Dropbox Paper

Förverkliga idéer

Dropbox Paper är en ny typ av dokument där teamet förverkligar idéer liv på ett och samma ställe.

eller
Gå till nästa avsnittGå till nästa avsnitt

Hantera och organisera arbetet i Paper

Produktbild som visar en uppgiftslista och ett kodavsnitt

Paper kan nås varifrån som helst och är alltid uppdaterat för att hålla teamen organiserade och informerade kring arbetet utan extra uppgiftshanteringsverktyg.

Håll dig till uppgiften

Håll koll på uppgifter med förfallodatum och tilldela dem med @omnämningar. Håll alla uppdaterade med @doc, utan att behöva boka möten.

Synkronisera kalendern

Använd synkning med Google Kalender så delas mötesanteckningarna automatiskt med deltagarna, vilket gör det enklare att hålla möten.

Allt arbete på en och samma plats

Centralisera arbetet från andra appar i Paper. Med projekt (för närvarande i privat betaversion*) ordnas teamets arbete på en enda, delad plats.

Övervaka och kontrollera

Dropbox Business ger administratörer insyn i Paper-aktiviteter, styr delning av dokument och hanterar vem som får åtkomst till teamets innehåll).