ทำให้ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการสืบค้นทางกฎหมายง่ายขึ้น

Nuix เชื่อมต่อโดยตรงกับ Dropbox เพื่อเพิ่มพลังการสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บข้อมูลเพื่อการดำเนินคดี การตรวจทาน และการสืบสวนเชิงนิติเวชดิจิทัล

โลโก้ Nuix

Nuix ให้คุณเชื่อมต่อกับบัญชี Dropbox โดยตรงได้จากภายในเครื่องมือ ซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าถึง ขอ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการค้นพบ การรักษาความปลอดภัย และการสืบสวนของคุณ

  • เข้าถึงข้อมูลใน Dropbox ได้อย่างง่ายดาย เชื่อมต่อกับบริการ Dropbox โดยตรงเพื่อรวบรวมข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้ประโยชน์จากการประมวลผลข้อมูลอันฉับไว ประมวลผลและจัดทำสารบัญข้อมูลจำนวนมากที่เก็บอยู่ใน Dropbox ได้เร็วกว่าบริการอื่นๆ
  • ใช้ประโยชน์จากการสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงพลังและปรับขนาดได้ใช้งานทรัพยากรในจำนวนที่เหมาะสมกับงานในทุกขนาด
  • โซลูชันที่ทำได้หลากหลายไม่ต่างจากองค์กรของคุณ Nuix สามารถรับทราบและประมวลผลไฟล์แทบทุกประเภทที่จัดเก็บไว้ใน Dropbox