Skapa och hantera grupper

Grupper hjälper teamen att hantera åtkomsten till sina delade mappar. Som admin kan du visa och hantera alla grupper i teamet, liksom kontrollera vilka som skapar dem.

Med grupper kan teammedlemmar skapa listor över personer som ska ha tillgång till många av samma filer och mappar (som avdelningar, team eller funktioner). Alla nya medlemmar som läggs till i en grupp bjuds automatiskt in till alla delade mappar som gruppen har bjudits in till.

Genom att skapa grupper blir det enklare för teamet att samarbeta. Exempel: istället för att bjuda in varje medlem i marknadsföringsteamet till en ny projektmapp i taget, kan marknadschefen bjuda in hela gruppen ”Marknadsföring”. När medlemmarna har blivit inbjudna kommer alla i gruppen automatiskt att få en inbjudan att gå med den nya mappen.

Viktiga punkter:

 • Visa alla grupper i hela teamet.
 • Lägg till eller ta bort teammedlemmar från grupper allt efter behov.
 • Begränsa gruppskapande till endast teamets administratörer.

Skapa grupper

Som standard kan både administratörer och teammedlemmar skapa grupper. Klicka härom du vill se hur teammedlemmar kan skapa grupper.

Skapa en grupp inifrån adminkonsolen:

 1. Logga in på ditt Dropbox Business-konto.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Grupper i det vänstra sidofältet.
 4. På höger sida av sidan klickar du på knappen Ny grupp .
 5. Namnge gruppen. Detta är namnet alla teammedlemmar kommer att se och som de kan använda när de ska bjuda in gruppen till nya delade mappar. Kom ihåg att du som ägare av gruppen kan byta gruppnamn när som helst.
 6. Klicka på Skapa grupp-knappen.

Obs! Gruppnamn kan inte användas två gånger inom samma team. När en grupp skapats för ett team får andra ett felmeddelande om de försöker skapa en ny grupp med samma namn.


Visa och hantera teamets grupper

Om du är administratör för ett Dropbox Business-konto kan du visa och hantera alla grupper i teamet.

Så här kan du visa teamets grupper:

 1. Logga in på ditt Dropbox Business-konto.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Grupper i det vänstra sidofältet. Alla grupper som skapats av teammedlemmar listas på denna sida.

Obs! Du blir automatiskt ägare av alla grupper i teamet och du kan hantera dessa grupper som en ägare. Skapa en ny grupp genom att klicka på knappen Skapa grupp.Markera namnet på den grupp du vill redigera.


Visa och hantera en teammedlems grupper

Som admin kan du också visa och hantera grupper som tillhör en enskild teammedlem. Detta kan vara praktiskt vid introduktion av nya medarbetare eftersom du kan lägga till dem i rätt grupper automatiskt. Det är också användbart när medarbetare byter arbetsuppgifter och du behöver ändra deras gruppmedlemskap.

Så här visar du en teammedlems grupper:

 1. Gå till adminkonsolen och klicka på Medlemmar i det vänstra sidofältet.
 2. Klicka på namnet för den teammedlem vars konto du vill visa.
 3. Under gruppmedlemskap kan du se en lista över alla grupper som en teammedlem är med i.

Begränsa skapandet av grupp

Standardinställningen är att medlemmar får skapa grupper, men du kan begränsa denna funktion till enbart administratörer om du vill.

Begränsa möjligheten att skapa grupper till endast administratörer:

 1. Gå till adminkonsolen och klicka på Grupper i det vänstra sidofältet.
 2. Under Vem får skapa grupper? väljer du Administratörer.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tack för återkopplingen.

Vi är glada att kunna hjälpa till!

Tack för att du ger oss feedback.

Vi skulle uppskatta dina synpunkter på hur vi kan förbättra den här artikeln.

Tack för återkopplingen.