ป้องกันภัย ความเสี่ยงของข้อมูล และการละเมิดการปฏิบัติตามในแอพพลิเคชัน SaaS ระดับองค์กร

Aperture มอบการมองเห็นและการบังคับใช้อย่างละเอียดทั้งผู้ใช้ โฟลเดอร์ และกิจกรรมไฟล์ภายใน Dropbox ที่ครอบคลุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงของข้อมูลและการละเมิดการปฏิบัติตาม

ส่วนรองรับ

Aperture ขยายแพลตฟอล์มความปลอดภัยยุคถัดไปของ Palo Alto Networks ไปยัง Dropbox Aperture ผสานเข้ากับ Dropbox เพื่อให้มองเห็นผู้ใช้ โฟลเดอร์ และกิจกรรมไฟล์ทั้งหมด โดยให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดและบทวิเคราะห์การใช้งานเพื่อป้องกันความเสี่ยงข้อมูลและการละเมิดการปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังให้การควบคุมตามนโยบายตามบริบทอย่างละเอียดภายใน Dropbox เพื่อผลักดันการบังคับใช้และกักกันผู้ใช้และข้อมูลเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้น

  • มองเห็นกิจกรรมทั้งหมดใน Dropboxการวิเคราะห์อย่างละเอียดช่วยให้ไอทีทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับในระดับผู้ใช้ โฟลเดอร์ และไฟล์ได้ในทุกห้วงเวลา
  • ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลแบบย้อนหลัง Aperture ค้นหาการละเมิดข้อมูลและการฝ่าฝืนใน Dropbox ย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อสร้างบัญชีขึ้น 
  • แจ้งพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงก่อนเกิดขึ้นจริง การวิเคราะห์กิจกรรมประจำวันในเชิงลึกช่วยให้ไอทีสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่ามีความเสี่ยงข้อมูลหรือการละเมิดการปฏิบัติตามนโยบายหรือไม่
  • บังคับใช้การบริหารจัดการนโยบายที่ละเอียดและมีประสิทธิภาพการควบคุมนโยบายตามบริบทช่วยให้สามารถกักกันผู้ใช้และข้อมูลได้ทันทีเมื่อมีการกระทำที่ไม่เป็นการปฏิบัติตามเกิดขึ้น
  • ห่างไกลจากความเสี่ยงต่างๆ การป้องกันความเสี่ยงที่ล้ำหน้าช่วยบล็อกมัลแวร์ที่รู้จัก และระบุและบล็อกมัลแวร์ที่ไม่รู้จัก