Insynsrapporter

I vår insynsrapport offentliggör vi sedan 2012 två gånger per år antalet förfrågningar vi tar emot och våra svar på dem.

Insynsrapporter

Mängd förfrågningar från statliga myndigheter

Denna graf visar det totala antalet förfrågningar som mottagits över tid, uppdelade efter typ av begäran.

{"firstRow":["$AREAS","","%_jan 2012 - dec 2012","%_jan 2013 - dec 2013","jan 2014 - juni 2014","juli 2014 - dec 2014","jan 2015 - juni 2015","juli 2016 - dec 2015","jan 2016 - juni 2016","juli 2016 - dec 2016","jan 2017 - juni 2017"],"columns":[["$AREAS","Husrannsakningsorder","Stämningar","Domstolsbeslut","Förfrågningar utanför USA","Borttagningsförfrågningar från statliga myndigheter"],["","0","0","0","0","0"],["%_jan 2012 - dec 2012","29","54","4","0","0"],["%_jan 2013 - dec 2013","118","159","0","90","0"],["jan 2014 - juni 2014","120","109","0","37","0"],["juli 2014 - dec 2014","137","116","2","20","0"],["jan 2015 - juni 2015","227","179","10","7","3"],["juli 2016 - dec 2015","348","206","11","4","31"],["jan 2016 - juni 2016","328","248","6","6","112"],["juli 2016 - dec 2016","386","417","14","29","195"],["jan 2017 - juni 2017","775","645","25","33","192"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox Received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided"],["Number of search warrants","775","30","27","41","677","362","","386","20","31","--","335","209","","328","21","6","--","301","165","","348","17","3","--","328","203","","227","7","7","--","213","120","","137","17","7","--","113","39","","120","14","3","--","103","42","","118","9","5","--","104","42","","29","5","0","--","24","5"],["Accounts listed in warrants","1224","116","244","72","792","427","","628","73","39","--","516","370","","590","117","6","--","467","236","","421","1","2","--","418","267","","301","11","10","--","280","160","","260","104","7","--","149","49","","174","57","3","--","114","77","","172","20","3","--","149","69","","--","--","--","--","--","--"]]}

Vad Dropbox tagit emot

Husrannsakningsorder kräver att man påvisar sannolika skäl, man måste uppfylla specifika krav på den plats som ska genomsökas och de objekt som ska beslagtas samt granskas och undertecknas av en domare. Husrannsakningsorder kan utfärdas av lokala, statliga eller federala myndigheter och kan användas endast i brottsfall. Vid giltiga husrannsakningsorder lämnar vi ut uppgifter om icke-innehåll och innehåll.

Husrannsakningsorder

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll
 • Meddelande som tillhandahölls

Konton som listas i order om husrannsakan

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll
 • Meddelande som tillhandahölls

Lite mer sammanhang

Varje gång Dropbox tillmötesgår en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan försåvitt detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar antalet användare vi har meddelat av de användare vars innehåll vi överlämnat till polisiära myndigheter. 

Mellan juli och december 2017 har vi mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 45,4 % av de husrannsakningsorder vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan hindra oss från att vi någonsin kan meddela 45,1 % av de Dropbox-användare som förekommer i en husrannsakningsorder med begäran om information.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided"],["Number of subpoenas","645","45","0","56","544","209","","417","26","0","36","355","99","","248","25","0","8","215","100","","206","29","0","7","170","113","","179","23","0","16","140","106","","116","4","0","6","106","37","","109","16","0","13","80","47","","159","37","0","28","94","61","","54","6","0","5","43","12"],["Accounts listed in subpoenas","1157","267","0","80","810","382","","784","212","0","79","493","183","","680","281","0","16","383","154","","250","3","0","15","232","160","","430","75","0","24","228","150","","758","112","0","6","640","129","","280","158","0","14","108","70","","401","195","0","32","174","123","","--","--","--","--","--","--"]]}

Vad Dropbox tagit emot

Till skillnad från husrannsakningsorder ger stämningar alltid tillgång till grundläggande prenumerantinformation. Stämningar kräver inte domstolsprövning och utfärdas normalt av myndighetsadvokater eller en åtalsjury. Vi tillhandahåller inte information om innehåll som svar på stämningar.

Stämningar

Vårt svar

 • Finns inte
 • Tillhandahållet innehåll
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Meddelande som tillhandahölls

Konton listade i förelägganden

Vårt svar

 • Finns inte
 • Tillhandahållet innehåll
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Meddelande som tillhandahölls

Lite mer sammanhang

Varje gång Dropbox tillmötesgår ett domstolsbeslut för icke-innehåll meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat, om användare vars icke-innehåll vi överlämnat till polisiära myndigheter. 

Mellan januari och juni 2017 har vi mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 19,5 % av de stämningar vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 16,7 % av Dropbox-användarna som förekommer i en stämning som begär information om dem.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided"],["Number of court orders","25","2","0","3","20","4","","14","0","0","2","12","2","","6","0","0","0","6","0","","11","2","0","0","9","2","","10","1","0","0","9","2","","2","0","0","0","2","2","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","4","0","0","0","4","1"],["Accounts listed in court orders","30","4","0","3","23","4","","38","7","0","4","27","8","","9","1","0","0","8","0","","9","0","0","0","9","2","","19","1","0","0","11","3","","2","0","0","0","2","2","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","--","--","--","--","--","--"]]}

Vad Dropbox tagit emot

Domstolsbeslut utfärdas av domare och kan se ut på olika sätt, så som en 2703(d)-order under Electronic Communications Privacy Act. Vi tillhandahåller inte information om innehåll som svar på domstolsbeslut.

Domstolsbeslut

Vårt svar

 • Finns inte
 • Tillhandahållet innehåll
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Meddelande som tillhandahölls

Konton listade i domstolsbeslut

Vårt svar

 • Finns inte
 • Tillhandahållet innehåll
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Meddelande som tillhandahölls

Lite mer sammanhang

Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat, om användare vars icke-innehåll vi överlämnat till polisiära myndigheter. 

Mellan januari och juni 2017 har vi mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 45,0 % av de domstolsbeslut vi tagit emot. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 39,1 % av Dropbox-användarna som förekommer i ett domstolsbeslut som begär information om dem.

{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Number of accounts affected","Content blocked in response to a request","Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","Notice provided","No action taken"],"columns":[["$CATEGORY","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2013 - dec 2013","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","Australien","Österrike","Belgien","Costa Rica","Finland","Frankrike","Tyskland","Nederländerna","Ryssland","Schweiz","Storbritannien","Ukraina","","Brasilien","Tyskland","Indien","Lettland","Ryssland","Sverige","Schweiz","Turkiet","Storbritannien","","","Ryssland","Spanien","Storbritannien","","Ryssland","","Ryssland","","","","",""],["Number of requests","1","2","1","1","1","6","5","16","55","1","102","1","","1","3","1","1","160","1","1","2","25","","","101","1","10","","31","","3","","--","--","--","--"],["Number of accounts affected","1","2","1","1","1","5","4","31","57","1","161","1","","0","3","1","1","91","1","1","2","17","","","11","1","6","","31","","3","","--","--","--","--"],["Content blocked in response to a request","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","1","","--","--","--","--"],["Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","1","2","1","1","1","5","4","16","28","1","101","1","","0","3","0","1","39","1","1","1","23","","","28","1","10","","0","","2","","--","--","--","--"],["Notice provided","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","3","","--","--","--","--"],["No action taken","0","0","0","0","0","1","1","0","27","0","1","0","","1","0","1","0","121","0","0","1","2","","","73","0","0","","31","","1","","--","--","--","--"]]}

Borttagningsförfrågningar från statliga myndigheter

Vad Dropbox tagit emot

Borttagningsförfrågningar från statliga myndigheter omfattar domstolsbeslut och skriftliga förfrågningar från brottsbekämpande och statliga myndigheter om att ta bort innehåll med utgångspunkt från lokal lagstiftning inom deras respektive jurisdiktion.

Vårt svar

 • Innehåll blockerat till följd av en förfrågan
 • Innehåll blockerat enligt Policy för datoranvändning
 • Ingen åtgärd vidtagen
 • Meddelande som tillhandahölls
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","National security requests received","Accounts affected"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given"],["National security requests received","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","--","--","--","--","0"],["Accounts affected","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","--","--","--","--","0"]]}

Förfrågningar som relaterar till nationell säkerhet

Vad Dropbox tagit emot

Den nationella säkerhetsprocessen omfattar National Security Letters och order utfärdade enligt Foreign Intelligence Surveillance Act. Vi skulle gärna ge mer specifik information, men Dropbox har inte de amerikanska myndigheternas tillåtelse att rapportera det exakta antalet vi tar emot.

Förfrågningar som relaterar till nationell säkerhet

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll
 • Delgivet meddelande

Konton listade i förfrågningar

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll
 • Delgivet meddelande

Anmärkning om den nationella säkerhetsprocessen

National Security Letters (”NSL”) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation angående information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inte något domstolsbeslut, men får endast efterfråga en användares namn, adress, hur länge tjänsten använts och faktureringsuppgifter angående avgifter lokalt och på annan ort.

Foreign Intelligence Surveillance Act-order (”FISA-order”) är order som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (”FISC”) för information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En FISA-order kan omfatta en förfrågan angående information om en användares icke-innehåll och innehåll.



Anmärkning om förfrågningar på statsnivå

Dropbox tar emot begäranden från statliga polismyndigheter och federala byråer med statliga kontor. Vi bedömer varje förfrågan i enlighet med federal och lokal lagstiftning samt våra vägledande principer för dataförfrågningar från statliga myndigheter.

Förfrågningar per en miljon invånare

  Totalt antal förfrågningar per stat

   Lite mer sammanhang

   Mellan januari och juni 2017 mottog Dropbox en stämning från en amerikansk ambassad i utlandet. Vi tillhandahöll icke-innehåll som svar på stämningen.

   {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","Argentina","Australien","Kanada","Costa Rica","Danmark","Frankrike","Tyskland","Italien","Malta","Portugal","Singapore","Spanien","Storbritannien","","Australien","Belgien","Brasilien","Danmark","Frankrike","Tyskland","Indien","Italien","Mexiko","Norge","Singapore","Spanien","Storbritannien","","Tyskland","Irland","Italien","","Australien","Tyskland","Italien","","Frankrike","Tyskland","Italien","Israel","Portugal","Mexiko","","Australien","Brasilien","Tyskland","Finland","Frankrike","Indien","Italien","Malta","Spanien","Storbritannien","","Non-US","","Non-US","","Non-US"],["Number of requests","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}

   Anmärkning om förfrågningar utanför USA

   Förfrågningar utanför USA omfattar alla formella rättsliga processer från statliga myndigheter i länder utanför USA som efterfrågar användardata. För närvarande kräver vi att statliga myndigheter utanför USA följer processen för det ömsesidiga avtalet om rättslig hjälp eller processen för framställningar om rättslig hjälp, så att en amerikansk domstol kan utfärda det erforderliga amerikanska rättsförfarandet till Dropbox.

   • Dessa förfrågningar har Dropbox mottagit
   • Information tillhandahållen

   januari 2017–juni 2017

   • Den enda order Dropbox har mottagit enligt All Writs Act från 1789 krävde fysisk leverans av innehåll som Dropbox framställt som svar på en rättsligt giltig order. Vi har inte mottagit några order enligt All Writs Act som kräver att Dropbox kringgår säkerhetsfunktioner eller på annat sätt komprometterar våra tjänsters integritet.
   • Vi tog emot tre begäranden om information riktade till fel företag. Vi krävde att de brottsbekämpande myndigheterna skulle rätta till felen.
   • Vi fick ett domstolsbeslut angående pen register/trap and trace (PRTT) som krävde att Dropbox angav information under en viss tidsperiod efter det att vi mottagit beslutet. Dropbox hittade ingen information som svar på denna begäran. Domstolen utfärdade ett obegränsat sekretessbeslut, vilket inte tillät oss att meddela användaren.<br>
    
   Användarmeddelande:  Varje gång vi tar emot en begäran från de polisiära myndigheterna om en användares information meddelar vi användaren detta om vi inte är förbjudna enligt lag att göra det. I begränsade fall fördröjer vi meddelandet till användaren till efter det att vi har lämnat ut informationen och i dessa fall anger vi det datum då vi lämnat ut användarinformationen.
    
   Icke-innehåll:  Icke-innehåll omfattar till exempel namn och mejladress som är kopplat till kontot, datumet då kontot skapades och andra transaktionsuppgifter som IP-adresser. I informationen om icke-innehåll ingår inte filer som personer lagrar i sina Dropbox-konton.
    
   Innehåll:  I informationen om innehåll ingår de filer som är lagrade i en persons Dropbox-konto. Normalt tar vi även fram grundläggande prenumerantinformation med innehåll.
    
   ”Ingen information tillhandahållen”:  Dropbox tillhandahöll ingen information eftersom: (1) förfrågan var en dubblett; (2) Dropbox invände mot förfrågan; (3) de polisiära myndigheterna drog tillbaka förfrågan; eller (4) förfrågan angav inte något konto.
    
   ”Kontot fanns inte”:  Hos Dropbox saknades registrering om det konto som fanns i förfrågan.
    
   Order enligt All Writs Act:  Order enligt All Writs Act utfärdas av USA:s domare enligt lagen All Writs Act från 1789. Denna lag ger domstolar makten att ”utfärda alla stämningar som krävs för att hjälpa respektive jurisdiktion i överensstämmelse med lagens användningsområden och principer.”
    
   Förfrågningar utanför USA:  Förfrågningar utanför USA omfattar alla formella rättsliga processer från statliga myndigheter i länder utanför USA som efterfrågar användardata. För närvarande kräver vi att statliga myndigheter utanför USA följer processen för det ömsesidiga avtalet om rättslig hjälp eller processen för framställningar om rättslig hjälp, så att en amerikansk domstol kan utfärda det erforderliga amerikanska rättsförfarandet till Dropbox.
    
   Borttagningsförfrågningar från statliga myndigheter:  Borttagningsförfrågningar från statliga myndigheter omfattar domstolsbeslut och skriftliga förfrågningar från brottsbekämpande och statliga myndigheter om att ta bort innehåll med utgångspunkt från lokal lagstiftning inom deras respektive jurisdiktion.
    
   Sekretessbeslut:  Domare kan efter eget gottfinnande utfärda domstolsbeslut om sekretess som förhindrar att Dropbox meddelar en användare om att myndigheter begärt information. Sådana beslut åberopar ofta artikel 2705(b) i Electronic Communications Privacy Act och gäller under olika tidsperioder.
    
   Våra metoder för uppföljning och rapportering kan komma att utvecklas, eftersom vi hela tiden strävar efter att förbättra noggrannheten och tydligheten i våra rapporter.