Filversionen är annorlunda eller uppdateras inte längre – felsök synkningsproblem

Ser dina filer annorlunda ut på datorn, surfplattan, telefonen eller dropbox.com? Slutförs inte synkroniseringen?

Då är det troligtvis ett synkroniseringsproblem.

Lösningar av synkningsproblem kan handla om allt från enkla till komplicerade åtgärder, men alla lösningar kräver att du gör något. Den här artikeln med stegvisa instruktioner går igenom felsökningsstegen och kan lösa flertalet av alla synkningsproblem.

 1. Bekräfta att Dropbox är installerat på alla enheter och att du är online.
 2. Lösning: Om du inte ser ikonen i systemfältet är Dropbox inte installerat på datorn. Ominstallera Dropbox-klienten.

  Lösning: Är datorikonen är grå finns det två tänkbara förklaringar. Du är inte ansluten till internet eller så är Dropbox inte inställt på att köras vid start. Se anvisningarna för just ditt operativsystem för att ställa in program på att köra vid start. När denna inställning har ändrats bör Dropbox starta och synka automatiskt.

  Har du bekräftat att Dropbox är installerat på alla enheter, att programmet körs och att du är online kan du gå vidare till steg 2.


 3. Bekräfta att filerna inte synkas.
  • Filer med ett rött X synkroniseras inte, filer med en cirkulär blå pil håller på att synkroniseras och filer med en grön bock är helt synkroniserade
  • Obs! Ikonerna som visas vid respektive fil i Dropbox skiljer sig från de ikoner som visar aktuell status för själva Dropbox. Läs mer om de olika ikonerna som visas vid filerna.
 4. Lösning: Läs varför Dropbox har ett rött x.

  Om du har kontrollerat att de berörda filerna inte visar någon av synkroniseringsikonerna som beskrivs ovan kan du gå vidare till steg 3.


 5. Bekräfta att du är medlem i alla delade mappar.
  • Om filerna, som inte synkas med någon annan användare, är en del av en delad mapp behöver du bekräfta att du är medlem i mappen
 6. Lösning: Om du tror att en delad mapp saknas kan du kontrollera i listan över mappar som kan läggas till igen i din Dropbox.

  Om du har kontrollerat att du är medlem i alla delade mappar kan du gå vidare till steg 4.


 7. Bekräfta att du är inloggad på samma Dropbox-konto på alla enheterna.
  • På datorn: klicka på Dropbox-ikonen på menyfältet eller systemfältet och klicka sedan på kugghjulssymbolen. Klicka sedan på Preferenser och sedan på Konto
  • På iOS: öppna Dropbox-appen och tryck på Inställningar
  • På Android: öppna Dropbox-appen, tryck på Menyoch tryck sedan på Inställningar
  • På dropbox.com: klicka på ditt namn i hörnet längst upp till höger
 8. Lösning: Om adresserna är olika (leta noga efter skrivfel) har du flera konton och enheterna synkroniseras inte. Följ dessa steg för att koppla en dator och andra enheter till din Dropbox.

  Gå till steg 5 om adresserna är samma.


 9. Starta om datorn.
 10. Om filerna inte har synkroniserats efter omstart går du vidare till steg 6.


 11. Stäng Dropbox-klienten och starta om den.
  1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet eller systemfältetoch klicka sedan på kugghjulsikonen.
  2. Klicka på Avsluta Dropbox.
  3. Öppna programmenyn för att starta Dropbox på nytt och logga sedan in igen (om nödvändigt).
 12. Om filerna inte har synkroniserats efter omstart av klienten går du vidare till steg 7.


 13. Koppla från datorn och anslut den på nytt.
  1. Klicka på Dropbox-ikonen i system- eller menyfältet på datorn.
  2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Preferenser...
  3. Välj fliken Konto.
  4. Klicka på Koppla från denna Dropbox...
  5. Koppla datorn igen: öppna Dropbox-klienten genom att klicka på Dropbox systemfältikon och logga in.
 14. Om filerna inte har synkroniserats efter att du har kopplat datorn igen går du vidare till steg 8.


 15. Bekräfta att du inte har aktiverat Selektiv synkning.
  1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet eller på menyraden.
  2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Preferenser...
  3. Välj fliken Konto.
  4. Klicka på Ändra inställningar...
  5. Ser du mappen? Kontrollera att namnet är exakt detsamma som namnet på dropbox.com. Har den en blå bock intill sig, eller någon annan ikon?
  6. Om mappen har något annat än en blå bock intill sig finns det kanske en konflikt med selektiv synkning.
 16. Lösning: Läs om att felsöka och lösa konflikter vid selektiv synkning.

  Om filerna inte påverkas av en konflikt vid selektiv synkning går du vidare till steg 9.


 17. Bekräfta att enheten och Dropbox-kontot har tillräckligt med lagringsutrymme för att synka.
  • Verifiera att datorn har tillräckligt med utrymme på hårddisken för synkning med Dropbox så här:

Mac

 1. Välj Apple-menyn och klicka sedan på Om denna Mac.
 2. Klicka på Mer information.
 3. Klicka på Lagring.

Windows

 1. Klicka sedan på knappen Start .
 2. Klicka på den hårddisk du vill kontrollera.
 3. Det tillgängliga utrymmet visas på panelen Detaljer ,
 • Kontrollera att din Dropbox har tillräckligt med lagringsutrymme så här:

Mac

 • Högerklicka på Dropbox huvudmapp i Finder och klicka sedan på Hämta info

Windows

 • Högerklicka du på Dropbox huvudmapp och klicka sedan på Egenskaper

Obs!dropbox.com: logga in, klicka på ditt namn, klicka på Inställningar och välj sedan kontot (om du har kopplat fler än ett).

Lösning: Ta bort filer efter behov eller aktivera Selektiv synkning.

Om du har bekräftat att enheten och Dropbox-kontot har tillräckligt med lagringsutrymme för att synka går du vidare till steg 10.

 1. Rensa Dropbox cache. Lösning: Rensa cachen så här:
  • Dropbox sparar en dold cache med filer i din Dropbox för bättre effektivitet och nödlägen. Det går att frigöra utrymme genom att rensa den här cachen.
  1. Stoppa Dropbox genom att klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet eller i menyfältetoch välj sedan Avsluta, Stoppa eller Avsluta.
  2. Följ dessa instruktioner noga. För Dropbox Business-användare: se till att du använder stegen under ”Dropbox Business-användare” när du läser artikeln.
  3. Starta om Dropbox: På en Mac finns Dropbox i mappen Program, på en PC på menyn Program.
 2. Obs! Det här påverkar inte och tar inte bort filer från din Dropbox-mapp.

  Om filerna inte har synkroniserats efter att du har rensat cachen går du vidare till steg 11.


 3. Kontrollera filernas sökvägar.
  • Filer med följande tecken i namnen är inte kompatibla med operativsystem
   • / (snedstreck)
   • \ (omvänt snedstreck)
  • Filer med följande tecken i namnet är inte kompatibla med Windows:
   • < (mindre än)
   • > (större än)
   • : (kolon)
   • * (citattecken)
   • | (pipe-tecken)
   • ? (frågetecken)
   • * (asterisk)
  • En del språkspecifika tecken fungerar inte i vissa operativsystem.
  • Mac- och Windows-datorer och kalkylark i Excel har vissa begränsningar på filnamnstecken.
  • Dropbox är inte skiftlägeskänsligt på vare sig Windows eller Mac OS X. När Dropbox skriver en fil används versionen med gemener till sökväg/filnamn. För İ finns det dock ingen skiftlägesokänslig motsvarighet, vilket innebär att sådana filer inte går att synka.
 4. Lösning: Använd verktyget nedan för att söka i Dropbox-kontot efter dåliga filnamn och utför de ändringar som behövs:

  Om du har kontrollerat att de filer som saknas inte har icke-kompatibla namn går du vidare till steg 12.


 5. Bekräfta att antivirus- eller säkerhetsprogram inte stör filsynkningen.
  • Dropbox-klienten använder mappen .dropbox.cache som en plats där filerna laddas ner i mindre bitar. Ibland identifierar antivirusprogram dessa ofullständiga filer som falska positiva och sätter dem hela tiden i karantän. Dropbox fortsätter att ladda ner filen i ett försök att synkronisera med enheten, vilket kan ta upp extra utrymme.
 6. Lösning: Undvik detta genom att lägga till Dropbox cachemapp i säkerhets-/virusprogrammets undantagslista. Det går även att tillfälligt stänga av sådana program. Efter synkroniseringen visas inte lägre sådana varningar eller karantänmeddelanden.

  Obs! Till skillnad från andra mappar i Dropbox har mappen .dropbox.cache ett rött X och behöver inte synka.

  Om du har kontrollerat att antivirus- eller säkerhetsprogram inte stör synkroniseringsprocessen går du vidare till steg 13.


 7. Bekräfta att du inte försöker synka för många filer.
  • Dropbox-programmets prestanda kan sjunka om du har fler än 300 000 filer. Det är en ungefärlig gräns och beror på specifikationerna för datorns hårdvara som kör Dropbox-programmet. En del kunder kan ha fler filer utan problem. Som regel rekommenderar vi att du aldrig har fler än en miljon filer på en och samma dator. Den här gränsen är relaterad till antalet filer, inte deras storlek.
  • Obs! Dropbox-konton med ett stort antal filer kan ta längre tid att synkronisera. En fördröjning i synkroniseringen eller en förlängd synkronisering är inte nödvändigtvis ett tecken på problem.
 8. Lösning: Du kan använda selektiv synkronisering för att välja att enbart vissa filer ska synkroniseras till datorn, men du kan fortfarande spara dem på dropbox.com och på andra datorer.

  Lösning: Du kanske kan hjälpa Dropbox att synkronisera snabbare genom att justera bandbreddsinställningarna.

Om du har provat alla korrigeringar i artikeln och dina filer eller enheter fortfarande inte synkroniserar kan du kontakta oss. (Välj datoralternativet så att ditt ärende hamnar rätt.)

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Vägledd hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Vägledd hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Kontakta support