du lämnar en delad mapp genom att radera den tas mappen bort från ditt konto, men andra har fortfarande åtkomst till den. Du kan när du vill lägga till mappen på nytt i ditt Dropbox-konto. Om du däremot raderar enskilda filer i en delad mapp tas de bort för alla som är medlemmar i den delade mappen.

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar
  Community-svar

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Kontakta support