{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Åpenhetsrapporter

Siden 2012 har vi offentliggjort halvårlige rapporter som tar for seg antall forespørsler vi mottar og hvordan vi reagerer på disse.
Åpenhetsrapporter

Antall forespørsler fra myndighetene

Dette diagrammet viser antall forespørsler som er mottatt over tid, inndelt etter typen forespørsel.

{"firstRow":["$AREAS","","%_Jan 2012 - des 2012","%_Jan 2013 - des 2013","Jan 2014 - jun 2014","Jul 2014 - des 2014","Jan 2015 - jun 2015","Jul 2015 - des 2015","Jan 2016 - jun 2016","Jul 2016 - des 2016","Jan 2017 - jun 2017","Jul 2017 - des 2017"],"columns":[["$AREAS","Ransakingsordrer","Stevninger","Rettskjennelser","Forespørsler fra utenfor USA","Forespørsler om fjerning fra myndighetene"],["","0","0","0","0","0"],["%_Jan 2012 - des 2012","29","54","4","0","0"],["%_Jan 2013 - des 2013","118","159","0","90","0"],["Jan 2014 - jun 2014","120","109","0","37","0"],["Jul 2014 - des 2014","137","116","2","20","0"],["Jan 2015 - jun 2015","227","179","10","7","3"],["Jul 2015 - des 2015","348","206","11","4","31"],["Jan 2016 - jun 2016","328","248","6","6","112"],["Jul 2016 - des 2016","386","417","14","29","195"],["Jan 2017 - jun 2017","775","645","25","33","192"],["Jul 2017 - des 2017","765","533","24","19","332"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012"],["Number of search warrants","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
{"Jul 2017 - des 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2017 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 39,5 % av ransakingsordrene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 19,9 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en ransakingsordre om utlevering av informasjonen deres.<\/p>\n","Jan 2017 - jun 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss, av de brukerne som hadde innhold som ble utlevert til politiet. <\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2017 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 45,4 % av ransakingsordrene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 45,1 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en ransakingsordre som ber om utlevering av deres informasjon.<br>\n<\/p>\n","Jul 2016 - des 2016":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss, av de brukerne som hadde innhold som ble utlevert til politiet.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2016 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 32,4 % av ransakingsordrene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 25,6 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en ransakingsordre om utlevering av informasjon deres.<\/p>\n","Jan 2016 - jun 2016":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2016 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 39,9 % av rettskjennelsene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 46,5 % av Dropbox-brukerne navngitt i en ransakingsordre for utlevering av informasjonen deres.<\/p>\n","Jul 2015 - des 2015":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Jan 2015 - jun 2015":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Jul 2014 - des 2014":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Jan 2014 - jun 2014":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Jan 2013 - des 2013":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Jan 2012 - des 2012":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n"}

Dette mottok Dropbox

Ransakingsordrer krever dokumentasjon av skjellig grunn, må oppfylle krav om å være spesifikk angående stedet som skal undersøkes og gjenstandene som skal beslaglegges, og må gjennomgås og signeres av en dommer eller lekdommer. Ransakingsordrer kan utstedes av lokale, statlige eller nasjonale/føderale myndigheter, og kan bare brukes i straffesaker. Som svar på gyldige ransakingsordrer, legger vi frem informasjon som er innhold og ikke-innhold.

Ransakingsordrer

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert

Kontoer oppført i ordre

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012"],["Number of subpoenas","40","46|1","447|173","0","","45","56","544|209","0","","26","36","355|99","0","","25","8","215|100","0","","29","7","170|113","0","","23","16","140|106","0","","4","6","106|37","0","","16","13","80|47","0","","37","28","94|61","0","","6","5","43|12","0"],["Accounts listed in subpoenas","369","350|1","597|203","0","","267","80","810|382","0","","212","79","493|183","0","","281","16","383|383","0","","3","15","232|160","0","","75","24","228|150","0","","112","6","640|129","0","","158","14","108|70","0","","195","32","174|123","0","","--","--","--","--"]]}
{"Jul 2017 - des 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning for ikke-innhold, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2017 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 21 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 29,8 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en stevning om utlevering av informasjonen deres.<\/p>\n","Jan 2017 - jun 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning for ikke-innhold, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2017 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 19,5 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 16,7 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en stevning om utlevering av informasjon.<\/p>\n","Jul 2016 - des 2016":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2016 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 16,1 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 20,9 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en stevning om utlevering av informasjonen deres.<\/p>\n","Jan 2016 - jun 2016":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2016 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 28,6 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 39,6 % av Dropbox-brukerne navngitt i en stevning om utlevering av informasjonen deres.<\/p>\n","Jul 2015 - des 2015":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Jan 2015 - jun 2015":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Jul 2014 - des 2014":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Jan 2014 - jun 2014":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Jan 2013 - des 2013":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Jan 2012 - des 2012":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n"}

Dette mottok Dropbox

I motsetning til en ransakingsordre, gir en stevning kun tilgang til grunnleggende abonnentinformasjon. Stevninger krever ikke rettslig gjennomgang, og utstedes vanligvis av advokater som representerer myndighetene eller storjuryer (grand juries). Vi legger ikke frem innholdsinformasjon som svar på stevninger.

Stevninger

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert

Kontoer oppført i stevninger

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012"],["Number of court orders","1","2","21|10","0","","2","3","20|4","0","","0","2","12|2","0","","0","0","6|0","0","","2","0","9|2","0","","1","0","9|2","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","0","0","4|1","0"],["Accounts listed in court orders","15","16","24|10","0","","4","3","23|4","0","","7","4","27|8","0","","1","0","8|0","0","","0","0","9|2","0","","1","0","11|3","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","--","--","--","--"]]}
{"Jul 2017 - des 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2017 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 25 % av rettskjennelsene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 29,2 % av Dropbox-brukerne navngitt i en rettskjennelse for utlevering av informasjonen deres.<\/p>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n","Jan 2017 - jun 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss, av de brukerne som hadde ikke-innhold som ble utlevert til politiet. <\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2017 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 45,0 % av rettskjennelsene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 39,1 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en rettskjennelse for utlevering av informasjonen deres.<br>\n<\/p>\n","Jul 2016 - des 2016":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox er i samsvar med en rettskjennelse for ikke-innhold, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss, av de brukerne som hadde ikke-innhold som ble utlevert til politiet.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2016 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 42,9 % av rettskjennelser for ikke-innhold vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 25,9 % av Dropbox-brukere som er navngitt i en rettskjennelse om utlevering av informasjonen deres.<br>\n<\/p>\n","Jan 2016 - jun 2016":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2016 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 83,3 % av stevningene for ikke-innhold som vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 87,5 % av Dropbox-brukerne navngitt i en rettskjennelse for utlevering av informasjonen deres.<\/p>\n","Jul 2015 - des 2015":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Jan 2015 - jun 2015":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Jul 2014 - des 2014":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Jan 2012 - des 2012":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n"}

Dette mottok Dropbox

Rettskjennelser utstedes av dommere og kan anta ulike former, for eksempel en 2703(d)-kjennelse ifølge Electronic Communications Privacy Act. Vi leverer ikke innholdsinformasjon som respons til rettskjennelser.

Rettskjennelser

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert

Kontoer som er oppført i rettskjennelser

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert
{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Number of accounts affected","Content blocked in response to a request","Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","Varsel som ble sendt","No action taken"],"columns":[["$CATEGORY","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","","","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","","Jul 2015 - des 2015","","Jan 2015 - jun 2015","","Jul 2014 - des 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2013 - des 2013","Jan 2012 - des 2012"],["$LABELS","Belgia","Frankrike","Nederland","Russland","Storbritannia","","Australia","Østerrike","Belgia","Costa Rica","Finland","Frankrike","Tyskland","Nederland","Russland","Sveits","Storbritannia","Ukraina","","Brasil","Tyskland","India","Latvia","Russland","Sverige","Sveits","Tyrkia","Storbritannia","","","Russland","Spania","Storbritannia","","Russland","","Russland","","","","",""],["Number of requests","1","11","45","188","87","","1","2","1","1","1","6","5","16","55","1","102","1","","1","3","1","1","160","1","1","2","25","","","101","1","10","","31","","3","","--","--","--","--"],["Number of accounts affected","1","11","88","188","159","","1","2","1","1","1","5","4","31","57","1","161","1","","0","3","1","1","91","1","1","2","17","","","11","1","6","","31","","3","","--","--","--","--"],["Content blocked in response to a request","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","1","","--","--","--","--"],["Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","1","11","45","90","87","","1","2","1","1","1","5","4","16","28","1","101","1","","0","3","0","1","39","1","1","1","23","","","28","1","10","","0","","2","","--","--","--","--"],["Varsel som ble sendt","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","3","","--","--","--","--"],["No action taken","0","0","0","98","0","","0","0","0","0","0","1","1","0","27","0","1","0","","1","0","1","0","121","0","0","1","2","","","73","0","0","","31","","1","","--","--","--","--"]]}

Forespørsler om fjerning fra myndighetene

Dette mottok Dropbox

Forespørsler om fjerning fra myndighetene omfatter rettskjennelser og skriftlige henvendelser fra politi og offentlige etater som ønsker å fjerne innhold basert på lokale lover i de respektive jurisdiksjonene.

Vår respons

 • Innhold blokkert som respons på en forespørsel
 • Innhold blokkert i henhold til retningslinjene for akseptabel bruk
 • Ingen handling ble utført
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","National security requests received","Accounts affected","$OVERRIDE-TEXT","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR"],"columns":[["$TYPE","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012"],["National security requests received","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","--","--","--","--","--"],["Accounts affected","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","--","--","--","--","--"],["$OVERRIDE-TEXT","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","",""]]}

Forespørsler angående nasjonal sikkerhet

Dette mottok Dropbox

Prosess for nasjonal sikkerhet omfatter National Security Letter og kjennelser utstedt under Foreign Intelligence Surveillance Act. Vi skulle gjerne gitt mer presis informasjon, men Dropbox har ikke tillatelse fra amerikanske myndigheter til å rapportere det nøyaktige antallet som ble mottatt.

Forespørsler angående nasjonal sikkerhet

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert

Kontoer oppført i forespørslene

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert

Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet

National Security Letters («NSL») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En NSL krever ikke rettskjennelse, men kan kun be om en brukers «navn, adresse, tjenestevarighet og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler».

Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser («FISA-kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC)» for informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan anmode en bruker om opplysninger angående ikke-innhold og innhold.


{"Jul 2017 - des 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Mellom juli og desember 2017 mottok Dropbox tre stevninger fra en amerikansk ambassade i utlandet eller konsulat. Vi utleverte ikke-innhold som respons på disse stevningene.<\/p>\n","Jan 2017 - jun 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Mellom januar og juni 2017 mottok Dropbox én stevning fra en amerikansk ambassade i utlandet. Vi utleverte ikke-innhold som respons på den stevningen.<\/p>\n","Jul 2016 - des 2016":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Mellom juli og desember 2016 mottok Dropbox to stevninger fra en amerikansk ambassade i utlandet. Vi utleverte ikke-innhold som respons på den ene stevningen, og fant ingen konto for den andre.<br>\n<\/p>\n"}

En merknad om forespørsler på statlig nivå

Dropbox mottar forespørsler fra delstatspolitiet og føderale etater med delstatlige kontorer. Vi vurderer hver forespørsel i henhold til føderal og lokal lovgivning, og myndighetenes prinsipper angående dataforespørsler.

Forespørsler per 1 millioner innbyggere

  Totalt antall forespørsler per delstat

   {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","","Jan 2014 - jun 2014","","Jan 2013 - des 2013","","Jan 2012 - des 2012"],["$LABELS","Australia","Argentina","Brasil","Frankrike","Tyskland","Spania","Italia","Sverige","Storbritannia","","Argentina","Australia","Canada","Costa Rica","Danmark","Frankrike","Tyskland","Italia","Malta","Portugal","Singapore","Spania","Storbritannia","","Australia","Belgia","Brasil","Danmark","Frankrike","Tyskland","India","Italia","Mexico","Norge","Singapore","Spania","Storbritannia","","Tyskland","Irland","Italia","","Australia","Tyskland","Italia","","Frankrike","Tyskland","Italia","Israel","Portugal","Mexico","","Australia","Brasil","Tyskland","Finland","Frankrike","India","Italia","Malta","Spania","Storbritannia","","Non-US","","Non-US","","Non-US"],["Number of requests","2","1","3","2","3","1","3","1","3","","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}
   {"Jul 2017 - des 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Mellom juli og desember 2017 handlet Dropbox i samsvar med én ikke-amerikansk forespørsel om brukerdata. Vi utleverte ikke-innhold som respons på den forespørselen.<\/p>\n","Jan 2017 - jun 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Mellom januar og juni 2017 handlet Dropbox i samsvar med én ikke-amerikansk forespørsel om brukerdata. Vi utleverte ikke-innhold som respons på den forespørselen.<br>\n<\/p>\n","Jul 2016 - des 2016":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Mellom juli og desember 2016 nektet Dropbox å overholde alle juridiske prosesser fra ikke-amerikanske myndigheter, med mindre disse ble utstedt av en amerikansk domstol som følge av Mutual Legal Assistance Treaty-prosessen.<br>\n<\/p>\n"}

   En merknad om ikke-amerikanske forespørsler

   Forespørsler fra utenfra USA gjelder hvilken som helst formell juridisk prosess fra myndigheter utenfor USA som oppsøker brukerdata. På nåværende tidspunkt krever vi vanligvis at myndigheter utenfor USA følger Mutual Legal Assistance Treaty-prosess, eller bruker rettsanmodninger slik at en domstol i USA sender ut de juridiske prosesser som er påkrevd i USA, til Dropbox.

   • Forespørsler som Dropbox har mottatt
   • Informasjon ble utlevert

   {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012"],["Number of search warrants","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
   {"Jul 2017 - des 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Dropbox mottok en forespørsel fra myndighetene der de ba oss om å frivillig oppgi brukerinformasjon, med henvisning til unntak for beredskap i § 2702 av Electronic Communications Privacy Act. Dropbox fastslo at det var ingen kvalifiserende beredskap og krevde at myndighetene fulgte opp med en ransakingsordre, noe den gjorde.<br>\n<\/li>\n<li>Vi varslet en bruker om at vi hadde blitt gitt en stevning om denne brukerens informasjon. Brukeren ble representert av en stor advokatgruppe med personvern og bekjempet med hell stevningen.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2017 - jun 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Den eneste kjennelsen som Dropbox mottok under All Writs Act fra 1789, krevde fysisk levering av innhold som Dropbox fremla som respons på en juridisk gyldig ordre. Vi mottok ingen ordre under All Writs Act som anmodet at Dropbox omgikk sikkerhetsfunksjoner eller på andre måter kompromitterte integriteten til våre tjenester.<\/li>\n<li>Vi har mottatt tre forespørsler om informasjon rettet mot feil selskap. Vi krevde at politiet rettet disse feilene.<\/li>\n<li>Vi mottok et pålegg fra domstolen om pennregistrering/fang og spor-kjennelse, som beordret Dropbox for å fremlegge informasjon for en bestemt periode etter at kjennelsen ble mottatt. Dropbox fant ingen informasjon som falt under kjennelsen. Retten utstedte en kjennelse om taushetsplikt på ubestemt tid som hindrer oss i å varsle brukeren.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2016 - des 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Den eneste kjennelsen som Dropbox mottok under All Writs Act fra 1789, krevde fysisk levering av innhold som Dropbox fremla som respons på en juridisk gyldig ordre. Vi mottok ingen ordre under All Writs Act som anmodet at Dropbox omgikk sikkerhetsfunksjoner eller på andre måter kompromitterte integriteten til våre tjenester.<\/li>\n<li>Vi har mottatt to forespørsler om informasjon og en rettskjennelse om taushetsplikt rettet mot feil selskap. Vi krevde at politiet rettet disse feilene.<\/li>\n<li>Vi mottok et pålegg fra domstolen om nummerregistrator/oppfangings- og sporingskjennelse (PRTT), som beordret Dropbox til å fremlegge informasjon for en bestemt periode etter at kjennelsen ble mottatt. Dropbox fant ingen informasjon som falt under kjennelsen. Retten utstedte en kjennelse om taushetsplikt på ubestemt tid som hindrer oss helt i å varsle brukeren.<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2016 - jun 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Vi har ikke mottatt noen pålegg med hjemmel i USAs All Writs Act fra 1789.<\/li>\n<li>Mesteparten av de rettslige prosessene, proporsjonalt med befolkningen, ble utført i Washington, DC, etterfulgt av Alaska, og så Montana.<br>\n<\/li>\n<li>Dropbox mottok en forespørsel fra myndighetene der de ba oss om å frivillig oppgi brukerinformasjon, idet de henviste til § 2702 av Electronic Communications Privacy Act. Vi nektet å etterkomme.<br>\n<\/li>\n<li>Vi har mottatt to forespørsler om informasjon og fire rettskjennelser om taushetsplikt rettet mot feil selskap. Vi krevde at politiet rettet disse feilene. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jul 2015 - des 2015":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Vi har ikke mottatt noen kjennelser med hjemmel i USAs All Writs Act fra 1789.<br>\n<\/li>\n<li>Vi mottok én rettslig kjennelse som var adressert til feil selskap, men som søkte om Dropbox-brukerinformasjon. Vi krevde at politiet rettet denne feilen før vi godtok denne forespørselen.<br>\n<\/li>\n<li>Vi mottok et pålegg fra domstolen om nummerregistrator/oppfangings- og sporingskjennelse (PRTT), som krevde utlevering av IP-adresser for en spesifisert periode etter at kjennelsen ble mottatt. Vi varslet ikke brukeren, siden rettskjennelsen ikke ga oss tillatelse til dette.<br>\n<\/li>\n<li>I forhold til folketallet hadde Washington, DC det høyeste antallet politiforespørsler, etterfulgt av Rhode Island, Maryland og Arizona. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Jan 2015 - jun 2015":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ytterligere informasjon er ikke tilgjengelig for denne rapporteringsperioden.<\/p>\n","Jul 2014 - des 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ytterligere informasjon er ikke tilgjengelig for denne rapporteringsperioden.<br>\n<\/p>\n","Jan 2014 - jun 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ytterligere informasjon er ikke tilgjengelig for denne rapporteringsperioden.<br>\n<\/p>\n","Jan 2013 - des 2013":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ytterligere informasjon er ikke tilgjengelig for denne rapporteringsperioden.<br>\n<\/p>\n","Jan 2012 - des 2012":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ytterligere informasjon er ikke tilgjengelig for denne rapporteringsperioden.<br>\n<\/p>\n"}
   {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","Jul 2017 - des 2017","","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","Jul 2016 - des 2016","","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","Jul 2015 - des 2015","","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","Jul 2014 - des 2014","","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","Jan 2013 - des 2013","","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012","Jan 2012 - des 2012"],["Number of search warrants","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
    
   Brukervarsel:  Hver gang vi er overholder en forespørsel fra politi om brukeropplysninger, varsler vi brukeren, så fremt vi ikke har fått pålegg om ikke å gjøre det. I noen tilfeller venter vi med å varsle brukeren til vi har handlet i samsvar med pålegget, og i de tilfellene opplyser vi om datoen vi utleverte oppføringer om brukeren.
    
   Ikke-innhold:  «Ikke-innhold» omfatter ting som navnet og e-postadressen som er knyttet til kontoen, datoen kontoen ble opprettet og annen transaksjonsinformasjon, for eksempel IP-adresser. Informasjon som er «Ikke-innhold» omfatter ikke filene som lagres på Dropbox-kontoene.
    
   Innhold:  Opplysninger som er «Innhold» omfatter filer som er lagret i Dropbox-kontoen til en person. Vi leverer som regel grunnleggende abonnentsinformasjon sammen med innholdet.
    
   «Ingen informasjon utlevert»:  Dropbox utleverte ingen informasjon fordi, enten: (1) forespørselen var et duplikat, (2) Dropbox protesterte mot forespørselen, (3) politimyndigheten trakk tilbake forespørselen eller (4) forespørselen spesifiserte ikke en konto.
    
   «Kontoen eksisterte ikke»:  Dropbox hadde ingen oppføring for kontoen som var oppgitt i forespørselen.
    
   All Writs Act-kjennelse: All Writs Act-kjennelser utstedes av amerikanske dommere, som får denne autoriteten gjennom All Writs Act fra 1789. Loven gir domstolene makt til å «utstede alle nødvendige eller hensiktsmessige stevninger for å hjelpe deres respektive jurisdiksjoner, så lenge det er i samsvar med bruksområdene og rettsprinsippene nedlagt i loven.»
    
   Ikke-amerikanske forespørsler:  Ikke-amerikanske forespørsler gjelder alle formelle juridiske prosesser fra myndigheter utenfor USA som oppsøker brukerdata. På nåværende tidspunkt krever vi vanligvis at myndigheter utenfor USA følger Mutual Legal Assistance Treaty-prosess, eller bruker rettsanmodninger slik at en domstol i USA kan sende ut de juridiske prosesser som er påkrevd i USA, til Dropbox.
    
   Forespørsler om fjerning fra myndighetene:  Forespørsler om fjerning fra myndighetene omfatter rettskjennelser og skriftlige henvendelser fra politi og offentlige etater som ønsker å fjerne innhold basert på lokale lover i de respektive jurisdiksjonene.
    
   Kjennelser om taushetsplikt:  Dommere kan, etter eget skjønn, utstede rettskjennelser om taushetsplikt som hindrer Dropbox i å varsle en bruker om at myndighetene har anmodet om opplysningene deres. Disse kjennelsene henviser ofte til underledd 2705(b) av Electronic Communications Privacy Act og kan strekke seg over ubestemt tid.
    
   Metodene for sporing og rapportering kan utvikle seg siden vi stadig arbeider med å forbedre nøyaktighet og klarhet i rapporten.