{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Så här ändrar man klientinställningar

Öppna menyn Preferenser

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i datorns systemfält eller menyfält.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Preferenser … i menyn.

Beroende på operativsystem (Linux, macOS eller Windows) visar menyn Preferenser några eller alla alternativ nedan. På Linux går det att ändra en del av inställningarna med kommandon.

Inställningar under fliken Allmänt

Starta Dropbox vid systemstart

Du kan ställa in att Dropbox startas automatiskt varje gång du startar datorn. Vi rekommenderar detta alternativ för att din Dropbox-mapp alltid ska hållas synkad online och till andra datorer.

Aktivera Finder-integrering

Finder-integrering på Mac-datorer gör det möjligt att visa Dropbox-ikoner över filerna i Dropbox-mappen och öppna Dropbox-menyn med högerklick.

Microsoft Office-tilläggsprogram

Välj om Dropbox visas som en lagringsplats i Microsoft Office på Windows-datorer.

Dropbox-ikonen

Välj om Dropbox-ikonen ska visas varje gång du öppnar en Microsoft Office-fil, endast när andra visar en fil eller om ikonen aldrig ska visas.

Språk

Välj ett annat språk än operativsystemets standardspråk på den här menyn.

Version

Det här är Dropbox-installationens aktuella version. Hänvisa till det här numret i supportärenden eller för att se om du har Dropbox senaste version.

Inställningar under fliken Konto

Personliga och jobbrelaterade konton

Om du har ett personligt och ett jobbrelaterat konto går det att välja för vilket konto du vill ändra inställningarna.

Lagringsutrymme

Visa hur mycket tillgängligt lagringsutrymme det finns på kontot.

Kontokoppling

E-postadressen som är kopplad till ditt Dropbox-konto visas här. Det går att koppla bort det här Dropbox-kontot från datorn. Om du kopplar bort det slutar Dropbox synkronisera med onlinekontot. En icke-kopplad dator kan kopplas eller kopplas på nytt till vilket Dropbox-konto du vill med samma knapp.

Användare av Dropbox Business: Har du kopplat både en personlig och en arbetsrelaterad Dropbox ser du båda kontoinställningarna i den här fliken. Du kan växla fram och tillbaka mellan de två Dropboxarna med knapparna längst upp under fliken.

Inställningar under fliken Import

Kamerauppladdningar

Kamerauppladdningar laddar automatiskt upp foton och videor från mobil, kamera, SD-kort och många andra medieenheter när du ansluter dem till datorn. Klicka på Aktivera Dropbox kameraimport för att slå på eller stänga av Kamerauppladdning. Det går även att välja för vilken kamera du aktiverar kamerauppladdningar.

Dropbox Business-användare: Om du kopplade både ett personligt och ett jobbrelaterat Dropbox-konto aktiveras och tillämpas Kamerauppladdning  enbart för din personliga Dropbox.

Skärmklipp

När du tar ett  skärmklipp sparar Dropbox det automatiskt i din Dropbox och kopierar en länk till Urklipp, så att det går att dela omedelbart.

Dropbox Business-användare: Om du kopplade både ett personligt och ett jobbrelaterat Dropbox-konto går det att välja i vilken Dropbox skärmklipp sparas.

Inställningar under fliken Bandbredd eller fliken Nätverk

Ändra bandbreddsinställningar på en Mac-dator genom att klicka på Nätverk och sedan på Ändra inställningar ... intill Bandbredd.

Nedladdningshastighet

 • Begränsa inte: Välj det här alternativet om du vill att Dropbox laddar ner filer från Dropbox-servern med högsta möjliga hastighet.
 • Begränsa till:  Begränsa nerladdningshastigheten genom att ange en egen nerladdningshastighet i kilobyte per sekund. Skriver du "0" betyder det att Dropbox laddar ner med högsta möjliga hastighet.

Uppladdningshastighet

 • Begränsa inte: Välj det här alternativet om du vill att Dropbox laddar upp filer till Dropbox-servern med högsta möjliga hastighet.
 • Begränsa automatiskt:  Välj det här alternativet om du vill att Dropbox bestämmer med vilken hastighet filer ska laddas upp under synkning.
 • Begränsa till:  Välj din egen uppladdningshastighet här, i kilobyte per sekund

LAN-synkning

LAN-synkning är en nätverksfunktion som gör det möjligt att spara tid och bandbredd genom att ladda ner filer direkt från andra datorer i det lokala nätverket. Avmarkerar du det här alternativ tvingas Dropbox att synka från Dropbox-servrar varje gång en ändring identifieras i Dropbox-mappen.

Inställningar under fliken Proxyservrar eller fliken Nätverk

Ändra proxyinställningarna på en Mac-dator genom att klicka på Nätverk och sedan på Ändra inställningar ... intill Proxyservrar.

Proxyinställningar

 • Ingen proxyserver: Välj detta alternativ för att tala om för Dropbox att du inte använder någon proxyserver. Genom att välja det här alternativet går det att undvika vissa problem som inträffar när Dropbox försöker hitta en proxyserver och misslyckas
 • Auto-identifiera:  Med det här alternativet identifierar Dropbox proxyinställningarna automatiskt. Välj det här alternativet om du är osäker på om internetanslutningen kräver en proxyserver
 • Manuellt:  Välj den här knappen om du vill ange proxyinställningarna manuellt. Det här alternativ är vanligt för användare eller administratörer som har en annan proxyserverkonfiguration än standard

Om du väljer Manuellt går det att ändra följande inställningar:

 • Proxytyp: På den här rullgardinsmenyn går det att välja proxyserverns protokoll. Dropbox stöder HTTP, SOCKS4 och SOCKS5.
 • Server: Ange proxyserverns webbadress och port här.
 • Proxyserver kräver lösenord: Välj den här kryssrutan om proxyservern kräver inloggning. När du gör det går det att redigera fälten  Användarnamn  och  Lösenord .

Inställningar under fliken Meddelanden

Meddela mig om

Du kan använda inställningarna för meddelanden för att välja vilka meddelanden du får.

Stör ej

Det går att stänga av meddelanden under en begränsad tid på Mac-datorer. Välj hur länge meddelanden ska vara avstängda.

Inställningar under fliken Synkning

Smart synkning

Kunder med Dropbox Business och Professional kan välja inställningar för Smart synkning .

Välj Låt administratören hantera inställningen för att använda teamets standardinställning.

Selektiv synkning

Selektiv synkning gör det möjligt att välja vilka mappar att synka med datorn. Avmarkera en mapp, så synkas eller laddas inte den mappen ner till hårddisken. Mappen synkas fortfarande till andra enheter som är kopplade till ditt Dropbox-konto.

Klicka på Avancerat för att gå längre ner i Dropbox-mapparna. Du får möjlighet att markera eller avmarkera valfri mapp på Dropbox-kontot

Dropbox-mappens plats

Det här alternativet ändrar Dropbox-mappens plats. Normalt installeras Dropbox-mappen i din användarmapp (mappen med samma namn som inloggningen). Du kan dock välja vilken plats som helst på hårddisken med detta alternativ.

Obs! Det går att välja Dropbox-mappens plats, men för närvarande går det inte att ändra dess namn. Oavsett var du lägger den kallas den  Dropbox eller Dropbox (teamnamn) för Business-konton och Dropbox (personlig) för kopplade personliga konton.

Dropbox-klienten finns tillgänglig för operativsystemen Linux, macOS och Windows. I menyn Preferenser kan du anpassa Dropbox-appen så som du vill ha den.

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support