Filversionshistorik

Dropbox lagrar versionshistorik för filerna i 30 dagar. Använder du Dropbox Business eller Dropbox Plus med Utökad versionshistorik lagras historiken längre. Den här artikeln handlar om hur de åtgärder du vidtar för filer visas i versionshistoriken.

Visas offlineredigeringar i versionshistoriken?

Versionshistorik uppdateras inte när en fil redigeras offline.

Om du till exempel redigerar och sparar en textfil flera gånger utan internetanslutning, visas inte alla dessa redigeringar i den filens versionshistorik. När enheten ansluter till internet synkas offlineredigeringarna som filens aktuella version. Om det är möjligt att du senare kommer att behöva få åtkomst till en äldre version av en fil föreslår vi att du redigerar enbart när enheten är online.

Vad händer när jag ändrar namn på en fil?

Ändrar du namnet på en fil fortsätter den filens versionshistorik och namnändringen att registreras. Senare versioner av filer får det nya namnet.

Vad händer om jag flyttar en fil?

Filens versionshistorik registrerar flyttningen och mappen dit filen flyttades.

Vad händer om jag delar en fil?

Filens versionshistorik fortsätter och delningen registreras som flyttning till en ny mapp.

Vad händer om jag återskapar en fil till den status den hade innan den ändrade namn eller flyttades?

Om du återskapar en fil till en version den hade innan den flyttades eller innan namnet ändrades kommer den äldre versionen att återskapas på filens aktuella plats med det aktuella namnet.

Här är två exempel:

 • Flyttning: Du har en fil som heter Utkast.txt i mappen Utkast. Du flyttar Utkast.txt till mappen Klar. Senare återskapar du en version av Utkast.txt som fanns före flyttningen. Den äldre versionen av Utkast.txt återskapas på dess nuvarande plats i mappen Klar.
 • Namnändring: Du ändrar namnet Utkast.docx till Klar.docx. Sedan återskapar du en version som fanns innan du ändrade namnet. Den äldre versionen återskapas med det aktuella namnet: Klar.docx.

Går det att förhandsvisa och återskapa en äldre filversion?

Ja. Gör detta genom att visa filens versionshistorik på dropbox.com. Där går det att förhandsvisa äldre versioner och välja vilken version du vill återskapa.

Förhandsvisa och återskapa versionshistorik på dropbox.com

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Välj den fil du vill se tidigare versioner av.
 3. Högerklicka på filnamnet.
 4. Klicka på Versionshistorik.
 5. Välj en av versionerna för att förhandsvisa den.
 6. Om du vill återskapa till en tidigare version klickar du på knappen Återskapa .

förhandsvisa och återskapa

Öppna versionshistorik med Dropbox-klienten

Windows

Öppna versionshistorik på Windows

 1. Högerklicka på filen.
 2. För musen över Dropbox undermeny och välj Versionshistorik.
 3. Följ instruktionerna för dropbox.com ovan för att återställa till tidigare versioner eller återskapa en fil som tagits bort av misstag.

Mac

Öppna versionshistorik på en Mac

 1. Tryck på controlpå tangentbordet och klicka samtidigt på filen.
 2. Välj Versionshistorik.
 3. Följ instruktionerna för dropbox.com ovan för att återställa till tidigare versioner eller återskapa en fil som tagits bort av misstag.

Linux

Öppna versionshistorik på Linux

 1. Högerklicka på filen.
 2. Välj Versionshistorik.
 3. Följ instruktionerna för dropbox.com ovan för att återställa till tidigare versioner eller återskapa en fil som tagits bort av misstag.

Stöds versionshistorik för alla filtyper?

Dropbox sparar versionshistorik för alla filtyper. Dropbox sparar inte versionshistorik för mappar, inklusive programpaket. Programpaket är mappar som ser ut som filer. Några vanliga programpaket har filtillägget .key, .pages, och .app. Om du sparar sådana mappar i Dropbox bör du vara medveten om att versionshistorik inte är tillgänglig.

Period för versionshistorik

Beroende på plan och om du köpt  Utökad versionshistorikär versionshistoriken tillgänglig under en viss tid. Vi kallar den för "period för versionshistorik".

Om du skapar en fil och sedan redigerar den efter att perioden för versionshistorik har upphört går det att återskapa endast den senaste redigerade versionen av filen.

Anta att du till exempel har en fil kallad minfil.docx och att du har 30-dagars versionshistorik. Om du skapade minfil.docx den 1 januari och sedan redigerade filen den 1 mars finns enbart versionen från den 1 mars tillgänglig på kontot.

 • Det här gäller eftersom din period för versionshistorik på 30 dagar löpte ut mellan tiden du skapade den ursprungliga versionen (den 1 januari) och den redigerade versionen (den 1 mars)
 • Versionen från den 1 mars är tillgänglig tills du redigerar filen igen och 30 dagar har gått sedan den 1 mars.
Besvarade den här artikeln din fråga?

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!

Svar från community
  Svar från community

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Twitters support

   Guidad hjälp