{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Selektiv synkning: filkonflikter, preferenser och andra problem

Om du ser ett problem med selektiv synkning ska du välja det alternativ nedan som bäst beskriver problemet du ser.

Avsnitt i den här artiklen:

Mina filer har ”Konflikt med selektiv synkning” tillagt i namnet

Mappar som avmarkerats i preferenserna för selektiv synkning tas bort från Dropbox-mappen på din hårddisk. Om en mapp skapas med samma namn som den osynkade mappen, så kommer den nya mappen att visas med en grå cirkel och ett minustecken som överlägg. Denna ikon indikerar att mappen inte synkas till din Dropbox.

Exempel på konflikt vid selektiv synkning

För att se hur en konflikt vid selektiv synkning kan inträffa, tänk dig att du skapar till exempel en mapp som heter Skatter. Om du sedan tar bort markeringen för Skatter i inställningarna för selektiv synkning så synkas inte Skatter till Dropbox-mappen på datorn. Om du senare skapar en ny mapp som heter Skatter visas den mappen med ett grått minustecken och synkas inte i Dropbox.

Om du börjar synka den ursprungliga mappen Skatter igen tillsammans med den nya mappen Skatter kommer namnet på den Skatter-mapp med minustecknet att få tillägget (Konflikt vid selektiv synkning). Både den gamla och den nya mappen synkas till ditt konto på dropbox.com.

Grått minustecken Konflikt vid selektiv synkning

Så här tar du bort mappen med det grå minustecknet

 1. Flytta de filer du behöver från mappen med det grå minustecknet till en annan mapp i Dropbox.
 2. Radera mappen med det grå minustecknet.
 3. Ändra inställningarna för selektiv synkning så att den ursprungliga filen synkas till din Dropbox-mapp.

Så här tar du bort mappen med Konflikt vid selektiv synkning

 1. Flytta de filer du behöver från den mapp som har en konflikt vid selektiv synkning till den ursprungliga mappen.
 2. Radera konfliktmappen.

”Utför inledande synkning med server. Vänta ...”

Selektiv synkning är inte tillgänglig medan Dropbox pausar eller indexerar filer. Detta innebär att om du kör Dropbox-klienten för första gången kan du behöva vänta tills Dropbox har slutfört indexeringen av filer i din Dropbox-mapp innan du kan få åtkomst till inställningarna för selektiv synkning.

Om du ser meddelandet ”Utför inledande synkning med server. Vänta …” innebär det att Dropbox-klienten håller på att indexera filerna i Dropbox-mappen eller att du har pausat synkningen från Dropbox-menyn. Om endera av dessa stämmer kan du vänta tills indexeringen slutförts innan du går till inställningarna för selektiv synkning. Välj annars Avbryt för att ignorera meddelandet och gå tillbaka till preferensfönstret. Har du pausat synkningen kan du återuppta den när som helst.

Dropbox kommer att fortsätta med indexeringen (vilket anges av ikonen med roterande pilar över Dropbox-ikonen), men du kan ändå titta i och ändra andra preferenser medan Dropbox slutför.

Inställningarna för selektiv synkning uppdateras inte

Dropbox kanske inte uppdaterar inställningarna för selektiv synkning om någon av följande stämmer:

 • Hårddisken har för lite ledigt lagringsutrymme
 • Filer och mappar används
 • Du använder symlänkar eller refererade filer
 • Du har felaktiga filbehörigheter

Kontrollera tillgängligt hårddiskutrymme

Det kanske saknas utrymme att spara data som behövs för att uppdatera inställningarna för selektiv synkning. Kontrollera tillgängligt hårddiskutrymme för att se om detta är fallet. Om hårddisken har alltför lite ledigt lagringsutrymme behöver du kanske först frigöra utrymme utanför Dropbox-mappen.

Filer och mappar används

Dropbox kan inte välja synkroniseringsmappar om de (eller filerna de innehåller) används i andra program. Lös det här problemet genom att stänga programmen med åtkomst till filer i Dropbox-mappen innan du uppdaterar inställningarna för Selektiv synkning.

Du använder symlänkar eller refererade filer

Vi rekommenderar inte metoder som lägger till refererade filer (systemlänkar, knutpunkter eller nätverksmappar) i Dropbox-mappen. Förutom att störa uppdatering av inställningarna för Selektiv synkning, kan refererade filer orsaka hög CPU-användning, dåliga synkroniseringsprestanda, behörighetsproblem och skillnader i användning av lagringsutrymme.

Felaktiga filbehörigheter

Om filer i din Dropbox inte har rätt behörigheter kan det hända att Dropbox inte synkar dem. Välj ditt operativsystem nedan för att felsöka filbehörigheter.

Windows

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Avsluta Dropbox.
 3. Tryck på Windows-tangenten + R (samtidigt).
 4. Skriv cmd och tryck på Retur för att öppna kommandotolken.
 5. Kopiera och klistra in följande rader en åt gången i kommandotolken. Tryck på Retur efter varje rad.
  • Ligger din Dropbox-mapp inte i C:\Users\DinAnvändare\Dropbox ändrar du det första kommandot till att peka på den verkliga platsen. Om din Dropbox till exempel finns i D:\Dropbox ändrar du kommandot till:
     icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
  • Oavsett var Dropbox-mappen ligger ändras inte de övriga kommandona.
  • Beroende på storleken på din Dropbox kan den här åtgärden ta lång tid att slutföra. Vänta tills prompten C:\ visas innan du går vidare till nästa steg.
     icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
 6. Öppna menyn Start och välj Program.
 7. Välj Dropbox.

Mac

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Avsluta Dropbox.
 3. Öppna programmet Terminal (på /Applications/Utilities/Terminal).
 4. Kopiera och klistra in följande rader en åt gången i Terminal. Tryck på Enter efter varje rad.
  • Du ombeds att ange datorns lösenord (inte Dropbox-lösenordet) när du anger det första kommandot. Lösenordsfältet i Terminal förblir tomt när du skriver lösenordet. Tryck på Retur när du har skrivit det.
  • Viktigt! Vi antar att Dropbox-mappen ligger på standardsökvägen. Placerade du Dropbox-mappen på en annan plats ska du ersätta alla ~/Dropbox med den fullständiga sökvägen till Dropbox-mappen inom citattecken. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen /Volumes/AnnanPlats/Dropbox måste du byta ut ~/Dropbox i följande anvisningar mot /Volumes/AnnanPlats/Dropbox.
  • När Terminal-prompten visas på nytt slutförde kommandot den begärda åtgärden och är redo för nästa kommando. Försök med att starta om datorn och upprepa dessa steg om något av kommandona returnerar ett fel eller inte svarar efter en timme.
     sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox ~/.dropbox-master
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox
   chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 5. Starta om Dropbox genom att dubbelklicka på Dropbox-ikonen i mappen Program .

Linux

 1. Högerklicka på Dropbox-menyn i menyfältet och välj Avsluta.
 2. Öppna ett Terminal-fönster och kopiera och klistra in följande kommandon i Terminal:
  • Viktigt! I kommandona nedan antar vi att Dropbox-mappen ligger på standardsökvägen. Placerade du Dropbox-mappen på en annan plats ska du ersätta alla förekomster av ~/Dropbox med den fullständiga sökvägen till Dropbox-mappen inom citattecken. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen /Volymer/AnnanPlats/Dropbox måste du byta ut ~/Dropbox på följande kommandorader mot https://www.dropbox.com/Volymer/AnnanPlats/Dropbox.
  • När Terminal-prompten visas på nytt slutförde kommandot den begärda åtgärden och är redo för nästa kommando. Försök med att starta om datorn och upprepa dessa steg om något av kommandona returnerar ett fel eller inte svarar efter en timme.
     sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chattr -R -i ~/Dropbox
   sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 3. Starta om Dropbox genom att gå till menyn Internet i Applikationer.

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support