Överför data från servern

Om du övergår från en gammal server till Dropbox Business kommer livet för ditt team nu att bli mycket enklare. De kan få åtkomst till data när som helst och varifrån som helst.

Om teamet inte har så mycket data att flytta kan de helt enkelt kopiera och klistra in filerna i Dropbox-mappen i datorn. Läs artikeln Lägg till teamets filer för mer information.

Viktiga punkter:

 • Kommunikation är a och o – låt teamet veta att du flyttar data från servern till Dropbox. De bör undvika att utföra ändringar på filerna under överföringen.
 • Fundera över hur du vill prioritera filerna – om de är aktiva filer eller äldre säkerhetskopior – för överföringen. En överföringsstrategi gör att processen blir smidigare.
 • Vi rekommenderar att flytta data i omgångar. Försök att starta processen över natten eller över en helg när sannolikheten är mindre att teamet behöver få åtkomst till sina filer.
 • Under de första dataöverföringarna sparar Dropbox en kopia av filerna på den lokala hårddisken. Kontrollera att datorn har tillräckligt med utrymme för överföringen från servern till Dropbox. Du kan alltid frigöra utrymme på den lokala hårddisken efter den första överföringen med hjälp av Selektiv synkning.

Obs! Den här artikeln visar hur du flyttar data från en enda server till Dropbox. Om du överför filer som lagras på mer än en dator eller server rekommenderar vi att du installerar Dropbox på flera datorer och synkroniserar data på det sättet.


Överföra data från servern

Obs! Vi rekommenderar bara att du installerar Dropbox på en server under överföringsprocessen. Vi rekommenderar inte att du har Dropbox installerat på en server kontinuerligt.

 1. Installera Dropbox på servern. Kontrollera att du har åtkomst till servern direkt och inte loggar in på distans.
 2. Logga in på Dropbox-klienten med admin-kontot. Då skapas en tom Dropbox-mapp på datorns hårddisk.
 3. Nu när Dropbox-mappen har skapats på servern kan du börja skapa en mappstruktur.
 4. Från servern kan du kopiera eller flytta de mappar du vill synkronisera till Dropbox i de nya mappar du skapat. Börja med filer teamet använder ofta och kopiera (eller flytta) data batchvis.
 5. Kontrollera att du hela tiden är inloggad på servern tills överföringen är klar. Du bör inte logga ut, ändra inställningar eller stänga av enheten under överföringsprocessen. Klienten synkroniserar bara medan du är inloggad. Du kan kontrollera synkroniseringsstatus när som helst via klienten.
 6. När överföringsprocessen är klar kan teamet övergå från att nå filerna genom servern till att i stället använda Dropbox-klienten.
 7. Slutligen tar du bort kopplingen till Dropbox-kontot från servern.

Vanliga frågor

Hur kan jag synkronisera mina data till Dropbox så snabbt som möjligt?

Överföringshastigheten beror på internetanslutningen och bandbredden. Vi rekommenderar att du startar överföringsprocessen på kvällen eller före en helg. Det ger dig tillräckligt med tid till att överföra alla filer utan att störa teamets produktivitet.

Om du vill synkronisera data snabbare kan du alltid öka inställningarna för bandbredd, vilket gör att Dropbox kan ta mer av bandbredden för Internet.

Obs! Kom ihåg att ha tålamod! Din första synkronisering kan ta en stund. Filsynkronisering är en komplex process som involverar flera steg bakom kulisserna:

 • Först hashas och komprimeras varje fil. Sedan överförs, krypteras och lagras den på våra servrar.
 • Dropbox synkroniseringsstatus visar sammanlagd hastighet i kB/s för den här processen.
 • När filerna har överförts till våra servrar synkroniseras alla uppdateringar eller ändringar av filerna mycket snabbare.

Vad är det bästa sättet att vara produktiv medan jag överför filer till Dropbox? Kan jag arbeta med filer som har laddats upp till Dropbox medan överföringen fortfarande pågår?

Alla företag fungerar lite olika. Några team tycker det är bäst att först överföra arkiverade filer. Andra tycker det är bättre att börja med aktiva filer.

Oberoende av vilket, rekommenderar vi att du överför filerna batchvis, helst medan ingen använder informationen. Det gör Dropbox synkroniseringsprocess smidigare och snabbare.

För att undvika dubbla filversioner eller förvirring bör du tänka på detta:

 • Undvik att redigera filer i mappar som fortfarande håller på att synkroniseras med Dropbox eller någon användares dator.
 • Ibland kan Dropbox inte synkronisera filer som är öppna i vissa program. Om det händer ska du stänga programmen så återupptar Dropbox synkroniseringen av filerna.
 • Så snart en mapp visar en grön cirkel med en bockmarkering för alla användare kan ni samarbeta inom den mappen.

Kan jag replikera min filstruktur till Dropbox Business?

Om du har en stor mängd data rekommenderar vi att du skapar en filstruktur i Dropbox Business först. Använd tomma mappar och etiketter som platshållare för informationen.

Efter att du har delat dessa tomma mappar med teamet kan du börja flytta data till mapparna.

Obs! Dropbox tillåter inte att du delar en mapp som finns inuti en annan delad mapp. Det är för att kunna garantera enkla åtkomstinställningar och delning. För mer tips om hur du skapar en mappstruktur, se vår artikel Skapa mappar .

Vad ska jag göra om jag inte har tillräckligt med utrymme på den lokala hårddisken för att synkronisera med Dropbox?

Om du inte har tillräckligt med utrymme på den lokala hårddisken:

 1. Överför filer batchvis.
 2. Vänta tills de synkats till Dropbox.
 3. Använd Selektiv synkning för att ta bort dem från den lokala hårddisken.
 4. Upprepa processen tills alla filer har synkroniserats med Dropbox.

Obs! Det går att använda Dropbox med en extern enhet, men den måste hela tiden vara ansluten. Enheten bör vara fysiskt ansluten, inte en nätverksansluten lagringsenhet (NAS), och den måste vara rätt formaterad för den anslutna enhetens operativsystem.

Jag behöver hjälp. Kan jag får support eller assistans?

En del företag föredrar att använda en tredjepartsleverantör för att hjälpa dem med överföringsprocessen.

SkySync integrerar dina befintliga nätverks- eller ECM-lagringssystem med Dropbox. Flytta eller synka filer, behörigheter eller egenskaper över Dropbox och andra system automatiskt.

Mover tillhandahåller dataöverflyttning och säkerhetskopiering för alla molnlagringsleverantörer. Det flyttar även över och säkerhetskopierar alla data i Dropbox Business till alla andra lagringslösningar online eller på plats.

Om du vill få kontakt med en teknisk expert kan du göra följande:

Var denna artikel till någon hjälp?

Tack för återkopplingen.

Vi är glada att kunna hjälpa till!

Tack för att du ger oss feedback.

Vi skulle uppskatta dina synpunkter på hur vi kan förbättra den här artikeln.

Tack för återkopplingen.