Varför synkas inte vissa filer på en dator med varandra?

Kontrollera att dina filer synkar korrekt genom att bekräfta att alla datorer är anslutna till internet och kopplade till samma Dropbox-konto. Om du har kontrollerat att datorerna är online och synkade men en fil fortfarande inte finns där du förväntade dig, kan det vara ett problem med själva filen.

Operativsystem drar inte alltid jämnt. Dropbox-klienten håller koll på dessa inkonsekvenser och gör sitt bästa för att lösa problemet smidigt. När det inte går synkar filen fortfarande till dropbox.com, men visas kanske inte eller fungerar inte ordentligt på inkompatibla operativsystem.

Visa vilka filer som kan orsaka synkningsproblem genom att logga in på Dropbox webbplats och använda Dropbox verktyg för kontroll av skadade filer .

Läs mer

För att säkerställa att dina filer och mappar synkar korrekt på andra operativsystem följer du dessa riktlinjer:

Inkompatibla tecken för alla operativsystem

Namnge inte dina filer med följande tecken, eftersom Dropbox inte synkar dem på någon plattform:

 • / (snedstreck)
 • \ (omvänt snedstreck)

Obs! Dropbox synkar endast filer med ett snedstreck i filnamnet till dropbox.com på Mac-datorer. Sådana filer synkar dock till dropbox.com med ett : (kolon) istället för / (snedstreck). Filer med snedstreck synkar med andra Mac-datorer, men de går inte att synka med Windows-datorer.

Tecken som är inkompatibla med Windows

När du namnger dina filer, undvik tecken som är inkompatibla med Windows filsystem:

 • < (mindre än)
 • > (större än)
 • : (kolon)
 • ” (dubbelt citattecken)
 • | (vertikalstreck eller vertikalis)
 • ? (frågetecken)
 • * (asterisk)
 • . (punkt) eller ett mellanslag i slutet av ett fil- eller mappnamn

Reserverade filnamn i Windows

Windows har ett antal reserverade ord som inte får användas som giltiga filnamn. Om du skapar och namnger en fil eller mapp på dropbox.com eller på en icke-Windows-enhet och filnamnet innehåller ett reserverat ord, synkas inte filen till Dropbox på Windows-datorer. En fullständig lista med reserverade filnamn finns i avsnittet Namnkonventioner i Windows Developer Network.

Ignorerade filer

Vissa små systemfiler synkas inte över Dropbox. Dessa omfattar:

 • desktop.ini
 • thumbs.db
 • .ds_store
 • icon\r
 • .dropbox
 • .dropbox.attr

Högsta teckenlängd

Windows tillåter bara fil- och mappnamn på 260 tecken eller mindre. Utöver denna gräns har vissa applikationer – som Microsoft Excel – kortare gränser (218 tecken).

Observera att Windows räknar filsökvägen som en del av namnet, så filsökvägen i exemplet nedan blir 142 tecken, inte 16:

C:\Users\Panda\My Documents\Dropbox\Creative Nonfiction\My Autobiography\Favorite Things\Favorite Foods\Bamboo\Family Recipes\Fresh Leaves.doc

Version 3.0 eller högre av Dropbox-klienten kan utan problem läsa och skriva på platser som är längre än 260 tecken. Men vissa program kanske fortfarande omfattas av operativsystemens begränsningar och kan få problem med att öppna filer med långa sökvägar.

Om du till exempel har en Excel 2010-fil med en sökväg som är 260 tecken lång synkar Dropbox den till datorn. Men när du försöker öppna den i Excel visar Dropbox ett felmeddelande av den här typen: Det går inte att komma åt filen. Läs mer om sökvägsbegränsningar i Office- och Microsoft i respektive hjälpcenter. I allmänhet behöver du bara korta ner namnet för att öppna filerna eller flytta filen eller mappen till en mapp på högre mappnivå.

Skiftlägeskonflikter

De flesta Linux-installationer tillåter att du har två filer eller mappar med samma namn fast med olika skiftlägen. Men som standard skiljer inte Mac och Windows på fil- och mappnamn efter skiftläge. Om Dropbox hittar Linux-mappar med namnen Testmapp och testmapp (med litet t) synkar den fortfarande båda mapparna med Mac- och Windows-datorer. Men den ena mappen visas som en kopia av ursprungsmappen och märks med skiftlägeskonflikt.

Begynnelsetecken på Mac och Linux

Filer eller mappar som inleds med en punkt (t.ex. .minfil.doc) synkas korrekt till Dropbox-mappen på din dator. Men Mac- och Linux-operativsystem tolkar filnamn som börjar med punkt som systemfiler och döljer dem automatiskt. Du ser inte filerna utan att ändra avancerade inställningar på datorn. Du kan då logga in på dropbox.com och ändra namn på filerna eller mapparna (t.ex. _minmapp).

Avslutande tecken

Filer eller mappar som slutar med punkt (.) synkar inte ordentligt mellan operativsystem. Om en fil slutar med en punkt, som fil.txt.,kommer filen inte att synkas, utan istället visas i sökningar efter trasiga filer.

Avslutande blanksteg i fil- och mappnamn tas bort så att de synkas på ett riktigt sätt med andra operativsystem. Om Dropbox hittar en fil i din Dropbox-mapp med samma namn men som skiljer sig i blanktecken (eller tecknet som skapas när man trycker på mellanslag) lägger den till filen i Dropbox-mappen och märker filnamnet med blankstegskonflikt.

Temporära filer

När vissa filer (som Microsoft Word, Excel eller PowerPoint) öppnar en fil sparar de ofta en temporär fil i samma katolog och namnger den på ett av följande sätt:

 • Namnet börjar med ~ $ (ett tilde- och dollartecken) eller . ~ (en punkt och tilde)
 • Namnet börjar med en tilde och slutar på .tmp, som till exempel ~myfile.tmp

Dropbox synkar inte dessa temporära filer på något operativsystem.

Konflikter med Unicode-kodning

I vissa fall finns flera sätt att skapa samma tecken på tangentbordet. Trots att tecknen kan se likadana ut tolkas de inte likadant av operativsystem och Dropbox. När Dropbox upptäcker dessa kodningskonflikter skapar den en konfliktkopia av filen och sparar den i samma mapp märkt med konflikt med Unicode-kodning.

Metadata och resursdelningar

Undvik att synka filer som använder metadata (eller resursdelningar),så som Mac-alias- eller Windows-genvägar. Dessa filtyper fungerar i regel bara i det operativsystem de skapades i.

Knutpunkter och alias

Dropbox kommer att följa Windows knutpunkter (Windows Vista eller senare) och synka filerna eller mapparna de länkar till. Dock synkas inte alla ändringar av dessa filer eller mappar som görs från operativsystemet Windows på nytt förrän Dropbox-klienten startats om. Kringgå detta genom att flytta ursprungsmappen till din Dropbox och lägg till en knutpunkt från den förra platsen som länkar till den nya platsen i Dropbox-mappen.

En varning angående metadata och FAT32-diskar

Vissa dokument har filattribut eller xattrs i data som följer med filen. Vi kallar detta för metadata. Operativsystem använder metadata på många olika sätt: lagra ikonen, märka dokument, bifoga information till filen, behörigheter och så vidare. Dropbox stöder xattrs på alla plattformar. Bärbara minnen och bärbara diskar som använder filsystemet FAT 32 stöder dock inte metadata. Om Dropbox-mappen lagras på en FAT 32-disk kan den tyvärr inte behålla metadata när filen flyttas eller byter namn.

Övervaka fler än 10 000 mappar på Linux

Linux-versionen av Dropbox-klient begränsas som standard till att övervaka högst 10 000 mappar. Fler än så övervakas inte utan ignoreras under synkning. Det finns en enkel lösning på detta. Öppna en terminal och ange följande:

echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p

Det här kommandot får systemet att övervaka upp till 100 000 mappar. När kommandot skrivits in och du anger lösenordet fortsätter Dropbox omedelbart att synka.

Stöd för att aktivera utökade attribut (xattr) i Linux

Vissa Linux-distributioner har utökade attribut (xattrs) avstängda som standardinställning. Om du kör en Linux-distribution med ett ext3- eller ext4-filsystem är det möjligt att aktivera xattr-stöd, oftast genom inställningsfilen /etc/fstab. Vänd dig till Linux-distributionens dokumentation för vägledning.

Använda refererade filer i Dropbox

Vi rekommenderar inte metoder som lägger till refererade filer (systemlänkar, knutpunkter eller nätverksmappar) i Dropbox-mappen. Refererade filer kan orsaka hög CPU-användning, dåliga synkroniseringsprestanda, behörighetsproblem och diskrepanser i kvotanvändningen.

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Guidad hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Guidad hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support