Åpenhet hos Dropbox Rapporter

Siden 2012 har vi offentliggjort halvårlige rapporter som tar for seg antall forespørsler vi mottar og hvordan vi reagerer på disse.

Animasjon av kuler som beveger seg i rom

Antall forespørsler fra myndighetene

Dette diagrammet viser antall forespørsler som er mottatt over tid, inndelt etter typen forespørsel.

{"firstRow":["$AREAS","","%_2012 | Januar 2012 til desember 2012 | Jan-des | 2012 | 2012","%_2013 | Januar 2013 til desember 2013 | Jan-des | 2013 | 2013","2014 | Januar 2014 til juni 2014 | Jan-jun | 2014 | 2014","2014 | Juli 2014 til desember 2014 | Jul-des | 2014 | 2014","2015 | Januar 2015 til juni 2015 | Jan-jun | 2015 | 2015","2015 | Juli 2015 til desember 2015 | Jul-des | 2015 | 2015","2016 | Januar 2016 til juni 2016 | Jan-jun | 2016 | 2016","2016 | Juli 2016 til desember 2016 | Jul-des | 2016 | 2016","2017 | Januar 2017 til juni 2017 | Jan-jun | 2017 | 2017","2017 | Juli 2017 til desember 2017 | Jul-des | 2017 | 2018","2018 | Januar 2018 til juni 2018 | Jan-jun | 2018 | 2018","2018 | Juli 2018 til desember 2018 | Jul-des | 2018 | 2018","2019 | Januar 2019 til juni 2019 | Jan-jun | 2019 | 2019","2019 | Juli 2019 til desember 2019 | Jul-des | 2019 | 2019","2020 | Januar 2020 til juni 2020 | Jan-jun | 2020 | 2020"],"columns":[["$AREAS","Ransakingsordrer","Stevninger","Rettskjennelser","Internasjonale forespørsler","Forespørsler om fjerning fra myndighetene","Bevaring"],["","0","0","0","0","0","0"],["%_2012 | Januar 2012 til desember 2012 | Jan-des | 2012 | 2012","29","54","4","0","0","0"],["%_2013 | Januar 2013 til desember 2013 | Jan-des | 2013 | 2013","118","159","0","90","0","0"],["2014 | Januar 2014 til juni 2014 | Jan-jun | 2014 | 2014","120","109","0","37","0","0"],["2014 | Juli 2014 til desember 2014 | Jul-des | 2014 | 2014","137","116","2","20","0","0"],["2015 | Januar 2015 til juni 2015 | Jan-jun | 2015 | 2015","227","179","10","7","3","0"],["2015 | Juli 2015 til desember 2015 | Jul-des | 2015 | 2015","348","206","11","4","31","0"],["2016 | Januar 2016 til juni 2016 | Jan-jun | 2016 | 2016","328","248","6","6","112","0"],["2016 | Juli 2016 til desember 2016 | Jul-des | 2016 | 2016","386","417","14","29","195","0"],["2017 | Januar 2017 til juni 2017 | Jan-jun | 2017 | 2017","775","645","25","33","192","0"],["2017 | Juli 2017 til desember 2017 | Jul-des | 2017 | 2018","765","533","24","19","332","0"],["2018 | Januar 2018 til juni 2018 | Jan-jun | 2018 | 2018","764","510","31","21","312","0"],["2018 | Juli 2018 til desember 2018 | Jul-des | 2018 | 2018","652","601","23","13","392","0"],["2019 | Januar 2019 til juni 2019 | Jan-jun | 2019 | 2019","750","523","24","26","426","0"],["2019 | Juli 2019 til desember 2019 | Jul-des | 2019 | 2019","602","309","67","26","315","695"],["2020 | Januar 2020 til juni 2020 | Jan-jun | 2020 | 2020","904","336","85","33","144","960"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"],["Number of search warrants","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
{"Januar 2020 til juni 2020":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Vi oppga noe informasjon som svar på 89,5 % av ransakingsordrene vi mottok.<br>\n<\/p>\n<p><br>\nNår Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i begjæringen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss. 19,2 % av ransakingsordrene vi mottok ble fulgt av rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid. Slike kjennelser om taushetsplikt kan hindre oss helt i å varsle 21 % av de berørte Dropbox-brukerne som er navngitt i ransakingsordrene vi mottok om at politimyndighetene har bedt om informasjon om dem.<br>\n<\/p>\n","Juli 2019 til desember 2019":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Vi oppga noe informasjon som svar på 88,04 % av ransakingsordrene vi mottok.<\/p>\n<p><br>\nNår Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen med mindre det er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss. 33,7 % av ransakingsordrene vi mottok ble fulgt av rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid. Disse kjennelsene om taushetsplikt kan hindre oss helt i å varsle 33 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i ransakingsordrene vi mottok om at politimyndigheter har bedt om opplysninger om dem.<\/p>\n","Januar 2019 til juni 2019":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Vi utleverte enkelte opplysninger i 84,5 % av de mottatte ransakingsordrene.<\/p>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss. 26,1 % av ransakingsordrene vi mottok ble ledsaget av rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid. Disse kjennelsene om taushetsplikt kan hindre oss helt i å varsle 29,8 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i ransakingsordrer om at politimyndigheter har bedt om opplysninger om dem.<\/p>\n","Juli 2018 til desember 2018":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Vi fikk rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 26,1 % av ransakingsordrer vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 29,8 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en ransakingsordre om utlevering av informasjon deres.<\/p>\n","Januar 2018 til juni 2018":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Vi fikk rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 30,1 % av ransakingsordrer vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 24,2 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en ransakingsordre som ber om utlevering av deres informasjon.<\/p>\n","Juli 2017 til desember 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2017 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 39,5 % av ransakingsordrene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 19,9 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en ransakingsordre om utlevering av informasjonen deres.<\/p>\n","Januar 2017 til juni 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss, av de brukerne som hadde innhold som ble utlevert til politiet. <\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2017 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 45,4 % av ransakingsordrene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 45,1 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en ransakingsordre som ber om utlevering av deres informasjon.<br>\n<\/p>\n","Juli 2016 til desember 2016":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss, av de brukerne som hadde innhold som ble utlevert til politiet.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2016 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 32,4 % av ransakingsordrene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 25,6 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en ransakingsordre om utlevering av informasjon deres.<\/p>\n","Januar 2016 til juni 2016":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2016 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 39,9 % av rettskjennelsene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 46,5 % av Dropbox-brukerne navngitt i en ransakingsordre for utlevering av informasjonen deres.<\/p>\n","Juli 2015 til desember 2015":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Januar 2015 til juni 2015":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Juli 2014 til desember 2014":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Januar 2014 til juni 2014":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Januar 2013 til desember 2013":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Januar 2012 til desember 2012":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n"}

Ransakingsordrer

Dette mottok Dropbox

Ransakingsordrer krever dokumentasjon av skjellig grunn, må oppfylle krav om å være spesifikk angående stedet som skal undersøkes og gjenstandene som skal beslaglegges, og må gjennomgås og signeres av en dommer eller lekdommer. Ransakingsordrer kan utstedes av lokale, statlige eller nasjonale/føderale myndigheter og kan bare brukes i straffesaker. Som svar på en gyldig ransakingsordre, kan vi utlevere informasjon om innhold eller ikke-innhold.

Ransakingsordrer

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert

Kontoer oppført i ordre

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"],["Number of subpoenas","42","26","268|96","0","","45","31","233|102","0","","62","63","398|131","0","","44","166","391|135","0","","67","43","400|155","0","","40","46|1","447|173","0","","45","56","544|209","0","","26","36","355|99","0","","25","8","215|100","0","","29","7","170|113","0","","23","16","140|106","0","","4","6","106|37","0","","16","13","80|47","0","","37","28","94|61","0","","6","5","43|12","0"],["Accounts listed in subpoenas","410","223","424|121","0","","476","166","357|122","0","","469","395","661|131","0","","355","351","585|247","0","","398","849","906|195","0","","369","350|1","597|203","0","","267","80","810|382","0","","212","79","493|183","0","","281","16","383|383","0","","3","15","232|160","0","","75","24","228|150","0","","112","6","640|129","0","","158","14","108|70","0","","195","32","174|123","0","","--","--","--","--"]]}
{"Januar 2020 til juni 2020":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Vi oppga noe informasjon som svar på 80 % av mottatte stevninger.<br>\n<\/p>\n<p><br>\nNår Dropbox overholder en ransakingsordre, varsler vi brukerne som er navngitt i begjæringen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss. 14 % av stevningene vi mottok ble fulgt av rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid. Slike kjennelser om taushetsplikt kan hindre oss helt i å varsle 18,6 % av de berørte Dropbox-brukerne som er navngitt i stevningene vi mottok om at politimyndighetene har bedt om informasjon om dem.<br>\n<\/p>\n","Juli 2019 til desember 2019":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Vi oppga noe informasjon som svar på 75,4 % av mottatte stevninger.<\/p>\n<p><br>\nNår Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i begjæringen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss. 10,4 % av stevningene vi mottok ble fulgt av rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid. Slike kjennelser om taushetsplikt kan hindre oss helt i å varsle 17,6 % av de berørte Dropbox-brukerne som er navngitt i stevningene vi mottok om at politimyndighetene har bedt om informasjon om dem.<\/p>\n","Januar 2019 til juni 2019":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Vi utleverte enkelte opplysninger i 76,1 % av stevningene vi mottok.<\/p>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss. 8,2 % av stevningene vi mottok ble ledsaget av rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid. Disse kjennelsene om taushetsplikt kan hindre oss helt i å varsle 13,3 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i stevningene om at politimyndigheter har bedt om opplysninger om dem.<\/p>\n","Juli 2018 til desember 2018":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Vi fikk rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 8,2 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 13,3 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en stevning om utlevering av informasjon.<\/p>\n","Januar 2018 til juni 2018":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Vi fikk rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 12,7 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 5,7 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en stevning om utlevering av informasjon deres.<\/p>\n","Juli 2017 til desember 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning for ikke-innhold, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2017 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 21 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 29,8 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en stevning om utlevering av informasjonen deres.<\/p>\n","Januar 2017 til juni 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning for ikke-innhold, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2017 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 19,5 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss i å varsle 16,7 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en stevning om utlevering av informasjon.<\/p>\n","Juli 2016 til desember 2016":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2016 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 16,1 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 20,9 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en stevning om utlevering av informasjonen deres.<\/p>\n","Januar 2016 til juni 2016":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2016 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 28,6 % av stevningene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 39,6 % av Dropbox-brukerne navngitt i en stevning om utlevering av informasjonen deres.<\/p>\n","Juli 2015 til desember 2015":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Januar 2015 til juni 2015":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Juli 2014 til desember 2014":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Januar 2014 til juni 2014":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Januar 2013 til desember 2013":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Januar 2012 til desember 2012":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en stevning, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n"}

Stevninger

Dette mottok Dropbox

I motsetning til en ransakingsordre, gir en stevning kun tilgang til grunnleggende abonnentinformasjon. Stevninger krever ikke rettslig gjennomgang og utstedes ofte av statsadvokater eller en storjury (grand jury). Vi utleverer ikke opplysninger om innhold som svar på stevninger.

Stevninger

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert

Kontoer oppført i stevninger

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"],["Number of court orders","46","1","38|3","0","","32","3","32|4","0","","7","3","14|2","0","","1","2","20|3","0","","6","6","19|5","0","","1","2","21|10","0","","2","3","20|4","0","","0","2","12|2","0","","0","0","6|0","0","","2","0","9|2","0","","1","0","9|2","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","0","0","4|1","0"],["Accounts listed in court orders","130","1","161|3","0","","315","1527","73|8","0","","121","7","27|2","0","","131","117","42|7","0","","248","275","85|5","0","","15","16","24|10","0","","4","3","23|4","0","","7","4","27|8","0","","1","0","8|0","0","","0","0","9|2","0","","1","0","11|3","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","--","--","--","--"]]}
{"Januar 2020 til juni 2020":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Vi oppga noe informasjon som svar på 44,7 % av mottatte rettskjennelser.<br>\n<\/p>\n<p><br>\nNår Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i begjæringen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss. 25,8 % av rettskjennelsene vi mottok ble fulgt av rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid. Slike kjennelser om taushetsplikt kan hindre oss helt i å varsle 77,6 % av de berørte Dropbox-brukerne som er navngitt i rettskjennelsene vi mottok om at politimyndighetene har bedt om informasjon om dem.<br>\n<\/p>\n","Juli 2019 til desember 2019":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Vi oppga noe informasjon som svar på 47,8 % av rettskjennelsene vi mottok. <\/p>\n<p><br>\nNår Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i begjæringen, med mindre det er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss. 25,4 % av rettskjennelsene vi mottok ble fulgt av rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid. Slike kjennelser om taushetsplikt kan hindre oss helt i å varsle 29 % av de berørte Dropbox-brukerne som er navngitt i rettskjennelser om at politimyndighetene har bedt om informasjon om dem.<\/p>\n","Januar 2019 til juni 2019":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Vi utleverte enkelte opplysninger i 58,3 % av rettskjennelsene vi mottok. <\/p>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss. 39,1 % av rettskjennelsene vi mottok ble ledsaget av rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid. Disse kjennelsene om taushetsplikt kan hindre oss helt i å varsle 40,7 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en rettskjennelse om at politimyndigheter har bedt om opplysninger om dem.<\/p>\n","Juli 2018 til desember 2018":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Vi mottok rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 39,1% av rettskjennelsene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 50% av Dropbox-brukere som er navngitt i en rettskjennelse om utlevering av opplysningene deres.<\/p>\n","Januar 2018 til juni 2018":"<h3>En merknad for å gi sammenheng <\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2018 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 12,5 % av rettskjennelsene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 2,1 % av Dropbox-brukere som er navngitt i en rettskjennelse om utlevering av informasjonen deres.<\/p>\n","Juli 2017 til desember 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2017 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 25 % av rettskjennelsene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 29,2 % av Dropbox-brukerne navngitt i en rettskjennelse for utlevering av informasjonen deres.<\/p>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n","Januar 2017 til juni 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss, av de brukerne som hadde ikke-innhold som ble utlevert til politiet. <\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2017 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 45,0 % av rettskjennelsene vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 39,1 % av Dropbox-brukerne som er navngitt i en rettskjennelse for utlevering av informasjonen deres.<br>\n<\/p>\n","Juli 2016 til desember 2016":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox er i samsvar med en rettskjennelse for ikke-innhold, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss, av de brukerne som hadde ikke-innhold som ble utlevert til politiet.<\/p>\n<p>Mellom juli og desember 2016 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 42,9 % av rettskjennelser for ikke-innhold vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 25,9 % av Dropbox-brukere som er navngitt i en rettskjennelse om utlevering av informasjonen deres.<br>\n<\/p>\n","Januar 2016 til juni 2016":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n<p>Mellom januar og juni 2016 mottok vi rettskjennelser om taushetsplikt på ubestemt tid for 83,3 % av stevningene for ikke-innhold som vi mottok. Disse rettskjennelsene kan hindre oss helt i å varsle 87,5 % av Dropbox-brukerne navngitt i en rettskjennelse for utlevering av informasjonen deres.<\/p>\n","Juli 2015 til desember 2015":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Januar 2015 til juni 2015":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Juli 2014 til desember 2014":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n","Januar 2012 til desember 2012":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Når Dropbox overholder en rettskjennelse, varsler vi brukerne som er navngitt i forespørselen, med mindre dette er forbudt ved lov. Den skyggelagte delen av sektordiagrammet ovenfor representerer brukere som mottok varsel fra oss.<\/p>\n"}

Rettskjennelser

Dette mottok Dropbox

Rettskjennelser utstedes av dommere og kan anta ulike former, for eksempel en 2703(d)-kjennelse ifølge Electronic Communications Privacy Act. Vi utleverer ikke opplysninger om innhold som et svar på rettskjennelser.

Rettskjennelser

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert

Kontoer som er oppført i rettskjennelser

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Ingen informasjon utlevert
 • Annet enn innhold utlevert
 • Innhold utlevert
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","National security requests received","Accounts affected","$OVERRIDE-TEXT","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","$OVERRIDE-TEXT-2","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2"],"columns":[["$TYPE","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"],["National security requests received","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["Accounts affected","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["$OVERRIDE-TEXT","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","","","","mellom 0\u2013249 forespørsler","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","","","","0\u2013249 forespørsler","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""],["$OVERRIDE-TEXT-2","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","","","","mellom 0\u2013249 kontoer","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","","","","0\u2013249 kontoer","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""]]}
{"Januar 2020 til juni 2020":"<h3>Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL») er begjæringer fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En rettskjennelse er ikke påkrevd for en NSL, og kun brukerens «navn, adresse, tjenestetid og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler» kan begjæres.<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser<\/b> («FISA kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan be om opplysninger om en brukers innhold og ikke-innhold.<\/p>\n","Juli 2019 til desember 2019":"<h3>Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL») er begjæringer fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En rettskjennelse er ikke påkrevd for en NSL, og kun brukerens «navn, adresse, tjenestetid og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler» kan begjæres.<\/p>\n<p><br>\n<b>Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser<\/b> («FISA kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan begjære opplysninger om en brukers innhold og ikke-innhold.<\/p>\n","Januar 2019 til juni 2019":"<h3>Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> («NSL») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En NSL krever ikke rettskjennelse og kan kun be om en brukers «navn, adresse, tjenestevarighet og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser<\/b> («FISA-kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan anmode en bruker om opplysninger angående ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Juli 2018 til desember 2018":"<h3>Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  («NSL») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En NSL krever ikke rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestevarighet og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser<\/b>  («FISA-kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan anmode en bruker om opplysninger angående ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Januar 2018 til juni 2018":"<h3>Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet<br>\n<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  («NSL») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En NSL krever ingen rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestevarighet og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser<\/b>  («FISA-kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan anmode en bruker om opplysninger angående ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Juli 2017 til desember 2017":"<h3>Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  («NSL») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En NSL krever ingen rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestevarighet og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser<\/b>  («FISA-kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan anmode en bruker om opplysninger angående ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Januar 2017 til juni 2017":"<h3>Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  («NSL») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En NSL krever ingen rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestevarighet og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser<\/b>  («FISA-kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan anmode en bruker om opplysninger angående ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Juli 2016 til desember 2016":"<h3>Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  («NSL») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En NSL krever ingen rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestevarighet og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser<\/b>  («FISA-kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan anmode en bruker om opplysninger angående ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Januar 2016 til juni 2016":"<h3>Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  («NSL») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En NSL krever ingen rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestevarighet og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser<\/b>  («FISA-kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan anmode en bruker om opplysninger angående ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Juli 2015 til desember 2015":"<h3>Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  («NSL») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En NSL krever ingen rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestevarighet og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser<\/b>  («FISA-kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan anmode en bruker om opplysninger angående ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Januar 2015 til juni 2015":"<h3>Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  («NSL») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En NSL krever ingen rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestevarighet og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser<\/b>  («FISA-kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan anmode en bruker om opplysninger angående ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Juli 2014 til desember 2014":"<h3>Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  («NSL») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En NSL krever ingen rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestevarighet og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser<\/b>  («FISA-kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan anmode en bruker om opplysninger angående ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Januar 2014 til juni 2014":"<h3>Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  («NSL») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En NSL krever ingen rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestevarighet og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser<\/b>  («FISA-kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan anmode en bruker om opplysninger angående ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Januar 2013 til desember 2013":"<h3>Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  («NSL») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En NSL krever ingen rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestevarighet og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser<\/b>  («FISA-kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan anmode en bruker om opplysninger angående ikke-innhold og innhold.<\/p>\n","Januar 2012 til desember 2012":"<h3>Merknad om prosessen for nasjonal sikkerhet<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b>  («NSL») er forespørsler fra Federal Bureau of Investigation om informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En NSL krever ingen rettskjennelse, men kan bare be om en brukers «navn, adresse, tjenestevarighet og faktureringsoppføringer for lokal- og langdistansesamtaler».<\/p>\n<p><b>Foreign Intelligence Surveillance Act-kjennelser<\/b>  («FISA-kjennelser») er kjennelser som er utstedt av Foreign Intelligence Surveillance Court («FISC») for informasjon som er relevant for en etterforskning som angår nasjonal sikkerhet. En FISA-kjennelse kan anmode en bruker om opplysninger angående ikke-innhold og innhold.<\/p>\n"}

Forespørsler angående nasjonal sikkerhet

Dette mottok Dropbox

Prosess for nasjonal sikkerhet omfatter National Security Letter og kjennelser utstedt under Foreign Intelligence Surveillance Act. Vi mottar mellom 0 og 249 forespørsler. Vi skulle gjerne gitt mer presis informasjon, men Dropbox har ikke tillatelse fra amerikanske myndigheter til å rapportere det nøyaktige antallet som ble mottatt.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of preservations","Accounts listed in preservation"],"columns":[["$TYPE","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data"],["$CATEGORY","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"],["Number of preservations","888","72","","695","78","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"],["Accounts listed in preservation","520","1239","","375","904","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"]]}
{"Januar 2020 til juni 2020":"<p>Vi mottok 888 begjæringer om bevaring fra amerikanske politimyndigheter som berører 1153 kontoer. Vi mottok 72 begjæringer om bevaring fra internasjonale politimyndigheter som berører 86 kontoer.<br>\n<\/p>\n","Juli 2019 til desember 2019":"<p>Vi mottok 695 begjæringer om bevaring fra amerikanske politimyndigheter som berører 800 kontoer. Vi mottok 78 begjæringer om bevaring fra internasjonale politimyndigheter som berører 104 kontoer.<br>\n<\/p>\n"}

Bevaring

Dette mottok Dropbox

En begjæring om bevaring er en begjæring fra myndighetene om å bevare brukerdata i påvente av en formell rettsprosess. Når vi mottar disse begjæringene, lagrer vi et bilde av relevante brukerdata midlertidig i 90 dager, men vi oppgir ikke brukerdata som svar på begjæringer om bevaring. En gyldig rettsprosess er påkrevd for å få utlevert bevarte data.

 

Bevaring

Vår respons

 • Begjæring fra USA.
 • Internasjonal begjæring

Kontoer som er oppført i bevaring

Vår respons

 • Finnes ikke
 • Berørte kontoer
{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012"],["$LABELS","USA","Storbritannia","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],["Number of requests","1","4","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],["Information Provided ","1","1","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]]}
{}

Begjæringer om å oppgi opplysninger grunnet en nødsituasjon

Dette mottok Dropbox

Dropbox kan oppgi informasjon til politimyndighetene frivillig hvis vi handler i god tro på at noen står i umiddelbar fare for død eller alvorlig fysisk skade og vi har informasjon som kan bidra til å forhindre at det skjer. Vi krever at politimyndighetene leverer en skriftlig oppsummering av nødsituasjonen og en forklaring på hvordan forespurt informasjon kan bidra til å forhindre at denne situasjonen inntreffer.  Alle begjæringer om å oppgi opplysninger grunnet en nødsituasjon blir nøye undersøkt i hvert enkelt tilfelle for å fastslå om kravene for å oppgi opplysningene er innfridd, og i så tilfelle om oppgitt informasjon er begrenset til informasjon som kan forhindre eller redusere faren. Dropbox mottar begjæringer om å oppgi brukerdata grunnet en nødsituasjon fra politimyndigheter over hele verden.

 • Forespørsler som Dropbox har mottatt
 • Informasjon ble utlevert

{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Number of accounts affected","Content blocked in response to a request","Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","Varsel som ble sendt","No action taken"],"columns":[["$CATEGORY","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2012 til desember 2012"],["$LABELS","Australia","Østerrike","Canada","Danmark","Frankrike","Tyskland","Norge","Russland","Skottland","Sverige","Nederland","Storbritannia","USA","","Australia","Canada","Kypros","Danmark","Frankrike","Tyskland","Hellas","India","Kasakhstan","Mexico","Russland","Spania","Sverige","Nederland","Storbritannia","USA","","Australia","Canada","Danmark","Frankrike","Tyskland","Hellas","Ungarn","Irland","Italia","Kasakhstan","Luxembourg","Mexico","Pakistan","Russland","Skottland","Sverige","Sveits","Nederland","Storbritannia","","Storbritannia","Frankrike","Nederland","Russland","Kasakhstan","Pakistan","","Storbritannia","Frankrike","Nederland","Russland","","Belgia","Frankrike","Nederland","Russland","Storbritannia","","Australia","Østerrike","Belgia","Costa Rica","Finland","Frankrike","Tyskland","Nederland","Russland","Sveits","Storbritannia","Ukraina","","Brasil","Tyskland","India","Latvia","Russland","Sverige","Sveits","Tyrkia","Storbritannia","","","Russland","Spania","Storbritannia","","Russland","","Russland","","","","",""],["Number of requests","2","1","2","2","13","24","2","32","2","1","5","10","21","","2","4","1","1","27","36","1","1","2","1","11","1","2","10","64","15","","1","2","1","128","38","1","1","2","3","2","1","1","1","17","2","2","2","29","24","","44","242","56","47","1","2","","69","89","63","91","","1","11","45","188","87","","1","2","1","1","1","6","5","16","55","1","102","1","","1","3","1","1","160","1","1","2","25","","","101","1","10","","31","","3","","--","--","--","--"],["Number of accounts affected","7","1","3","7","13","38","4","9","2","1","11","16","32","","2","16","1","45","36","55","1","3","22","1","5","1","3","20","86","18","","1","6","8","205","62","1","1","2","2","9","1","1","1","10","2","3","4","87","34","","68","380","172","23","24","2","","115","109","167","55","","1","11","88","188","159","","1","2","1","1","1","5","4","31","57","1","161","1","","0","3","1","1","91","1","1","2","17","","","11","1","6","","31","","3","","--","--","--","--"],["Content blocked in response to a request","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","1","","--","--","--","--"],["Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","7","1","3","7","13","35","4","6","2","1","10","16","32","","2","16","1","45","35","53","1","3","22","1","2","1","3","20","74","17","","0","6","8","201","53","1","0","2","2","9","1","1","1","8","2","3","4","82","33","","66","372","169","16","19","2","","115","109","167","55","","1","11","45","90","87","","1","2","1","1","1","5","4","16","28","1","101","1","","0","3","0","1","39","1","1","1","23","","","28","1","10","","0","","2","","--","--","--","--"],["Varsel som ble sendt","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","3","","--","--","--","--"],["No action taken","0","0","0","0","0","3","0","3","0","0","1","0","0","","0","0","0","0","1","2","0","0","0","0","3","0","0","0","12","1","","1","0","0","4","9","0","1","0","0","0","0","0","0","2","0","0","0","5","1","","2","8","3","7","5","0","","0","0","0","19","","0","0","0","98","0","","0","0","0","0","0","1","1","0","27","0","1","0","","1","0","1","0","121","0","0","1","2","","","73","0","0","","31","","1","","--","--","--","--"]]}

Begjæring om fjerning fra myndigheter

Dette mottok Dropbox

Forespørsler om fjerning fra myndighetene omfatter rettskjennelser og skriftlige forespørsler fra politimyndigheter og offentlige etater som ønsker innhold fjernet fra kontoer på grunnlag av lokale lover i deres respektive jurisdiksjoner.

Vår respons

 • Innhold blokkert som respons på en forespørsel
 • Innhold blokkert i henhold til retningslinjene for akseptabel bruk
 • Ingen handling ble utført

Merknad om forespørsler om fjerning fra myndighetene

«Ingen tiltak iverksatt» kan skyldes at vi ikke kunne gjennomgå innholdet fordi vi mottok en ugyldig kobling, eller at innholdet ikke finnes lenger, eller at vi, etter en gjennomgang, anså at innholdet ikke utgjorde et brudd på retningslinjene for akseptabel bruk. 


{"Juli 2017 til desember 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Mellom juli og desember 2017 mottok Dropbox tre stevninger fra en amerikansk ambassade i utlandet eller konsulat. Vi utleverte ikke-innhold som respons på disse stevningene.<\/p>\n","Januar 2017 til juni 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Mellom januar og juni 2017 mottok Dropbox én stevning fra en amerikansk ambassade i utlandet. Vi utleverte ikke-innhold som respons på den stevningen.<\/p>\n","Juli 2016 til desember 2016":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Mellom juli og desember 2016 mottok Dropbox to stevninger fra en amerikansk ambassade i utlandet. Vi utleverte ikke-innhold som respons på den ene stevningen, og fant ingen konto for den andre.<br>\n<\/p>\n"}

USA

Totalt antall forespørsler per delstat

  {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012"],["$LABELS","Argentina","Australia","Brasil","Danmark","Frankrike","Tyskland","Ungarn","Mexico","Norge","Portugal","Spania","Storbritannia","","Argentina","Brasil","Colombia","Tyskland","Hellas","Ungarn","Irland","Italia","Mexico","Norge","Spania","Sverige","Storbritannia","","Canada","Chile","Danmark","Spania","Frankrike","Italia","Mexico","Sverige","Taiwan","Storbritannia","","Argentina","Brasil","Sveits","Tyskland","Frankrike","Malta","Mexico","Portugal","Sverige","Storbritannia","","Argentina","Australia","Brasil","Sveits","Tyskland","Danmark","Spania","Frankrike","Ungarn","Irland","Israel","Italia","Portugal","Sverige","Singapore","Storbritannia","","Australia","Argentina","Brasil","Frankrike","Tyskland","Spania","Italia","Sverige","Storbritannia","","Argentina","Australia","Canada","Costa Rica","Danmark","Frankrike","Tyskland","Italia","Malta","Portugal","Singapore","Spania","Storbritannia","","Australia","Belgia","Brasil","Danmark","Frankrike","Tyskland","India","Italia","Mexico","Norge","Singapore","Spania","Storbritannia","","Tyskland","Irland","Italia","","Australia","Tyskland","Italia","","Frankrike","Tyskland","Italia","Israel","Portugal","Mexico","","Australia","Brasil","Tyskland","Finland","Frankrike","India","Italia","Malta","Spania","Storbritannia","","Ikke-amerikansk","","Ikke-amerikansk","","Ikke-amerikansk"],["Number of requests","1","1","1","2","1","10","1","3","1","1","4","7","","3","1","1","9","1","2","1","1","1","1","2","1","2","","1","1","8","2","1","5","1","2","1","4","","1","1","1","4","1","1","1","1","1","1","","1","1","1","1","1","1","2","1","1","1","1","2","1","1","2","2","","2","1","3","2","3","1","3","1","3","","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}
  {"Januar 2018 til juni 2018":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Mellom januar og juni 2018 handlet Dropbox i samsvar med én ikke-amerikansk forespørsel om brukerdata. Vi utleverte ikke-innhold som respons på den forespørselen.<\/p>\n","Juli 2017 til desember 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Mellom juli og desember 2017 handlet Dropbox i samsvar med én ikke-amerikansk forespørsel om brukerdata. Vi utleverte ikke-innhold som respons på den forespørselen.<\/p>\n","Januar 2017 til juni 2017":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Mellom januar og juni 2017 handlet Dropbox i samsvar med én ikke-amerikansk forespørsel om brukerdata. Vi utleverte ikke-innhold som respons på den forespørselen.<br>\n<\/p>\n","Juli 2016 til desember 2016":"<h3>En merknad for å gi sammenheng<\/h3>\n<p>Mellom juli og desember 2016 nektet Dropbox å overholde alle juridiske prosesser fra ikke-amerikanske myndigheter, med mindre disse ble utstedt av en amerikansk domstol som følge av Mutual Legal Assistance Treaty-prosessen.<br>\n<\/p>\n"}

  Internasjonalt

  Merknad om internasjonale forespørsler

  Internasjonale forespørsler omfatter alle formelle rettslige prosesser fra myndigheter utenfor USA med forespørsler om brukerdata. På nåværende tidspunkt krever vi vanligvis at myndigheter utenfor USA følger Mutual Legal Assistance Treaty-prosessen, eller bruker rettsanmodninger, slik at en domstol i USA kan utferdige påkrevde rettslige prosesser (i USA) til Dropbox.

  • Forespørsler som Dropbox har mottatt
  • Informasjon ble utlevert

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"],["Number of search warrants","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
  {"Januar 2020 til juni 2020":"<ul>\n<li>Sammenlignet med siste rapporteringsperiode mottok Dropbox 30,3 % flere begjæringer om rettsprosesser fra amerikanske myndigheter og 1 % flere fra internasjonale rettsmyndigheter. Disse økningene inkluderer begjæringer om brukerinformasjon og bevaring. <\/li>\n<li>Sammenlignet med siste rapporteringsperiode mottok Dropbox 54,3 % færre begjæringer om fjerning fra myndighetene. <br>\n<\/li>\n<li>I samsvar med veiledende prinsipper oppga Dropbox noe informasjon som svar på 84,2 % av rettsbegjæringene. <br>\n<\/li>\n<li>De fleste begjæringene kom fra føderale, statlige og lokale politimyndigheter i California, Florida og Texas. <br>\n<\/li>\n<li>Vi mottok 10 begjæringer om brukerinformasjon som ser ut til å være i henhold til gjensidige avtaler om juridisk bistand mellom USA og andre land. Mottatte rettsprosesser omfattet begjæringer fra Tyskland, Irland, Nederland, Brasil, Australia og Storbritannia. Disse begjæringene er inkludert i rapporteringen om innenlandske begjæringer.<\/li>\n<\/ul>\n","Juli 2019 til desember 2019":"<ul>\n<li>Sammenlignet med forrige rapporteringsperiode mottok Dropbox 24,6 % færre forespørsler om rettslige prosesser.<\/li>\n<li>I samsvar med veiledende prinsipper oppga Dropbox noe informasjon som svar på 81,3 % av rettsbegjæringer. <\/li>\n<li>Det høyeste antallet forespørsler kom fra føderale og statlige politimyndigheter i Florida, California og Washington DC.<\/li>\n<li>Vi mottok 11 begjæringer om brukerinformasjon som ser ut til å være i henhold til gjensidige avtaler om juridisk bistand mellom USA og andre land. Mottatte rettsprosesser omfattet begjæringer fra Irland, Nederland og Storbritannia. Disse begjæringene er inkludert i rapporteringen om innenlandske begjæringer.<\/li>\n<\/ul>\n","Januar 2019 til juni 2019":"<ul>\n<li>Sammenlignet med siste rapporteringsperiode mottok Dropbox 15 % flere ransakingsordrer, 13 % færre stevninger og 4,3 % flere rettskjennelser.<\/li>\n<li>I tillegg var det en reduksjon på 58 % i antall brukere som ble identifisert i stevninger, en reduksjon på 47 % i antall brukere som ble identifisert i rettskjennelser og en økning på 14 % i antall brukere som ble identifisert i ransakingsordrer. <\/li>\n<li>I samsvar med retningslinjene våre, utleverte Dropbox enkelte opplysninger i 80,6 % av forespørslene med hjemmel i lov. <\/li>\n<li>De fleste forespørslene kom fra føderale og statlige politimyndigheter i Virginia, California og Texas.<\/li>\n<li>Vi mottok fem forespørsler i henhold til gjensidige avtaler om juridisk bistand mellom USA og andre land. Mottatte rettslige prosesser omfattet forespørsler fra Tyskland, Sverige, Canada, Nederland og Australia. Disse forespørslene er inkludert i rapporteringen om innenlandske forespørsler.<\/li>\n<\/ul>\n","Juli 2018 til desember 2018":"<ul>\n<li>I samsvar med retningslinjene våre, utleverte Dropbox noe informasjon i 74,4 % av forespørslene med hjemmel i lov. <\/li>\n<li>Washington DC hadde det høyeste antallet anmodninger fra politiet i forhold til folketallet, etterfulgt av Minnesota og deretter Virginia.<\/li>\n<\/ul>\n","Januar 2018 til juni 2018":"<ul>\n<li>Dropbox mottok syv forespørsler etter brukeropplysninger som ble utstedet etter fullbyrdelsesdatoen deres. Vi har også mottatt tre forespørsler om informasjon rettet mot feil selskap. Vi krevde at politiet rettet disse feilene. <\/li>\n<li>Vi har ikke mottatt noen pålegg med hjemmel i USAs All Writs Act fra 1789.<\/li>\n<li>I forhold til folketallet hadde Washington, DC det høyeste antallet politiforespørsler, etterfulgt av Virginia og Alaska.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Juli 2017 til desember 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Dropbox mottok en forespørsel fra myndighetene der de ba oss om å frivillig oppgi brukerinformasjon, med henvisning til unntak for beredskap i § 2702 av Electronic Communications Privacy Act. Dropbox fastslo at det var ingen kvalifiserende beredskap og krevde at myndighetene fulgte opp med en ransakingsordre, noe den gjorde.<br>\n<\/li>\n<li>Vi varslet en bruker om at vi hadde blitt gitt en stevning om denne brukerens informasjon. Brukeren ble representert av en stor advokatgruppe med personvern og bekjempet med hell stevningen.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Januar 2017 til juni 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Den eneste kjennelsen som Dropbox mottok under All Writs Act fra 1789, krevde fysisk levering av innhold som Dropbox fremla som respons på en juridisk gyldig ordre. Vi mottok ingen ordre under All Writs Act som anmodet at Dropbox omgikk sikkerhetsfunksjoner eller på andre måter kompromitterte integriteten til våre tjenester.<\/li>\n<li>Vi har mottatt tre forespørsler om informasjon rettet mot feil selskap. Vi krevde at politiet rettet disse feilene.<\/li>\n<li>Vi mottok et pålegg fra domstolen om pennregistrering/fang og spor-kjennelse, som beordret Dropbox for å fremlegge informasjon for en bestemt periode etter at kjennelsen ble mottatt. Dropbox fant ingen informasjon som falt under kjennelsen. Retten utstedte en kjennelse om taushetsplikt på ubestemt tid som hindrer oss i å varsle brukeren.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Juli 2016 til desember 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Den eneste kjennelsen som Dropbox mottok under All Writs Act fra 1789, krevde fysisk levering av innhold som Dropbox fremla som respons på en juridisk gyldig ordre. Vi mottok ingen ordre under All Writs Act som anmodet at Dropbox omgikk sikkerhetsfunksjoner eller på andre måter kompromitterte integriteten til våre tjenester.<\/li>\n<li>Vi har mottatt to forespørsler om informasjon og en rettskjennelse om taushetsplikt rettet mot feil selskap. Vi krevde at politiet rettet disse feilene.<\/li>\n<li>Vi mottok et pålegg fra domstolen om nummerregistrator/oppfangings- og sporingskjennelse (PRTT), som beordret Dropbox til å fremlegge informasjon for en bestemt periode etter at kjennelsen ble mottatt. Dropbox fant ingen informasjon som falt under kjennelsen. Retten utstedte en kjennelse om taushetsplikt på ubestemt tid som hindrer oss helt i å varsle brukeren.<\/li>\n<\/ul>\n","Januar 2016 til juni 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Vi har ikke mottatt noen pålegg med hjemmel i USAs All Writs Act fra 1789.<\/li>\n<li>Mesteparten av de rettslige prosessene, proporsjonalt med befolkningen, ble utført i Washington, DC, etterfulgt av Alaska, og så Montana.<br>\n<\/li>\n<li>Dropbox mottok en forespørsel fra myndighetene der de ba oss om å frivillig oppgi brukerinformasjon, idet de henviste til § 2702 av Electronic Communications Privacy Act. Vi nektet å etterkomme.<br>\n<\/li>\n<li>Vi har mottatt to forespørsler om informasjon og fire rettskjennelser om taushetsplikt rettet mot feil selskap. Vi krevde at politiet rettet disse feilene. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Juli 2015 til desember 2015":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Vi har ikke mottatt noen kjennelser med hjemmel i USAs All Writs Act fra 1789.<br>\n<\/li>\n<li>Vi mottok én rettslig kjennelse som var adressert til feil selskap, men som søkte om Dropbox-brukerinformasjon. Vi krevde at politiet rettet denne feilen før vi godtok denne forespørselen.<br>\n<\/li>\n<li>Vi mottok et pålegg fra domstolen om nummerregistrator/oppfangings- og sporingskjennelse (PRTT), som krevde utlevering av IP-adresser for en spesifisert periode etter at kjennelsen ble mottatt. Vi varslet ikke brukeren, siden rettskjennelsen ikke ga oss tillatelse til dette.<br>\n<\/li>\n<li>I forhold til folketallet hadde Washington, DC det høyeste antallet politiforespørsler, etterfulgt av Rhode Island, Maryland og Arizona. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","Januar 2015 til juni 2015":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ytterligere informasjon er ikke tilgjengelig for denne rapporteringsperioden.<\/p>\n","Juli 2014 til desember 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ytterligere informasjon er ikke tilgjengelig for denne rapporteringsperioden.<br>\n<\/p>\n","Januar 2014 til juni 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ytterligere informasjon er ikke tilgjengelig for denne rapporteringsperioden.<br>\n<\/p>\n","Januar 2013 til desember 2013":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ytterligere informasjon er ikke tilgjengelig for denne rapporteringsperioden.<br>\n<\/p>\n","Januar 2012 til desember 2012":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ytterligere informasjon er ikke tilgjengelig for denne rapporteringsperioden.<br>\n<\/p>\n"}

  Bak tallene

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","Januar 2020 til juni 2020","","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","Juli 2019 til desember 2019","","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","Januar 2019 til juni 2019","","","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","Juli 2018 til desember 2018","","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","Januar 2018 til juni 2018","","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","Juli 2017 til desember 2017","","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","Januar 2017 til juni 2017","","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","Juli 2016 til desember 2016","","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","Januar 2016 til juni 2016","","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","Juli 2015 til desember 2015","","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","Januar 2015 til juni 2015","","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","Juli 2014 til desember 2014","","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","Januar 2014 til juni 2014","","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","Januar 2013 til desember 2013","","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012","Januar 2012 til desember 2012"],["Number of search warrants","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}

  Ordliste

  «Kontoen fantes ikke»: Dropbox hadde ingen oppføring for kontoen som var angitt i forespørselen.

  All Writs Act-kjennelser: All Writs Act-kjennelser utstedes av amerikanske dommere i henhold til All Writs Act av 1789. Loven gir domstolene makt til å «utstede alle nødvendige eller hensiktsmessige stevninger for å bistå deres respektive jurisdiksjoner, så lenge det er i samsvar med bruksområdene og rettsprinsippene som er nedfelt i loven.»

  Innhold: Med innhold menes innholdet i kommunikasjoner, inkludert alle opplysninger om kommunikasjonens substans, hensikt eller mening. Dette omfatter filene som er lagret i en Dropbox-konto, samt tilknyttede filnavn. En ransakingsordre kreves for å innhente innholdsproduksjon. Ofte vil ransakingsordrer be om grunnleggende abonnentinformasjon eller andre oppføringer som ikke er relatert til innhold, i tillegg til innholdet i kommunikasjoner.

  Begjæring om å oppgi opplysninger grunnet en nødsituasjon: Dropbox kan oppgi informasjon til politimyndighetene frivillig hvis vi handler i god tro på at noen står i umiddelbar fare for død eller alvorlig fysisk skade og vi har informasjon som kan bidra til å forhindre at det skjer. Vi krever at politimyndighetene leverer en skriftlig oppsummering av nødsituasjonen og en forklaring på hvordan forespurt informasjon kan bidra til å forhindre at denne situasjonen inntreffer. 

  «Ingen informasjon gitt»: Vanlige årsaker til at informasjon ikke blir gitt som svar på en rettsprosess er blant annet: (1) Dropbox motsatte seg begjæringen, (2) politimyndighetene trakk begjæringen tilbake, (3) begjæringen inneholdt ikke en nøyaktig identifikasjon av en konto eller (4) begjæringen var en kopi.

  Ikke-innhold: Oppføringer av ikke-innhold beskriver vanligvis all tilgjengelig informasjon som ikke er relatert til innhold i kommunikasjoner. Dette omfatter grunnleggende abonnentinformasjon, som angitt i avsnitt 2703 i lov om elektronisk kommunikasjon, og andre opplysninger som viser til bruk av en konto. Opplysninger som er «ikke-innhold» omfatter ikke filene som lagres i Dropbox-kontoene.

  Kjennelse om taushetsplikt: Dommere kan, etter eget skjønn, utstede rettskjennelser som forhindrer eller forsinker Dropbox i å varsle brukere om en forespørsel fra myndighetene om opplysninger om dem. Disse kjennelsene henviser ofte til underledd 2705(b) av lov om elektronisk kommunikasjon og kan strekke seg over ubestemt tid.

  Internasjonale begjæringer: Internasjonale begjæringer omfatter alle formelle rettsprosesser fra myndigheter utenfor USA som ønsker brukerdata. For tiden krever vi vanligvis at politimyndigheter utenfor USA følger avtalen om gjensidig juridisk bistand, eller bruker rettsanmodninger, slik at en amerikansk domstol kan utferdige nødvendig amerikansk rettsprosess til Dropbox.

  Bevaring: En begjæring om bevaring er en begjæring fra myndighetene om å bevare brukerdata i påvente av en formell rettsprosess. Når vi mottar disse begjæringene, lagrer vi et bilde av relevante brukerdata midlertidig i 90 dager, men vi oppgir ikke brukerdata som svar på begjæringer om bevaring. For å få utlevert bevarte data er en gyldig rettsprosess påkrevd, og påfølgende begjæringer er (og har alltid vært) inkludert i rapporten.

  Brukervarsel: I henhold til retningslinjene våre varsler vi brukere om forespørsler om opplysninger om dem, med mindre vi er forhindret fra å gjøre det etter loven. I noen tilfeller venter vi med å varsle brukeren til vi har handlet i samsvar med pålegget. I slike tilfeller noterer vi datoen for uthenting av brukeropplysninger.

  Vi jobber kontinuerlig for å forbedre nøyaktigheten og tydeligheten i rapportene våre, derfor kan metodene for sporing og rapportering endres.