เอเจนซี่ดิจิทัลใช้ Dropbox Business เพื่อแบ่งปันแคมเปญงานที่มีสินทรัพย์จำนวนมากกับลูกค้าอย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาการส่งมอบงานและส่งงานได้ตามกำหนดการที่กระชั้นชิด