Är min Acer-enhet kvalificerad för Dropbox lagringsutrymmeskampanj?

Avsnitt i den här artiklen:

Vad består Dropbox-kampanjen för Acer-enheter av?

När du använder Dropbox på en Acer-enhet som är kvalificerad för kampanjen är det enklare än någonsin att få åtkomst till dina viktigaste dokument, foton och videor var du än är och dela dem med andra.

Vissa modeller av konsumentdatorer från Acer som är inköpta i vissa länder under eller efter maj 2015 kan kvalificera för ytterligare 15 GB lagringsutrymme i Dropbox under tre månader.

Om du har köpt en ny surfplatta Acer Iconia B1-810 i vissa länder när som helst under eller efter hösten 2014 kan du vara kvalificerad till ytterligare 10 GB lagringsutrymme i Dropbox under tre månader.

Vissa Acer-surfplattor köpta innan hösten 2014 kan omfattas av en annan kampanj. Se Villkor för Dropbox 6-månaderskampanj för Acer-enheter nedan för mer information.

Kampanjvillkor och kvalificering

Hur länge är kampanjlagringsutrymmet giltigt?

Kampanjlagringsutrymmet på 10 GB för surfplattor från Acer är giltigt i tre månader. Kampanjen måste lösas in inom 90 dagar efter det att du skaffat enheten.

Kampanjlagringsutrymmet på 15 GB för datorer från Acer är giltigt i tre månader. Kampanjen måste lösas in inom 90 dagar från att du kopplat din kvalificerade enhet till Dropbox-kontot.


Vilka enheter från Acer är kvalificerade för kampanjen?

Kampanjen är för närvarande tillgänglig för surfplattan Acer Iconia B1-810 och vissa Acer-datorer.

Hur kan jag se om min enhet är kvalificerad?

Din enhet kan vara kvalificerad om följande krav uppfylls:

 • Dropbox-appen är förinstallerad på din surfplatta från Acer och
 • Ditt telefonbolag deltar i kampanjen, eller
 • Dropbox-installationsguiden är förinstallerad på Acer-datorn.

Innan du kan lösa in kampanjen måste du slutföra minst fem steg i Kom igång-guiden.

Kan jag lösa in samma erbjudande flera gånger om jag köpt flera enheter som är kvalificerade för kampanjen?

Nej. Respektive Dropbox-konto kan lösa in samma typ av kampanj endast en gång. Du kan exempelvis inte lösa in kampanjen Acer 10 GB under tre månader mer än en gång.

Kan jag överföra mitt kampanjlagringsutrymme till ett annat Dropbox-konto?

Nej, det går inte att överföra kampanjlagringsutrymmet när kampanjen har lösts in.

Kan jag ta del av kampanjen på en renoverad eller begagnad enhet?

Nej. Kampanjlagringsutrymmet finns endast tillgängligt för den ursprungliga köparen av den nya, kvalificerade enheten.

Varför är jag inte kvalificerad för kampanjlagringsutrymme?

Det finns en rad olika orsaker till att du kanske inte är kvalificerad att lösa in kampanjlagringsutrymme:

 • Du har redan löst in en kampanj för en Acer-enhet. Du är kvalificerad att lösa in samma typ av kampanj endast en gång. Du kan exempelvis inte lösa in kampanjen Acer 10 GB under tre månader mer än en gång, även om du köper flera kvalificerade Acer-enheter.
 • Dropbox-appen var inte förinstallerad på din enhet.
 • Du har köpt en enhet som redan ägts av någon annan eller så är det en renoverad enhet, och föregående ägare har redan löst in kampanjen som är förknippad med enheten. Varje enhet kan endast bevilja en kampanj en gång.
 • Din enhet kanske inte är kvalificerad för kampanjen på grund av vissa undantag avseende länder och återförsäljare.

Hur kan jag se om Dropbox var förinstallerad på min enhet?

Om Dropbox var förinstallerad på surfplattan från Acer var Dropbox-appen redan installerad på enheten utan att du behövt ladda ner den från Google Play Store.

Om Dropbox är förinstallerad på datorn från Acer finns ikonen för Dropbox installationsprogram redan på datorns skrivbord när du startar datorn för första gången.

Lösa in kampanjen

Hur löser jag in kampanjlagringsutrymmet på min Acer-surfplatta?

Om din enhet är kvalificerad måste du slutföra följande steg för att kunna lösa in ditt lagringsutrymme:

 1. Registrera dig eller logga in genom Dropbox-applikationen på din kvalificerade enhet för att kunna länka den till Dropbox.
 2. Slutför minst 5 steg av vår Kom igång-guide inom 90 dagar.


Hur löser jag in kampanjlagringsutrymmet för min Acer-dator?

Om datorn är kvalificerad måste du slutföra följande steg för att kunna lösa in lagringsutrymmet:

 1. Använd den installationsguide som finns på din kvalificerade enhet för att koppla den till Dropbox.
 2. Registrera eller logga in på Dropbox-klienten på din kvalificerade enhet.
 3. Slutför minst fem av stegen i vår Kom igång-guide inom 90 dagar från det att du kopplade din kvalificerade enhet till ditt Dropbox-konto.


Hur kopplar jag min Acer-dator till Dropbox?

Installera Dropbox på din Acer genom att hitta och dubbelklicka på Dropbox-ikonen på skrivbordet. (Om du inte hittar Dropbox-installationsguiden på datorn kan du hämta den här.)

Registrera ett nytt Dropbox-konto genom att fylla i uppgifterna på den här sidan. Om du redan har ett Dropbox-konto klickar du på logga in.

Du ser den här sidan när installationen av Dropbox är slutförd:

Koppla din Acer-dator till Dropbox

Du måste använda installationsguiden för Acer på datorns skrivbord eller den här Dropbbox installationsguiden för Acer på din webbplats. Om du har installerat en annan version av Dropbox tidigare, till exempel från Dropbox-webbplatsen, måste du avinstallera den versionen. Du kan läsa den här artikeln om avinstallering av tidigare versioner av Dropbox-klienten.


När måste jag senast lösa in lagringsutrymmet?

Kampanjen måste lösas in inom 90 dagar efter det att du skaffat din enhet. Du måste registrera dig eller logga in på Dropbox på din kvalificerade enhet och slutföra fem av Kom igång-stegen inom 90 dagar från det att du skaffade din enhet.


Jag kan inte lösa in kampanjlagringsutrymmet på en kvalificerad enhet. Kan ni hjälpa mig?

Om du inte kan lösa in ditt kampanjlagringsutrymme från din kvalificerade enhet, bekräfta följande:

 • Har du slutfört minst 5 steg i vår Kom igång-guide? Observera att du måste slutföra dessa steg inom 90 dagar från det att du skaffade din kvalificerade enhet.
 • Loggade du in på Dropbox-applikationen med ett annat Dropbox-konto? Du kan bara lösa in kampanjen med det första Dropbox-kontot du använde när du loggade in på Dropbox på den kvalificerade enheten. Kampanjen får inte överföras mellan konton. Om du inte har åtkomst till den e-postadress som först användes för att logga in på Dropbox på din enhet kan du inte lösa in kampanjen.
 • Har du löst in någon annan Acer-kampanj? En användare kan lösa in samma typ av kampanjerbjudande endast en gång. Du kan exempelvis inte lösa in kampanjen Acer 10 GB under tre månader mer än en gång.
 • Är din enhet renoverad eller har den ägts av någon annan före dig? Kampanjlagringsutrymmet finns endast tillgängligt för den ursprungliga köparen av den nya, kvalificerade enheten.
 • Installerade du Dropbox med installationsguidens kortkommando på Acer-datorns skrivbord? Du måste använda installationsguiden för Acer på datorns skrivbord eller den här Dropbbox installationsguiden för Acer på din webbplats. Om du tidigare har installerat en annan version av Dropbox, till exempel från Dropbox-webbplatsen, måste du avinstallera den versionen. Läs den här artikeln om avinstallering av tidigare versioner av  Dropbox-applikationen.


Hur kan jag se om jag har löst in kampanjen på rätt sätt?

Du kan se ditt kampanjlagringsutrymme genom att gå till din kontosida och klicka på Visa allt intjänat lagringsutrymme.

När kampanjen avslutas

Hur kan jag se när mitt kampanjlagringsutrymme går ut?

Du kan se när det extra lagringsutrymmet går ut genom att gå till din kontosida och klicka på Visa allt intjänat lagringsutrymme.


Vad händer när mitt kampanjlagringsutrymme går ut?

När din kampanj går ut, återgår gränsen för ditt Dropbox-lagringsutrymme automatiskt till vad det var utan kampanjlagringsutrymmet. Om du exempelvis har ett Basic-konto kommer din gräns att gå tillbaka till 2 GB plus eventuellt lagringsutrymme som du har tjänat genom värvningar och andra bonus.

Om du överskrider gränsen efter utgången kan du inte längre spara nya foton, videor och dokument på Dropbox. Du får mer lagringsutrymme genom att uppgradera till Dropbox Plus.

Villkor för Dropbox 3-månaderskampanj för surfplattor från Acer

För surfplattor från Acer som har Dropbox-klienten förinstallerad är kampanjen tillgänglig för den första användaren som (a) registrerar sig för Dropbox eller loggar in på ett befintligt konto och (b) slutför Kom igång-guiden inom 90 dagar efter det att enheten anskaffats. Kampanjen innebär att ett Dropbox-konto med personlig plan får ytterligare 10 GB lagringsutrymme under tre månader utöver det lagringsutrymme Dropbox erbjuder användare med kostnadsfria konton. Varje användare är kvalificerad endast för ett erbjudande av den här typen, för ett enda konto. Kampanjen kanske inte är tillgäng för användare som tidigare har fått en Dropbox-kampanj genom inköp av en enhet som inte kommer från Acer. När kampanjperioden på tre månader upphört kommer detta 10 GB kampanjlagringsutrymme som lagts till i användarens Dropbox-tjänst att tas bort automatiskt. Dropbox ska användas enligt Dropbox villkor för tjänsten, sekretesspolicyn och övriga villkor. Erbjudandet gäller inte i Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien.

Villkor för Dropbox 3-månaderskampanj för datorer från Acer

För nya datorer från Acer som har Dropbox-klienten förinstallerad är kampanjen tillgänglig för den första användaren som (a) registrerar sig för Dropbox eller loggar in på ett befintligt konto och (b) slutför Dropbox Kom igång-guide inom 90 dagar efter det att du har kopplat din kvalificerade enhet till ett Dropbox-konto. Kampanjen innebär att ett Dropbox-konto med personlig plan får ytterligare 15 GB lagringsutrymme under tre månader utöver det lagringsutrymme Dropbox erbjuder användare med kostnadsfria konton. Varje användare är kvalificerad endast för ett erbjudande av den här typen, för ett enda konto. Kampanjen kanske inte är tillgäng för användare som tidigare har fått en Dropbox-kampanj genom inköp av en enhet som inte kommer från Acer. När kampanjperioden på tre månader upphört kommer detta 15 GB kampanjlagringsutrymme som lagts till i användarens Dropbox-tjänst att tas bort automatiskt. Dropbox ska användas enligt Dropbox villkor för tjänsten, sekretesspolicyn och övriga villkor. Erbjudandet gäller inte i Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien.

Villkor för Dropbox 6-månaderskampanj för Acer-enheter

För surfplattor från Acer med Dropbox förinstallerat är kampanjen tillgänglig för den första användaren som (a) registrerar sig för Dropbox eller loggar in på ett befintligt konto och (b) slutför Dropbox Kom igång-guide inom 90 dagar efter att ha kopplat den kvalificerade enheten till sitt Dropbox-konto. Erbjudandet innebär att ett Dropbox-konto med en personlig plan får ytterligare 28 GB lagringsutrymme under sex månader, utöver det lagringsutrymme som Dropbox erbjuder användare med gratiskonton. Alla användare är berättigade till endast ett erbjudande av den här typen, för ett enda konto. Kampanjen kanske inte är tillgäng för användare som tidigare har fått en Dropbox-kampanj genom inköp av en enhet som inte kommer från Acer. När kampanjperioden på sex månader gått ut kommer extrautrymmet på 28 GB i användarens Dropbox automatiskt att tas bort. Dropbox ska användas enligt Dropbox villkor för tjänsten, sekretesspolicyn och övriga villkor. Erbjudandet gäller inte i Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien eller Krim-regionen.

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support