Skip to main content

รายงาน SOC จำเป็นสำหรับการสร้างความไว้วางใจและความโปร่งใส

เมื่อคุณมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจำนวนมากในคลาวด์ คุณจำเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เหนือชั้น รวมถึงมีการรายงานประสิทธิภาพเป็นประจำ

คนยื่นแท็บเล็ตพร้อมลายเซ็นให้กับอีกคนหนึ่งเพื่อยืนยันข้อตกลงทางธุรกิจ