Visa filer, få feedback och arbeta med teamet på en och samma plats

Slack blir din digitala arbetsplats och ansluter dig till andra personer och verktygen du använder varje dag, oavsett var du är eller vad du gör.

Med Slack och Dropbox går det att dela arbetet med teammedlemmar direkt där du redan kommunicerar och få den feedback du behöver för att snabbt föra projekten framåt.

  • Dela filer med teammedlemmar där du redan arbetar. Klistra helt enkelt in Dropbox-länken till filen i Slack eller klicka på plusknappen (+) och välj Importera en fil från Dropbox. 
  • Håll dig uppdaterad. Dina filer synkas så att teamet alltid har den senaste versionen av alla filer, utan att behöva hantera versionshistoriken. 
  • Dela med förtroende. Filernas ursprungliga delningsinställningar bevaras så att endast rätt personer har åtkomst.
  • Hitta snabbt det du söker. Varje fil du delar indexeras automatiskt och gör den lätt att hitta senare. Det går att söka med filnamn, vem som delade den eller filens innehåll direkt i Slack.

Slack, premiumpartner till Dropbox

Kontakta Slack

accounts@slack.com

Slack är kostnadsfritt att använda i teamet så länge ni vill. Skapa helt enkelt ett kostnadsfritt team på slack.com.

Den bästa delnings- och lagringslösningen för företaget

eller  köp nu