ยกระดับการป้องกันข้อมูลสูญหายและลดความเสี่ยงของภัยคุกคามจากบุคคลภายในด้วยการจำแนกประเภทและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

มอบอำนาจให้องค์กรสามารถระบุข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยใช้ TITUS ในระหว่างแบ่งปันและทำงานร่วมกันใน Dropbox

TITUS สแกนข้อมูลที่อยู่ใน Dropbox และใส่นิยามข้อมูลการขำแนกประเภทให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังให้พนักงานสามารถจำแนกประเภทข้อมูลเมื่ออัพโหลดไปยัง Dropbox จาก Microsoft Office ได้เช่นกัน

  • ระบุ จำแนกประเภท และปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และคุณค่าของข้อมูลที่อัพโหลดไปยัง Dropbox ด้วยการจำแนกประเภทแบบอัตโนมัติ แบบแนะนำ และแบบผู้ใช้กำหนดเอง
  • สแกนข้อมูลที่อยู่ใน Dropbox เพื่อพิจารณาความบะเอียดอ่อนของข้อมูล แล้วใส่นิยามข้อมูลเพื่อจำแนกประเภทตามนโยบาย
  • จำแนกประเภทเอกสาร Microsoft Office เมื่อสร้างขึ้นและอัพโหลดไปยัง Dropbox โดยตรง
  • วิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่อยู่ใน Dropbox โดยการนำเข้าบันทึกที่ TITUS Illuminate มีให้ไปในเครื่องมือรายงานที่ฝ่ายไอทีใช้

TITUS พันธมิตรชั้นนำของ Dropbox

ติดต่อ TITUS

info@titus.com
+1 (613) 820 5111
www.titus.com
Contact sales

โซลูชันการแบ่งปันและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ