Dropbox Education มอบความสามารถให้แก่ Zuyd Hogeschool’s Maastricht Academy of Media Design and Technology ที่สถาบันต้องการเพื่อมอบอำนาจให้ครู ประเมินผลนักศึกษา และพัฒนาการปฏิบัติการ

ผลลัพธ์หลักของ Maastricht Academy of Media Design and Technology

การแบ่งปันกับคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ได้ง่ายขึ้น

การเข้าถึงไฟล์ระยะไกลที่รวดเร็วและมั่นใจได้

การเก็บโครงการอย่างปลอดภัยสำหรับการตรวจสอบสถาบัน

ความท้าทาย

ข้อจำกัดและการเชื่อมต่อที่ผิดพลาด

ในฐานะหนึ่งในโปรแกรมมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของเนเธอร์แลนด์ในด้านการสื่อสารและการออกแบบมัลติมิเดีย Zuyd Hogeschool’s Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT) พยายามเกาะติดกับนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยนำผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้บรรยายรับเชิญที่มีวิสัยทัศน์มาสอนในคอร์สที่มีเน้นการทำงานจริงและการสร้างสรรค์ร่วมกัน ถึงแม้ว่าหลักสูตรของสถาบันจะยอดเยี่ยม แต่เทคโนโลยีที่สถาบันใช้ในการปฏิบัติการภายในกลับไม่เป็นเช่นนั้น ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใช้อีเมลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่มีข้อจำกัดด้านขนาดไฟล์ที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถแบ่งปันไฟล์ขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ คณาจารย์ยังมีปัญหาในการเข้าถึงไฟล์จากระยะไกล Manon Thiemann, Quality Management Coordinator for MAMDT กล่าวว่า "เมื่อผมทำงานจากที่บ้าน จะต้องใช้เวลาถึงสิบนาทีในการเริ่มการเชื่อมต่อ VPN แล้วมักจะหยุดเชื่อมต่อบ่อยๆ วิธีนี้ไม่ได้ผลเลย" ศาสตราจารย์หลายคนหันไปใช้บัญชี Dropbox ส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งทำให้สถาบันย้ายให้ทุกคนไปใช้ Dropbox Education

“เราชอบทำงานใน Dropbox เราเข้าถึงไฟล์ของเราได้เสมอเราไม่ต้องขอคนอื่นให้ส่งอะไรก็ตามให้เราเมื่อเราร่วมมือกัน การรับข้อมูลที่เราต้องการง่ายขึ้นมาก”

การแก้ปัญหา

การศึกษาระยะสั้น

ตอนนี้ Dropbox Education จัดเก็บไฟล์แผนกทรัพยากรบุคคลของ MAMDT เอกสารแผนกการเงิน งานของครู และโครงการของนักศึกษา รวมถึงไฟล์ภาพและการออกแบบกราฟิก ภาพยนตร์ และภาพประกอบ Thiemann กล่าวว่า “เราชอบทำงานใน Dropbox เราเข้าถึงไฟล์ของเราได้เสมอเราไม่ต้องขอคนอื่นให้ส่งอะไรก็ตามให้เราเมื่อเราร่วมมือกัน การรับข้อมูลที่เราต้องการง่ายขึ้นมาก”นอกจากการสนับสนุนการแบ่งปันไฟล์ภายในสถาบันแล้ว Dropbox Education ยังถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันทั่วสถาบันต่างๆ ของ Zuyd ตัวอย่างเช่น สถาบันสี่แห่งของมหาวิทยาลัยใช้ Dropbox Education เพื่อแบ่งปันไฟล์ “Project Zuyd Quality” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานการสอบและการประเมินผลที่สอดคล้องกันทั่วมหาวิทยาลัย

"เรากำลังจะมีคำกล่าวที่นี่ว่า 'ไม่มีการอัพโหลด ไม่มีการประเมิน' ตอนนี้ นักศึกษาต้องส่งงานสุดท้ายของตนใน Dropbox เพื่อให้พวกเขาได้รับการประเมินและเพื่อให้สำเร็จการศึกษา การทำทุกอย่างเป็นดิจิตอลส่งผลดีขึ้นสำหรับครู และช่วยการตรวจสอบของเราอย่างมาก ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ เราจึงดูเหมือนรู้สึกขอบคุณและตื่นเต้นเกี่ยวกับ Dropbox มากขึ้นทุกวัน"

ผลลัพธ์ที่ได้

การแสดงการสอนและความสามารถพิเศษ

การทำให้การเข้าถึงและการแบ่งปันไฟล์คล่องตัวขึ้นได้ทำให้ MAMDT ปรับรกระบวนการของสถาบันให้ตรงกับจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ที่สถาบันพยายามรวบรวมไว้เข้าด้วยกัน ด้วยการมีคำขอไฟล์ Dropbox MAMDT วางแผนเพื่อเร่งรัดกระบวนการที่นักศึกษาใช้เพื่อส่งงาน ซึ่งทำให้สถานศึกษาเก็บถาวรและเรียกสินทรัพย์ที่ต้องมีเพื่อการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ทุกหกปี โครงการการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาจะถูกแบ่งออกเป็นการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสถานะการต่ออายุของการรับรองสถานศึกษา "เรากำลังจะมีคำกล่าวที่นี่ว่า 'ไม่มีการอัพโหลด ไม่มีการประเมิน' ตอนนี้ นักศึกษาต้องส่งงานสุดท้ายของตนใน Dropbox เพื่อให้พวกเขาได้รับการประเมินและเพื่อให้สำเร็จการศึกษา การทำทุกอย่างเป็นดิจิตอลส่งผลดีขึ้นสำหรับครู และช่วยการตรวจสอบของเราอย่างมาก ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ เราจึงดูเหมือนรู้สึกขอบคุณและตื่นเต้นเกี่ยวกับ Dropbox มากขึ้นทุกวัน"