{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Är min Acer-enhet kvalificerad för Dropbox lagringsutrymmeskampanj?

Avsnitt i den här artiklen:

Vad består Dropbox-kampanjen för Acer-enheter av?

När du använder Dropbox på en Acer-enhet som är kvalificerad för kampanjen är det enklare än någonsin att få åtkomst till dina viktigaste dokument, foton och videor var du än är och dela dem med andra.

Vissa modeller av Acer-datorer som köpts i vissa länder efter juli 2018 kan kvalificera för ytterligare 25 GB lagringsutrymme i Dropbox under 12 månader efter inköpsdatumet. Detta gäller användare som skapar ett nytt Dropbox-konto med Acer Jumpstart-inställningsflödet.

Kampanjvillkor och kvalificering

Hur länge är kampanjlagringsutrymmet giltigt?

Kampanjlagringsutrymmet på 25 GB på vissa modeller av Acer-enheter gäller i 12 månader från det datum då erbjudandet löses in.

Vilka Acer-enheter kvalificerar för erbjudandet?

Erbjudandet är för närvarande tillgängligt på vissa Acer-modeller.

Hur kan jag se om min enhet är kvalificerad?

Din enhet är kvalificerad om du ser en prompt om att installera Dropbox och skapa ett nytt Dropbox-konto under Acer Jumpstart-stegen.

För att lösa in erbjudandet måste du klicka på denna prompt och följa stegen för att installera Dropbox och registrera ett nytt konto. Du måste sedan utföra följande 2 steg i Komma igång:

 • Lägg till filer i Dropbox-mappen
 • Installera Dropbox på en annan enhet eller någon annan dator du använder

Hur slutför jag Dropbox Kom igång-stegen för att få mitt kampanjlagringsutrymme?

Kan jag lösa in samma erbjudande flera gånger om jag köpt flera enheter som är kvalificerade för kampanjen?

Nej. Varje Dropbox-konto kan endast lösa in samma typ av kampanj en gång. Till exempel: du kan inte lösa in erbjudandet Acer 25 GB under 12 månader mer än en gång.

Kan jag överföra mitt kampanjlagringsutrymme till ett annat Dropbox-konto?

Nej, det går inte att överföra kampanjlagringsutrymmet när kampanjen har lösts in.

Kan jag ta del av kampanjen på en renoverad eller begagnad enhet?

Nej. Kampanjlagringsutrymmet finns endast tillgängligt för den ursprungliga köparen av den nya, kvalificerade enheten.

Varför är jag inte kvalificerad för kampanjlagringsutrymme?

Det finns en rad olika orsaker till att du kanske inte är kvalificerad att lösa in kampanjlagringsutrymme:

 • Du har redan löst in en kampanj för en Acer-enhet. Du är kvalificerad att lösa in samma typ av kampanj endast en gång. Du kan exempelvis inte lösa in erbjudandet Acer 25 GB under 12 månader mer än en gång även om du köper flera Acer-datorer som är kvalificerade.
 • Du har loggat in på ett befintligt Dropbox-konto. Erbjudandet gäller bara för nya Dropbox-konton som skapats under Acer Jumpstart-installationen.
 • Du såg inte någon prompt om att skapa ett nytt Dropbox-konto under Acer Jumpstart-stegen.
 • Du har köpt en enhet som redan ägts av någon annan eller så är det en renoverad enhet, och föregående ägare har redan löst in kampanjen som är förknippad med enheten. Varje enhet kan endast bevilja en kampanj en gång.
 • Din enhet kanske inte är kvalificerad för kampanjen på grund av vissa undantag avseende länder och återförsäljare.

Lösa in kampanjen

Hur löser jag in kampanjlagringsutrymmet för min Acer-dator?

Om din enhet är kvalificerad måste du utföra följande för att kunna lösa in ditt lagringsutrymme:

 1. Klicka på prompten som ber dig installera Dropbox och skapa ett nytt Dropbox-konto. Denna prompt visas under Acer Jumpstart-stegen. Utför samtliga steg.
 2. Utför följande 2 steg av Komma igång:
  • Lägg till filer i Dropbox-mappen
  • Installera Dropbox på en annan enhet eller någon annan dator du använder

Obs! Du måste klicka på prompten i Acer Jumpstart-stegen för att datorn ska vara kvalificerad för kampanjlagringsutrymmet. Om du hoppar över detta steg och installerar Dropbox själv senare är du inte kvalificerad för kampanjlagringsutrymmet.

Koppla din Acer-dator till Dropbox

När måste jag senast lösa in lagringsutrymmet?

Erbjudandet måste lösas in inom 12 månader från enhetens inköpsdatum.

Jag kan inte lösa in kampanjlagringsutrymmet på en kvalificerad enhet. Kan ni hjälpa mig?

Om du inte kan lösa in ditt kampanjlagringsutrymme från din kvalificerade enhet ska du kontrollera följande:

 • Har du utfört de 2 stegen i Komma igång?
 • Har du löst in någon annan Acer-kampanj? Varje användare är kvalificerad att lösa in samma typ av kampanjerbjudande endast en gång. Till exempel: du kan inte lösa in erbjudandet Acer 25 GB under 12 månader mer än en gång.
 • Är din enhet renoverad eller har den ägts av någon annan före dig? Kampanjlagringsutrymmet finns endast tillgängligt för den ursprungliga köparen av den nya, kvalificerade enheten.
 • Installerade du Dropbox med prompten i Acer Jumpstart-stegen? Du måste installera Dropbox genom att följa prompten i Acer Jumpstart-stegen för att vara kvalificerad.

Hur kan jag se om jag har löst in kampanjen på rätt sätt?

Du kan se ditt kampanjlagringsutrymme genom att gå till din kontosida och klicka på Visa allt intjänat lagringsutrymme.

När kampanjen avslutas

Hur kan jag se när mitt kampanjlagringsutrymme går ut?

Du kan kontrollera det datum det extra lagringsutrymmet tilldelades genom att gå till kontosidan och klicka på Visa allt tilldelat lagringsutrymme. Det extra lagringsutrymmet förfaller 12 månader efter detta datum.

Vad händer när mitt kampanjlagringsutrymme går ut?

När din kampanj går ut, återgår gränsen för ditt Dropbox-lagringsutrymme automatiskt till vad det var utan kampanjlagringsutrymmet. Om du exempelvis har ett Basic-konto kommer din gräns att gå tillbaka till 2 GB plus eventuellt lagringsutrymme som du har tjänat genom värvningar och andra bonus.

Om du överskrider gränsen efter utgången kan du inte längre spara nya foton, videor och dokument på Dropbox. Du får mer lagringsutrymme genom att uppgradera till Dropbox Plus.

Tidigare Acer-erbjudanden och kampanjvillkor

Dropbox hade tidigare stöd för flera andra erbjudanden för Acer-enheter. Om du köpt en Acer-enhet efter juli 2018 kan erbjudandet om 25 GB som diskuteras i den här artikeln gälla dig. Om du köpte en Acer-enhet före december 2015 kan du se ett äldre erbjudande:

 • Vissa modeller av konsumentdatorer från Acer som är inköpta i vissa länder mellan januari 2014 och december 2015 kan kvalificera för ytterligare 15 GB lagringsutrymme i Dropbox under tre månader.
 • Nya Acer Iconia B1-810-surfplattor som köpts i vissa länder mellan januari 2014 och december 2015 kan kvalificera för ytterligare 10 GB Dropbox lagringsutrymme under 3 månader.
 • Vissa Acer-surfplattor köpta innan hösten 2014 kan omfattas av en annan kampanj.

Villkoren för både nuvarande och tidigare kampanj finns angivna nedan.

Villkor för Dropbox 1-års erbjudande för Acer-datorer (aktuellt erbjudande)

För Acer-datorer som köpts efter juli 2018 där Dropbox-prompten visades i Acer Jumpstart-stegen är erbjudandet tillgängligt för den första användaren som (a) registrerar ett Dropbox-konto och (b) utför de två stegen i Dropbox "Komma igång"-guide (lägger till filer till Dropbox-mappen och installerar Dropbox på en annan enhet eller dator som hen använder). Erbjudandet gäller för ett personligt konto i Dropbox som får ytterligare 25 GB lagringsutrymme under 12 månader efter att erbjudandet löstes in, utöver det lagringsutrymme Dropbox erbjuder användare med kostnadsfria konton. Alla användare är berättigade till endast ett erbjudande av den här typen, för ett enda konto. När kampanjperioden på 12 månader går ut kommer detta extra kampanjlagringsutrymme på 25 GB i användarens Dropbox att tas bort automatiskt. Dropbox används enligt Dropbox villkor för tjänsten, sekretesspolicyn och övriga villkor. Erbjudandet gäller inte i Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien.

Villkor för Dropbox 3-månaderskampanj för surfplattor från Acer (tidigare erbjudande)

För surfplattor från Acer som har Dropbox-klienten förinstallerad är kampanjen tillgänglig för den första användaren som (a) registrerar sig för Dropbox eller loggar in på ett befintligt konto och (b) slutför Kom igång-guiden inom 90 dagar efter det att enheten anskaffats. Kampanjen innebär att ett Dropbox-konto med personlig plan får ytterligare 10 GB lagringsutrymme under tre månader utöver det lagringsutrymme Dropbox erbjuder användare med kostnadsfria konton. Varje användare är kvalificerad endast för ett erbjudande av den här typen, för ett enda konto. Kampanjen kanske inte är tillgäng för användare som tidigare har fått en Dropbox-kampanj genom inköp av en enhet som inte kommer från Acer. När kampanjperioden på tre månader upphört kommer detta 10 GB kampanjlagringsutrymme som lagts till i användarens Dropbox-tjänst att tas bort automatiskt. Dropbox ska användas enligt Dropbox villkor för tjänsten, sekretesspolicyn och övriga villkor. Erbjudandet gäller inte i Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien.

Villkor för Dropbox 3-månaderskampanj för datorer från Acer (tidigare erbjudande)

För nya datorer från Acer som har Dropbox-klienten förinstallerad är kampanjen tillgänglig för den första användaren som (a) registrerar sig för Dropbox eller loggar in på ett befintligt konto och (b) slutför Dropbox Kom igång-guide inom 90 dagar efter det att du har kopplat din kvalificerade enhet till ett Dropbox-konto. Kampanjen innebär att ett Dropbox-konto med personlig plan får ytterligare 15 GB lagringsutrymme under tre månader utöver det lagringsutrymme Dropbox erbjuder användare med kostnadsfria konton. Varje användare är kvalificerad endast för ett erbjudande av den här typen, för ett enda konto. Kampanjen kanske inte är tillgäng för användare som tidigare har fått en Dropbox-kampanj genom inköp av en enhet som inte kommer från Acer. När kampanjperioden på tre månader upphört kommer detta 15 GB kampanjlagringsutrymme som lagts till i användarens Dropbox-tjänst att tas bort automatiskt. Dropbox ska användas enligt Dropbox villkor för tjänsten, sekretesspolicyn och övriga villkor. Erbjudandet gäller inte i Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien.

Villkor för Dropbox 6-månaderskampanj för Acer-enheter (tidigare erbjudande)

För surfplattor från Acer med Dropbox förinstallerat är kampanjen tillgänglig för den första användaren som (a) registrerar sig för Dropbox eller loggar in på ett befintligt konto och (b) slutför Dropbox Kom igång-guide inom 90 dagar efter att man kopplat den kvalificerade enheten till sitt Dropbox-konto. Erbjudandet består av att ett Dropbox-konto med en personlig plan får ytterligare 28 GB lagringsutrymme under sex månader, utöver det lagringsutrymme Dropbox erbjuder användare med gratiskonton. Alla användare är berättigade till endast ett erbjudande av den här typen, för ett enda konto. Erbjudandet kanske inte finns tillgängligt för användare som tidigare har tagit del av en Dropbox-kampanj genom att köpa en enhet som inte tillverkas av Acer. När kampanjperioden på sex månader upphör kommer extrautrymmet på 28 GB i användarens Dropbox automatiskt att tas bort. Dropbox ska användas enligt Dropbox villkor för tjänsten, sekretesspolicyn och övriga villkor. Erbjudandet gäller inte i Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien eller Krim-regionen.

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support