Seer-info på delte filer

Denne artikkelen omhandler en funksjon som kun er tilgjengelig for bestemte brukere via tidlig tilgang for Dropbox Business-team.

Hvis du vil bruke denne funksjonen på Business-teamet, kan du aktivere den og komme i gang. Hvis du er en Basic- eller Plus-bruker, kan du ikke registrere deg for denne funksjonen.

Hva betyr det at et Dropbox-produkt er i «alfa» eller «beta»?

Med seer-info kan du se om det er noen som viser en fil akkurat nå. Hvis du er medlem av et Dropbox Business-team på et Advanced-, Enterprise- eller Education-abonnement, kan du også se hvem som sist så på en fil.

Sjekk om et medlem viser filen din

Når et medlem ser på en delt fil, vises ikonet til vekommende med en farge. Hvis du holder markøren over dette ikonet, vil du se Ser på nå. Etter at et medlem har sett på filen, vil ikonet til vedkommende være grått. 

Hvis du gir et medlem Kan vise- eller Kan redigere-tillatelse på en fil, vil ikonet til vedkommende vises i grått ved siden av Del-knappen. Hvis du deler noe med et teammedlem via en delt kobling, vises ikke ikonet til medlemmet før vedkommende ser på filen.

Sjekk når et medlem sist så på filen din

Medlemmer av Dropbox Business-team på et Advanced-, Enterprise- eller Education-abonnement kan se hvem som sist viste på en fil. For å se når noen sist viste en fil holder du musepekeren over avataren til vedkommende for å se når de viste på filen.

Du kan også se hele historikken for når noen så på filene.

Slik kan du vise en fullstendig liste over personer som har sett på filen:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Finn filen du er interessert i, og klikk for å åpne den.
 3. Klikk på listen over seere (ikonene for medlemmer som har tilgang til filen).
 4. Det er en liste over personer som har tilgang til filen via delt fil eller mappe i dialogboksen.
Seer-informasjon
Se når et medlem sist viste en fil

Bruke seer-info

Det er standard at seer-info skal være aktivert for kontoen din. Hvis det ikke er tilfelle, er det bare å aktivere seer-info.

Når seer-info er aktivert, er seer-info automatisk aktivert for alle filene du eier. Hvis du ikke vil se seer-info for en bestemt fil eller mappe, kan du deaktivere det:

Delte filer

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Finn filen du er interessert i.
 3. Klikk på Del.
 4. Klikk på Filinnstillinger.
 5. Ved siden av Vil du vise hvem som åpnet denne filen?, velger du Ikke vis.
 6. Klikk på Lagre innstillinger.

Delte mapper

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Finn mappen du er interessert i.
 3. Klikk på Del.
 4. Klikk på Mappeinnstillinger.
 5. Ved siden av Vil du vise hvem som åpnet denne mappen?, velger du Ikke vis.
 6. Klikk på Lagre innstillinger.

Obs! Det er kun eieren av en delt mappe som kan deaktivere seer-info. Alle som kan redigere, kan også deaktivere seer-info for en delt fil.

Hvis du viser en fil, kan du ikke skjule seer-infoen din fra eieren av filen. De som ser på innholdet ditt, kan ikke deaktivere seer-info på den delte filen eller mappen din.

Eksempel: Et team har seer-info slått av. Et teammedlem er invitert til en delt mappe som har seer-info slått på. Teammedlemmet vises i seer-info for den delte mappen.

Personvern

Teammedlemmer og de som har Kan redigere- eller Kan se-tillatelse.

Du kan se seer-info for medlemmer av teamet eller noen med Kan redigere- eller Kan vise-tillatelse. Teammedlemmer og de som har Kan redigere-tillatelse på en fil, kan se navnene og e-postadressene til teammedlemmene, de som har Kan redigere- og de som har Kan vise-tillatelse.

De som har Kan se-tillatelse, kan ikke se seer-info.

Personer som får tilgang til en fil via en delt kobling

Når noen som ikke er et teammedlem eller ikke ble spesielt invitert til filen, bruker en delt kobling, vil de dukke opp som en Gjest som ser på filen. Du kan ikke se navnet eller e-postadressen til noen som er en Gjest på en fil.

Gjester kan ikke se seer-info.

Klikk på et spørsmål for å finne ut mer:

Hvordan aktiverer jeg seer-info?

Seer-info kan være aktivert som standard for kontoen din. Hvis seer-info ikke vises på innholdet ditt, kan du aktivere det for alle filene du eier:

Dropbox Business-administratorer

 1. Logg på dropbox.com med administratorkontoen.
 2. Klikk på Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Seer-info.
 5. Endre rullegardinmenyen til På som standard.
 6. Lagre endringene.

Obs! Hvis du er medlem av et Dropbox Business-team og administratoren din har deaktivert seer-info, kan du kontakte administratoren din for å få aktivert denne funksjonen.

Plus- og Basic-brukere

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Sett Seer-info for alle filer jeg eier til .

Hvis seer-info er deaktivert for kontoen din, kan du aktivere seer-info for individuelle filer eller mapper:

Delte filer

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Finn filen du er interessert i.
 3. Klikk på Del.
 4. Klikk på Filinnstillinger.
 5. Ved siden av Vil du vise hvem som åpnet denne filen?, velger du Vis.
 6. Klikk på Lagre innstillinger.

Delte mapper

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Finn mappen du er interessert i.
 3. Klikk på Del.
 4. Klikk på Mappeinnstillinger.
 5. Ved siden av Vil du vise hvem som åpnet denne mappen?, velger du Vis.
 6. Klikk på Lagre innstillinger.

Hvordan deaktiverer jeg seer-info for hele kontoen min?

Hvis du ikke vil at seer-info skal vises på noe av innholdet ditt, kan du deaktivere det:

Dropbox Business-administratorer

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Seer-info.
 5. Velg Av som standard eller Fullstendig av på rullegardinmenyen. Hvis du velger Av som standard, kan teammedlemmene slå seer-info på for sine egne filer og mapper.
 6. Lagre endringene.

Obs! Hvis du er medlem av et Dropbox Business-team, er det administratoren som velger hva som er standard for teamet ditt. Hvis seer-info er På som standard eller Av som standard, kan du endre seer-info for bestemte filer og mapper som du eier.

Plus- og Basic-brukere

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Sett Seer-info for alle filer jeg eier på Av.

Obs! Hvis du velger Av, kan du slå seer-info på for bestemte filer eller mapper du eier.

Hvilke plattformer støttes for seer-info?

Du kan se når et medlem viser en delt fil på dropbox.com eller i Dropbox-mobilappen. Hvis et medlem bruker Dropbox-badgen med en Microsoft Office-fil, kan du se når de viser filen. 

Medlemmer av Dropbox Business-team på et Advanced-, Enterprise- eller Education-abonnement kan se når et medlem viste en fil på dropbox.com, med Dropbox-mobilappene og med skrivebordsappen.

For noen som bruker Windows kan du se når noen viste filer i de fleste programmer.

For noen som bruker Mac OS OS 10.9+ kan du se når de viste filer med:

 • Adobe Acrobat Pro
 • Adobe Photoshop CC 2015 og 2016
 • Microsoft PowerPoint 2011 og 2016
 • Microsoft Word 2011 og 2016
 • iWork Keynote, Numbers, Pages
 • Forhåndsvisning
 • TextEdit

Hvordan fikk noen tilgang til en fil?

Medlemmer av en delt mappe som Kan redigere mappen, kan også invitere andre til mappen. Klikk på Del for å se hvilke tillatelser (Kan redigere eller Kan se) noen har. 

Hvis du er eieren av en delt mappe, kan du begrense hvem som kan invitere noen andre til mappen.

Hvis du ser en Gjest, får de kun tilgang til filen via koblingen. En Gjest kan også være noen som har tilgang til en fil, men som bruker en delt kobling når de ikke er logget inn.

Hvorfor ser jeg ikke noen som jeg vet jeg har gitt tilgang til?

Hvis det er mer enn fire stykker som har vist en fil, vises det er ikon med et tall på. Dette ikonet viser hvor mange personer som har sett filen. Klikk på ikonet for å se alle som har tilgang til filen.

Hvis du ikke ser personen du leter etter, har vedkommende kanskje ikke sett på innholdet, eller vedkommende har sett på innholdet uten å være logget på. Hvis personen ikke er pålogget, vises vedkommende som Gjest når innholdet vises. 

Hvis du er medlem av et Dropbox Business-team på et Advanced-, Enterprise- eller Education-abonnement, kan du også sjekke i hele historikken og se når andre har vist filer.

Dropbox Business-administratorer: Kan jeg få tilgang til seer-info?

Ja, administratorer for Dropbox Business-team kan se seer-info i aktivitetsloggene.

Finn ut mer

Innstillinger for seer-info 

Hvis seer-info er deaktivert for en delt mappe, er seer-info også deaktivert på alt innhold i den mappen. Det er kun eieren som kan aktivere seer-info for individuelle filer i den delte mappen. 

Hvis seer-info er aktivert for en delt mappe, er seer-info kun aktivert for filer som ikke har seer-info spesielt deaktivert.

Hvis en delt mappe har seer-info aktivert, vil medlemmer som Kan redigere mappen kunne deaktivere seer-info for filer i den delte mappen.

Flytte innhold

Når du flytter en fil inn i en delt mappe, vil filen får samme innstilling for seer-info som den delte mappen. Hvis du flytter en fil inn i en delt mappe du ikke eier, kan det hende eieren har andre innstillinger for seer-info.

Obs! Hvis du endret innstillingen for seer-info på filen din før du flytter den, beholder den innstillingen du valgte.

Bli med i et team

Hvis du blir med i et Dropbox Business-team, vil teamets innstilling for seer-info gjelde for kontoen din.

Svarte denne artikkelen på spørsmålet ditt?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette. Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet
  Svar fra nettsamfunnet

   Other ways to get help

   Fellesskap

   Kundestøtte for Twitter

   Veiledet hjelp