Åpenhetsrapporter

Siden 2012 har vi offentliggjort halvårlige rapporter som tar for seg antall forespørsler vi mottar og hvordan vi reagerer på disse.

Åpenhetsrapporter

Antall forespørsler fra myndighetene

Dette diagrammet viser antall forespørsler som er mottatt over tid, inndelt etter typen forespørsel.

{"firstRow":["$AREAS","","%_Januar 2012 - desember 2012","%_Januar 2013 - desember 2013","Januar 2014 - juni 2014","Juli 2014 - desember 2014","Januar 2015 - juni 2015","Juli 2015 - desember 2015","Januar 2016 - juni 2016","Juli 2016 - desember 2016","Januar 2017 - juni 2017"],"columns":[["$AREAS","Ransakingsordrer","Stevninger","Rettskjennelser","Forespørsler fra utenfor USA","Forespørsler om fjerning fra myndighetene"],["","0","0","0","0","0"],["%_Januar 2012 - desember 2012","29","54","4","0","0"],["%_Januar 2013 - desember 2013","118","159","0","90","0"],["Januar 2014 - juni 2014","120","109","0","37","0"],["Juli 2014 - desember 2014","137","116","2","20","0"],["Januar 2015 - juni 2015","227","179","10","7","3"],["Juli 2015 - desember 2015","348","206","11","4","31"],["Januar 2016 - juni 2016","328","248","6","6","112"],["Juli 2016 - desember 2016","386","417","14","29","195"],["Januar 2017 - juni 2017","775","645","25","33","192"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","","","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox Received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided"],["Number of search warrants","775","30","27","41","677","362","","386","20","31","--","335","209","","328","21","6","--","301","165","","348","17","3","--","328","203","","227","7","7","--","213","120","","137","17","7","--","113","39","","120","14","3","--","103","42","","118","9","5","--","104","42","","29","5","0","--","24","5"],["Accounts listed in warrants","1224","116","244","72","792","427","","628","73","39","--","516","370","","590","117","6","--","467","236","","421","1","2","--","418","267","","301","11","10","--","280","160","","260","104","7","--","149","49","","174","57","3","--","114","77","","172","20","3","--","149","69","","--","--","--","--","--","--"]]}

Dette mottok Dropbox

Ransakingsordrer krever dokumentasjon av skjellig grunn, må oppfylle krav om å være spesifikk angående stedet som skal undersøkes og gjenstandene som skal beslaglegges, og må gjennomgås og signeres av en dommer eller lekdommer. Ransakingsordrer kan utstedes av lokale, statlige eller nasjonale/føderale myndigheter, og kan bare brukes i straffesaker. Som svar på gyldige ransakingsordrer, legger vi frem informasjon som er innhold og ikke-innhold.

Ransakingsordrer

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert
 • Varsel ble sendt

Kontoer oppført i ordre

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert
 • Varsel ble sendt

En merknad for å gi sammenheng

Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss, av de brukerne som hadde innhold som ble utlevert til politiet. 

Mellom januar og juni 2017 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 45,4 % av ransakingsordrene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 45,1 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en ransakingsordre som ber om utlevering av deres informasjon.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided"],["Number of subpoenas","645","45","0","56","544","209","","417","26","0","36","355","99","","248","25","0","8","215","100","","206","29","0","7","170","113","","179","23","0","16","140","106","","116","4","0","6","106","37","","109","16","0","13","80","47","","159","37","0","28","94","61","","54","6","0","5","43","12"],["Accounts listed in subpoenas","1157","267","0","80","810","382","","784","212","0","79","493","183","","680","281","0","16","383","154","","250","3","0","15","232","160","","430","75","0","24","228","150","","758","112","0","6","640","129","","280","158","0","14","108","70","","401","195","0","32","174","123","","--","--","--","--","--","--"]]}

Dette mottok Dropbox

I motsetning til en ransakingsordre, gir en stevning kun tilgang til grunnleggende abonnentinformasjon. Stevninger krever ikke rettslig gjennomgang, og utstedes vanligvis av advokater som representerer myndighetene eller storjuryer (grand juries). Vi legger ikke frem innholdsinformasjon som svar på stevninger.

Stevninger

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Innhold utlevert
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Varsel ble sendt

Kontoer oppført i stevninger

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Innhold utlevert
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Varsel ble sendt

En merknad for å gi sammenheng

Når Dropbox er i samsvar med en rettskjennelse for ikke-innhold, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss, av de brukerne som hadde ikke-innhold som ble utlevert til myndighetene. 

Mellom januar og juni 2017 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 19,5 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 16,7 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en stevning om utlevering av informasjon.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided"],["Number of court orders","25","2","0","3","20","4","","14","0","0","2","12","2","","6","0","0","0","6","0","","11","2","0","0","9","2","","10","1","0","0","9","2","","2","0","0","0","2","2","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","4","0","0","0","4","1"],["Accounts listed in court orders","30","4","0","3","23","4","","38","7","0","4","27","8","","9","1","0","0","8","0","","9","0","0","0","9","2","","19","1","0","0","11","3","","2","0","0","0","2","2","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","--","--","--","--","--","--"]]}

Dette mottok Dropbox

Rettskjennelser utstedes av dommere og kan anta ulike former, for eksempel en 2703(d)-kjennelse ifølge Electronic Communications Privacy Act. Vi leverer ikke innholdsinformasjon som respons til rettskjennelser.

Rettskjennelser

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Innhold utlevert
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Varsel ble sendt

Kontoer som er oppført i rettskjennelser

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Innhold utlevert
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Varsel ble sendt

En merknad for å gi sammenheng

Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss, av de brukerne som hadde ikke-innhold som ble utlevert til politiet. 

Mellom januar og juni 2017 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 45,0 % av rettskjennelsene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 39,1 % av Dropbox-brukere som er navngitt i en rettskjennelse om utlevering av informasjonen deres.

{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Number of accounts affected","Content blocked in response to a request","Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","Notice provided","No action taken"],"columns":[["$CATEGORY","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","","","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","","Juli 2015 - desember 2015","","Januar 2015 - juni 2015","","Juli 2014 - desember 2014","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2012 - desember 2012"],["$LABELS","Australia","Østerrike","Belgia","Costa Rica","Finland","Frankrike","Tyskland","Nederland","Russland","Sveits","Storbritannia","Ukraina","","Brasil","Tyskland","India","Latvia","Russland","Sverige","Sveits","Tyrkia","Storbritannia","","","Russland","Spania","Storbritannia","","Russland","","Russland","","","","",""],["Number of requests","1","2","1","1","1","6","5","16","55","1","102","1","","1","3","1","1","160","1","1","2","25","","","101","1","10","","31","","3","","--","--","--","--"],["Number of accounts affected","1","2","1","1","1","5","4","31","57","1","161","1","","0","3","1","1","91","1","1","2","17","","","11","1","6","","31","","3","","--","--","--","--"],["Content blocked in response to a request","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","1","","--","--","--","--"],["Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","1","2","1","1","1","5","4","16","28","1","101","1","","0","3","0","1","39","1","1","1","23","","","28","1","10","","0","","2","","--","--","--","--"],["Notice provided","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","3","","--","--","--","--"],["No action taken","0","0","0","0","0","1","1","0","27","0","1","0","","1","0","1","0","121","0","0","1","2","","","73","0","0","","31","","1","","--","--","--","--"]]}

Forespørsler om fjerning fra myndighetene

Dette mottok Dropbox

Forespørsler om fjerning fra myndighetene omfatter rettskjennelser og skriftlige henvendelser fra politi og offentlige etater som ønsker å fjerne innhold basert på lokale lover i de respektive jurisdiksjonene.

Vår respons

 • Innhold blokkert som respons på en forespørsel
 • Innhold blokkert i henhold til retningslinjene for akseptabel bruk
 • Ingen handling ble utført
 • Varsel ble sendt
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","National security requests received","Accounts affected"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","Januar 2014 - juni 2014","","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","Januar 2013 - desember 2013","","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012","Januar 2012 - desember 2012"],["$LABELS","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given"],["National security requests received","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","--","--","--","--","0"],["Accounts affected","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","--","--","--","--","0"]]}

Forespørsler angående nasjonal sikkerhet

Dette mottok Dropbox

Prosess for nasjonal sikkerhet omfatter National Security Letter og kjennelser utstedt under Foreign Intelligence Surveillance Act. Vi skulle gjerne gitt mer presis informasjon, men Dropbox har ikke tillatelse fra amerikanske myndigheter til å rapportere det nøyaktige antallet som ble mottatt.

Forespørsler angående nasjonal sikkerhet

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert
 • Varsel sendt

Kontoer oppført i forespørslene

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert
 • Varsel sendt

Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet

National Security Letters («NSL») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En NSL krever ikke rettskjennelse, men kan kun be om en brukers «navn, adresse, tjenestevarighet og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler».

Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser («FISA-kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC)» for informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan anmode en bruker om opplysninger angående ikke-innhold og innhold.



En merknad om forespørsler på statlig nivå

Dropbox mottar forespørsler fra delstatspolitiet og føderale etater med delstatlige kontorer. Vi vurderer hver forespørsel i henhold til føderal og lokal lovgivning, og myndighetenes prinsipper angående dataforespørsler.

Forespørsler per 1 millioner innbyggere

  Totalt antall forespørsler per delstat

   En merknad for å gi sammenheng

   Mellom januar og juni 2017 mottok Dropbox én stevning fra en amerikansk ambassade i utlandet. Vi utleverte ikke-innhold som respons på den stevningen.

   {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","Januar 2017 - juni 2017","","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","Juli 2016 - desember 2016","","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","Januar 2016 - juni 2016","","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","Juli 2015 - desember 2015","","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","Januar 2015 - juni 2015","","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","Juli 2014 - desember 2014","","Januar 2014 - juni 2014","","Januar 2013 - desember 2013","","Januar 2012 - desember 2012"],["$LABELS","Argentina","Australia","Canada","Costa Rica","Danmark","Frankrike","Tyskland","Italia","Malta","Portugal","Singapore","Spania","Storbritannia","","Australia","Belgia","Brasil","Danmark","Frankrike","Tyskland","India","Italia","Mexico","Norge","Singapore","Spania","Storbritannia","","Tyskland","Irland","Italia","","Australia","Tyskland","Italia","","Frankrike","Tyskland","Italia","Israel","Portugal","Mexico","","Australia","Brasil","Tyskland","Finland","Frankrike","India","Italia","Malta","Spania","Storbritannia","","Non-US","","Non-US","","Non-US"],["Number of requests","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}

   En merknad om ikke-amerikanske forespørsler

   Forespørsler fra utenfra USA gjelder hvilken som helst formell juridisk prosess fra myndigheter utenfor USA som oppsøker brukerdata. På nåværende tidspunkt krever vi vanligvis at myndigheter utenfor USA følger Mutual Legal Assistance Treaty-prosess, eller bruker rettsanmodninger slik at en domstol i USA sender ut de juridiske prosesser som er påkrevd i USA, til Dropbox.

   • Forespørsler som Dropbox har mottatt
   • Informasjon ble utlevert

   Januar til juni 2017

   • Den eneste kjennelsen som Dropbox mottok under All Writs Act fra 1789, krevde fysisk levering av innhold som Dropbox fremla som respons på en juridisk gyldig ordre. Vi mottok ingen ordre under All Writs Act som anmodet at Dropbox omgikk sikkerhetsfunksjoner eller på andre måter kompromitterte integriteten til våre tjenester.
   • Vi har mottatt tre forespørsler om informasjon rettet mot feil selskap. Vi krevde at politiet rettet disse feilene.
   • Vi mottok et pålegg fra domstolen om pennregistrering/fang og spor-kjennelse, som beordret Dropbox for å fremlegge informasjon for en bestemt periode etter at kjennelsen ble mottatt. Dropbox fant ingen informasjon som falt under kjennelsen. Retten utstedte en kjennelse om taushetsplikt på ubestemt tid som hindrer oss i å varsle brukeren.
    
   Brukervarsel:  Hver gang vi er overholder en forespørsel fra politi om brukeropplysninger, varsler vi brukeren, så fremt vi ikke har fått pålegg om ikke å gjøre det. I noen tilfeller venter vi med å varsle brukeren til vi har handlet i samsvar med pålegget, og i de tilfellene opplyser vi om datoen vi utleverte oppføringer om brukeren.
    
   Ikke-innhold:  «Ikke-innhold» omfatter ting som navnet og e-postadressen som er knyttet til kontoen, datoen kontoen ble opprettet og annen transaksjonsinformasjon, for eksempel IP-adresser. Informasjon som er «Ikke-innhold» omfatter ikke filene som lagres på Dropbox-kontoene.
    
   Innhold:  Opplysninger som er «Innhold» omfatter filer som er lagret i Dropbox-kontoen til en person. Vi leverer som regel grunnleggende abonnentsinformasjon sammen med innholdet.
    
   «Ingen informasjon utlevert»:  Dropbox utleverte ingen informasjon fordi, enten: (1) forespørselen var et duplikat, (2) Dropbox protesterte mot forespørselen, (3) politimyndigheten trakk tilbake forespørselen eller (4) forespørselen spesifiserte ikke en konto.
    
   «Kontoen eksisterte ikke»:  Dropbox hadde ingen oppføring for kontoen som var oppgitt i forespørselen.
    
   All Writs Act-kjennelse: All Writs Act-kjennelser utstedes av amerikanske dommere, som får denne autoriteten gjennom All Writs Act fra 1789. Loven gir domstolene makt til å «utstede alle nødvendige eller hensiktsmessige stevninger for å hjelpe deres respektive jurisdiksjoner, så lenge det er i samsvar med bruksområdene og rettsprinsippene nedlagt i loven.»
    
   Ikke-amerikanske forespørsler:  Ikke-amerikanske forespørsler gjelder alle formelle juridiske prosesser fra myndigheter utenfor USA som oppsøker brukerdata. På nåværende tidspunkt krever vi vanligvis at myndigheter utenfor USA følger Mutual Legal Assistance Treaty-prosess, eller bruker rettsanmodninger slik at en domstol i USA kan sende ut de juridiske prosesser som er påkrevd i USA, til Dropbox.
    
   Forespørsler om fjerning fra myndighetene:  Forespørsler om fjerning fra myndighetene omfatter rettskjennelser og skriftlige henvendelser fra politi og offentlige etater som ønsker å fjerne innhold basert på lokale lover i de respektive jurisdiksjonene.
    
   Kjennelser om taushetsplikt:  Dommere kan, etter eget skjønn, utstede rettskjennelser om taushetsplikt som hindrer Dropbox i å varsle en bruker om at myndighetene har anmodet om opplysningene deres. Disse kjennelsene henviser ofte til underledd 2705(b) av Electronic Communications Privacy Act og kan strekke seg over ubestemt tid.
    
   Metodene for sporing og rapportering kan utvikle seg siden vi stadig arbeider med å forbedre nøyaktighet og klarhet i rapporten.