ซอฟต์แวร์การติดตามสำหรับทีม

Dropbox และ Asana ให้คุณทำงานร่วมกันในงานและไฟล์ได้อย่างราบรื่น ทำให้ทีมของคุณยังคงมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

โลโก้ Asana

ทีมสามารถติดตามงานทุกประเภทด้วย Asana และด้วย Dropbox พวกเขาจะมีข้อมูลและไฟล์ที่เกี่ยวข้องอยู่พร้อมกับงาน การผสานการทำงานกับ Dropbox ของ Asana จะทำให้คุณสามารถแนบไฟล์จาก Dropbox เข้ากับงานใดๆ ใน Asana ได้ในไม่กี่คลิก เมื่อไฟล์มีการอัพเดท ไฟล์เหล่านั้นจะถูกอัพเดทในงานโดยอัตโนมัติ 

  • ติดตามงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องเข้ากับงานที่คุณกำลังติดตามใน Asana เพื่อให้คุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการเพื่อทำงานให้เสร็จ
  • เข้าถึงได้ในคลิกเดียว คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ Dropbox ทั้งหมดของคุณได้ในคลิกเดียว ทำให้คุณสามารถดูและเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบกับงาน Asana ของคุณได้
  • การอัพเดทอัตโนมัติให้การควบคุมเวอร์ชันอยู่ใต้การควบคุมของคุณ เมื่อไฟล์มีการอัพเดทใน Dropbox ไฟล์จะอัพเดทในงาน Asana ด้วย