Seer-info på delte filer

Med seer-info kan du se om det er noen som ser på en fil akkurat nå. Og, avhengig av hvilket Dropbox-abonnement du har, kan du kanskje også se når noen sist viste en fil.

Sjekke om noen viser filen din

Når noen viser en delt fil, kommer avataren til vedkommende frem med en farge på forhåndsvisningen av filen på dropbox.com. Hvis du holder markøren over avataren, står det Viser nå

Hvis noen har Kan vise- eller Kan redigere-tillatelse på en fil, og de ikke ser på filen i øyeblikket, vil avataren til vedkommende vises i grått ved siden av Del-knappen. Hvis du deler noe med et teammedlem via en delt kobling, vises ikke avataren til medlemmet før vedkommende ser på filen.

Se når noen viser en fil akkurat nå
Se når noen viser en fil akkurat nå

Sjekk når noen sist viste filen din

Kunder med disse abonnementene kan se når noen sist viste en fil:

 • Dropbox Business Advanced-abonnement
 • Dropbox Business Enterprise-abonnement
 • Dropbox Business Education-abonnement
 • Dropbox Professional

Før markøren over en grå avatar på forhåndsvisningen av filen på dropbox.com for å se når vedkommende sist viste filen.

Du kan også se hele historikken for når noen så på filene.

Seer-historikk
Se når noen sist så på en fil

Bruke seer-info

Det er standard at seer-info skal være aktivert for kontoen din. Hvis det ikke er tilfelle, er det bare å aktivere seer-info.

Når seer-info er aktivert, er seer-info automatisk aktivert for alle filene du eier. Hvis du ikke vil se seer-info, kan du deaktivere det for bestemte filer eller mapper:

Delte filer

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Finn filen du er interessert i.
 3. Klikk på Del.
 4. Klikk på Filinnstillinger.
 5. Ved siden av Vil du vise hvem som åpnet denne filen?, velger du Ikke vis.
 6. Klikk på Lagre innstillinger.

Delte mapper

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Finn mappen du er interessert i.
 3. Klikk på Del.
 4. Klikk på Mappeinnstillinger.
 5. Ved siden av Vil du vise hvem som åpnet denne mappen?, velger du Ikke vis.
 6. Klikk på Lagre innstillinger.

Obs! Det er kun eieren av en delt mappe som kan deaktivere seer-info for hele mappen. Alle som kan administrere tilgangen til en mappe, kan deaktivere seer-info på delte filer i en delt mappe.

Du kan også deaktivere seer-info for hele kontoen din. Finn ut hvordan du deaktivere seer-info.

Hvis seer-info er aktivert og du viser en fil, kan du ikke skjule seer-infoen din fra eieren av filen.

De som ser på innholdet ditt, kan ikke deaktivere seer-info på den delte filen eller mappen din.

Eksempel: Et team har slått av seer-info. Et teammedlem inviteres til en delt mappe som eies av noen som ikke er på teamet som har seer-info påslått. Seer-info for dette teammedlemmet vises for den delte mappen.

Personvern

Hvem sin informasjon er det som vises?

Du kan se seer-info for medlemmer av teamet eller noen med Kan redigere- eller Kan vise-tillatelse.

Hvem kan se seer-info, og hva vises?

Teammedlemmer og de som har Kan redigere-tillatelse på en fil, kan se navnene og e-postadressene til teammedlemmene, de som har Kan redigere- og de som har Kan vise-tillatelse.

De som har Kan se-tillatelse, kan ikke se seer-info.

Hvem sin informasjon vises ikke i seer-info?

Når noen som ikke er et teammedlem eller ikke ble spesielt invitert til filen, bruker en delt kobling, vil de dukke opp som en Gjest som ser på filen. Du kan ikke se navnet eller e-postadressen til noen som er en Gjest på en fil.

Gjester kan ikke se seer-info.

Hvem har tilgang til filene mine?

Det er kun du, eller de du inviterer til å redigere en fil, som kan invitere andre til de delte filene dine.

Finn ut hvordan du endrer tillatelsene for de delte mappene og delte koblingene dine.

Obs! Hvis noen laster ned en delt kobling uten å se på den på dropbox.com, vises de ikke i seer-info.

Klikk på et spørsmål for å finne ut mer:

Hvordan aktiverer jeg seer-info?

Aktiver seer-info for hele kontoen din

Seer-info kan være aktivert som standard for kontoen din.

Hvis seer-info ikke vises på innholdet ditt, kan du aktivere det for alle filene du eier:

Dropbox Business-administratorer

 1. Logg på dropbox.com med administratorkontoen.
 2. Klikk på Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Seer-info.
 5. Endre rullegardinmenyen til På som standard.
 6. Lagre endringene.

Obs! Hvis du er medlem av et Dropbox Business-team og administratoren din har deaktivert seer-info, kan du kontakte administratoren for å få aktivert denne funksjonen.

Plus-, Professional- og Basic-brukere

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Sett Seer-info for alle filer jeg eier til .

Aktiver seer-info for bestemte filer eller mapper

Hvis seer-info er deaktivert for kontoen din, kan du aktivere seer-info for bestemte filer og mapper:

Delte filer

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Finn filen du er interessert i.
 3. Klikk på Del.
 4. Klikk på Filinnstillinger.
 5. Ved siden av Vil du vise hvem som åpnet denne filen?, velger du Vis.
 6. Klikk på Lagre innstillinger.

Delte mapper

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Finn mappen du er interessert i.
 3. Klikk på Del.
 4. Klikk på Mappeinnstillinger.
 5. Ved siden av Vil du vise hvem som åpnet denne mappen?, velger du Vis.
 6. Klikk på Lagre innstillinger.

Hvordan deaktiverer jeg seer-info for hele kontoen min?

Hvis du ikke vil at seer-info skal vises for noen, selv deg, kan du deaktivere det:

Dropbox Business-administratorer

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Seer-info.
 5. Velg Av som standard eller Fullstendig av på rullegardinmenyen.
  • Av som standard: Teammedlemmene kan slå seer-info på for sine egne filer og mapper.
  • Fullstendig av: Teammedlemmer kan ikke slå seer-info på for sine egne filer og mapper.
 6. Lagre endringene.

Dropbox Business-teammedlemmer

Hvis du er medlem av et Dropbox Business-team, er det administratoren som velger hva som er standard for teamet ditt.

 • På som standard eller Av som standard: Du kan endre seer-info for bestemte filer og mapper som du eier.
 • Fullstendig av: Du kan ikke slå seer-info på for noen av filene eller mappene du eier.

Plus-, Professional- og Basic-brukere

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Sett Seer-info for alle filer jeg eier på Av.

Obs! Hvis du velger Av, kan du slå seer-info på for bestemte filer eller mapper du eier.

Hvilke plattformer støttes for seer-info?

Du kan bare se seer-info og seer-historikk på dropbox.com. Seer-info og seer-historikk viser når noen ser på eller har sett på en fil også fra andre steder enn dropbox.com:

Seer-informasjon

Når du ser på en forhåndsvisning av en fil på dropbox.com, kan du se når noen viser en delt fil på dropbox.com. Hvis noen bruker Dropbox-badgen med en Microsoft Office-fil, kan du se når de viser filen. 

Seer-historikk

Hvis du har tilgang til seer-historikk på dropbox.com, kan du se når noen har brukt følgende til å vise en fil:

 • dropbox.com
 • Mobilappene til Dropbox
 • Dropbox-skrivebordsappen

Hvis noen bruker Windows, kan du se når de viste filene i de fleste programmer.

For de som bruker macOS 10.9+ kan du se når de viste filer med:

 • Adobe Acrobat Pro
 • Adobe Photoshop CC 2015 og 2016
 • Microsoft PowerPoint 2011 og 2016
 • Microsoft Word 2011 og 2016
 • Microsoft Excel 2011 og 2016
 • iWork Keynote, Numbers, Pages
 • Forhåndsvisning
 • TextEdit

Hvordan fikk noen tilgang til en fil?

Medlemmer av en delt mappe som Kan redigere mappen, kan også invitere andre til mappen. Klikk på Del på en fil for å se hvilke tillatelser (Kan redigere eller Kan se) noen har. 

Hvis du er eieren av en delt mappe, kan du begrense hvem som kan invitere noen andre til mappen.

Hvis du ser en Gjest på filen din, har den gjesten fått tilgang til filen gjennom en delt kobling. En Gjest kan være noen som har tilgang til en fil, men som bruker en delt kobling når de ikke er logget inn.

Hvorfor ser jeg ikke noen som jeg vet jeg har gitt tilgang til?

Hvis det er mer enn fire stykker som har vist en fil, vil du se et ikon med et tall på forhåndsvisningen av filen på dropbox.com. Dette ikonet viser hvor mange som har sett på filen. Klikk på ikonet for å se alle som har hatt tilgang til filen.

Hvis du ikke ser personen du leter etter, har vedkommende kanskje ikke sett på filen ennå, eller vedkommende har vist filen uten å være logget på. Hvis personen ikke er pålogget, vises vedkommende som Gjest når filen vises. 

Finn ut mer

Innstillinger for seer-info 

Hvis seer-info er deaktivert for en delt mappe, er seer-info også deaktivert på alt innholdet i mappen. Hvis seer-info er deaktivert for en delt mappe, er det bare eieren som kan aktivere seer-info for enkeltfiler i den delte mappen. 

Hvis seer-info er aktivert for en delt mappe, kan eieren eller en redaktør deaktivere seer-info for bestemte filer i denne mappen. Medlemmer som Kan redigere mappen, kan deaktivere seer-info for filer i en delt mappe.

Flytte innhold

Når du flytter en fil inn i en delt mappe, vil filen får samme innstilling for seer-info som den delte mappen. Hvis du flytter en fil inn i en delt mappe du ikke eier, kan det hende eieren har andre innstillinger for seer-info.

Obs! Hvis du endret innstillingen for seer-info på filen din før du flyttet den inn i en annen mappe, beholder den vanligvis innstillingen du valgte.

Bli med i et team

Hvis du blir med i et Dropbox Business-team, vil teamets innstilling for seer-info gjelde for kontoen din.

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette. Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen! Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet
  Svar fra nettsamfunnet

   Andre måter å få hjelp på

   Nettsamfunn

   Støtte via Twitter

   Veiledning

   Andre måter å få hjelp på

   Nettsamfunn

   Støtte via Twitter

   Veiledning

   Andre måter å få hjelp på

   Nettsamfunn

   Støtte via Twitter

   Kontakt kundestøtte