Välj rätt Dropbox för dig

Basic
Plus
Family
Gratis
9,99 US$ / månad
16,99 US$ / månad
Lagring och åtkomst
Lagringsutrymme
Användare
Åtkomst varifrån som helst och när du vill
Datorsäkerhetskopiering
Smart synkning
Kamerauppladdningar
Mobila offline-mappar
Fulltextsökning
Dokumentskanning
Produktivitets- och delningsverktyg
Delade mappar och länkar
Familjerum
Dropbox Paper
Filinlämningar
Dropbox Transfer
HelloSign e-underskrifter
Webbförhandsvisningar och kommentarer
Läsarinfo
Innehålls- och misstagsskydd
Fjärradering på enheter
Filåterställning och versionshistorik
Tillbakaspolning av konto
2 GB
1 användare
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktionen ingår inte
Funktion som ingårmed installerad klient
Funktionen ingår inte
Funktionen ingår inte
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktionen ingår inte
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Skicka upp till 100 MB per Transfer
Skicka upp till 3 dokument för elektronisk underskrift i månaden
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktionen ingår inte
30 dagar
Funktionen ingår inte
2 TB (2 000 GB)
1 användare
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktionen ingår inte
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Skicka upp till 2 GB per Transfer
Skicka upp till 3 dokument för elektronisk underskrift i månaden
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
30 dagar
30 dagars historik
Dela 2 TB (2 000 GB)
Upp till 6 användare
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Skicka upp till 2 GB per Transfer
Skicka upp till 3 dokument för elektronisk underskrift i månaden
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
30 dagar
30 dagars historik
Basic
Plus
Family
Lagringsutrymme
2 GB
2 TB (2 000 GB)
Dela 2 TB (2 000 GB)
Användare
1 användare
1 användare
Upp till 6 användare
Åtkomst varifrån som helst och när du vill
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Datorsäkerhetskopiering
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Delade mappar och länkar
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Familjerum
Funktionen ingår inte
Funktionen ingår inte
Funktion som ingår
Mobila offline-mappar
Funktionen ingår inte
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Fjärradering på enheter
Funktionen ingår inte
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Dropbox Smart Sync
Funktionen ingår inte
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Dropbox Passwords
Funktionen ingår inte
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Dropbox Vault
Funktionen ingår inte
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Fulltextsökning
Funktionen ingår inte
Funktion som ingår
Funktion som ingår
Tillbakaspolning av konto
Funktionen ingår inte
30 dagars historik
30 dagars historik