Installera Dropbox för att få största möjliga nytta av kontot

Kör Dropbox installationsprogrammet när nedladdningen är klar


Installera lämpligt paket om du vill använda Dropbox på din dator med Linux.
Om din distribution inte listas väljer du ”Kompilera från källa”.

Ubuntu 14.04 eller senare (deb.) 64-bit 32-bit
Fedora 21 eller högre (.rpm) 64-bit 32-bit
Kompilera från källkod


Obs! Dessa paket installerar ett hjälpprogram med öppen källkod. Det här programmets version ändras inte lika ofta som Dropbox-appen. Dessa paket installerar alltid den senaste versionen av Dropbox för Linux.


Fjärradministrerad installering av Dropbox via kommandoraden

Dropbox-daemonen fungerar på 32-bitars och 64-bitars Linux-servrar. För att installera kör du följande kommando i Linux-terminalen.

32-bit:

cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -

64-bit:

cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -

Sedan kör du Dropbox daemon från den nyskapade .dropbox-dist-mappen.

~/.dropbox-dist/dropboxd

Om du kör Dropbox på din server för första gången ombeds du att kopiera och klistra in en länk i en webbläsare för att skapa ett nytt konto eller lägga till din server till ett befintligt konto. Därefter skapas Dropbox-mappen i din arbetskatalog. Ladda ner detta Python-script för att styra Dropbox från kommandoraden. För att enkelt komma åt programmet placerar du en symlänk var som helst i din PATH.