หนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐที่ใหญ่ที่สุดของแคลิฟอร์เนียใช้ Dropbox Education เพื่อให้คณาจารย์ร่วมมือกันและเพื่อให้นักศึกษาแบ่งปันงานกับผู้สอนได้ง่ายขึ้น