Återställ och återskapa raderade filer eller mappar i Dropbox

Avsnitt i denna artikel:

Återskapa en raderad fil eller mapp

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Filer på den vänstra sidomenyn.
 3. Klicka på Borttagna filer i fältet till vänster.
 4. Sök efter den raderade filen eller mappen som du vill återställa och klicka på namnet.
 5. Klicka på Återskapa.

Du kan återställa filer som du har redigeringsåtkomst till. Filer som du bara har skrivskyddad åtkomst till visas på sidan Raderade filer, men du kan inte återställa dem.

Obs! Återställningarna kan ta tid om det är ett stort antal filer som ska återställas.

Återställ flera filer eller mappar

Har du ett Dropbox Basic (kostnadsfritt) eller Plus-konto, kan du återställa en fil eller mapp som raderats inom de senaste 30 dagarna. Har du ett Dropbox Professional- eller Business-konto, har du 120 dagar på dig att återställa raderade filer.

 1. Klicka på Visa raderade filer i det högra sidofältet.
 2. Alla raderade filer och mappar visas i grått på listan. Håll muspekaren över namnet på den raderade filen eller mappen som du vill återställa och klicka på (ikonen med tre punkter).
  • Obs! Det går att välja flera filer eller mappar samtidigt genom att klicka på kryssrutan.
 3. Klicka på knappen Återskapa för att återskapa den raderade filen eller mappen.

Raderade du en delad mapp? Det går att lägga till den på nytt i din Dropbox.

Se hur Dropbox gör det enkelt att återställa filer.

Jag raderade en delad mapp. Påverkar det andra som är medlemmar i den?

Det är bara ditt konto som påverkas när du raderar en delad mapp i Dropbox. Du lämnar den delade mappen när du raderar den. När du lämnar en delad mapp genom att radera den tas mappen bort från ditt konto, men andra har fortfarande åtkomst till den. Du kan när du vill lägga till mappen på nytt i ditt Dropbox-konto. Om du däremot raderar enskilda filer i en delad mapp tas de bort för alla som är medlemmar i den delade mappen.

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Vägledd hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Vägledd hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Kontakta support