Synkning fungerar inte – felsök problem med inkompatibla tecken och felaktiga filnamn

För att säkerställa att dina filer synkas korrekt ska du först kontrollera tre saker:

 • Din dator, telefon eller surfplatta är ansluten till internet.
 • Du har logga in på samma Dropbox-konto på dessa enheter
 • Filen eller mappen är i Dropbox-mappen på datorn

Om du har kontrollerat att datorerna är online och synkade men en fil fortfarande inte finns där du förväntade dig, kan det vara ett problem med själva filen. Filer som har ett felaktigt filnamn kan fortfarande synkas till dropbox.com, men visas kanske inte i Dropbox-mappen på din dator eller fungerar inte korrekt på inkompatibla operativsystem.

Visa vilka filer som kan orsaka synkningsproblem genom att logga in på Dropbox webbplats och använda Dropbox verktyg för kontroll av skadade filer .

Om du upptäcker att du har en skadad fil (eller filer) finns det några möjliga förklaringar. Nedan finns några vanliga orsaker till skadade filer.

Inkompatibla tecken för alla operativsystem

Namnge inte dina filer med följande tecken, eftersom Dropbox inte synkar dem på vissa plattformar:

 • / (snedstreck)
 • \ (omvänt snedstreck)
Observa att enbart på Mac-datorer synkar Dropbox filer som innehåller / (snedstreck) i filnamnet till dropbox.com. Sådana filer synkar dock till dropbox.com med ett : (kolon) istället för / (snedstreck). Filer med snedstreck synkar med andra Mac-datorer, men de går inte att synka med Windows-datorer.

Tecken som är inkompatibla med Windows

När du namnger dina filer, undvik tecken som är inkompatibla med Windows filsystem:

 • < (mindre än)
 • > (större än)
 • : (kolon)
 • ” (dubbelt citattecken)
 • | (vertikalstreck eller vertikalis)
 • ? (frågetecken)
 • * (asterisk)
 • . (punkt) eller ett mellanslag i slutet av ett fil- eller mappnamn

Reserverade filnamn i Windows

Windows har ett antal reserverade ord som inte får användas som giltiga filnamn. Om du skapar och namnger en fil eller mapp på dropbox.com eller på en icke-Windows-enhet och filnamnet innehåller ett reserverat ord, synkas inte filen till Dropbox på Windows-datorer. En fullständig lista över reserverade filnamn finns i avsnittet Namnkonventioner i Windows Developer Network.

Ignorerade filer

Vissa små systemfiler synkas inte över Dropbox. Dessa omfattar:

 • desktop.ini
 • thumbs.db
 • .ds_store
 • icon\r
 • .dropbox
 • .dropbox.attr

Högsta teckenlängd

Windows tillåter enbart fil- och mappnamn som är kortare än 260 tecken. Aktuella versioner av Dropbox-klienten kan dock läsa och skriva på platser som är längre än 260 tecken.

Vissa program kanske fortfarande omfattas av operativsystemens begränsningar och kan få problem med att öppna filer med långa sökvägar. Dessutom kan vissa program som Microsoft Excel ha kortare gränser (218 tecken).

Om du till exempel har en Excel 2010-fil med en sökväg som är 261 tecken lång synkar Dropbox den till datorn. Men när du försöker öppna den i Excel visar Dropbox ett felmeddelande av den här typen: Det går inte att komma åt filen. För att åtgärda problemet kan du korta ner namnet eller flytta filen eller mappen till en mapp på högre mappnivå.

Obs! Windows räknar filens sökväg som en del av namnet. Till exempel är denna sökväg 142 tecken lång, inte 16 tecken som själva filnamnet:

C:\Users\Panda\My Documents\Dropbox\Creative Nonfiction\My Autobiography\Favorite Things\Favorite Foods\Bamboo\Family Recipes\Fresh Leaves.doc

Skiftlägeskonflikter

De flesta Linux-installationer tillåter att du har två filer eller mappar med samma namn fast med olika skiftlägen. Men som standard skiljer inte Mac och Windows på fil- och mappnamn efter skiftläge. Om Dropbox hittar Linux-mappar med namnen Testmapp och testmapp (med litet t) synkar den fortfarande båda mapparna med Mac- och Windows-datorer. Men den ena mappen visas som en kopia av ursprungsmappen och märks med skiftlägeskonflikt.

Begynnelsetecken på Mac och Linux

Filer eller mappar som inleds med en punkt (t.ex. .minfil.doc) synkas korrekt till Dropbox-mappen på din dator. Men Mac- och Linux-operativsystem tolkar filnamn som börjar med punkt som systemfiler och döljer dem automatiskt. Du ser inte filerna utan att ändra avancerade inställningar på datorn. Du kan då logga in på dropbox.com och ändra namn på filerna eller mapparna (t.ex. _minmapp).

Avslutande tecken

Filer eller mappar som slutar med punkt (.) synkar inte ordentligt mellan operativsystem. Om en fil slutar med en punkt, som fil.txt.,kommer filen inte att synkas, utan istället visas i sökningar efter trasiga filer.

Avslutande blanksteg i fil- och mappnamn tas bort så att de synkas på ett riktigt sätt med andra operativsystem. Om Dropbox hittar en fil i din Dropbox-mapp med samma namn men som skiljer sig i blanktecken (eller tecknet som skapas när man trycker på mellanslag) lägger den till filen i Dropbox-mappen och märker filnamnet med blankstegskonflikt.

Temporära filer

När vissa filer (som Microsoft Word, Excel eller PowerPoint) öppnar en fil sparar de ofta en temporär fil i samma katolog och namnger den på ett av följande sätt:

 • Namnet börjar med ~ $ (ett tilde- och dollartecken) eller . ~ (en punkt och tilde)
 • Namnet börjar med en tilde och slutar på .tmp, som till exempel ~myfile.tmp

Dropbox synkar inte dessa tillfälliga filer på något operativsystem.

Konflikter med Unicode-kodning

I vissa fall finns flera sätt att skapa samma tecken på tangentbordet. Trots att tecknen kan se likadana ut tolkas de inte likadant av operativsystem och Dropbox. När Dropbox upptäcker dessa kodningskonflikter skapar den en konfliktkopia av filen och sparar den i samma mapp märkt med konflikt med Unicode-kodning.

Metadata och resursdelningar

Undvik att synka filer som använder metadata (eller resursdelningar), som till exempel Mac-alias- eller Windows-genvägar. Dessa filtyper fungerar i regel bara i det operativsystem de skapades i.

Knutpunkter

Dropbox kommer att följa Windows knutpunkter och synka filerna eller mapparna de länkar till. Dock synkas inte alla ändringar av dessa filer eller mappar som görs från operativsystemet Windows på nytt förrän Dropbox-klienten startats om. För att kringgå problemet flyttar du ursprungsmappen till din Dropbox och lägger till en knutpunkt från den förra platsen för att länka till dess nya plats i Dropbox-mappen.

Reparse-punkter

I vissa sällsynta fall kan Windows lägga till en viss typ av utökat attribut som kallas för en reparse-punkt, till filer eller mappar. Dropbox-klienten kan inte synka filer eller mappar med detta attribut.

Om du ser ett rött X på filer eller mappar kan det hända att orsaken är reparse-punkter. För att åtgärda detta för en enskild fil kan du skapa en ny fil av samma filtyp, och sedan kopiera innehållet av filen som inte går att synkas till denna nya fil och spara den. För att åtgärda detta för en mapp skapar du en ny mapp och kopierar och klistrar sedan in innehållet från mappen som inte kan synkas till denna nya mapp.

Observera att du kan ha flera filer och mappar med reparse-punkter. Om detta är fallet behöver du tillämpa denna lösning flera gånger. Kontakta Microsoft support om du fortfarande har problem.

En varning angående metadata och FAT32-diskar

Vissa dokument har filattribut eller xattrs i data som följer med filen. Vi kallar detta för metadata. Operativsystem använder metadata på många olika sätt: lagra ikonen, märka dokument, bifoga information till filen, behörigheter och så vidare. Dropbox stöder xattrs på alla plattformar. Bärbara minnen och bärbara diskar som använder filsystemet FAT 32 stöder dock inte metadata. Om Dropbox-mappen lagras på en FAT 32-disk kan den tyvärr inte behålla metadata när filen flyttas eller byter namn.

Övervaka fler än 10 000 mappar på Linux

Linux-versionen av Dropbox-klienten begränsas som standard till att övervaka högst 10 000 mappar. Fler än så övervakas inte utan ignoreras under synkning. Det finns en enkel lösning på detta. Öppna en terminal och ange följande:

echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p

Det här kommandot får systemet att övervaka upp till 100 000 mappar. När kommandot skrivits in och du anger lösenordet fortsätter Dropbox omedelbart att synka.

Stöd för att aktivera utökade attribut (xattr) i Linux

Vissa Linux-distributioner har utökade attribut (xattrs) avstängda som standardinställning. Om du kör en Linux-distribution med ett ext3- eller ext4-filsystem är det möjligt att aktivera xattr-stöd, oftast genom inställningsfilen /etc/fstab. Vänd dig till Linux-distributionens dokumentation för vägledning.

Använda refererade filer i Dropbox

Vi rekommenderar inte metoder som lägger till refererade filer (systemlänkar, knutpunkter eller nätverksmappar) i Dropbox-mappen. Refererade filer kan orsaka hög CPU-användning, dåliga synkroniseringsprestanda, behörighetsproblem och diskrepanser i kvotanvändningen.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community