ซิงค์ได้เร็วขึ้นด้วยการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้น

การซิงค์ไฟล์ที่รวดเร็วและง่ายดายด้วย Dropbox

การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องง่าย

การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นคืออะไร

การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้น คือวิธีรักษาข้อมูลที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงในระดับไฟล์ หรือเฉพาะส่วนข้อมูลหรือส่วนไฟล์ ที่แตกต่างจากการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบครั้งล่าสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณแก้ไขหนึ่งประโยคจากเอกสาร 10 หน้า ระบบจะบันทึกเฉพาะส่วนไฟล์นั้นลงในไฟล์ที่สำรองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบเอาไว้ (แทนการทำสำเนาไฟล์นั้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมด)

เนื่องจากคุณสำรองเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ที่สำรองข้อมูลครั้งล่าสุดเท่านั้น การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นจะใช้พื้นที่จัดเก็บน้อยลง และทำให้การสำรองข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ดำเนินการเป็นประจำหรือแม้แต่ดำเนินการทุกวันได้ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจสะดวกน้อยลงหากคุณกู้คืนสำเนาของไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนมากหรือทั้งไดรฟ์ในระหว่างการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพราะจะต้องสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยใช้ส่วนต่างๆ ที่บันทึกเสริมจากไฟล์ต้นฉบับที่สำรองแบบเต็มรูปแบบเอาไว้

การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นคืออะไร

การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นเทียบกับการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต่าง

วิธีการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต่างจะรักษาข้อมูลด้วยการสำรองไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่กระบวนการสำรองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบครั้งล่าสุดทั้งไฟล์ ดังนั้น แม้ว่าคุณจะแก้ไขเพียงหนึ่งประโยคจากเอกสาร 10 หน้า ระบบจะสำรองโดยใช้สำเนาใหม่ของไฟล์เอกสารทั้งไฟล์

การสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นและการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต่างนั้นต่างก็เป็นวิธีการสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน แต่ก็มีความแตกต่างข้อหนึ่งที่โดดเด่น นั่นคือการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต่างจะเป็นการเก็บไฟล์ที่ได้รับการแก้ไขเอาไว้ทั้งไฟล์ในการสำรองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ ดังนั้นการกู้คืนข้อมูลของไฟล์หรือไดรฟ์จึงสามารถทำได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระดับไฟล์ เวลาที่ใช้ในการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต่างอาจนานกว่า เนื่องจากต้องอัพโหลดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนับตั้งแต่ที่สำรองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบครั้งล่าสุด

ความแตกต่างระหว่างการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นเทียบกับการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต่าง

เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานด้วยการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้น

แม้ว่าจะมีประเภทการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การสำรองข้อมูลทุกระบบต้องเริ่มต้นด้วยการสำรองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเป็นบันทึกของไฟล์ทั้งหมดในฮาร์ดไดรฟ์ หรือบัญชี Dropbox สำหรับผู้ใช้ วิธีนี้จะบันทึกเฉพาะไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับการสำรองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ จึงทำให้เกิดความแตกต่างในด้านความเร็วและพื้นที่เก็บข้อมูล

Dropbox มีวิธีการสำรองข้อมูลไฟล์ของตัวเองที่เรียกว่าเดลต้าซิงค์ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับวิธีการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เดลต้าซิงค์จะให้การสำรองข้อมูลที่เร็วขึ้นผ่านการซิงค์ไฟล์ที่รวดเร็ว และใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยรวมน้อยลง ทำให้กระบวนการทำงานของผู้ใช้ Dropbox ทุกคนราบรื่นและง่ายดายยิ่งขึ้น

เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานด้วยการสำรองข้อมูลที่ราบรื่น

Dropbox ซิงค์ไฟล์อย่างไร

เดลต้าซิงค์

ซิงค์ไฟล์ได้เร็วขึ้น เพราะจะบันทึกเฉพาะส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนนับจากการสำรองข้อมูลครั้งล่าสุดเท่านั้น เมื่อใช้เดลต้าซิงค์ จะทำให้คุณเข้าถึงเนื้อหาล่าสุดโดยใช้เวลาน้อยลง แม้การเชื่อมต่อเครือข่ายจะไม่เสถียรก็ตาม

LAN ซิงค์

ประหยัดแบนด์วิดท์ด้วยการซิงค์เนื้อหาจากเครือข่ายภายใน (Local Area Network หรือ LAN) แทนการดาวน์โหลดไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ก่อน LAN ซิงค์ยังช่วยให้ผู้ใช้ในเครือข่ายเข้าถึงเนื้อหาล่าสุดได้เร็วยิ่งขึ้น

การซิงค์ต่อเนื่องอัตโนมัติ

อัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณจะถูกขัดจังหวะ เราซิงค์การโอนย้ายที่ถูกขัดจังหวะต่อเนื่องโดยอัตโนมัติที่ เมื่อการเชื่อมต่อของคุณใช้งานได้อีกครั้ง