Dropbox gratisteam: en översikt

Söker du en arbetsplatslösning för företaget eller organisationen?Läs mer om Dropbox Business.

Om ert Dropbox Business-team nergraderas eller provperioden tar slut kan teamet gå över till ett kostnadsfritt team. Kostnadsfria team har fortfarande tillgång till följande:

Teammappen

Varje gratisteam får en teammapp för att ordna och hantera åtkomst till delat innehåll.

Åtskild jobbrelaterad och personlig Dropbox

Teammedlemmar kan ansluta både ett jobbrelaterat och ett personligt Dropbox-konto och enkelt växla mellan dem. Båda kontona är åtkomliga på dropbox.com och på alla anslutna datorer och mobila enheter.

Grupper

En grupp är en förinställd lista medlemmar. Genom att skapa en grupp går det att dela filer eller mappar med alla på listan med ett klicka, snarare än att lägga till kollegor en och en.

Delningskontroller

Teammedlemmar kan begränsa åtkomsten till delade mappar och länkar till endast teammedlemmar.

Avsnitt i denna artikel:

Kan jag skapa ett kostnadsfritt team?

Nej, kostnadsfria team skapas när ett Dropbox Business-team nergraderas eller provperioden tar slut.

Vem är teamets administratör?

Som standard är personen som skapade teamet administratör. Den ursprungliga administratören kan sedan göra andra teammedlemmar till administratörer. Administratörer har följande behörigheter:

 • Uppgradera teamet till Dropbox Business
 • Radera teamet
 • Ändra teaminställningarna (till exempel namn, identifiering och Dropbox Paper-inställningar)
 • Ta bort inbjudna och aktuella teammedlemmar
 • Göra andra medlemmar till administratörer
 • Ta bort andra administratörer från teamet
 • Ta bort medlemmar från grupper, ta bort grupper och bjuda in medlemmar till grupper

Vem äger mina data när jag går med i ett team?

När du skapar eller går med i ett team förblir alla dina odelade filer privata tills du delar dem. Du behåller även fullt ägarskap över dina data och ditt konto.

Obs!

 • Om en teamadministratör uppgraderar teamet till Dropbox Business får administratören fullständig administrativ kontroll över ditt konto.
 • Om du skapade teamet är du som standard administratör. Inga andra medlemmar får uppgradera teamet till Business om du inte gör dem till administratörer.

Hur lägger jag till medlemmar i ett team?

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på teamets namn längst ner till vänster.
 3. Klicka på knappen intill ditt teamnamn: Grupper och medlemmar eller  # medlemmar.
 4. Klicka på Bjud in medlemmar.
 5. Ange mejladresserna till kollegorna du vill ha med i teamet och klicka på Bjud in till team.

Hur tar jag bort medlemmar från ett kostnadsfritt team?

Endast teamadministratören får ta bort teammedlemmar (administratören är personen som skapade teamet). Om du teamadministratör och vill ta bort medlemmar:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på teamets namn längst ner till vänster.
 3. Klicka på knappen intill ditt teamnamn: Grupper och medlemmar eller  # medlemmar.
 4. Klicka på X intill namnet på den teammedlem du vill ta bort.

Hur byter jag namn på ett kostnadsfritt team?

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Ändra.

Hur går jag med i ett kostnadsfritt team någon annan skapat?

Det går att söka efter ett team, och gå med i ett som redan finns, genom att använda mejladressens domännamn som är kopplat till ditt Dropbox-konto. Det här kan vara ett team i Dropbox Business eller ett fritt team. Gå med i ett team som finns i företagets domän:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Öppna dropbox.com/team.
 3. Klicka på Gå med i team.

Hur lämnar jag ett kostnadsfritt team?

Om du är medlem i ett kostnadsfritt team kan du lämna teamet. När du lämnar ett team förlorar du åtkomst till teammappen och de grupper du ingick i. Om du kopplat ett personligt konto flyttas dina arbetsfiler till ditt personliga konto.

Om du vill lämna ett team:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Välj ditt arbetsrelaterade konto längst ned till vänster.
 3. Klicka på knappen intill ditt teamnamn: Grupper och medlemmar eller  # medlemmar.
 4. Klicka på Lämna teamet.

Hur raderar jag ett kostnadsfritt team?

Om du är administratör för ett kostnadsfritt team kan du radera teamet. När du raderar ett team tas medlemmarna bort från teammappar och grupper och dessa återgår till personliga Dropbox-konton.

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Välj ditt arbetsrelaterade konto längst ned till vänster.
 3. Klicka på Adminkonsolen.
 4. Klicka på Radera team.

Hur ändrar jag mejladressen mellan mitt jobbrelaterade och personliga konto?

 1. Logga in på dropbox.com och ändra mejladressen som är kopplad till ditt personliga konto från Mejladress A till platshållaren Mejladress C.
 2. Klicka på ditt namn längst upp till höger på sidan och klicka på Inställningar och klicka sedan på fliken Konto .
 3. Ändra din arbetsrelaterarde mejladress från mejl B till mejl A, återigen genom att klicka på Inställningar och sedan på fliken Konto.
 4. När de här ändringarna är utförda kan du ändra din personliga mejladress från mejl C till mejl B genom att följa instruktionerna i steg ett ovan.

Vad händer om en medlem i ett kostnadsfritt team överskrider sin individuella lagringskvot?

När en teammedlem överskrider sin individuella lagringskvot synkroniseras inte längre delade filer eller mappar för endast den teammedlemmen. Inge filer tas bort och synkronisering återupptas när teammedlemmen ligger under kvoten igen. En enskild medlem som överskrider kvoten påverkar inte andra teammedlemmar.

Läs mer om vad du bör göra om du överskrider lagringskvoten

Jag lämnade ett kostnadsfritt team och har inte längre åtkomst till en delad mapp. Vad hände?

När du lämnar ett team förlorar du åtkomst till företagets teammapp. Få tillbaka åtkomst till innehållet i mappen genom att gå med i teamet igen.

Om mappen du förlorade åtkomst till inte är en teammapp, hade den troligen delningsbehörighet som begränsade åtkomsten. Genom att lämna teamet förlorade du även åtkomst till den delade mappen. Få tillbaka åtkomst genom att antingen gå med i teamet igen eller be ägaren till den delade mappen att ge medarbetare utanför teamet åtkomst till den.

Tjänar jag bonusutrymme för värvningar från det kostnadsfria teamet?

Det går inte att få värvningsbonus med jobbkontots team. Om du vill att den här bonusen ska adderas till ditt personliga konto kontaktar du Dropbox support.

Vilken är skillnaden mellan ett kostnadsfritt team och Dropbox Business?

När ni nergraderar från Dropbox Business blir teamet ett kostnadsfritt team. Alla som var medlemmar i Business-teamet är fortfarande medlemmar i ert kostnadsfria team och ni behåller alla teammappar. När teamet blir ett kostnadsfritt team har ni dock inte längre tillgång till följande:

 • Det utökade lagringsutrymmet
 • Premiumfunktioner som administrativa kontroller och smart synkning
 • Att administratören äger alla data på teammedlemmars jobbrelaterade konton. I ett kostnadsfritt team äger varje medlem sina egna filer.

Hur uppgraderar jag mitt kostnadsfria team till Dropbox Business?

Teamadministratörer kan uppgradera ett team till Dropbox Business.

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Uppgradera till Dropbox Business högst upp på sidan.
 3. Klicka på Köp eller klicka på Påbörja provperiod utan kostnad.

Obs!

 • Vid uppgraderingen blir alla teamadministratörer teamadministratörer för det nya Dropbox Business-kontot. Vet du inte vilka i teamet som är administratörer? Öppna sidan Team och visa status för respektive teammedlem så ser du om de är administratörer.

Vad händer om jag uppgraderar mitt kostnadsfria team till en provperiod med Dropbox Business och sedan beslutar mig för att avsluta provperioden?

Avbryts en provperiod med Dropbox Business förlorar du åtkomst till allt det utökade lagringsutrymme som medföljer den planen. Du förlorar även åtkomst till andra funktioner som enbart finns i Dropbox Business. Detta innefattar teammapphanteraren som används till att hantera medlemskap i teammappar. Med teammapphanteraren kan du ändra vilka grupper en teammapp delas med.

När du avbryter kvarstår dina grupper och delningsrelationer.

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Vägledd hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Vägledd hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Kontakta support