Insyn i Dropbox Rapporter

I vår insynsrapport offentliggör vi sedan 2012 två gånger per år antalet förfrågningar vi tar emot och våra svar på dem.

Animering av sfärer som rör sig i rymden

Mängd förfrågningar från statliga myndigheter

Denna graf visar det totala antalet förfrågningar som mottagits över tid, uppdelade efter typ av begäran.

{"firstRow":["$AREAS","","%_2012 | jan 2012 - dec 2012 | jan\u2013dec | 2012 | 2012","%_2013 | jan 2013 - dec 2013 | jan\u2013dec | 2013 | 2013","2014 | jan 2014 - juni 2014 | jan\u2013juni | 2014 | 2014","2014 | juli 2014 - dec 2014 | juli\u2013dec | 2014 | 2014","2015 | jan 2015 - juni 2015 | jan\u2013juni | 2015 | 2015","2015 | juli 2016 - dec 2015 | juli\u2013dec | 2015 | 2015","2016 | jan 2016 - juni 2016 | jan\u2013juni | 2016 | 2016","2016 | juli 2016 - dec 2016 | juli\u2013dec | 2016 | 2016","2017 | jan 2017 - juni 2017 | jan\u2013juni | 2017 | 2017","2017 | juli 2017 - dec 2017 | juli\u2013dec | 2017 | 2018","2018 | jan 2018 \u2013 juni 2018 | jan\u2013juni | 2018 | 2018","2018 | juli 2018 - dec 2018 | juli\u2013dec | 2018 | 2018"],"columns":[["$AREAS","Husrannsakningsorder","Stämningar","Domstolsbeslut","Förfrågningar utanför USA","Borttagningsförfrågningar från statliga myndigheter"],["","0","0","0","0","0"],["%_2012 | jan 2012 - dec 2012 | jan\u2013dec | 2012 | 2012","29","54","4","0","0"],["%_2013 | jan 2013 - dec 2013 | jan\u2013dec | 2013 | 2013","118","159","0","90","0"],["2014 | jan 2014 - juni 2014 | jan\u2013juni | 2014 | 2014","120","109","0","37","0"],["2014 | juli 2014 - dec 2014 | juli\u2013dec | 2014 | 2014","137","116","2","20","0"],["2015 | jan 2015 - juni 2015 | jan\u2013juni | 2015 | 2015","227","179","10","7","3"],["2015 | juli 2016 - dec 2015 | juli\u2013dec | 2015 | 2015","348","206","11","4","31"],["2016 | jan 2016 - juni 2016 | jan\u2013juni | 2016 | 2016","328","248","6","6","112"],["2016 | juli 2016 - dec 2016 | juli\u2013dec | 2016 | 2016","386","417","14","29","195"],["2017 | jan 2017 - juni 2017 | jan\u2013juni | 2017 | 2017","775","645","25","33","192"],["2017 | juli 2017 - dec 2017 | juli\u2013dec | 2017 | 2018","765","533","24","19","332"],["2018 | jan 2018 \u2013 juni 2018 | jan\u2013juni | 2018 | 2018","764","510","31","21","312"],["2018 | juli 2018 - dec 2018 | juli\u2013dec | 2018 | 2018","652","601","23","13","392"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of search warrants","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
{"juli 2018 - dec 2018":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan försåvitt detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n<p>Vi har mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 26,1% av de husrannsakningsorder vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan hindra oss från att vi någonsin kan meddela 29,8% av de Dropbox-användare som förekommer i en husrannsakningsorder med begäran om information.<\/p>\n","jan 2018 \u2013 juni 2018":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan försåvitt detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n<p>Vi har mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 30,1 % av de husrannsakningsorder vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan hindra oss från att vi någonsin kan meddela 24,2% av de Dropbox-användare som förekommer i en husrannsakningsorder med begäran om information.<\/p>\n","juli 2017 - dec 2017":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan försåvitt detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n<p>Mellan juli och december 2017 har vi mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 39,5 % av de husrannsakningsorder vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan hindra oss från att vi någonsin kan meddela 19,9 % av de Dropbox-användare som förekommer i en husrannsakningsorder med begäran om information.<br><\/p>\n","jan 2017 - juni 2017":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan försåvitt detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar antalet användare vi har meddelat av de användare vars innehåll vi överlämnat till polisiära myndigheter. <\/p>\n<p>Mellan juli och december 2017 har vi mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 45,4 % av de husrannsakningsorder vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan hindra oss från att vi någonsin kan meddela 45,1 % av de Dropbox-användare som förekommer i en husrannsakningsorder med begäran om information.<br>\n<\/p>\n","juli 2016 - dec 2016":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan försåvitt detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar antalet användare vi har meddelat av de användare vars innehåll vi överlämnat till polisiära myndigheter.<\/p>\n<p>Mellan juli och december 2016 har vi mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 32,4 % av de husrannsakningsorder vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan hindra oss från att vi någonsin kan meddela 25,6 % av de Dropbox-användare som förekommer i en husrannsakningsorder med begäran om information.<br><\/p>\n","jan 2016 - juni 2016":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan försåvitt detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n<p>Mellan januari och juni 2016 har vi mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 39,9 % av de husrannsakningsorder vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan hindra oss från att vi någonsin kan meddela 46,5 % av de Dropbox-användare som förekommer i en husrannsakningsorder med begäran om information.<br><\/p>\n","juli 2016 - dec 2015":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan försåvitt detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n","jan 2015 - juni 2015":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan försåvitt detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n","juli 2014 - dec 2014":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan försåvitt detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n","jan 2014 - juni 2014":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan försåvitt detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n","jan 2013 - dec 2013":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan försåvitt detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en husrannsakningsorder meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan försåvitt detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n"}

Husrannsakningsorder

Vad Dropbox tagit emot

Husrannsakningsorder kräver att man påvisar sannolika skäl, man måste uppfylla specifika krav på den plats som ska genomsökas och de objekt som ska beslagtas samt granskas och undertecknas av en domare. Husrannsakningsorder kan utfärdas av lokala, statliga eller federala myndigheter och kan användas endast i brottsfall. Som respons på giltiga husrannsakningsorder lämnar vi ut uppgifter om icke-innehåll och innehåll.

Husrannsakningsorder

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll

Konton som listas i order om husrannsakan

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of subpoenas","44","166","391|135","0","","67","43","400|155","0","","40","46|1","447|173","0","","45","56","544|209","0","","26","36","355|99","0","","25","8","215|100","0","","29","7","170|113","0","","23","16","140|106","0","","4","6","106|37","0","","16","13","80|47","0","","37","28","94|61","0","","6","5","43|12","0"],["Accounts listed in subpoenas","355","351","585|247","0","","398","849","906|195","0","","369","350|1","597|203","0","","267","80","810|382","0","","212","79","493|183","0","","281","16","383|383","0","","3","15","232|160","0","","75","24","228|150","0","","112","6","640|129","0","","158","14","108|70","0","","195","32","174|123","0","","--","--","--","--"]]}
{"juli 2018 - dec 2018":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n<p>Vi har mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 8,2% av de förelägganden vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 13,3% av Dropbox-användarna som förekommer i en stämning som begär information om dem.<\/p>\n","jan 2018 \u2013 juni 2018":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Vi har mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 12,7 % av de förelägganden vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 5,7 % av Dropbox-användarna som förekommer i en stämning som begär information om dem.<\/p>\n","juli 2017 - dec 2017":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår ett domstolsbeslut för icke-innehåll meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n<p>Mellan juli och december 2017 har vi mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 21 % av de stämningar vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 29,8 % av Dropbox-användarna som förekommer i en stämning som begär information om dem.<\/p>\n","jan 2017 - juni 2017":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår ett domstolsbeslut för icke-innehåll meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n<p>Mellan januari och juni 2017 har vi mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 19,5 % av de stämningar vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 16,7 % av Dropbox-användarna som förekommer i en stämning som begär information om dem.<\/p>\n","juli 2016 - dec 2016":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n<p>Mellan juli och december 2016 har vi mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 16,2 % av de stämningar vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 20,9 % av Dropbox-användarna som förekommer i en stämning som begär information om dem.<br><\/p>\n","jan 2016 - juni 2016":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n<p>Mellan januari och juni 2016 har vi mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 28,6 % av de stämningar vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 39,6 % av Dropbox-användarna som förekommer i en stämning som begär information om dem.<\/p>\n","juli 2016 - dec 2015":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n","jan 2015 - juni 2015":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n","juli 2014 - dec 2014":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n","jan 2014 - juni 2014":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n","jan 2013 - dec 2013":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n"}

Stämningar

Vad Dropbox tagit emot

Till skillnad från husrannsakningsorder ger stämningar alltid tillgång till grundläggande prenumerantinformation. Stämningar kräver inte domstolsprövning och utfärdas normalt av myndighetsadvokater eller en åtalsjury. Vi tillhandahåller inte information om innehåll som svar på stämningar.

Stämningar

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll

Konton listade i förelägganden

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of court orders","1","2","20|3","0","","6","6","19|5","0","","1","2","21|10","0","","2","3","20|4","0","","0","2","12|2","0","","0","0","6|0","0","","2","0","9|2","0","","1","0","9|2","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","0","0","4|1","0"],["Accounts listed in court orders","131","117","42|7","0","","248","275","85|5","0","","15","16","24|10","0","","4","3","23|4","0","","7","4","27|8","0","","1","0","8|0","0","","0","0","9|2","0","","1","0","11|3","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","--","--","--","--"]]}
{"juli 2018 - dec 2018":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n<p>Vi har mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 39,1% av de domstolsbeslut vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 50% av Dropbox-användarna som förekommer i ett domstolsbeslut som begär information om dem.<\/p>\n","jan 2018 \u2013 juni 2018":"<h3>Lite mer sammanhang <\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n<p>Mellan januari och juni 2018 har vi mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 12,5 % av de domstolsbeslut vi tagit emot. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 2,1 % av Dropbox-användarna som förekommer i ett domstolsbeslut som begär information om dem.<\/p>\n","juli 2017 - dec 2017":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n<p>Mellan juli och december 2017 har vi mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 25 % av de domstolsbeslut vi tagit emot. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 29,2 % av Dropbox-användarna som förekommer i ett domstolsbeslut som begär information om dem.<\/p>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n","jan 2017 - juni 2017":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat, om användare vars icke-innehåll vi överlämnat till polisiära myndigheter. <\/p>\n<p>Mellan januari och juni 2017 har vi mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 45,0 % av de domstolsbeslut vi tagit emot. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 39,1 % av Dropbox-användarna som förekommer i ett domstolsbeslut som begär information om dem.\n<\/p>\n","juli 2016 - dec 2016":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår ett domstolsbeslut för icke-innehåll meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat, om användare vars icke-innehåll vi överlämnat till polisiära myndigheter.<\/p>\n<p>Mellan juli och december 2016 har vi mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 42,9 % av de domstolsbeslut för icke-innehåll vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 25,9 % av Dropbox-användarna som förekommer i ett domstolsbeslut som begär information om dem.<br>\n<\/p>\n","jan 2016 - juni 2016":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n<p>Mellan januari och juni 2016 har vi mottagit obegränsade sekretessbeslut från domstolar för 83,3 % av de domstolsbeslut för icke-innehåll vi erhållit. Dessa domstolsbeslut kan förhindra att vi någonsin kan meddela 87,5 % av Dropbox-användarna som förekommer i ett domstolsbeslut som begär information om dem.<br><\/p>\n","juli 2016 - dec 2015":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n","jan 2015 - juni 2015":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n","juli 2014 - dec 2014":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Varje gång Dropbox tillmötesgår en stämning meddelar vi de användare som förekommer i förfrågan om detta inte är förbjudet enligt lag. Den skuggade delen av cirkeldiagrammet ovan visar användare vi har meddelat.<\/p>\n"}

Domstolsbeslut

Vad Dropbox tagit emot

Domstolsbeslut utfärdas av domare och kan se ut på olika sätt, så som en 2703(d)-order under Electronic Communications Privacy Act. Vi tillhandahåller inte information om innehåll som svar på domstolsbeslut.

Domstolsbeslut

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll

Konton listade i domstolsbeslut

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll
{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Number of accounts affected","Content blocked in response to a request","Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","Meddelande som tillhandahölls","No action taken"],"columns":[["$CATEGORY","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2013 - dec 2013","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","Storbritannien","Frankrike","Nederländerna","Ryssland","Kazakstan","Pakistan","","Storbritannien","Frankrike","Nederländerna","Ryssland","","Belgien","Frankrike","Nederländerna","Ryssland","Storbritannien","","Australien","Österrike","Belgien","Costa Rica","Finland","Frankrike","Tyskland","Nederländerna","Ryssland","Schweiz","Storbritannien","Ukraina","","Brasilien","Tyskland","Indien","Lettland","Ryssland","Sverige","Schweiz","Turkiet","Storbritannien","","","Ryssland","Spanien","Storbritannien","","Ryssland","","Ryssland","","","","",""],["Number of requests","44","242","56","47","1","2","","69","89","63","91","","1","11","45","188","87","","1","2","1","1","1","6","5","16","55","1","102","1","","1","3","1","1","160","1","1","2","25","","","101","1","10","","31","","3","","--","--","--","--"],["Number of accounts affected","68","380","172","23","24","2","","115","109","167","55","","1","11","88","188","159","","1","2","1","1","1","5","4","31","57","1","161","1","","0","3","1","1","91","1","1","2","17","","","11","1","6","","31","","3","","--","--","--","--"],["Content blocked in response to a request","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","1","","--","--","--","--"],["Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","66","372","169","16","19","2","","110","103","164","36","","1","11","45","90","87","","1","2","1","1","1","5","4","16","28","1","101","1","","0","3","0","1","39","1","1","1","23","","","28","1","10","","0","","2","","--","--","--","--"],["Meddelande som tillhandahölls","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","3","","--","--","--","--"],["No action taken","0","0","0","4","0","0","","0","0","0","19","","0","0","0","98","0","","0","0","0","0","0","1","1","0","27","0","1","0","","1","0","1","0","121","0","0","1","2","","","73","0","0","","31","","1","","--","--","--","--"]]}

Borttagningsförfrågningar från statliga myndigheter

Vad Dropbox tagit emot

Borttagningsförfrågningar från statliga myndigheter omfattar domstolsbeslut och skriftliga förfrågningar från brottsbekämpande och statliga myndigheter om att ta bort innehåll med utgångspunkt från lokal lagstiftning inom deras respektive jurisdiktion.

Vårt svar

 • Innehåll blockerat till följd av en förfrågan
 • Innehåll blockerat enligt Policy för datoranvändning
 • Ingen åtgärd vidtagen
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","National security requests received","Accounts affected","$OVERRIDE-TEXT","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","$OVERRIDE-TEXT-2","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2"],"columns":[["$TYPE","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data"],["$CATEGORY","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["National security requests received","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","--","--","--","--","--"],["Accounts affected","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","--","--","--","--","--"],["$OVERRIDE-TEXT","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","","","","mellan 0 och 249 begäranden","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","","","","0\u2013249 begäranden","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","",""],["$OVERRIDE-TEXT-2","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","","","","mellan 0 och 249 konton","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","","","","0\u2013249 konton","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2","","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","",""]]}
{"juli 2018 - dec 2018":"<h3>Anmärkning om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201dNSL\u201d) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation angående information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inte något domstolsbeslut, men får endast efterfråga en användares namn, adress, hur länge tjänsten använts och faktureringsuppgifter angående avgifter lokalt och på annan ort.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-order<\/b> (\u201dFISA-order\u201d) är order som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201dFISC\u201d) för information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En FISA-order kan omfatta en förfrågan angående information om en användares icke-innehåll och innehåll.<\/p>\n","jan 2018 \u2013 juni 2018":"<h3>Anmärkning om den nationella säkerhetsprocessen<br>\n<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201dNSL\u201d) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation angående information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inte något domstolsbeslut, men får endast efterfråga en användares namn, adress, hur länge tjänsten använts och faktureringsuppgifter angående avgifter lokalt och på annan ort.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-order<\/b> (\u201dFISA-order\u201d) är order som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201dFISC\u201d) för information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En FISA-order kan omfatta en förfrågan angående information om en användares icke-innehåll och innehåll.<\/p>\n","juli 2017 - dec 2017":"<h3>Anmärkning om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201dNSL\u201d) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation angående information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inte något domstolsbeslut, men får endast efterfråga en användares namn, adress, hur länge tjänsten använts och faktureringsuppgifter angående avgifter lokalt och på annan ort.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-order<\/b> (\u201dFISA-order\u201d) är order som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201dFISC\u201d) för information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En FISA-order kan omfatta en förfrågan angående information om en användares icke-innehåll och innehåll.<\/p>\n","jan 2017 - juni 2017":"<h3>Anmärkning om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201dNSL\u201d) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation angående information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inte något domstolsbeslut, men får endast efterfråga en användares namn, adress, hur länge tjänsten använts och faktureringsuppgifter angående avgifter lokalt och på annan ort.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-order<\/b> (\u201dFISA-order\u201d) är order som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201dFISC\u201d) för information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En FISA-order kan omfatta en förfrågan angående information om en användares icke-innehåll och innehåll.<\/p>\n","juli 2016 - dec 2016":"<h3>Anmärkning om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201dNSL\u201d) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation angående information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inte något domstolsbeslut, men får endast efterfråga en användares namn, adress, hur länge tjänsten använts och faktureringsuppgifter angående avgifter lokalt och på annan ort.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-order<\/b> (\u201dFISA-order\u201d) är order som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201dFISC\u201d) för information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En FISA-order kan omfatta en förfrågan angående information om en användares icke-innehåll och innehåll.<\/p>\n","jan 2016 - juni 2016":"<h3>Anmärkning om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201dNSL\u201d) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation angående information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inte något domstolsbeslut, men får endast efterfråga en användares namn, adress, hur länge tjänsten använts och faktureringsuppgifter angående avgifter lokalt och på annan ort.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-order<\/b> (\u201dFISA-order\u201d) är order som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201dFISC\u201d) för information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En FISA-order kan omfatta en förfrågan angående information om en användares icke-innehåll och innehåll.<\/p>\n","juli 2016 - dec 2015":"<h3>Anmärkning om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201dNSL\u201d) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation angående information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inte något domstolsbeslut, men får endast efterfråga en användares namn, adress, hur länge tjänsten använts och faktureringsuppgifter angående avgifter lokalt och på annan ort.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-order<\/b> (\u201dFISA-order\u201d) är order som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201dFISC\u201d) för information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En FISA-order kan omfatta en förfrågan angående information om en användares icke-innehåll och innehåll.<\/p>\n","jan 2015 - juni 2015":"<h3>Anmärkning om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201dNSL\u201d) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation angående information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inte något domstolsbeslut, men får endast efterfråga en användares namn, adress, hur länge tjänsten använts och faktureringsuppgifter angående avgifter lokalt och på annan ort.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-order<\/b> (\u201dFISA-order\u201d) är order som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201dFISC\u201d) för information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En FISA-order kan omfatta en förfrågan angående information om en användares icke-innehåll och innehåll.<\/p>\n","juli 2014 - dec 2014":"<h3>Anmärkning om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201dNSL\u201d) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation angående information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inte något domstolsbeslut, men får endast efterfråga en användares namn, adress, hur länge tjänsten använts och faktureringsuppgifter angående avgifter lokalt och på annan ort.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-order<\/b> (\u201dFISA-order\u201d) är order som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201dFISC\u201d) för information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En FISA-order kan omfatta en förfrågan angående information om en användares icke-innehåll och innehåll.<\/p>\n","jan 2014 - juni 2014":"<h3>Anmärkning om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201dNSL\u201d) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation angående information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inte något domstolsbeslut, men får endast efterfråga en användares namn, adress, hur länge tjänsten använts och faktureringsuppgifter angående avgifter lokalt och på annan ort.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-order<\/b> (\u201dFISA-order\u201d) är order som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201dFISC\u201d) för information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En FISA-order kan omfatta en förfrågan angående information om en användares icke-innehåll och innehåll.<\/p>\n","jan 2013 - dec 2013":"<h3>Anmärkning om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201dNSL\u201d) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation angående information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inte något domstolsbeslut, men får endast efterfråga en användares namn, adress, hur länge tjänsten använts och faktureringsuppgifter angående avgifter lokalt och på annan ort.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-order<\/b> (\u201dFISA-order\u201d) är order som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201dFISC\u201d) för information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En FISA-order kan omfatta en förfrågan angående information om en användares icke-innehåll och innehåll.<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<h3>Anmärkning om den nationella säkerhetsprocessen<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (\u201dNSL\u201d) är förfrågningar från Federal Bureau of Investigation angående information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En NSL kräver inte något domstolsbeslut, men får endast efterfråga en användares namn, adress, hur länge tjänsten använts och faktureringsuppgifter angående avgifter lokalt och på annan ort.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-order<\/b> (\u201dFISA-order\u201d) är order som utfärdas av Foreign Intelligence Surveillance Court (\u201dFISC\u201d) för information som är relevant för en nationell säkerhetsutredning. En FISA-order kan omfatta en förfrågan angående information om en användares icke-innehåll och innehåll.<\/p>\n"}

Förfrågningar som relaterar till nationell säkerhet

Vad Dropbox tagit emot

Den nationella säkerhetsprocessen omfattar National Security Letters och order utfärdade enligt Foreign Intelligence Surveillance Act. Vi skulle gärna ge mer specifik information, men Dropbox har inte den amerikanska regeringens tillåtelse att rapportera det exakta antalet vi tar emot.

Förfrågningar som relaterar till nationell säkerhet

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll

Konton listade i förfrågningar

Vårt svar

 • Finns inte
 • Ingen information tillhandahållen
 • Tillhandahållet icke-innehåll
 • Tillhandahållet innehåll

{"juli 2017 - dec 2017":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Mellan juli och december 2017 mottog Dropbox tre stämningar från en amerikansk ambassad eller ett amerikanskt konsulat i utlandet. Vi tillhandahöll icke-innehåll som svar på dessa stämningar.<\/p>\n","jan 2017 - juni 2017":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Mellan januari och juni 2017 mottog Dropbox en stämning från en amerikansk ambassad i utlandet. Vi tillhandahöll icke-innehåll som svar på stämningen.<\/p>\n","juli 2016 - dec 2016":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Mellan juli och december 2016 mottog Dropbox två stämningar från en amerikansk ambassad i utlandet. Vi tillhandahöll icke-innehåll som svar på en stämning och hittade inget underlag för den andra.<br>\n<\/p>\n"}

USA

Förfrågningar per en miljon invånare

  Totalt antal förfrågningar per stat

   {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","Argentina","Brazli","Schweiz","Tyskland","Frankrike","Malta","Mexiko","Portugal","Sverige","Storbritannien","","Argentina","Australien","Brasilien","Schweiz","Tyskland","Danmark","Spanien","Frankrike","Ungern","Irland","Israel","Italien","Portugal","Sverige","Singapore","Storbritannien","","Australien","Argentina","Brasilien","Frankrike","Tyskland","Spanien","Italien","Sverige","Storbritannien","","Argentina","Australien","Kanada","Costa Rica","Danmark","Frankrike","Tyskland","Italien","Malta","Portugal","Singapore","Spanien","Storbritannien","","Australien","Belgien","Brasilien","Danmark","Frankrike","Tyskland","Indien","Italien","Mexiko","Norge","Singapore","Spanien","Storbritannien","","Tyskland","Irland","Italien","","Australien","Tyskland","Italien","","Frankrike","Tyskland","Italien","Israel","Portugal","Mexiko","","Australien","Brasilien","Tyskland","Finland","Frankrike","Indien","Italien","Malta","Spanien","Storbritannien","","Non-US","","Non-US","","Non-US"],["Number of requests","1","1","1","4","1","1","1","1","1","1","","1","1","1","1","1","1","2","1","1","1","1","2","1","1","2","2","","2","1","3","2","3","1","3","1","3","","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}
   {"jan 2018 \u2013 juni 2018":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Mellan januari och juni 2018 tillmötesgick Dropbox en begäran om användardata utanför USA. Vi tillhandahöll icke-innehållsinformation som svar på en förfrågan.<\/p>\n","juli 2017 - dec 2017":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Mellan juli och december 2017 tillmötesgick Dropbox en förfrågan om användardata utanför USA. Vi tillhandahöll icke-innehållsinformation som svar på en förfrågan.<\/p>\n","jan 2017 - juni 2017":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Mellan januari och juni 2017 tillmötesgick Dropbox en en förfrågan om användardata utanför USA. Vi tillhandahöll icke-innehållsinformation som svar på en förfrågan.<br>\n<\/p>\n","juli 2016 - dec 2016":"<h3>Lite mer sammanhang<\/h3>\n<p>Mellan juli och december 2016 följde inte Dropbox någon myndighets rättsliga process utanför USA, om den inte utfärdats av en amerikansk domstol till följd av processen för det ömsesidiga avtalet om rättslig hjälp.<br>\n<\/p>\n"}

   Utanför USA

   Anmärkning om förfrågningar utanför USA

   Förfrågningar utanför USA omfattar alla formella rättsliga processer från statliga myndigheter i länder utanför USA som efterfrågar användardata. För närvarande kräver vi att statliga myndigheter utanför USA följer processen för det ömsesidiga avtalet om rättslig hjälp eller processen för framställningar om rättslig hjälp, så att en amerikansk domstol kan utfärda det erforderliga amerikanska rättsförfarandet till Dropbox.

   • Dessa förfrågningar har Dropbox mottagit
   • Information tillhandahållen

   {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of search warrants","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
   {"juli 2018 - dec 2018":"<ul>\n<li>I enlighet med våra vägledande principer, producerade Dropbox viss information i 74,4 % av juridiska förfrågningar.<\/li>\n<li>Den största mängden förfrågningar från polismyndigheter i proportion till invånarantalet kom från Washington, D.C, medan polismyndigheterna i . Minnesota och Virginia kom andra respektive tredje i mängden gjorda förfrågningar.<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2018 \u2013 juni 2018":"<ul>\n<li>Dropbox tog emot sju begäranden om användarinformation som betjänades efter deras genomförandedatum. Vi tog också emot tre begäranden om information riktade till fel företag. Vi krävde att de brottsbekämpande myndigheterna skulle rätta till felen. <\/li>\n<li>Vi fick inte några order som utfärdats enligt United States All Writs Act från 1789.<\/li>\n<li>I förhållande till befolkningen hade Washington DC det högsta antalet polisbegäranden, följt av Virginia och Alaska.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","juli 2017 - dec 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Dropbox har mottagit en myndighetsbegäran om att frivilligt lämna ut användarinformation som åberopade nödfallsundantaget i artikel 2702 i Electronic Communications Privacy Act. Dropbox bedömde att inget kvalificerande nödfall förelåg och att myndigheten skulle framställa en husrannsakningsorder, vilket den gjorde.<br>\n<\/li>\n<li>Vi informerade en användare att vi emottagit en stämning med avseende på den användarens information. Användaren representerades av en större intresseorganisation för sekretessfrågor och bestred framgångsrikt stämningen.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2017 - juni 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Den enda order Dropbox har mottagit enligt All Writs Act från 1789 krävde fysisk leverans av innehåll som Dropbox framställt som svar på en rättsligt giltig order. Vi har inte mottagit några order enligt All Writs Act som kräver att Dropbox kringgår säkerhetsfunktioner eller på annat sätt komprometterar våra tjänsters integritet.<\/li>\n<li>Vi tog emot tre begäranden om information riktade till fel företag. Vi krävde att de polisiära myndigheterna skulle rätta till felen.<\/li>\n<li>Vi fick ett domstolsbeslut angående pen register/trap and trace (PRTT) som krävde att Dropbox angav information under en viss tidsperiod efter det att vi mottagit beslutet. Dropbox hittade ingen information som svar på denna begäran. Domstolen utfärdade ett obegränsat sekretessbeslut, vilket inte tillät oss att meddela användaren.&lt;br&gt;\n<\/li>\n<\/ul>\n","juli 2016 - dec 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Den enda order Dropbox har mottagit enligt All Writs Act från 1789 krävde fysisk leverans av innehåll som Dropbox framställt som svar på en rättsligt giltig order. Vi har inte mottagit några order enligt All Writs Act som kräver att Dropbox kringgår säkerhetsfunktioner eller på annat sätt komprometterar våra tjänsters integritet.<\/li>\n<li>Vi har mottagit två förfrågningar om information och ett domstolsbeslut om sekretess riktade till fel företag. Vi krävde att de polisiära myndigheterna skulle rätta till felen.<\/li>\n<li>Vi fick ett domstolsbeslut angående pen register/trap and trace (PRTT) som krävde att Dropbox angav information under en viss tidsperiod efter det att vi mottagit beslutet. Dropbox hittade ingen information som svar på denna begäran. Domstolen utfärdade ett obegränsat sekretessbeslut, vilket inte tillät oss att meddela användaren.&lt;br&gt;<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2016 - juni 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Vi fick inte några order som utfärdats enligt United States All Writs Act från 1789.<\/li>\n<li>De flesta rättsliga åtgärderna i förhållande till befolkningen kom från Washington DC, följt av Alaska och Montana.\n<\/li>\n<li>Dropbox har mottagit en myndighetsbegäran om att frivilligt lämna ut användarinformation som åberopade artikel 2702 i Electronic Communications Privacy Act. Vi avböjde.\n<\/li>\n<li>Vi har mottagit två förfrågningar om information och fyra domstolsbeslut om sekretess riktade till fel företag. Vi krävde att de brottsbekämpande myndigheterna skulle rätta till felen. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","juli 2016 - dec 2015":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Vi fick inte några order som utfärdats enligt United States All Writs Act från 1789.\n<\/li>\n<li>Vi tog emot en begäran i samband med en juridisk process som ställts till fel företag, men där man ville ha Dropbox-användarinformation. Vi krävde att polismyndigheterna rättade till detta fel innan vi accepterade begäran.\n<\/li>\n<li>Vi fick ett domstolsbeslut angående pen register/trap and trace (PRTT) som krävde att vi anger IP-adresser under en viss tidsperiod efter det att vi mottog beslutet. Vi meddelade inte användaren om detta eftersom domstolsbeslutet inte tillät det.\n<\/li>\n<li>I förhållande till befolkningen hade Washington DC det högsta antalet polisbegäranden, följt av Rhode Island, Maryland och Arizona. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2015 - juni 2015":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ingen ytterligare information är tillgänglig för denna rapportperiod.<\/p>\n","juli 2014 - dec 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ingen ytterligare information är tillgänglig för denna rapportperiod.<br>\n<\/p>\n","jan 2014 - juni 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ingen ytterligare information är tillgänglig för denna rapportperiod.<br>\n<\/p>\n","jan 2013 - dec 2013":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ingen ytterligare information är tillgänglig för denna rapportperiod.<br>\n<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ingen ytterligare information är tillgänglig för denna rapportperiod.<br>\n<\/p>\n"}

   Bortom siffrorna

   {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","juli 2018 - dec 2018","","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","jan 2018 \u2013 juni 2018","","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","juli 2017 - dec 2017","","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","jan 2017 - juni 2017","","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","juli 2016 - dec 2016","","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","jan 2016 - juni 2016","","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","juli 2016 - dec 2015","","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","jan 2015 - juni 2015","","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","juli 2014 - dec 2014","","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","jan 2014 - juni 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of search warrants","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}

   Ordlista

   Användarmeddelande: Varje gång vi tar emot en begäran från de polisiära myndigheterna om en användares information meddelar vi användaren detta om vi inte är förbjudna enligt lag att göra det. I begränsade fall fördröjer vi meddelandet till användaren till efter det att vi har lämnat ut informationen och i dessa fall anger vi det datum då vi lämnat ut användarinformationen.

   Icke-innehåll: Icke-innehåll omfattar till exempel namn och mejladress som är kopplat till kontot, datumet då kontot skapades och andra transaktionsuppgifter som IP-adresser. I informationen om icke-innehåll ingår inte filer som personer lagrar i sina Dropbox-konton.

   Innehåll: I informationen om innehåll ingår de filer som är lagrade i en persons Dropbox-konto. Normalt tar vi även fram grundläggande prenumerantinformation med innehåll.

   ”Ingen information tillhandahållen”: Dropbox tillhandahöll ingen information eftersom: (1) förfrågan var en dubblett; (2) Dropbox invände mot förfrågan; (3) de polisiära myndigheterna drog tillbaka förfrågan; eller (4) förfrågan angav inte något konto.

   ”Kontot fanns inte”: Hos Dropbox saknades registrering om det konto som fanns i förfrågan.

   Order enligt All Writs Act: Order enligt All Writs Act utfärdas av USA:s domare enligt lagen All Writs Act från 1789. Denna lag ger domstolar makten att ”utfärda alla stämningar som krävs för att hjälpa respektive jurisdiktion i överensstämmelse med lagens användningsområden och principer.”

   Förfrågningar utanför USA: Förfrågningar utanför USA omfattar alla formella rättsliga processer från statliga myndigheter i länder utanför USA som efterfrågar användardata. För närvarande kräver vi att statliga myndigheter utanför USA följer processen för det ömsesidiga avtalet om rättslig hjälp eller processen för framställningar om rättslig hjälp, så att en amerikansk domstol kan utfärda det erforderliga amerikanska rättsförfarandet till Dropbox.

   Borttagningsförfrågningar från statliga myndigheter: Borttagningsförfrågningar från statliga myndigheter omfattar domstolsbeslut och skriftliga förfrågningar från brottsbekämpande och statliga myndigheter om att ta bort innehåll med utgångspunkt från lokal lagstiftning inom deras respektive jurisdiktion.

   Sekretessbeslut: Domare kan efter eget gottfinnande utfärda domstolsbeslut om sekretess som förhindrar att Dropbox meddelar en användare om att myndigheter begärt information. Sådana beslut åberopar ofta artikel 2705(b) i Electronic Communications Privacy Act och gäller under olika tidsperioder.

   Våra metoder för uppföljning och rapportering kan komma att utvecklas, eftersom vi hela tiden strävar efter att förbättra noggrannheten och tydligheten i våra rapporter.