ทำการสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและทำซ้ำได้ภายในบริษัทที่ให้การประเมินคดีและการเก็บข้อมูลเพื่อการดำเนินคดีได้รวดเร็ว

EnCase eDiscovery และ Dropbox ร่วมกันนำเสนอการเปลี่ยนแปลงอันล้ำหน้าในการผสานการสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับคลาวด์ ทำให้องค์กรสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นไปตามหลักการตรวจพิสูจน์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในทุกแพลตฟอร์มทั่วไป การรักษานิยามข้อมูล ยกเลิกข้อมูลซ้ำซ้อน และการตรวจทานเอกสารร่วมกัน

โลโก้ Guidance

การผสานการใช้งาน API ของ Dropbox Business กับ EnCase eDiscovery จะขยายความสามารถในการค้นหา รวบรวม และรักษาข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESI) เชิงป้องกันในบัญชี Dropbox Business EnCase eDiscovery ทำให้บริษัทที่ใช้ Dropbox Business สามารถโต้ตอบกับการฟ้องร้อง อนุญาโตตุลาการ และการสืบสวนที่เป็นไปตามข้อบังคับได้อย่างราบรื่น

  • มีเป้าหมายเพื่อการรวบรวมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ปลายทาง รวบรวมและรักษาเนื้อหาจาก Dropbox ในรูปแบบในลักษณะที่เป็นไปตามหลักการตรวจพิสูจน์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดยไม่รบกวนการดำเนินธุรกิจ
  • การเก็บรักษาที่ครอบคลุมช่วยให้มั่นใจว่ามีการคุ้มครองที่รัดกุมกลุ่มข้อมูลที่ทรงพลังที่จัดเก็บไว้ใน Dropbox และความสามารถในการค้นหาที่จดสิทธิบัตร มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบกระจายจะมอบผลลัพธ์ที่ครอบคลุมอย่างยิ่ง
  • ทำดำเนินการประเมินคดีที่ต่อเนื่อง EnCase eDiscovery มอบความสามารถทีไม่เหมือนใครในการประเมินไฟล์ Dropbox ก่อนและหลังคดีได้ทุกช่วงเวลาในกระบวนการสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์