การเรียนระยะไกลคืออะไร

มาดูว่าการเรียนระยะไกลคืออะไร ได้ผลอย่างไร และเรียนอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การเรียนระยะไกลคืออะไร

อธิบายง่ายๆ ว่า การเรียนทางไกลคือการศึกษาที่สอนจากระยะไกลโดยไม่มีห้องเรียนจริง ในอดีต คำว่าการเรียนระยะไกลส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมของวิทยาลัยที่อนุญาตให้นักเรียนเรียนจากระยะไกล ในปัจจุบัน การเรียนระยะไกลไม่เพียงแค่ใช้กับนักเรียนในระดับวิทยาลัยเท่านั้น แต่รวมถึงระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลายด้วย

ประเภทของการเรียนระยะไกล

การเรียนระยะไกลทำได้หลายวิธี ดังนี้

การประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดคือ ชั้นเรียนและการบรรยายซึ่งมีการนำเสนอผ่านการประชุมทางโทรศัพท์หรือการสัมมนาทางเว็บผ่าน Zoom ในบางกรณี ชั้นเรียนเหล่านี้จะมีผู้สอนคนหนึ่งเป็นผู้นำเสนอบทเรียน ในขณะที่อีกคนหนึ่งคอยตอบคำถามและคอยติดตามตรวจสอบนักเรียน

รูปแบบนี้ช่วยให้นักเรียนและครูมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง ทำให้เป็นการเรียนระยะไกลประเภทที่คล้ายกับสภาพแวดล้อมในห้องเรียนแบบเดิมมากที่สุด

การเรียนแบบอะซิงโครนัส

ในการเรียนแบบอะซิงโครนัส นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้ทำงานด้วยตนเอง ไม่มีบทเรียนแบบกลุ่ม มีเพียงงานประจำสัปดาห์และกำหนดเวลาที่ต้องทำให้เสร็จเป็นรายบุคคล วิธีการเรียนด้วยตนเองนี้ทำให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นในการคิดหาโครงสร้างและกำหนดเวลาของตนเอง แต่มีปฏิสัมพันธ์แบบกลุ่มและการสื่อสารโดยตรงกับครูน้อยกว่าเป็นอย่างมาก

ตารางเรียนแบบเปิด

หลักสูตรที่มีตารางเรียนแบบเปิดคล้ายกับหลักสูตรการเรียนแบบอะซิงโครนัส เพียงแต่มีข้อจำกัดน้อยกว่า หลักสูตรที่มีตารางเรียนแบบเปิดไม่มีกำหนดเวลาประจำสัปดาห์ ทำให้นักเรียนทำสิ่งต่างๆ ได้โดยกำหนดเวลาของตนเองและปรับสมดุลงานที่ต้องรับผิดชอบนอกหลักสูตรได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคนทำงาน ผู้ปกครองที่ทำงานเต็มเวลา หรือใครก็ตามที่ต้องการเรียนแต่ไม่สามารถปรับหลักสูตรแบบเดิมให้เข้ากับตารางเวลาของตนได้

สถาบันทุกแห่งจะมีวิธีการและโครงสร้างของตนสำหรับการศึกษาระยะไกล ซึ่งน่าจะเหมาะกับประเภทใดประเภทหนึ่งดังกล่าว หรือเป็นการผสมผสานประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน การศึกษาแบบอะซิงโครนัสและแบบเปิดเป็นเรื่องที่พบบ่อยขึ้นสำหรับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ข้อดีของการเรียนระยะไกล

หลักสูตรที่มีตารางเรียนแบบเปิดช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่เพียงแค่ในแง่ของสถานที่เรียน แต่ยังรวมถึงเวลาในการเรียนด้วย การเรียนระยะไกลจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ทำงานเต็มเวลาในระหว่างการศึกษา สำหรับหลายๆ คนความสามารถในการทำงานเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเรียนระยะไกลอาจเป็นสิ่งที่ทำให้การเรียนเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผล

ในแง่ของค่าใช้จ่าย หลักสูตรการเรียนระยะไกลมักจะถูกกว่าหลักสูตรการเรียนที่วิทยาเขต เนื่องจากใช้ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานน้อยกว่า

ในบางครั้ง หลักสูตรการเรียนระยะไกลเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนวิชาหรือคุณสมบัติที่อาจไม่มีในพื้นที่ของตน เนื่องจากคุณสามารถเรียนหลักสูตรต่างๆ จากวิทยาลัยทุกแห่งในโลกโดยไม่จำเป็นต้องออกจากบ้าน

ข้อเสียของการเรียนระยะไกล

เมื่อนึกถึงการเรียนระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือการพิจารณาการเรียนรู้ทุกรูปแบบ โดยมีผู้เรียนจากการมองเห็น ผู้เรียนจากการฟัง ผู้เรียนจากภาษา ผู้เรียนจากการปฏิบัติ ผู้เรียนจากการใช้เหตุผล ผู้เรียนจากการสังเกตการณ์สังคม และผู้เรียนจากการอยู่ลำพัง

ผู้สอนต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการตอบสนองการเรียนของบุคคลแต่ละรูปแบบในขณะที่ให้แนวทางกับชั้นเรียนโดยรวม ซึ่งสามารถทำได้ในห้องเรียน แต่เมื่อเป็นการเรียนระยะไกล การส่งเสริมผู้เรียนจากการปฏิบัติและจากการสังเกตการณ์สังคมอาจเป็นเรื่องยาก และหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม การเรียนร่วมกันก็อาจมีข้อจำกัดเช่นกัน

ระเบียบวินัยอาจกลายเป็นปัญหาสำหรับผู้สอนเมื่อเป็นการเรียนระยะไกล ในการประชุมทางโทรศัพท์ คุณควรคาดหวังว่าจะพบการเล่นซนแบบเดียวกับที่คุณพบได้ในห้องเรียน เพียงแต่การควบคุมจากระยะไกลเป็นเรื่องที่ยากกว่า

เมื่ออยู่ที่บ้าน นักเรียนอาจมีสิ่งรบกวนรอบตัวมากกว่าอยู่ที่โรงเรียน การพูดคุยกันของนักเรียนในระหว่างบทเรียนอาจตรวจสอบและป้องกันได้ยากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากเป็นการพูดคุยที่ไม่ได้เกิดเสียงดัง

สำหรับนักเรียน การปรับตัวเข้ากับโครงสร้างใหม่อาจเป็นเรื่องยาก และอาจรู้สึกแปลกแยกและสับสนได้ง่ายเพราะไม่มีส่วนร่วมโดยตรงกับครูและเพื่อนร่วมชั้น สุขภาพจิตเป็นข้อกังวลสำคัญสำหรับการเรียนระยะไกล ปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาของคนรุ่นใหม่ และการเรียนระยะไกลอาจให้ความรู้สึกเหมือนว่าเป็นอุปสรรค

เคล็ดลับการเรียนระยะไกลสำหรับนักเรียน:

 • กำหนดตารางเวลาและปฏิบัติตาม ข้อดีของการศึกษาระยะไกลคือ บ่อยครั้งที่คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเรียนที่ไหนและเมื่อใด แต่อาจสร้างความเสียหายได้ถ้าคุณไม่รักษาตารางเวลาที่สม่ำเสมอ แบ่งเวลาไว้และทำตามให้ได้มากที่สุด ถ้าคุณไม่มีตารางเวลาที่กำหนดไว้ คุณอาจเสียสมาธิและแรงจูงใจได้อย่างรวดเร็ว
 • จัดพื้นที่สำหรับการเรียน ถ้าเป็นไปได้ ให้กำหนดพื้นที่ในบ้านของคุณสำหรับการเรียนแยกต่างหากจากพื้นที่นั่งเล่น วิธีนี้ช่วยให้แยกเรื่องงานกับการเล่นสนุกออกจากกันได้ง่ายขึ้น คุณจึงรู้ว่าเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่นั้นแสดงว่าคุณอยู่ใน “ห้องเรียน” และควรปฏิบัติตัวตามนั้น
 • เตรียมพร้อมสำหรับทั้งวัน เตรียมตัวให้พร้อมในตอนเช้าเหมือนเวลาที่คุณต้องไปโรงเรียน คุณไม่สามารถคิดได้ว่าจะไปโรงเรียนถ้าคุณยังอยู่ในชุดนอนของคุณทั้งวัน กิจวัตรยามเช้าที่ดีจะทำให้วันนั้นเป็นวันแห่งความสำเร็จ
 • ทำความรู้จักกับเครื่องมือ คุณไม่ต้องการที่จะตามไม่ทันเนื่องจากความยุ่งยากทางเทคนิค ดังนั้นอย่าลืมใช้เวลาก่อนเข้าชั้นเรียนออนไลน์เพื่อทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี
 • หยุดพักสักครู่ เมื่อคุณกำหนดตารางเวลาของคุณเอง อย่าลืมกำหนดช่วงเวลาพักด้วย การเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงอาจเป็นเรื่องที่ขัดความรู้สึก คุณต้องให้เวลาตัวเองเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่คุณได้เรียนรู้
 • มีข้อมูลพร้อมเสมอ การเรียนระยะไกลต่างจากการเรียนในห้องเรียน คุณจะไม่มีครูผู้สอนอยู่ตรงหน้าเพื่อเตือนเกี่ยวกับวันครบกำหนดหรือการประเมินที่กำลังจะมาถึง เมื่อเป็นโปรแกรมการเรียนระยะไกล ส่วนใหญ่แล้วคุณต้องแน่ใจว่าคุณควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายของตัวเองได้ คุณต้องมีปฏิทินที่เชื่อถือได้และตั้งการแจ้งเตือนเพื่อติดตามสิ่งที่ต้องทำ
 • ติดต่อกับเพื่อนร่วมชั้นของคุณเสมอ ถ้าชั้นเรียนเสมือนจริงของคุณไม่มีการโต้ตอบมากนัก ให้พิจารณาจัดตั้งกลุ่มการเรียนเพื่อที่คุณจะได้ติดต่อกับเพื่อนร่วมชั้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมาถูกทางแล้ว ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเรียนรู้ร่วมกันเช่น Dropbox Paper เพื่อแบ่งปันบันทึกย่อ ไฟล์โครงงาน และการบ้านอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย และทำให้การสื่อสารในกลุ่มมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับการเรียนระยะไกลสำหรับผู้สอน:

 • ทำให้เทคโนโลยีการศึกษากลายเป็นผู้ช่วยของคุณ การเปลี่ยนไปใช้การสอนออนไลน์เป็นเรื่องที่น่ากลัว แต่คุณจะได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วถ้าคุณทำความรู้จักกับภูมิทัศน์ดิจิทัล ใช้ประโยชน์จากแอป เครื่องมือ และบริการมากมายที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการเรียนออนไลน์
 • ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน คิดนอกกรอบเพื่อสร้างโครงการความร่วมมือที่เอื้อต่อการเรียนจากการสังเกตการณ์สังคม ใช้เครื่องมือออนไลน์ เช่น Dropbox Paper เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและการให้ข้อคิดเห็นเป็นเรื่องง่าย
 • มีส่วนร่วมกับนักเรียนของคุณ ถ้าทำได้ ให้มีส่วนร่วมกับนักเรียนแต่ละคนโดยตรง แน่นอนว่าเป็นเรื่องยากถ้าคุณกำลังสอนชั้นเรียนที่ใหญ่กว่าปกติ แต่ถ้าคุณทำได้ การโต้ตอบแบบตัวต่อตัวจะทำให้นักเรียนมีแรงจูงใจและจะช่วยให้คุณระบุความท้าทายส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ไม่สามารถสื่อสารแบบต่อหน้าได้ ต้องสื่อสารกับนักเรียนทางอีเมลหรือข้อความโต้ตอบแบบทันที และเตือนทุกคนว่าคุณพร้อมที่จะให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว
 • ให้ข้อคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ ข้อคิดเห็นช่วยกระตุ้นนักเรียนและช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งเอื้อต่อการเติบโตและการพัฒนา โดยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนระยะไกลซึ่งนักเรียนอาจรู้สึกแปลกแยกและมืดแปดด้านเกี่ยวกับความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของตนเอง
 • ไตร่ตรองร่วมกับครูคนอื่นๆ เช่นเดียวกับที่ผู้ปกครองควรพูดคุยกับผู้ปกครองคนอื่นๆ และนักเรียนควรพูดคุยกับนักเรียนคนอื่นๆ ครูก็ควรพูดคุยกับครูคนอื่นๆ และแบ่งปันประสบการณ์ คำแนะนำ และความกังวลของตนเองด้วยเช่นกัน
 • มีความสม่ำเสมอ เมื่อคุณพบระบบที่ได้ผลแล้วให้ยึดมั่นกับระบบนั้น และตั้งเป้าหมายที่จะใช้เครื่องมือและแผนการสอนของคุณอย่างสม่ำเสมอ การเรียนเสมือนจริงอาจดูวุ่นวายในตอนแรก แต่การรักษาความสม่ำเสมอจะช่วยทำให้สถานการณ์เป็นปกติสำหรับนักเรียนและทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง
 • ขอความคิดเห็น การได้รับความคิดเห็นก็มีความสำคัญเท่าๆ กันกับการให้ความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการทดลองใช้ระบบใหม่ เพื่อให้รู้ว่าอะไรที่จะได้ผลและอะไรที่จะไม่ได้ผลสำหรับนักเรียน คุณจะต้องได้รับข้อคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องมือที่คุณใช้และได้รับประโยชน์หรือไม่
 

ในขณะที่การเรียนระยะไกลยังคงพัฒนาอยู่จะมีเรื่องแปลกๆ และผลที่ตามมาหลายอย่างซึ่งยากจะคาดเดาได้ เรากำลังเข้าใกล้อนาคตที่การเรียนที่บ้านมีความน่าเชื่อถือมากจนไม่มีวันหยุดเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายอีกต่อไปแล้วใช่ไหม ดิจิทัลไดโอรามาเป็นอนาคตของโครงงานวิทยาศาสตร์ใช่หรือไม่ เวลาจะช่วยให้เรารู้ว่าการพัฒนารูปแบบจะเป็นไปอย่างไร แต่คุณจะปรับตัวได้อย่างง่ายดายถ้าทำตามคำแนะนำข้างต้นต่อไป