เลือก Dropbox ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

การจัดเก็บและการเข้าถึง
พื้นที่จัดเก็บ
การเข้าถึงจากที่ใดก็ตาม
Dropbox สมาร์ทซิงค์
การค้นหาด้วยข้อความที่สมบูรณ์แบบ
AutoOCR
โฟลเดอร์ออฟไลน์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
การอัพโหลดจากกล้อง
การสแกนเอกสาร
เครื่องมือผลิตภาพและการแบ่งปัน
โฟลเดอร์และลิงก์ที่แบ่งปัน
การควบคุมลิงก์ที่แบ่งปัน
Dropbox Showcase
ประวัติผู้ดู
ข้อมูลผู้เข้าดู
Dropbox Paper
การขอไฟล์
การดูตัวอย่างบนเว็บและความคิดเห็น
การปกป้องเนื้อหาและอุบัติเหตุ
การลบข้อมูลอุปกรณ์จากระยะไกล
การกู้คืนข้อมูลและประวัติเวอร์ชัน
Dropbox Rewind
การทำลายน้ำ
2 GB
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม(โดยมีไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปติดตั้งอยู่)
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
ประวัติเวอร์ชัน 30 วัน
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
2 TB (2,048 GB)
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
เร็วๆ นี้!
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
ประวัติ 30 วัน
ประวัติ 30 วัน
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
3 TB (3,072 GB)
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
ประวัติ 180 วัน
ประวัติ 180 วัน
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
Basic
Plus
Professional
พื้นที่จัดเก็บ
2 GB
2 TB (2,048 GB)
3 TB (3,072 GB)
การเข้าถึงจากที่ใดก็ตาม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
โฟลเดอร์และลิงก์ที่แบ่งปัน
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
โฟลเดอร์ออฟไลน์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
การลบข้อมูลอุปกรณ์จากระยะไกล
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
Dropbox สมาร์ทซิงค์
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
Dropbox Showcase
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
การค้นหาด้วยข้อความที่สมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
เร็วๆ นี้!
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
AutoOCR
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม
Dropbox Rewind
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
ประวัติ 30 วัน
ประวัติ 180 วัน
การทำลายน้ำ
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่ไม่มีมาด้วย
คุณสมบัติที่มีมาพร้อม