Dropbox har fastnat under synkningen, startar inte eller visar ett fel

Ibland kan du få se ett felmeddelande angående Dropbox filsynkning. Dessa fel kan visas i Dropbox-mappen på datorn eller på Dropbox-ikonen i systemfältet eller menyfältet. Välj i listan med fel nedan för att ta reda på vad du ska göra.

Tänk på följande innan du sätter igång

 • I denna artikel diskuteras specifika felmeddelanden och hur man åtgärdar dem. Ser du inte ett felmeddelande kan du i stället prova stegen i vår lista över mer allmänna felsökningsåtgärder.
 • Om Dropbox-appen inte öppnas, rapporterar att du kör en gammal version eller visar OperationalError eller BrokenTempDirError, kan det hända att det finns ett problem med själva appen.

Avsnitt i den här artiklen:

Dropbox-ikonen har ett rött meddelande

Ser du ett rött meddelande på Dropbox-ikonen i systemfältet eller menyraden på datorn? Här är några möjliga orsaker:

 • Ditt Dropbox-konto har överskridit lagringsutrymmet. (För att se om detta orsakar synkningsproblemet kan du klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet eller menyfältet, klicka på kugghjulssymbolen, klicka på Preferenser och sedan klicka på Konto.)
  • Åtgärda problemet: Ta bort filer från ditt Dropbox-konto eller uppgradera till Dropbox Plus eller Professional
  • Åtgärda problemet: Om du redan har ett Plus- eller Professional-konto ska du kontrollera din kontosida för att se till att din plan inte har nergraderats. Om du är i ett Dropbox Business-team kan du be administratören att kontrollera teamets kontostatus på adminkonsolen.

Konflikt med tomt utrymme

Om du har två filnamn som är nästan identiska kan det hända att du ser felet Konflikt med tomt utrymme. En konflikt med tomt utrymme innebär att två filer har namn som är identiska förutom ett extra utrymme i slutet på det ena filnamnet.

Dropbox är försiktig med att spara filer: även om namnen på två filer skiljer sig bara lite, skapar appen en kopia av filen i stället för att ersätta den befintliga filen. Filnamnet på den senast ändrade kopian kommer att innehålla Konflikt med tomt utrymme.

 • Åtgärda detta problem: Antingen ge filkopian ett unikt namn eller se till att du undviker att ge filen ett nytt namn med extra blanksteg eller tecken nästa gång du sparar.

Filen används

Dropbox kommer inte att synka filer som är låsta (eller används) av ett annat program. När Dropbox hoppar över filen rapporterar statusmeddelandet på Dropbox-menyn (i systemfältet eller menyfältet) att filen används.

Program låser filer för att förhindra konflikter när filen öppnas från en eller fler platser. Till exempel låser Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, osv.) vanligtvis filer medan de är öppna.

 • Åtgärda detta problem: När du är klar med en fil, spara den och avsluta sedan programmet som du använde. Dropbox synkar då filen direkt.

Dropbox slutar snart att synka, eftersom det inte går att uppdatera

Om processen DropboxUpdate.exe är inaktiverad ser du felmeddelandet Dropbox slutar snart att synka, eftersom det inte går att uppdatera.

DropboxUpdate.exe är en hjälpprocess som söker efter nya versioner av Dropbox-appen. Den körs under installation av Dropbox-appen och en gång i timmen därefter. Om processen hittar en ny version uppdaterar den automatiskt.

Denna process måste finnas på datorer med Dropbox installerat. Om du vill använda Dropbox på din dator kan du inte inaktivera processen.

Dropbox behöver åtkomst till internet för att fungera. Om hjälpprocessen DropboxUpdate.exe inte kan kontakta våra servrar för att kontrollera för uppdateringar kommer Dropbox att sluta synka och du ser meddelandet Dropbox slutar snart att synka, eftersom det inte går att uppdatera. Det finns tre möjliga åtgärder:

 • Åtgärda detta problem: Om du ändrade i brandväggen eller antivirusprogrammet för att kunna köra Dropbox måste du troligtvis göra samma ändringar för DropboxUpdate.exe.
 • Åtgärda detta problem: Ladda ner installationsprogrammet för klienten och installera programmet på nytt (då får du den senaste versionen av Dropbox-appen, utan att påverka dina filer och mappar).
 • Åtgärda detta problem: Kontrollera att DropboxUpdate.exe har tillgång till internet, annars går det inte att söka efter uppdateringar.

Behörighetsfel

När du använder klienten kan det hända att du får meddelandet att Dropbox inte kunde synka vissa filer på grund av behörighetsfel.

Behörigheter avgör vem (och vilka appar) som får åtkomst till filer på hårddisken. Om filbehörigheten inte ger Dropbox åtkomst till dina filer kan Dropbox inte synka.

Använd rullgardinsmenyn nedan för att visa anvisningar för att lösa filbehörighetsfel på ett visst operativsystem.

Windows

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Avsluta Dropbox.
 3. Tryck på Windows-tangenten + R (samtidigt).
 4. Skriv cmd och tryck på Retur för att öppna kommandotolken.
 5. Kopiera och klistra in följande rader en åt gången i kommandotolken. Tryck på Retur efter varje rad.
  • Ligger din Dropbox-mapp inte i C:\Users\DinAnvändare\Dropbox ändrar du det första kommandot till att peka på den verkliga platsen. Om din Dropbox till exempel finns i D:\Dropbox ändrar du kommandot till:
   icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
  • Oavsett var Dropbox-mappen ligger ändras inte de övriga kommandona.
  • Beroende på storleken på din Dropbox kan den här åtgärden ta lång tid att slutföra. Vänta tills prompten C:\ visas innan du går vidare till nästa steg.
   icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
 1. Öppna menyn Start och välj Program.
 2. Välj Dropbox.

Mac

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Avsluta Dropbox.
 3. Öppna programmet Terminal (på /Applications/Utilities/Terminal).
 4. Kopiera och klistra in följande rader en åt gången i Terminal. Tryck på Retur efter varje rad.
  • Du ombeds att ange datorns lösenord (inte Dropbox-lösenordet) när du anger det första kommandot. Lösenordsfältet i Terminal förblir tomt när du skriver lösenordet. Tryck på Retur när du har skrivit det.
  • Viktigt! Vi antar att Dropbox-mappen ligger på standardsökvägen. Placerade du Dropbox-mappen på en annan plats ska du ersätta alla ~/Dropbox med den fullständiga sökvägen till Dropbox-mappen inom citattecken. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen /Volumes/AnnanPlats/Dropbox måste du byta ut ~/Dropbox i följande anvisningar mot /Volumes/AnnanPlats/Dropbox.
  • När Terminal-prompten visas på nytt slutförde kommandot den begärda åtgärden och är redo för nästa kommando. Försök med att starta om datorn och upprepa dessa steg om något av kommandona returnerar ett fel eller inte svarar efter en timme.
  • sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox ~/.dropbox-master
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox
   chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 1. Starta om Dropbox genom att dubbelklicka på Dropbox-ikonen i mappen Program.

Linux

 1. Högerklicka på Dropbox i menyfältet och välj Avsluta.
 2. Öppna ett Terminal-fönster och kopiera och klistra in följande kommandon i Terminal:
  • Viktigt! I kommandona nedan antar vi att Dropbox-mappen ligger på standardsökvägen. Placerade du Dropbox-mappen på en annan plats ska du ersätta alla förekomster av ~/Dropbox med den fullständiga sökvägen till Dropbox-mappen inom citattecken. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen /Volumes/AnnanPlats/Dropbox måste du byta ut ~/Dropbox på följande kommandorader mot https://www.dropbox.com/Volumes/AnnanPlats/Dropbox
  • När Terminal-prompten visas på nytt slutförde kommandot den begärda åtgärden och är redo för nästa kommando. Försök med att starta om datorn och upprepa dessa steg om något av kommandona returnerar ett fel eller inte svarar efter en timme.
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chattr -R -i ~/Dropbox
   sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 1. Starta om Dropbox genom att gå till menyn Internet i Applikationer.

Åtkomst nekades eller Avvisad av server

Om du ser meddelandet Åtkomst nekades eller Avvisad av server kan du först prova att logga ut från Dropbox-kontot i Dropbox-klienten och sedan logga in på nytt. Om detta inte löser problemet kan inställningarna vara skyddade eller oåtkomliga på grund av ett åtkomstproblem. I så fall kan du ta bort inställningarna genom att använda ett administrativt konto.

Använd rullgardinsmenyn nedan för att visa instruktioner för ett visst operativsystem.

Windows

 1. Avsluta Dropbox genom att klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet, klicka på kugghjulsikonen i meddelandepanelen och välja Avsluta Dropbox på menyn.
 2. Tryck på Windows-knappen + R (samtidigt) och skriv sedan cmd och tryck på Enter för att öppna kommandotolken.
 3. Kopiera och klistra in följande rader i kommandotolken, en åt gången, och tryck på Enter efter varje rad. Kom ihåg att kopiera och klistra in dessa kommandon (skriv inte in dem för hand) eftersom det kan skada datorn om de skrivs in fel. Du kan också bara klistra in dem genom att högerklicka och välja Klistra in.
  icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
  icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
  icacls "%LOCALAPPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":F /T
  icacls "%PROGRAMFILES%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":F /T
  
 4. Om Dropbox-mappens plats inte är C:\Users\YourUser\Dropbox ska du ändra det första kommandot för att peka på den. Exempel: om Dropbox finns i D:\Dropbox ser kommandot ut så här:
  icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T			
  
 5. De andra kommandona förblir oförändrade. Observera att beroende på storleken på Dropbox kan åtgärden ta en stund att slutföra. Vänta tills C:\-prompten visas igen.
 6. Starta om Dropbox genom att gå till Start -menyn och välja Programfiler, sedan Dropbox.

Obs! Om du inte ser något alternativ för Dropbox under Programfiler måste du starta om Dropbox genom att ange %APPDATA%\Dropbox i Windows Utforskaren och dubbelklicka på Dropbox.exe

Mac

 1. Avsluta Dropbox genom att klicka på Dropbox-ikonen på menyfältet, klicka på kugghjulsikonen, och välja Avsluta Dropbox i popup-menyn.
 2. Öppna Terminal-appen (finns på /Applikationer/Funktioner/Terminal).
 3. Kopiera och klistra in följande rader i Terminal, en åt gången, och tryck på Retur efter varje.
  • Skriv inte kommandona för hand.
  • Du blir ombedd att ange datoranvändarens lösenord (inte Dropbox-lösenordet) när du har angett det första kommandot. Kom ihåg att lösenordsfältet i terminalen förblir tomt när du skriver lösenordet. När du har skrivit det trycker du bara på Retur.
  • Viktigt! Vi antar att Dropbox-mappen ligger på standardsökvägen. Om du har placerat Dropbox-mappen på en annan plats måste du ersätta alla ~/Dropbox med den fullständiga sökvägen till Dropbox-mappen inom citattecken. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen /Volymer/AnnanPlats/Dropbox måste du byta ut ~/Dropbox i följande anvisningar mot "https://www.dropbox.com/Volymer/AnnanPlats/Dropbox".
   sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox
   chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 4. Starta om Dropbox. Dropbox finns i mappen Applikationer.

Linux

 1. Avsluta Dropbox genom att högerklicka på Dropbox-menyn i menyfältet och välja Avsluta
 2. Öppna ett terminalfönster och kopiera och klistra in följande rad i terminalen (exakt som det skrivits nedan):
  sudo chown "$USER" "$HOME"
  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
  sudo chattr -R -i ~/Dropbox
  sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
  
 3. Om Dropbox-mappen inte är ~/Dropbox, måste du ändra alla kommandon ovanför så att det pekar på rätt plats.
 4. Starta om Dropbox genom att gå till menyn Internet i Applikationer.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community