Kvalificerar jag för lagringsutrymmet i kampanjen Asus + Dropbox?

När du använder Dropbox på din ASUS-enhet som är kvalificerad för kampanjen är det enklare än någonsin att få åtkomst till och dela dina viktigaste dokument, foton och videor var du än är.

Om du har köpt en ny ASUS-dator i vissa länder under maj 2015 eller senare kan du vara kvalificerad för ytterligare 25 GB Dropbox-lagringsutrymme under sex månader.

Avsnitt i den här artiklen:

Kampanjvillkor och kvalificering

Hur länge är kampanjlagringsutrymmet giltigt?

Kampanjlagringsutrymmet på 25 GB är giltigt under sex månader.

Hur kan jag se om min enhet är kvalificerad?

Din enhet kvalificerar om Dropbox installationsguiden är förinstallerad på enheten. Innan du kan utnyttja kampanjenmåste du slutföra minst fem steg i Kom igång-guiden.

Erbjudandet gäller bara för nya Dropbox-användare. Om du kopplar din ASUS-enhet till ett befintligt Dropbox-konto får du inte kampanjlagringsutrymmet.

Kan jag lösa in samma erbjudande flera gånger om jag köpt ett flertal enheter som är kvalificerade för kampanjen?

Nej. Varje Dropbox-konto kan utnyttja ASUS-enhetens kampanj endast en gång.

Kan jag överföra mitt kampanjlagringsutrymme till ett annat Dropbox-konto?

Nej. Det går inte att överföra kampanjlagringsutrymmet när erbjudandet har lösts in.

Kan jag ta del av kampanjen på en renoverad eller begagnad enhet?

Nej. Kampanjlagringsutrymmet är tillgängligt endast för den ursprungliga köparen av en ny, kvalificerad enhet.

Varför är inte jag kvalificerad för kampanjlagringsutrymme?

Det finns en rad olika orsaker till att du kanske inte är kvalificerad att utnyttja kampanjerbjudandet om lagringsutrymme:

 • Du kopplade din enhet till ett befintligt Dropbox-konto. Erbjudandet gäller bara för nya Dropbox-användare.
 • Du har redan utnyttjat en kampanj på en ASUS-enhet. Du är endast kvalificerad att utnyttja samma typ av kampanj en gång.
 • Dropbox-installationsprogrammet har inte förinstallerats på din enhet.
 • Du har köpt en enhet som redan ägts av någon annan eller så är det en renoverad enhet, och föregående ägare har redan löst in kampanjen som är förknippad med enheten. Varje enhet kan endast bevilja en kampanj en gång.

Hur kan jag se om Dropbox var förinstallerad på min enhet?

Om Dropbox är förinstallerad på datorn från ASUS finns ikonen för Dropbox installationsprogram redan på datorns skrivbord när du startar datorn för första gången.

Lösa in kampanjen

Hur utnyttjar jag kampanjerbjudandet om lagringsutrymme med min ASUS-dator?

Om datorn är kvalificerad måste du slutföra följande steg för att kunna utnyttja lagringsutrymmet:

 1. Dubbelklicka på det förinstallerade Dropbox-installationsprogrammet på din kvalificerade enhet.
 2. Registrera dig för Dropbox genom Dropbox-klienten på din kvalificerade enhet.
 3. Slutföra minst fem steg i vår Kom igång-guide.

Hur kopplar jag min ASUS-dator till Dropbox?

 1. Hitta och dubbelklicka på Dropbox-ikonen på skrivbordet. Det här fönstret visas:

 2. Klicka på Få ditt lagringsutrymmeoch skapa ett konto.

 3. Dropbox installeras automatiskt och kopplas till din dator.

Obs!Du måste använda ASUS installationsprogram på enheten. Om du tidigare installerat en annan version av Dropbox, till exempel från Dropbox-webbplatsen, måste du avinstallera den versionen innan du installerar versionen som finns i datorn.

Jag kan inte lösa in kampanjlagringsutrymmet på en kvalificerad enhet. Kan ni hjälpa mig?

Om du inte får tillgång till kampanjlagringsutrymmet från din kvalificerade enhet, kontrollera då följande:

 1. Kopplade du din ASUS-dator till ett befintligt Dropbox-konto? Det här erbjudandet är bara för nya Dropbox-användare.
 2. Har du slutfört minst fem steg i vår Kom igång-guide?
 3. Loggade du in på Dropbox-applikationen med ett annat Dropbox-konto? Du kan bara utnyttja kampanjen med det första Dropbox-kontot du använde när du loggade in på Dropbox på den kvalificerade enheten. Kampanjen kan inte överföras mellan konton. Om du inte har åtkomst till den första mejladressen som användes för att logga in på Dropbox på din enhet kan du inte utnyttja kampanjen.
 4. Har du utnyttjat någon annan ASUS-kampanj? En användare kan utnyttja samma typ av kampanjerbjudande endast en gång.
 5. Är din enhet renoverad eller begagnad? Kampanjlagringsutrymmet är tillgängligt endast för den ursprungliga köparen av en ny, kvalificerad enhet.
 6. Installerade du Dropbox på datorn med genvägen till installationsguiden på skrivbordet? Om du tidigare installerat en annan version av Dropbox, till exempel från Dropbox-webbplatsen, ska du avinstallera den versionen innan du installerar versionen på skrivbordet.

Hur kan jag se om jag har utnyttjat kampanjen på rätt sätt?

Verifiera ditt kampanjlagringsutrymme på din kontosida och klicka på Visa allt intjänat lagringsutrymme.

När kampanjen avslutas

Hur kan jag se när mitt kampanjlagringsutrymme går ut?

Du kan se utgångsdatumet för bonuslagringsutrymmet genom att gå till din kontosida och klicka på Visa allt intjänat lagringsutrymme.

Vad händer när mitt kampanjlagringsutrymme går ut?

När kampanjen upphör återgår gränsen för ditt Dropbox-lagringsutrymme automatiskt till den tidigare storleken utan kampanjlagringsutrymmet. Om du exempelvis har ett Basic-konto återgår gränsen till 2 GB (plus eventuellt lagringsutrymme du har tjänat genom värvningar och andra bonusar). Om du överskrider gränsen efter utgången kan du inte längre spara nya foton, videor och dokument på Dropbox. Du får mer lagringsutrymme genom att uppgradera till Dropbox Plus.

Villkor för Dropbox 6-månaderskampanj för ASUS-enheter

För Asus-datorer som har Dropbox-klienten förinstallerad gäller kampanjen för den användare som (a) först registrerar sig för ett nytt Dropbox-konto och (b) slutför Dropbox Kom igång-guide. Kampanjen innebär att ett Dropbox-konto med en personlig plan får ett lagringsutrymme på ytterligare 25 GB under sex månader, utöver det lagringsutrymme Dropbox erbjuder användare med kostnadsfria konton. Alla användare är berättigade till endast ett erbjudande av den här typen, för ett enda konto. Kampanjen kanske inte är tillgäng för användare som tidigare har fått en Dropbox-kampanj genom inköp av en enhet som inte kommer från ASUS. När kampanjperioden på sex månader upphört kommer detta extra kampanjlagringsutrymme på 25 GB i användarens Dropbox att tas bort automatiskt. Dropbox ska användas enligt Dropbox villkor för tjänsten, sekretesspolicyn och övriga villkor som finns tillgängliga på http://www.dropbox.com/terms. Erbjudandet gäller inte i Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien eller Krim-regionen.

Relaterade artiklar

Besvarade den här artikeln din fråga?

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!

Svar från community
  Svar från community

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Twitters support

   Guidad hjälp