มาตรฐานระดับโลกสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกรรมดิจิทัล

เซ็นเอกสารหรือขอลายเซ็นได้อย่างราบรื่นผ่าน DocuSign โดยไม่ต้องออกจากบัญชี Dropbox ของคุณ

โลโก้ DocuSign

DocuSign® ได้พลิกโฉมวิธีการทำธุรกิจด้วยการให้ทุกคนสามารถทำธุรกรรมด้วยความไว้วางใจและมั่นใจได้ทุกครั้ง ทุกที่ และบนอุปกรณ์ใดก็ตาม Dropbox ช่วยให้องค์กรต่างๆ ทำงานได้สำเร็จลุล่วงอย่างปลอดภัยทุกครั้งและได้จากทุกอุปกรณ์ด้วยการใช้เครื่องมือที่พนักงานชื่นชอบอยู่แล้ว DocuSign และ Dropbox ร่วมกันทำให้ขั้นตอนการเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ง่ายขึ้น มอบอำนาจให้แก่พนักงานทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำธุรกิจให้สำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

  • เซ็นเอกสารหรือขอให้เซ็นชื่อผ่าน DocuSign ได้จากบัญชี Dropbox ของคุณ ื่
  • เลือกและดึงเอกสารเพื่อเซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงจาก Dropbox 
  • มอบหมายให้มีผู้ลงนามหลายคนในเอกสารเดียวที่เก็บไว้ใน Dropbox