เลือก Dropbox ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

การจัดเก็บและการเข้าถึง
พื้นที่จัดเก็บ
การเข้าถึงจากที่ใดก็ตาม
สมาร์ทซิงค์
การค้นหาด้วยข้อความที่สมบูรณ์แบบ
โฟลเดอร์ออฟไลน์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
การอัพโหลดจากกล้อง
การสแกนเอกสาร
การแบ่งปันและการทำงานร่วมกัน
โฟลเดอร์และลิงก์ที่แบ่งปัน
การควบคุมลิงก์ที่แบ่งปัน
Showcase
ประวัติผู้ดู
ข้อมูลผู้เข้าดู
Dropbox Paper
การขอไฟล์
การดูตัวอย่างบนเว็บและความคิดเห็น
2 GB
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม(โดยมีไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปติดตั้งอยู่)
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
1 TB (1,024 GB)
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
2 TB (2,048 GB)
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
Basic
Plus
Professional
พื้นที่จัดเก็บ
2 GB
1 TB (1,024 GB)
2 TB (2,048 GB)
การเข้าถึงจากที่ใดก็ตาม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
โฟลเดอร์และลิงก์ที่แบ่งปัน
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
โฟลเดอร์ออฟไลน์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
การลบข้อมูลอุปกรณ์จากระยะไกล
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
สมาร์ทซิงค์
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
Showcase
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม