เลือก Dropbox ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและการเข้าถึง
พื้นที่จัดเก็บ
ผู้ใช้
เข้าถึงข้อมูลทุกที่ ทุกเวลา
การสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
สมาร์ทซิงค์
การอัพโหลดจากกล้อง
โฟลเดอร์ออฟไลน์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
การค้นหาด้วยข้อความที่สมบูรณ์แบบ
การสแกนเอกสาร
เครื่องมือผลิตภาพและการแบ่งปัน
โฟลเดอร์และลิงก์ที่แบ่งปัน
ห้องครอบครัว
Dropbox Paper
การขอไฟล์
Dropbox Transfer
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ HelloSign
การดูตัวอย่างบนเว็บและความคิดเห็น
ข้อมูลผู้ดู
การปกป้องเนื้อหาและเหตุบังเอิญ
การลบข้อมูลอุปกรณ์จากระยะไกล
การกู้คืนข้อมูลและประวัติเวอร์ชัน
ย้อนกลับบัญชี
2 GB
ผู้ใช้ 1 คน
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อมด้วยแอพเดสก์ท็อปที่ติดตั้งไว้
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
ส่งได้มากถึง 100 MB ต่อ Transfer
ส่งเอกสารเพื่อขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้มากถึง 3 ฉบับต่อเดือน
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
30 วัน
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
2 TB (2,000 GB)
ผู้ใช้ 1 คน
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
ส่งได้ถึง 2 GB ต่อ Transfer
ส่งเอกสารเพื่อขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้มากถึง 3 ฉบับต่อเดือน
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
30 วัน
ประวัติ 30 วัน
แบ่งปัน 2 TB (2,000 GB)
ผู้ใช้มากถึง 6 คน
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
ส่งได้ถึง 2 GB ต่อ Transfer
ส่งเอกสารเพื่อขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้มากถึง 3 ฉบับต่อเดือน
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
30 วัน
ประวัติ 30 วัน
Basic
Plus
Family
พื้นที่จัดเก็บ
2 GB
2 TB (2,000 GB)
แบ่งปัน 2 TB (2,000 GB)
ผู้ใช้
ผู้ใช้ 1 คน
ผู้ใช้ 1 คน
ผู้ใช้มากถึง 6 คน
เข้าถึงข้อมูลทุกที่ ทุกเวลา
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
การสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
โฟลเดอร์และลิงก์ที่แบ่งปัน
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
ห้องครอบครัว
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
โฟลเดอร์ออฟไลน์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
การลบข้อมูลอุปกรณ์จากระยะไกล
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
Dropbox สมาร์ทซิงค์
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
Dropbox Passwords
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
Dropbox Vault
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
การค้นหาด้วยข้อความที่สมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
ย้อนกลับบัญชี
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
ประวัติ 30 วัน
ประวัติ 30 วัน