Perkemaskan operasi dan jadikan aliran kerja lebih cekap

Bantu pasukan untuk bekerjasama lebih baik dalam Aconex dengan menyediakan akses kepada fail dalam Dropbox

Logo Aconex

Dengan integrasi Aconex dan Dropbox, anda dapat mengurangkan pengendalian data berulang kali, menaikkan akauntabiliti, dan mengakses pelaporan serta pemahaman daripada semua data projek dan proses dari satu sumber yang tepat. Fail Dropbox boleh dikongsi, diedar, dikemas kini, dijejak, dan dicari dalam aliran kerja yang terkawal merentasi pelbagai organisasi yang bersambung dalam projek Aconex.

  • Alih dokumen, lukisan, foto, dan fail lain dari Dropbox ke Aconex dengan selamat dalam beberapa klik mudah 

  • Muat naik maklumat projek dengan mudah dari Dropbox ke dalam Aconex untuk satu rekod lengkap dan jejakan audit     

  • Urus draf dalam Dropbox sebelum mengedarkan versi terakhir kepada pasukan pembinaan melalui Aconex

Hubungi Aconex

aconex.com

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi wakil Dropbox anda atau wakil jualan Aconex.