NewVoiceMedia förenklar globala expansionsprocesser och minskar belastningen på IT-avdelningen genom att flytta bort filer från vanliga servrar till Dropbox Business.

NewVoiceMedias nyckelresultat

Operativsystemsoberoende lagring och delning av filer

Minskat behov av IT-support

Snabb återställning av förlorade och raderade filer

Utmaningen

Ökande IT-problem

NewVoiceMedia, världens ledande kundkontaktföräljare i molnet, har ökat sin kundbas över hela världen. Allteftersom försäljningen har ökat har företaget utökat sin egen infrastruktur för att uppfylla kundernas behov, med nya kontor från Storbritannien till Australien och ett antal platser däremellan. I början fick teamen på varje kontor NAS-servrar och VPN-åtkomst till filerna. Men VPN-anslutningarna medförde till slut problem. Som Nithin Veeraarasu, chef för globala IT-tjänster beskriver det: "Fjärråtkomst var ett återkommande problem, särskilt för vårt säljteam. De försökte hämta information via VPN med 3G-surfpunkter, vilket inte var idealiskt. Vi började få så många problem med att synka dokument och behålla rätt versioner.” Utöver utmaningarna med anslutningar och versioner fick Mac-användarna, som utgör 35 % av arbetsstyrkan, operativsystemskonflikter när de använde VPN. De ökande problemen försvårade expansionsprocessen och krävde onödigt mycket tid och energi för NewVoiceMedias IT-team.

"När vi jämförde kostnader och funktioner stod Dropbox Business verkligen ut bland alla andra. Det håller en hög standard och det vet alla."

Lösningen

Tillförlitlig anslutning, hög kompatibilitet

NewVoiceMedia började utvärdera molnlösningar som kunde förbättra åtkomsten till filer, säkerhet och synkronisering för utspridda team. En partner till NewVoiceMedia, Salesforce, använder Microsoft® Office 365 i alla sina divisioner, så OneDrive verkade vara logiskt. Veeraarasu förklarar dock att "när vi jämförde kostnader och funktioner stod Dropbox Business verkligen ut bland alla andra. Det håller en hög standard och det vet alla." Företagets beslöt sig för att distribuera Dropbox Business och lade till en installations- och felsökningsguide i alla teammappar för att minska belastningen på IT-avdelningen. “När någon ny börjar på företaget går de nu direkt till vår guide på Dropbox Business om de får problem”, säger Veeraarasu. “Ingen behöver vänta på att kontoren i Storbritannien ska öppna nästa dag för att lösa problemet åt dem.” Mac-användare har inte längre kompatibilitetsproblems, eftersom Dropbox Business fungerar på alla enheter och operativsystem. Programmet har även filåterställning oavsett vilken enhet som används och, som Veeraarasu säger, är ”en helt fantastisk tillgång för företaget.”

”Vårt marknadsföringsteam kan hämta marknadsföringsmallarna de behöver, våra säljare har åtkomst till rätt kundpresentationsfiler. Med Dropbox Business hålls alla uppdaterade och kan bidra till att företaget växer.”

Resultaten

Lägre kostnader, kunden vinner

Genom att avlasta IT-teamet och slippa VPN-kostnaderna har Dropbox Business hjälpt NewVoiceMedia att inrikta resurserna på viktigare satsningar. Tack vare tillförlitligare system är det nu enklare för företaget att öka sin arbetsstyrka och antalet kontor. Enligt Veeraarasu påverkar dessa förändringar även NewVoiceMedias kunder. "Vårt marknadsföringsteam kan dela idéer, kampanjer, budgetar och våra säljare har åtkomst till rätt kundpresentationsfiler. Med Dropbox Business hålls alla uppdaterade och kan bidra till att företaget växer.