{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

ความโปร่งใส

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความโปร่งใสให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับวิธีจัดการข้อมูลของคุณ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจว่าเราทำให้การดำเนินงานปลอดภัยและเป็นส่วนตัว เราเชื่อว่าข้อมูลของผู้ใช้ควรได้รับการปกป้องทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บอยู่บนบริการของเรา ที่องค์กรของคุณ หรือในบ้านของคุณก็ตาม

คำขอข้อมูลจากภาครัฐ

เช่นเดียวกับบริการส่วนใหญ่ บางครั้งเราได้รับคำขอจากภาครัฐเพื่อร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา คุณควรรับทราบว่ากรณีเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน ดังนั้นเราจึงเผยแพร่ รายงานความโปร่งใส สองครั้งต่อปี ซึ่งให้รายละเอียดว่าเราได้รับการร้องขอข้อมูลจากภาครัฐกี่ครั้ง เราเป็นบริษัทรายแรกๆ ที่เผยแพร่รายงานความโปร่งใส และมุ่งหมายที่จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญนี้ต่อไป

เรายังได้สร้าง หลักการเกี่ยวกับคำขอข้อมูลของภาครัฐ ซึ่งจะอธิบายลักษณะที่เราจัดการกับคำขอที่เราได้รับและวิธีที่เราทำงานเพื่อพยายามปฏิรูปกฎหมายที่ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณมากขึ้น เราจะปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้ เมื่อได้รับ พิจารณา และตอบสนองต่อคำขอของภาครัฐสำหรับข้อมูลผู้ใช้ของเรา

  • มีความโปร่งใส บริการออนไลน์ควรได้รับอนุญาตให้รายงานจำนวนที่ชัดเจนของคำขอข้อมูลของภาครัฐที่ได้รับ จำนวนของบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากคำขอดังกล่าว และกฎหมายที่ใช้เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของคำขอดังกล่าว เราจะยังคงยืนหยัดเพื่อสนับสนุนสิทธิ์ในการรายงานข้อมูลที่สำคัญนี้ต่อไป
  • ต่อต้านการขอแบบครอบคลุม การขอข้อมูลของภาครัฐควรจำกัดอยู่ที่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจงและเพื่อการสืบสวนสอบสวนเท่านั้น เราจะต่อต้านคำขอสำหรับกลุ่มคนขนาดใหญ่หรือคำขอที่ต้องการข้อมูลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนที่เฉพาะเจาะจง
  • การปกป้องผู้ใช้ทุกคน กฎหมายที่ให้อำนาจแก่ภาครัฐในการขอข้อมูลผู้ใช้จากบริการออนไลน์ไม่ควรปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันตามสถานะความเป็นพลเมืองหรือสถานที่ที่บุคคลดังกล่าวพำนักอาศัย เราจะทำงานอย่างหนักเพื่อปฏิรูปกฎหมายเหล่านี้
  • ให้บริการที่เชื่อถือได้ ภาครัฐไม่ควรติดตั้งโปรแกรมที่ผิดกฎหมายในบริการออนไลน์หรือลดทอนระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลผู้ใช้ เราจะทำงานต่อไปเพื่อปกป้องระบบของเราและเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สร้างความชัดเจนว่ากิจกรรมประเภทใดที่ผิดกฎหมาย

โปรดไปที่ หลักการเกี่ยวกับคำขอข้อมูลของภาครัฐ และ รายงานความโปร่งใส เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม