ทีมของ Scriptura Engage ใช้ Dropbox Business เป็นศูนย์กลาง ของการสื่อสารของพวกเขา และยังใช้ตัวเชื่อมต่อ API เพื่อผสานการทำงานกับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ผลลัพธ์หลักของ Scriptura Engage

การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทีมต่างๆ

ผลิตภาพของพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่เพิ่มสูงขึ้น

การผสานการทำงาน API กับซอฟต์แวร์ของบริษัท

ความท้าทาย

ความต้องการด้านความเร็วและความชัดเจน

Scriptura Engage คือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์การสื่อสารหลายช่องทางที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทจากเบลเยียม Inventive Designers ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถึงแม้ซอฟต์แวร์จะทำให้การสื่อสารขององค์กรใหญ่ๆ เช่น ธนาคาร ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ และองค์กรของรัฐ แต่ทีมของ Scriptura Engage เองกลับประสบปัญหาในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เนื่องจากการเชื่อมต่อ VPN ที่ช้าและปัญหาการควบคุมเวอร์ชันไฟล์ Klaas Bals ประธานบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีจำได้ว่า "การทำงานนอกสถานที่คือตัวปัญหา การตามหาสำเนาไฟล์ที่ถูกต้องคือปัญหา ทุกอย่างแย่ไปหมด" บริษัทต้องการการแก้ไขที่ใช่ได้ กับทุกแผนกและทุกสภาพแวดล้อมด้านการประมวลผลที่รวมถึงการผสมผสานระหว่างพีซี แมค และอุปกรณ์ iOS กับแอนดรอยด์ บริษัทพบคำตอบที่ว่าใน Dropbox Business Bals อธิบายว่า "Dropbox Business ทำให้เราสามารถจัดระเบียบ ซิงค์ข้อมูล และจัดเก็บไฟล์ให้มีใช้งานบนคลาวด์ในแบบที่ง่ายดายมาก ไม่มีใครคิดวิธีทำสิ่งนี้ได้ดีเท่า Dropbox อีกแล้ว บริการได้ผลจริงๆ"

ด้วย Dropbox Business เราไม่เสียเวลาอีกต่อไป ไฟล์จะอัพเดทตลอดเวลา ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนอีก เราไม่จำกัดผลิตภาพเพราะพนักงานหาสิ่งที่ต้องการไม่พบ"

การแก้ปัญหา

เชื่อมต่อเสมอและมีผลิตภาพมากขึ้น

เมื่อมีบริการแล้ว Dropbox Business กลายเป็นเครื่องมือที่แต่ละแผนกของ Scriptura Engage สามารถปรับแต่งให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะของตนได้ ทุกวันนี้ทีมฝ่ายขายจะพึ่งพา Dropbox เพื่อร่วมกันทำทำข้อเสนอ ฝ่ายบริการมืออาชีพจะใช้บริการเพื่อเชื่อมต่อกับไฟล์ในระหว่างไปเยี่ยมลูกค้าที่สำนักงาน และตัวของ Bals เองก็ใช้บริากรเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัท Bals กล่าวว่า "KPI ด้านการเงินของเราถูกอัพเดททุกวันศุกร์ และในระหว่างวันสุดสัปดาห์ ไม่ว่าผมจะอยู่ที่และมีมือถืออยู่ ผมสามารถเข้าดูข้อมูลเหล่านั้นได้ผ่าน Dropbox Business และตัดสินใจว่าจะต้องดำเนินการกับบางส่วนของธุรกิจอย่างไรในสัปดาห์ที่จะมาถึง" ทีมต่างๆ ของ Scriptura Engage พบว่า Dropbox Business มีประโยชน์เป็นพิเศษ เนื่องจากการผสานการทำงานร่วมกันกับ Microsoft Office Bals กล่าวเสริมว่า "เราเป็นผู้ใช้ Microsoft Office ที่ใช้งานซอฟต์แวร์เป็นประจำ" "การที่เราสามารถทำงานในซอฟต์แวร์ผ่าน Dropbox Business ได้ทั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อีกด้วยนั้น ได้ทำให้เราเปลี่ยนจากแค่ดูข้อมูลประกอบมาเป็นการมีผลิตภาพตลอดเวลาอย่างแท้จริง"

"องค์กรต่างๆ ควรส่งเสริมพนักงานของตนเองด้วยการมอบเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานมีผลิตภาพสูงขึ้น หากพนักงานใช้ Dropbox อยู่แล้ว ควรมอบพลังให้แก่พวกเขาเพื่อใช้บริการที่พนักงานทำงานได้ดีขึ้น"

ผลลัพธ์ที่ได้

ยกระดับการสื่อสารขึ้นไปอีกขั้น

การประหยัดเวลาและผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ Dropbox Business ได้ให้แก่ Scriptura Engage ได้ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แม้แต่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักพัฒนาของบริษัทเพื่อสร้าง Dropbox API สำหรับซอฟต์แวร์ของ Scriptura Engage อีกด้วย Bals อธิบายว่า "เราชอบแนวความคิดที่ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมหรือสาธารณูปโภคสามารถใส่ใบแจ้งหนี้หรือการติดต่อกับลูกค้าใน Dropbox เพื่อลดปริมาณเอกสาร" "เราจึงได้สร้างตัวเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมนี้ในหมู่ลูกค้าของเรา" Dropbox Business ได้ช่วยให้บริษัททำให้ขั้นตอนการทำงานและการสื่อสารของตนเองให้คล่องตัวขึ้น และตอนนี้กำลังช่วยเพิ่มมิติใหม่ของความสามารถให้กับผลิตภัณฑ์ Scriptura Engage