Nowa witryna Dropbox: przegląd

Aby witryna dropbox.com była jeszcze lepsza i łatwiejsza w użyciu, wdrażamy w niej zaktualizowane środowisko. Oto kilka rzeczy, które zmieniły się w zmodernizowanej wersji witryny:

Prostsza nawigacja

Zmodernizowana witryna Dropbox cechuje się prostszą nawigacją. Na stronie głównej kliknij Pliki, aby wyświetlić sekcje Ostatnie, Udostępnianie, Prośby o pliki oraz Usunięte pliki. Kliknij Udostępnianie, aby wyświetlić kartę Łącza.

Paper obecnie znajduje się w obszarze nawigacji wyświetlanym na stronie głównej, a nie w sekcji Pliki, jak w dotychczasowym środowisku.

Aby uzyskać dostęp do sekcji Zdjęcia, przejdź do strony photos.dropbox.com. Zdjęcia mają uproszczoną nawigację, dzięki której można łatwo zobaczyć Oś czasu i Albumy.

Aby uzyskać dostęp do sekcji Zdarzenia, najedź myszką na nazwę pliku w folderze udostępnionym i kliknij pole wyboru w celu wyświetlenia opcji Zdarzenia. Aby w nowej wersji strony zdarzeń przywrócić usunięte pliki, kliknij nazwę usuniętego pliku lub plików, a następnie na wyświetlonym ekranie kliknij Przywróć.

Pomoc, Prywatność i ikona innych opcji (…) są obecnie dostępne w dolnym rogu karty Moje pliki.

nowe środowisko dropbox

Przełączanie między połączonymi kontami

Aby przełączyć się na konto osobiste z konta firmowego, kliknij nazwę zespołu w lewym dolnym rogu menu nawigacji na stronie głównej. Pojawi się opcja umożliwiająca wybór konta osobistego. Kliknij swoją nazwę ponownie, aby wyświetlić opcję powrotu do konta firmowego.

W dotychczasowej wersji witryny można było zmienić konto wyświetlane na poszczególnych stronach. W nowej wersji na każdej stronie wyświetlane jest tylko jedno z Twoich kont — do momentu jego przełączenia. Gdy wyszukujesz lub wyświetlasz powiadomienia, zobaczysz tylko wyniki dotyczące aktualnie używanego konta, a nie obu kont.

nowe środowisko dropbox

Pola wyboru umożliwiające wykonywanie działań na plikach i folderach

W poprzedniej wersji witryny w celu wykonania działania na pliku lub folderze należało go kliknąć prawym przyciskiem myszy. Aby wykonać działanie na pliku lub folderze w nowej wersji:

Umieszczenie wskaźnika myszy na pliku lub folderze spowoduje również wyświetlenie ikony wielokropka (…). Kliknij wielokropek (…), aby wyświetlić dodatkowe opcje, takie jak Dodaj komentarz, Zmień nazwę lub Usuń. Kliknij białą przestrzeń obok nazwy pliku lub folderu, aby go otworzyć.

Aby wykonać działanie na wszystkich plikach lub folderach wyświetlonych na stronie, zaznacz pole wyboru obok pozycji Nazwa u góry strony.

Uwaga: Jeśli aktywne jest inne okno przeglądarki, opisane pola wyboru nie pojawią się po najechaniu myszą na nazwy plików lub folderów. Kliknij dane okno przeglądarki, aby zmienić je w okno aktywne.

Wyświetlanie członków zespołu

Użytkownicy Dropbox Business widzą nazwę swojego zespołu u dołu menu nawigacji na stronie głównej. Aby wyświetlić listę członków, kliknij nazwę zespołu, a następnie kliknij Grupy i członkowie.

Używanie widoku siatki do przeglądania plików

Widok siatki to nowy sposób wyświetlania podglądu plików w postaci miniatur. Aby użyć widoku siatki:

  1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
  2. Kliknij Pliki.
  3. Kliknij ikonę pod paskiem wyszukiwania u góry strony (ikona ta wygląda jak trzy linie ułożone jedna na drugiej).
  4. Kliknij Siatka.

Po przejściu do widoku siatki kliknij nagłówek Nazwa w lewym górnym rogu, aby wyświetlić pliki posortowane według nazwy, daty ostatniej zmiany, rozszerzenia, typu pliku, rozmiaru pliku lub liczby członków mogących wyświetlać plik.

Aby wybrać plik, najedź na niego myszą i kliknij wyświetlony znacznik wyboru. Możesz także wybrać większą liczbę plików do jednoczesnego przeniesienia lub usunięcia.

Strona główna w witrynie dropbox.com

Niniejszy punkt omawia funkcję, która obecnie jest w wersji alfa i jest dostępna ograniczonej liczbie osób. Dowiedz się więcej o programie alfa i programie beta Dropbox.

Strona główna w witrynie dropbox.com pokazuje wszystkie istotne informacje dotyczące Twojego konta, między innymi:

  • Nieprzeczytane: Nowa aktywność od czasu, gdy ostatnio korzystałeś(aś) z Dropbox. Obejmuje to niedawną aktywność Twojego zespołu, @wzmianki na Twój temat oraz zmiany w wątkach komentarzy, w których uczestniczysz.
  • Oznaczone gwiazdką: Pliki i dokumenty Paper oznaczone przez Ciebie jako ulubione.
  • Ostatnio wyświetlane: Pliki i dokumenty Paper ostatnio wyświetlane lub edytowane przez Ciebie, w kolejności dostępu.

Aby uzyskać dostęp do swoich plików Dropbox, kliknij Pliki  po lewej na stronie głównej. Strona Pliki działa tak, jak poprzednia strona główna dropbox.com.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności