Kontoöverföring

Minimera avbrottet i teamets arbetsflöde genom att överföra en raderad användarens arbetsmapp i Dropbox till en annan teammedlem.

När någon lämnar Dropbox Business-teamet kan teamadministratörer och administratörer för användarhantering omedelbart överföra deras konto till en annan teammedlem, eller vänta och överföra data senare.

Alla mappar och filer i den borttagna medlemmens arbets-Dropbox kan överföras till vem du vill. Dropbox kommer att försöka bevara delningsrelationerna. Om medlemmen ägde en delad mapp kommer Dropbox att överföra ägandet av den mappen till mottagaren.


Överför omedelbart en raderad medlems uppgifter

När du tar bort en medlem från teamet kan du överföra deras data till någon annan så att inget viktigt arbete går förlorat i samband med övergången.

 1. Logga in på Dropbox med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen i vänster sidofält.
 3. Klicka på kugghjulsikonen till höger om den raderade medlemmens namn och välj Radera användare på menyn.
 4. I popup-fönstret väljer du Ja om du omedelbart vill överföra den raderade användarens Dropbox-filer till någon annan teammedlem. Ange mottagarens namn eller mejladress. Mottagaren måste vara medlem i företagsteamet.
 5. Välj om du vill använda alternativet fjärradering och klicka sedan på Radera.

Överföra data från en redan raderad medlem

Vi lagrar medlemmars Dropbox-filer även efter att de har tagits bort från teamet. Du kan överföra filer som tillhör en borttagen teammedlem till en annan teammedlem när du vill.

 1. Logga in på Dropbox med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen i vänster sidofält.
 3. Under fliken Borttagna medlemmar letar du reda på den före detta medlemmen vars filer du vill överföra.
 4. Klicka på kugghjulsikonen till höger om medlemmens namn och välj Hantera filer på menyn.
 5. Välj alternativet för att Överföra till en annan teammedlem .
 6. Ange mottagarens namn eller mejladress och klicka på Skicka. Mottagaren måste vara medlem i Dropbox Business-teamet.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tack för återkopplingen.

Vi är glada att kunna hjälpa till!

Tack för att du ger oss feedback.

Vi skulle uppskatta dina synpunkter på hur vi kan förbättra den här artikeln.

Tack för återkopplingen.