Felsök felaktiga filbehörigheter

När du använder klienten kan det hända att du får meddelandet att Dropbox inte kunde synka vissa filer på grund av behörighetsfel.

Behörigheter avgör vem som får åtkomst till filer på hårddisken. Om filbehörigheten inte ger Dropbox åtkomst till dina filer kan Dropbox inte synka.

Använd rullgardinsmenyn nedan för att visa anvisningar för att lösa filbehörighetsfel på ett visst operativsystem.

Visa instruktioner för:

Linux

 1. Högerklicka på Dropbox-menyn i menyfältet och välj Avsluta. Så här hittar du menyfältet.
 2. Öppna ett Terminal-fönster och kopiera och klistra in följande kommandon i Terminal:
  • Viktigt! I kommandona nedan antar vi att Dropbox-mappen ligger på standardsökvägen. Placerade du Dropbox-mappen på en annan plats ska du ersätta alla förekomster av ~/Dropbox med den fullständiga sökvägen till Dropbox-mappen inom citattecken. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen /Volymer/AnnanPlats/Dropbox måste du byta ut ~/Dropbox på följande kommandorader mot https://www.dropbox.com/Volymer/AnnanPlats/Dropbox.
  • När Terminal-prompten visas på nytt slutförde kommandot den begärda åtgärden och är redo för nästa kommando. Försök med att starta om datorn och upprepa dessa steg om något av kommandona returnerar ett fel eller inte svarar efter en timme.
 3. sudo chown "$USER" "$HOME"
  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
  sudo chattr -R -i ~/Dropbox
  sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
  

 4. Starta om Dropbox genom att gå till menyn Internet i Applikationer.

Mac

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet. Så här hittar du menyfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Avsluta Dropbox.
 3. Öppna programmet Terminal (på /Applications/Utilities/Terminal).
 4. Kopiera och klistra in följande rader en åt gången i Terminal. Tryck på Retur efter varje rad.
  • Du ombeds att ange datorns lösenord (inte Dropbox-lösenordet) när du anger det första kommandot. Lösenordsfältet i Terminal förblir tomt när du skriver lösenordet. Tryck på Retur när du har skrivit det.
  • Viktigt! Vi antar att Dropbox-mappen ligger på standardsökvägen. Placerade du Dropbox-mappen på en annan plats ska du ersätta alla ~/Dropbox med den fullständiga sökvägen till Dropbox-mappen inom citattecken. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen /Volumes/AnnanPlats/Dropbox måste du byta ut ~/Dropbox i följande anvisningar mot /Volumes/AnnanPlats/Dropbox.
  • När Terminal-prompten visas på nytt slutförde kommandot den begärda åtgärden och är redo för nästa kommando. Försök med att starta om datorn och upprepa dessa steg om något av kommandona returnerar ett fel eller inte svarar efter en timme.
 5. sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox ~/.dropbox-master
  sudo chown "$USER" "$HOME"
  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
  sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox
  chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox 
  

  Rulla åt höger för fler kodavsnitt

 6. Starta om Dropbox genom att dubbelklicka på Dropbox-ikonen i mappen Program .

Windows

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältetLäs om var du hittar systemfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Avsluta Dropbox.
 3. Tryck på Windows-tangenten + R (samtidigt).
 4. Skriv cmd och tryck på Retur för att öppna kommandotolken.
 5. Kopiera och klistra in följande rader en åt gången i kommandotolken. Tryck på Retur efter varje rad.
  • Ligger din Dropbox-mapp inte i C:\Användare\DinAnvändare\Dropbox ändrar du det första kommandot till att peka på den verkliga platsen. Om din Dropbox till exempel finns i D:\Dropbox ändrar du kommandot till:
   icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
   Oavsett var Dropbox-mappen ligger ändras inte de övriga kommandona.
  • Beroende på storleken på din Dropbox kan den här åtgärden ta lång tid att slutföra. Vänta på att prompten C:\ visas innan du flyttar till nästa steg.
 6. icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
  icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
  

  Rulla åt höger för fler kodavsnitt

 7. Öppna menyn Start och välj Program.
 8. Välj Dropbox.

Windows XP

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet. Så här hittar du systemfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Avsluta Dropbox.
 3. Tryck på Windows-tangenten + R (samtidigt).
 4. Skriv cmd och tryck på Retur för att öppna kommandotolken.
  • Ligger din Dropbox-mapp inte i C:\Användare\DinAnvändare\Dropbox ändrar du det första kommandot till att peka på den verkliga platsen. Om din Dropbox till exempel finns i D:\Dropbox ändrar du kommandot till:
   cacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
   Oavsett var Dropbox-mappen ligger ändras inte de övriga kommandona.
  • Beroende på storleken på din Dropbox kan den här åtgärden ta lång tid att slutföra. Vänta tills prompten C:\ visas igen.
 5. cacls "%HOMEPATH%\My Documents\Dropbox" /G "%USERNAME%":F /T
  cacls "%APPDATA%\Dropbox" /G "%USERNAME%":F /T
  

  Rulla åt höger för fler kodavsnitt

 6. Öppna menyn Start och välj Program.
 7. Välj Dropbox.

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Guidad hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Guidad hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support