Dropbox ทำให้การทำงานเป็นทีมแบบออนไลน์กลายเป็นเรื่องธรรมชาติ

ทำงานได้ดีหรือดียิ่งขึ้นกับทีมของคุณไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบเจอหน้ากันหรือแบบออนไลน์

ทำงานด้วยกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น

Dropbox มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการทำให้ทีมของคุณมีข้อมูลที่ตรงกันเสมอเพื่อประสิทธิภาพการทำงานระดับสูง เก็บทุกอย่างที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว ตั้งแต่เอกสารข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอนต่อไป และการมอบหมายงานไปจนถึงแอปต่างๆ เช่น Slack, Zoom และ Trello

ใช้เครื่องมือทำงานออนไลน์เพื่อเพิ่มสมาธิ

ใช้ Dropbox Paper เพื่อสร้างงาน รวมถึงกำหนดเจ้าของและวันครบกำหนดทั้งหมดได้ในเอกสารเดียว ส่งอีเมล ไฟล์ และวิดีโอ และใช้เครื่องมือโปรดทั้งหมดของคุณ เช่น Slack, Zoom, Trello และการรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องออกจาก Dropbox

ทำงานร่วมกันโดยมีอิสระในการสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

Paper คือแพลตฟอร์มการทำงานเป็นทีมที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มเกือบทุกสิ่งเข้าไปในนั้นได้ Paper ฝังสื่อได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่คลิป SoundCloud และลิงก์ YouTube ไปจนถึงรูปภาพหรือทวีต ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีมในที่เดียวเป็นเรื่องง่าย

ทำให้การทำงานเป็นทีมแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครื่องมือออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เช่น Dropbox Paper ช่วยให้สมาชิกในทีมแบบเสมือนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพราวกับว่าทุกคนอยู่ในห้องเดียวกัน ที่ทำงานดิจิทัลนี้จะช่วยส่งเสริมการสื่อสารในทีมให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

อำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นทีมทางออนไลน์ด้วย Dropbox

โปรดทราบ: เนื้อหาบางส่วนอาจไม่มีให้บริการในบางภาษา

งานวิจัยของ IDG

การทำงานเป็นทีมที่ดียิ่งขึ้นต้องอาศัยความพยายาม ค้นพบวิธีสร้างกลยุทธ์การทำงานร่วมกันในทีมของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ประสานงานกับทีมทางออนไลน์

รวบรวมเนื้อหา เครื่องมือ และทีมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

สถานะของรายงานการทำงานร่วมกัน

ค้นพบวิธีที่ธุรกิจต่างๆ ใช้เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันอันชาญฉลาดเพื่อแก้ปัญหาของการทำงานเป็นทีมทางออนไลน์