ReelWorld – najważniejsze rezultaty

Płynne kontakty między pracownikami i klientami 

Bardziej efektywny obieg projektów 

Zapewnienie bezpiecznego przechowywania plików

Wyzwanie

Włączenie najnowszych technologii

Firma ReelWorld zaczynała działalność jako przedsięwzięcie dwóch znajomych w mieszkaniu w Seattle, ale z czasem stała się poważną siła w branży, która znaczną część przychodów czerpie ze współpracy z takimi gigantami jak Clear Channel. W miarę jak firma rozwijała się na przestrzeni lat, rosły również jej potrzeby w zakresie najnowocześniejszych technologii i sformalizowanych zasad IT. Cztery lata temu w ReelWorld zaczęto używać Dropbox do udostępniania i przechowywania plików, głównie dlatego, że usługa ta nie wymagała dodatkowego sprzętu ani infrastruktury lokalnej. „Zależało nam na przechowywaniu danych poza siedzibą firmy” – wyjaśnia menedżer ds. pomocy technicznej Mike Meyer. „Chcieliśmy uniknąć strat w razie czarnego scenariusza, takiego jak pożar czy włamanie”. Pracownikom ReelWorld podobało się również, że Dropbox obsługiwał transfer danych w sposób adaptacyjny, dopasowując wykorzystanie przepustowości podczas przesyłania i pobierania. Ponadto działał na różnych platformach komputerowych, co było cenne dla firmy z Makami w branży zdominowanej przez komputery PC. Im intensywniej firma ReelWorld korzystała z Dropbox – a ostatecznie z Dropbox Business – tym bardziej odkrywała, jak dobrze dopasowuje się on do jej ewoluujących potrzeb. Meyer mówi: „Wszystkie drobne zmiany wprowadzone przez Dropbox od początku mojej pracy w ReelWorld naprawdę odróżniają go od innych usług chmurowych. To rozwiązanie, które przebyło długą drogę i na pewno będzie się stawać coraz lepsze”.

„Praca w różnych strefach czasowych może być kłopotliwa. Jeśli musimy wysłać plik do Wielkiej Brytanii o 15:00 naszego czasu, to tam jest już północ. Ale Dropbox Business zsynchronizuje wszystkie dane już następnego ranka, gdy odbiorca włączy komputer”.

Rozwiązanie

Precyzyjnie dostrojone udostępnianie i produkcja

Dropbox Business stał się nieodłącznym elementem procesów roboczych i realizacji projektów w ReelWorld. „Zespoły administracyjny i sprzedażowy stale korzystają z Dropbox Business” – mówi Meyer. Do innych częstych użytkowników Dropbox należą kompozytorzy i pisarze, wokaliści, producenci audio oraz zespół zajmujący się dostarczaniem treści. Wszystkie dane – od dokumentów administracyjnych i finansowych przez nagrane partie wokalne po zmiksowane dżingle – są udostępniane za pośrednictwem Dropbox Business. „Kiedyś, aby udostępniać pliki MP3 lub WAV, musieliśmy nagrywać płyty CD” – wspomina Meyer. „Dropbox Business umożliwia nam szybszą pracę nad zawartością. Jest świetnym narzędziem do transferu i znakomitym archiwum”. Dział produkcyjny firmy prowadzi w Dropbox Business dwa odrębne archiwa: bibliotekę około 16 000 plików dźwiękowych używanych w bieżących projektach oraz zbiór sesji i plików, które nie są obecnie potrzebne, ale mogą się przydać w przyszłości. Meyer mówi: „Ponieważ Dropbox Business pozwala nam wyrzucić informacje z lokalnych komputerów i uzyskiwać do nich dostęp na dowolnym innym urządzeniu – kiedy tylko są potrzebne – jest dla nas bezcennym narzędziem”. Kolejną zaletą usługi Dropbox Business jest możliwość łatwej współpracy z partnerami zewnętrznymi. Kiedy firma zatrudnia podwykonawców, może ich w pełni synchronizować z pracownikami wewnętrznymi przez zwykłe udostępnianie folderów. W celu wysyłania plików do klientów ReelWorld używa łączy udostępnionych Dropbox Business. Jak mówi Meyer: „Używamy łączy Dropbox Business do wysyłania wstępnych wersji dżingli, umożliwiając klientom zapoznanie się z nimi przed finalizacją”.

„Dropbox Business jest jak wielofunkcyjny scyzoryk wśród usług chmurowych. Zawiera mnóstwo drobnych funkcji i ustawień, dzięki którym możemy go modyfikować i używać. Jest to do facto nasze główne rozwiązanie do przechowywania – i ten stan rzeczy długo się nie zmieni”.

Rezultaty

Znaczenie mobilności

Pracownicy i podwykonawcy ReelWorld stacjonują w Seattle, Wielkiej Brytanii oraz wielu innych miejscach Stanów Zjednoczonych i Europy, dlatego firma jest w dużym stopniu uzależniona od zdalnego dostępu do plików zapewnianego przez Dropbox Business. Niezawodna synchronizacja plików niezależnie od lokalizacji odbiorców pomaga ReelWorld zachować koncentrację i wysoką wydajność. Meyer dodaje: „Praca w różnych strefach czasowych może być kłopotliwa. Jeśli musimy wysłać plik do Wielkiej Brytanii o 15:00 naszego czasu, to tam jest już północ. Ale Dropbox Business zsynchronizuje wszystkie dane już następnego ranka, gdy odbiorca włączy komputer”. Mobilny dostęp do plików i przechowywanie w chmurze są ważne w normalne dni pracy firmy ReelWorld, ale stają się szczególnie istotne, jeśli chodzi o ochronę firmowych danych przed „czarnymi scenariuszami”, których początkowo się obawiano. Jak potwierdza Meyer: „Kiedy komputer jednego pracownika został skradziony, udało się nam zdalnie uzyskać do niego dostęp i zniszczyć znajdujące się na nim pliki, co było super. Naszą podstawową zasadą jest przechowywanie wszystkiego w Dropbox Business, tak abyśmy w razie katastrofy mogli się szybko pozbierać i wznowić pracę”. Te
przykłady to tylko kilka powodów, dla których firma ReelWorld od lat pozostaje lojalna wobec Dropbox Business. Jak potwierdza Meyer: „Dropbox Business jest jak wielofunkcyjny scyzoryk wśród usług chmurowych. Zawiera mnóstwo drobnych funkcji i ustawień, dzięki którym możemy go modyfikować i używać. Jest to do facto nasze główne rozwiązanie do przechowywania – i ten stan rzeczy długo się nie zmieni”.