VPN

Hur skyddas mina filer?

VPN

 • VPN krypterar nätverkstrafik med SSL/TSL, Internet Protocol Security (IPsec) eller liknande krypteringstekniker
 • Dokument lagras som vanliga filer. För krypterad lagring krävs program från tredje part
 • Alla servrar måste skyddas och underhållas av IT-avdelningen
 • IT-avdelningen måste säkerhetskopiera filservrarna
 • Vissa VPN-program erbjuder tvåstegsverifiering
 • Filservrar kan skyddas av brandväggar

Dropbox

 • Dropbox krypterar nätverkstrafik med SSL/TLS
 • Dokument lagras med 256-bitars AES-kryptering
 • Du behöver inte oroa dig över serverns säkerhetsinställningar eller underhåll
 • Tvåstegsverifiering inkluderad
 • Integrering med de flesta SAML-baserade SSO -leverantörer
 • Det går att radera filerna från en förlorad enhet med fjärradering i Dropbox Plus eller Business
 • Dropbox fungerar med de flesta företags brandväggar, men den kan inte placeras bakom brandväggen på företaget

Privata nätverk är ett relativt säkert alternativ för att komma åt lagrade företagsdokument. Normalt filtreras internettrafik noggrant av en brandvägg, vilket innebär att det inte finns lika många säkerhetsrisker som till exempel för en FTP-server. Med VPN kan du få säker fjärråtkomst genom att all trafik krypteras mellan fjärranvändaren och det privata nätverket. Den enda nackdelen är att underhåll av det privata nätverket och konfiguration av VPN-konton för alla anställda kräver mycket administrativt arbete.

Dropbox erbjuder ännu bättre säkerhet än VPN och befriar dig samtidigt från allt administrativt arbete. Du behöver inte tänka på programunderhåll, säkerhetskopieringar, fysisk säkring av dina servrar eller konfiguration av användarkonton. Utöver att kryptera dokument medan de överförs krypterar Dropbox dem när de lagras i molnet. Kompletterande säkerhetsfunktioner som fjärradering, tvåstegsverifiering och stöd för integrering med de flesta leverantörer av SAML-baserad SSO ingår som standard i Dropbox Plus eller Business.

Mer information om Dropbox-säkerhet finns i Dropbox Business förtroendeguide.