Dropbox har fastnat under synkningen, startar inte eller rapporterar ett fel

Om Dropbox <a href="/install">skrivbordsinstallationen</a> beter sig på något av följande sätt kan Dropbox-installationen vara oåtkomlig eller skadad.

 • Dropbox stängs så snart det öppnas.
 • Det går inte att öppna Dropbox och ett felmeddelande visas. (Om felmeddelandet är "OperationalError" eller "BrokeTempDirError" <a href="/help/4211">ska du korrigera behörigheterna </a> för %TEMP%-mappen.)
 • Dropbox synkroniserar inte och rapporterar att du kör en <a href="/help/6251">gammal version</a> av applikationen.
 • Dropbox-ikonen <a href="/help/141">systemfält/menyfält</a> håller hela tiden på att synkronisera (visas med de snurrande pilarna på en blå ikon), men synkroniseringen blir aldrig klar.
 • Synkroniseringsstatus i Dropbox-menyn anger ”Åtkomst nekades” eller ”Avvisad av server”.
 • Snabbmenyn för Dropbox saknas.
 • Synkroniseringsikoner visas inte korrekt.

Om det ser ut som om Dropbox har fastnat under en längre tidsperiod under synkroniseringen, utan någon synkroniseringshastighet i status, ska du först kolla att antivirus- eller systemoptimeringsprogram inte stör Dropbox-klienten. Det är ett känt problem med vissa antivirusprogram:

Om det händer kan du lägga till Dropbox till applikationernas vitlista eller försöka inaktivera antivirus-applikationen och starta om Dropbox-applikationen.

TuneUp-funktioner (Windows) brukar också optimera datorn genom att avinstallera Dropbox. Om du kör TuneUp, inaktivera applikationen och installera om Dropbox-applikationen. Du kan rapportera felet till Tuneup via deras onlineformulär.

Om du inte kör något antivirusprogram eller är säker på att detta inte hindrar Dropbox kan det hända att det inte går att nå Dropbox-inställningarna. Om inställningarna är skadade kan du återställa dem genom att koppla från och sedan koppla datorn på nytt till ditt Dropbox-konto. 

Läs mer

Om du inte kan lösa problemet genom att koppla från och återkoppla kontot kan inställningarna vara skyddade eller oåtkomliga på grund av ett åtkomstproblem. I så fall kan du ta bort inställningarna manuellt med ett administrativt konto. Så här gör du:

Linux

I Linux

 1. Avsluta Dropbox genom att högerklicka på Dropbox-menyn i menyfältet och välja Avsluta
 2. Öppna ett terminalfönster och kopiera och klistra in följande rad i terminalen (exakt som det skrivits nedan):
  sudo chown "$USER" "$HOME"
  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
  sudo chattr -R -i ~/Dropbox
  sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
  

  Om Dropbox-mappen inte är ~/Dropbox, ska du ändra alla kommandon ovanför för att peka på rätt plats.
 3. Starta om Dropbox genom att gå till menyn Internet i Applikationer.

Mac

 1. Avsluta Dropbox genom att klicka på Dropbox-ikonen på menyfältet, klicka på kugghjulsikonen, och välja Avsluta Dropbox i popup-menyn.
 2. Öppna Terminal-appen (finns på /Applikationer/Funktioner/Terminal).
 3. Kopiera och klistra in följande rader i Terminal, en åt gången, och tryck på Retur efter varje.
  • Skriv inte kommandona för hand.
  • Du blir ombedd att ange datoranvändarens lösenord (inte Dropbox-lösenordet) när du har angett det första kommandot. Kom ihåg att lösenordsfältet i terminalen förblir tomt när du skriver lösenordet. När du har skrivit det trycker du bara på Retur.
  • Viktigt! Vi antar att Dropbox-mappen ligger på standardsökvägen. Om du har placerat Dropbox-mappen på en annan plats måste du ersätta alla ~/Dropbox med den fullständiga sökvägen till Dropbox-mappen inom citattecken. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen /Volymer/AnnanPlats/Dropbox måste du byta ut ~/Dropbox i följande anvisningar mot "https://www.dropbox.com/Volymer/AnnanPlats/Dropbox".
 4. sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox
  sudo chown "$USER" "$HOME"
  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
  sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox
  chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
  

 5. Starta om Dropbox. Dropbox finns i mappen Applikationer.

Windows

 1. Avsluta Dropbox genom att klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet, klicka på kugghjulsikonen i meddelandepanelen och välja Avsluta Dropbox på menyn.
 2. Tryck på Windows-knappen + R (samtidigt) och skriv sedan cmd och tryck på Enter för att öppna kommandotolken.
 3. Kopiera och klistra in följande rader i kommandotolken, en åt gången, och tryck på Enter efter varje. Kom ihåg att kopiera och klistra in dessa kommandon (skriv inte in dem för hand) eftersom det kan skada datorn om de skrivs in fel. Du kan också bara klistra in dem genom att högerklicka och välja Klistra in.
  icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
  icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
  icacls "%LOCALAPPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":F /T
  icacls "%PROGRAMFILES%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":F /T
  

  Om Dropbox-mappens plats inte är C:\Users\YourUser\Dropbox ska du ändra det första kommandot för att peka på den. Till exempel om Dropbox finns i D:\Dropboxser kommandot ut så här:
  icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T			
  

  De andra kommandona förblir oförändrade. Observera att beroende på storleken på Dropbox kan åtgärden ta en stund att slutföra. Vänta tills C:\-prompten visas igen.
 4. Starta om Dropbox genom att gå till Start -menyn och välja Programfiler, sedan Dropbox.

Obs! Om du inte ser något alternativ för Dropbox under Programfiler måste du starta om Dropbox genom att ange %APPDATA%\Dropbox i Windows Utforskaren och dubbelklicka på Dropbox.exe

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Vägledd hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Vägledd hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Kontakta support