Så här ändrar man klientinställningar

Dropbox-klienten finns tillgänglig för operativsystemen Linux, macOS och Windows. I menyn Preferenser kan du anpassa Dropbox-appen så som du vill ha den.

Öppna menyn Preferenser

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i datorns systemfält eller menyfält.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Preferenser … i menyn.

Du kan se några eller alla alternativ nedan i menyn Preferenser. Vilka du ser beror på ditt operativsystem (Linux, macOS eller Windows).

Starta Dropbox vid systemstart

Du kan ställa in att Dropbox startas automatiskt varje gång du startar datorn. Vi rekommenderar detta alternativ för att din Dropbox-mapp alltid ska hållas synkad online och till andra datorer.

Meddela mig om

Du kan använda inställningarna för meddelanden för att välja vilka meddelanden du får.

Språk

Välj språk på den här menyn om du vill ange ett annat språk än det som finns i operativsystemets standardinställningar.

Relaterade ämnen: Finns Dropbox på mitt språk?

Version

Det här är den aktuella versionen av din Dropbox-installation. Ange detta nummer i samband med supportärenden eller för att kontrollera om du har den senaste versionen av Dropbox.

Relaterade ämnen: Hur uppdaterar jag till den senaste versionen av Dropbox?

Dropbox-ikonen

Användare av Dropbox Business kan välja att se Dropbox-ikonen varje gång de öppnar en Microsoft Office-fil, att se den bara när andra visar en fil eller att aldrig se ikonen.

Konto

Namnet och mejladressen som är kopplade till ditt Dropbox-konto visas här. Du kan visa och anpassa inställningarna för Dropbox-kontot på dropbox.com.

Användare av Dropbox Business: Har du kopplat både en personlig och en arbetsrelaterad Dropbox ser du båda kontoinställningarna i den här fliken. Du kan växla fram och tillbaka mellan de två Dropboxarna med knapparna längst upp under fliken.

Dropbox-plats

Med det här alternativet byter du plats för din Dropbox-mapp. Normalt installeras Dropbox-mappen i din användarmapp (den mapp som heter samma sak som din inloggningsinformation). Du kan dock välja vilken plats som helst på hårddisken med detta alternativ.

Obs! Du kan välja plats för Dropbox-mappen, men för närvarande kan du inte byta namn på den. Det spelar ingen roll var du placerar den, utan den kommer att heta Dropbox.

Relaterade ämnen: Hur byter jag plats för min Dropbox-mapp?

Selektiv synkning

Med det här alternativet kan du välja vilka mappar som ska synkas till datorn. Avmarkera en mapp, så kommer den mappen inte att synkas eller laddas ner till hårddisken. Mappen synkas fortfarande till andra enheter som är kopplade till ditt Dropbox-konto.

Klicka på Avancerat för att gå längre ner i Dropbox-mapparna. Du får möjlighet att markera eller avmarkera valfri mapp på Dropbox-kontot

Relaterade ämnen: Vad är selektiv synkning?

Koppla från denna Dropbox

Du kan koppla bort datorn från Dropbox-kontot med det här alternativet. Dropbox slutar att synka filerna till ditt onlinekonto. En icke-kopplad dator kan kopplas eller kopplas på nytt till vilket Dropbox-konto du vill med samma knapp.

Relaterade ämnen: Hur kopplar jag från eller kopplar på en dator, telefon eller surfplatta igen till mitt konto?

Kamerauppladdning

Funktionen Kamerauppladdningar laddar automatiskt upp foton och videor från din mobil, kamera, SD-kort och många andra medieenheter när du ansluter dem till datorn. Växla Aktivera Dropbox kameraimport för att slå på eller stänga av Kamerauppladdningar.

Användare av Dropbox Business: Har du kopplat både en personlig och en jobbrelaterad Dropbox aktiveras och tillämpas funktionen Kamerauppladdningar enbart för din personliga Dropbox.

Relaterade ämnen:

Dela skärmklipp med Dropbox

När du tar ett skärmklipp sparar Dropbox det automatiskt i din Dropbox och kopierar en länk till urklipp, så att du omedelbart kan dela det.

Användare av Dropbox Business: Har du kopplat både en personlig och en jobbrelaterad Dropbox kan du välja vilken Dropbox skärmklipp ska sparas i.

Relaterade ämnen: Hur sparar och delar jag skärmklipp med Dropbox?

Nätverk

På fliken Nätverk finns kontroller som påverkar uppladdnings- och nedladdningshastigheten och som gör att du kan använda Dropbox i komplexa nätverksmiljöer.

Bandbredd

Trycker du på Bandbredd visas en meny där det finns alternativ som styr vilka hastigheter du tillåter att Dropbox använder för att synka. Du kan till exempel begränsa uppladdnings-/nerladdningshastigheten för att spara bandbredd eller öka uppladdningshastigheten för att spara tid.

Ladda ner

 • Begränsa inte nedladdningshastigheten: Välj denna alternativknapp om du vill att Dropbox ska ladda ner filer från Dropbox-servern i högsta möjliga hastighet.
 • Begränsa nedladdningshastigheten till: Begränsa nedladdningshastigheten genom att ange din egen nedladdningshastighet i kilobyte per sekund. Skriver du ”0” betyder det att Dropbox ska ladda ner i högsta möjliga hastighet.

Ladda upp

 • Begränsa uppladdningshastigheten automatiskt: Välj denna alternativknapp om du vill att Dropbox ska bestämma vilken hastighet dina filer ska laddas upp i vid synkning.
 • Begränsa uppladdningshastigheten till: Välj din egen uppladdningshastighet här, i kilobyte per sekund.

Relaterade ämnen:

Aktivera LAN-synkning

LAN-synkning är en nätverksfunktion som gör att du kan spara tid och bandbredd genom att ladda ner filer direkt från andra datorer i ditt lokala nätverk. Avmarkerar du detta alternativ tvingas Dropbox synka från Dropbox-servrar varje gång en ändring finns i din Dropbox-mapp.

Relaterade ämnen: Vad är LAN-synkning?

Proxyservrar

Trycker du på Proxyservrar kan du konfigurera din internetanslutning via en proxyserver.

Proxyinställningar

 • Ingen proxyserver: Välj detta alternativ för att tala om för Dropbox att du inte använder någon proxyserver. Genom att välja det här alternativet kan man slippa vissa problem som inträffar när Dropbox försöker hitta en proxyserver och misslyckas
 • Auto-identifiera: Med det här alternativet kan Dropbox automatiskt identifiera dina proxyinställningar. Välj detta alternativ om du är osäker på om din internetanslutning kräver en proxyserver
 • Manuellt: Välj denna knapp om du vill ange proxyinställningarna manuellt. Detta alternativ är vanligt för användare eller administratörer som har en icke-standardmässig proxyserverkonfiguration

När du väljer Ange proxyinställningar manuellt kan följande inställningar redigeras:

Proxytyp

På rullgardinsmenyn kan du välja protokoll för proxyservern. Dropbox har stöd för HTTP, SOCKS4 och SOCKS5.

Server

Ange webbadress och port för din proxyserver här.

Lösenord krävs för proxyserver

Markera den här kryssrutan om proxyservern kräver inloggning. När du har gjort det kan fälten Användarnamn och Lösenord redigeras.

Linux

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Preferenser... från menyn

Allmänt

Starta Dropbox vid systemstart

Du kan ställa in att Dropbox startas automatiskt varje gång du startar datorn. Vi rekommenderar detta alternativ för att din Dropbox-mapp alltid ska hållas synkad online och till andra datorer.

Meddela mig om

Du kan använda inställningarna för meddelanden för att välja vilka meddelanden du får.

Språk

Välj språk på den här menyn om du vill ange ett annat språk än det som finns i operativsystemets standardinställningar.

Relaterade ämnen:

Version

Detta är den aktuella versionen av Dropbox-installationen. Ange detta nummer i samband med supportärenden eller för att kontrollera om du har den senaste versionen.

Relaterade ämnen:

Konto

Namn och mejladress som är kopplade till ditt Dropbox-konto visas här. Du kan visa och anpassa inställningarna för Dropbox-kontot på Dropbox webbplats.

Dropbox-plats

Med det här alternativet byter du plats för din Dropbox-mapp. Normalt installeras Dropbox-mappen i din användarmapp (den mapp som heter samma sak som din inloggningsinformation). Du kan dock välja vilken plats som helst på hårddisken med detta alternativ.

Obs! Du kan välja plats för Dropbox-mappen, men för närvarande kan du inte byta namn på den. Det spelar ingen roll var du placerar den, utan den kommer att heta Dropbox.

Relaterade ämnen:

Selektiv synkning

Med det här alternativet kan du välja vilka mappar som ska synkas till datorn. Avmarkera en mapp, så kommer den mappen inte att synkas eller laddas ner till hårddisken. Mappen synkas fortfarande till andra enheter som är kopplade till ditt Dropbox-konto.

Klicka på Avancerat för att gå längre ner i Dropbox-mapparna. Du får möjlighet att markera eller avmarkera valfri mapp på Dropbox-kontot

Relaterade ämnen:

Koppla från denna Dropbox

Du kan koppla bort datorn från Dropbox-kontot med det här alternativet. När du har gjort det slutar Dropbox att synka till onlinekontot. En icke-kopplad dator kan kopplas eller kopplas på nytt till vilket Dropbox-konto du vill med samma knapp.

Relaterade ämnen:

Bandbredd

På bandbreddsfliken finns de alternativ som styr hur snabbt du vill att Dropbox ska synka. Du kan till exempel begränsa uppladdnings-/nedladdningshastigheten för att spara bandbredd eller öka uppladdningshastigheten för att spara tid. Dropbox försöker fatta ett smart beslut om hur mycket bandbredd som ska användas. Som standard ställs uppladdnings- och nedladdningshastigheten in till 100 % respektive 70 % av tillgänglig bandbredd.

Ladda ner

 • Begränsa inte nedladdningshastigheten: Välj denna alternativknapp om du vill att Dropbox ska ladda ner filer från Dropbox-servern i högsta möjliga hastighet.
 • Begränsa nedladdningshastigheten till: Begränsa nedladdningshastigheten genom att ange din egen nedladdningshastighet i kilobyte per sekund. Skriver du ”0” betyder det att Dropbox ska ladda ner i högsta möjliga hastighet.

Ladda upp

 • Begränsa uppladdningshastigheten automatiskt: Välj denna alternativknapp om du vill att Dropbox ska bestämma vilken hastighet dina filer ska laddas upp i vid synkning.
 • Begränsa uppladdningshastigheten till: Välj din egen uppladdningshastighet här, i kilobyte per sekund

Relaterade ämnen:

Aktivera LAN-synkning

LAN-synkning är en nätverksfunktion som gör att du kan spara tid och bandbredd genom att ladda ner filer direkt från andra datorer i ditt lokala nätverk. Avmarkerar du detta alternativ tvingas Dropbox synka från Dropbox-servrar varje gång en ändring finns i din Dropbox-mapp.

Relaterade ämnen:

Proxyservrar

Med de här inställningarna kan du konfigurera din internetanslutning via en proxyserver.

Proxyinställningar

 • Ingen proxyserver: Välj detta alternativ för att tala om för Dropbox att du inte använder någon proxyserver. Genom att välja det här alternativet kan man slippa vissa problem som inträffar när Dropbox försöker hitta en proxyserver och misslyckas
 • Auto-identifiera: Med det här alternativet kan Dropbox automatiskt identifiera dina proxyinställningar. Välj detta alternativ om du är osäker på om din internetanslutning kräver en proxyserver
 • Manuellt: Välj denna knapp om du vill ange proxyinställningarna manuellt. Detta alternativ är vanligt för användare eller administratörer som har en icke-standardmässig proxyserverkonfiguration

När du väljer Ange proxyinställningar manuellt kan följande inställningar redigeras:

Proxytyp

På rullgardinsmenyn kan du välja protokoll för proxyservern. Dropbox har stöd för HTTP, SOCKS4 och SOCKS5.

Server

Ange webbadress och port för din proxyserver här.

Lösenord krävs för proxyserver

Markera den här kryssrutan om proxyservern kräver inloggning. När du har gjort det kan fälten Användarnamn och Lösenord redigeras

Mac

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Preferenser... från menyn.

Allmänt

Starta Dropbox vid systemstart

Du kan ställa in att Dropbox startas automatiskt varje gång du startar datorn. Vi rekommenderar detta alternativ för att din Dropbox-mapp alltid ska hållas synkad online och till andra datorer.

Meddela mig om

Du kan använda inställningarna för meddelanden för att välja vilka meddelanden du får.

Språk

Välj språk på den här menyn om du vill ange ett annat språk än det som finns i operativsystemets standardinställningar.

Relaterade ämnen:

Version

Det här är den aktuella versionen av din Dropbox-installation. Ange detta nummer i samband med supportärenden eller för att kontrollera om du har den senaste versionen av Dropbox.

Dropbox-ikonen

Användare av Dropbox Business kan välja att se Dropbox-ikonen varje gång de öppnar en Microsoft Office-fil, att se den bara när andra visar en fil eller att aldrig se ikonen.

Konto

Namnet och mejladressen som är kopplade till ditt Dropbox-konto visas här. Du kan visa och anpassa inställningarna för Dropbox-kontot på dropbox.com.

Användare av Dropbox Business: Har du kopplat både en personlig och en arbetsrelaterad Dropbox ser du båda kontoinställningarna i den här fliken. Du kan växla fram och tillbaka mellan de två Dropboxarna med knapparna längst upp under fliken.

Dropbox-plats

Med det här alternativet byter du plats för din Dropbox-mapp. Normalt installeras Dropbox-mappen i din användarmapp (den mapp som heter samma sak som din inloggningsinformation). Du kan dock välja vilken plats som helst på hårddisken med detta alternativ.

Obs! Du kan välja plats för Dropbox-mappen, men för närvarande kan du inte byta namn på den. Det spelar ingen roll var du placerar den, utan den kommer att heta Dropbox.

Selektiv synkning

Med det här alternativet kan du välja vilka mappar som ska synkas till datorn. Avmarkera en mapp, så kommer den mappen inte att synkas eller laddas ner till hårddisken. Mappen synkas fortfarande till andra enheter som är kopplade till ditt Dropbox-konto.

Klicka på Avancerat för att gå längre ner i Dropbox-mapparna. Du får möjlighet att markera eller avmarkera valfri mapp på Dropbox-kontot

Koppla från denna Dropbox

Du kan koppla bort datorn från Dropbox-kontot med det här alternativet. Dropbox slutar att synka filerna till ditt onlinekonto. En icke-kopplad dator kan kopplas eller kopplas på nytt till vilket Dropbox-konto du vill med samma knapp.

Importera

Aktivera Kamerauppladdning

Kamerauppladdning laddar automatiskt upp dina foton och videor från mobil, kamera, SD-kort och många andra medieenheter när du ansluter dem till datorn. Växla Aktivera Dropbox kameraimport för att slå på eller stänga av Kamerauppladdning.

Användare av Dropbox Business: Har du kopplat både en personlig och jobbrelaterad Dropbox aktiveras och tillämpas kamerauppladdningsfunktionen enbart för din personliga Dropbox.

Importera foton från iPhoto.

Har du använt iPhoto för att lagra foton kan du kopiera dem till Dropbox för förvaring på ett säkert ställe.

Användare av Dropbox Business: Precis som med kamerauppladdningsfunktionen gäller denna funktion enbart din personliga Dropbox om du har kopplat både en personlig och jobbrelaterad Dropbox.

Dela skärmklipp med Dropbox

När du tar ett skärmklipp sparar Dropbox det automatiskt i din Dropbox och kopierar en länk till urklipp, så att du omedelbart kan dela det.

Användare av Dropbox Business: Har du kopplat både en personlig och jobbrelaterad Dropbox kan du välja vilken Dropbox skärmklipp ska sparas i.

Nätverk

På fliken Nätverk finns kontroller som påverkar uppladdnings- och nedladdningshastigheten och som gör att du kan använda Dropbox i komplexa nätverksmiljöer.

Bandbredd

Trycker du på Bandbredd visas en meny där det finns alternativ som styr vilka hastigheter du tillåter att Dropbox använder för att synka. Du kan till exempel begränsa uppladdnings-/nerladdningshastigheten för att spara bandbredd eller öka uppladdningshastigheten för att spara tid.

Ladda ner

 • Begränsa inte nedladdningshastigheten: Välj denna alternativknapp om du vill att Dropbox ska ladda ner filer från Dropbox-servern i högsta möjliga hastighet.
 • Begränsa nedladdningshastigheten till: Begränsa nedladdningshastigheten genom att ange din egen nedladdningshastighet i kilobyte per sekund. Skriver du ”0” betyder det att Dropbox ska ladda ner i högsta möjliga hastighet.

Ladda upp

 • Begränsa uppladdningshastigheten automatiskt: Välj denna alternativknapp om du vill att Dropbox ska bestämma vilken hastighet dina filer ska laddas upp i vid synkning.
 • Begränsa uppladdningshastigheten till: Välj din egen uppladdningshastighet här, i kilobyte per sekund.

Proxyservrar

Trycker du på Proxyservrar kan du konfigurera din internetanslutning via en proxyserver.

Proxyinställningar

 • Ingen proxyserver: Välj detta alternativ för att tala om för Dropbox att du inte använder någon proxyserver. Genom att välja det här alternativet kan man slippa vissa problem som inträffar när Dropbox försöker hitta en proxyserver och misslyckas
 • Auto-identifiera: Med det här alternativet kan Dropbox automatiskt identifiera dina proxyinställningar. Välj detta alternativ om du är osäker på om din internetanslutning kräver en proxyserver
 • Manuellt: Välj denna knapp om du vill ange proxyinställningarna manuellt. Detta alternativ är vanligt för användare eller administratörer som har en icke-standardmässig proxyserverkonfiguration

När du väljer Ange proxyinställningar manuellt kan följande inställningar redigeras:

Proxytyp

På rullgardinsmenyn kan du välja protokoll för proxyservern. Dropbox har stöd för HTTP, SOCKS4 och SOCKS5.

Server

Ange webbadress och port för din proxyserver här.

Lösenord krävs för proxyserver

Markera den här kryssrutan om proxyservern kräver inloggning. När du har gjort det kan fälten Användarnamn och Lösenord redigeras.

Aktivera LAN-synkning

LAN-synkning är en nätverksfunktion som gör att du kan spara tid och bandbredd genom att ladda ner filer direkt från andra datorer i ditt lokala nätverk. Avmarkerar du detta alternativ tvingas Dropbox synka från Dropbox-servrar varje gång en ändring finns i din Dropbox-mapp.

Windows

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Preferenser... från menyn.

Allmänt

Starta Dropbox vid systemstart

Du kan ställa in att Dropbox startas automatiskt varje gång du startar datorn. Vi rekommenderar detta alternativ för att din Dropbox-mapp alltid ska hållas synkad online och till andra datorer.

Meddela mig om

Du kan använda inställningarna för meddelanden för att välja vilka meddelanden du får.

Språk

Välj språk på den här menyn om du vill ange ett annat språk än det som finns i operativsystemets standardinställningar.

Relaterade ämnen:

Version

Detta är den aktuella versionen av Dropbox-installationen. Ange detta nummer i samband med supportärenden eller för att kontrollera om du har den senaste versionen.

Relaterade ämnen:

Dropbox-ikonen

Användare av Dropbox Business kan välja att se Dropbox-ikonen varje gång de öppnar en Microsoft Office-fil, att se den bara när andra visar en fil eller att aldrig se ikonen.

Konto

Konto

Namnet och mejladressen som är kopplade till ditt Dropbox-konto visas här. Du kan visa och anpassa inställningarna för Dropbox-kontot på dropbox.com.

Användare av Dropbox Business: Har du kopplat både en personlig och en arbetsrelaterad Dropbox ser du båda kontoinställningarna under den här fliken. Du kan växla fram och tillbaka mellan de två kontona med knapparna längst upp under fliken.

Dropbox-plats

Med det här alternativet byter du plats för din Dropbox-mapp. Normalt installeras Dropbox-mappen i din användarmapp (den mapp som heter samma sak som din inloggningsinformation). Du kan dock välja vilken plats som helst på hårddisken med detta alternativ.

Obs! Du kan välja plats för Dropbox-mappen, men för närvarande kan du inte byta namn på den. Det spelar ingen roll var du placerar den, utan den kommer att heta Dropbox.

Relaterade ämnen:

Selektiv synkning

Med det här alternativet kan du välja vilka mappar som ska synkas till datorn. Avmarkera en mapp, så kommer den mappen inte att synkas eller laddas ner till hårddisken. Mappen synkas fortfarande till andra enheter som är kopplade till ditt Dropbox-konto.

Klicka på Avancerat för att gå längre ner i Dropbox-mapparna. Du får möjlighet att markera eller avmarkera valfri mapp på Dropbox-kontot

Relaterade ämnen:

Koppla från denna Dropbox

Du kan koppla bort datorn från Dropbox-kontot med det här alternativet. När du har gjort det slutar Dropbox att synka till onlinekontot. En icke-kopplad dator kan kopplas eller kopplas på nytt till vilket Dropbox-konto du vill med samma knapp.

Relaterade ämnen:

Importera

Kamerauppladdning

Kamerauppladdning laddar automatiskt upp dina foton och videor från mobil, kamera, SD-kort och många andra medieenheter när du ansluter dem till datorn. Funktionen kräver Windows AutoPlay för att fungera korrekt. Klicka på Ändra AutoPlay-inställningar för att aktivera eller inaktivera Kamerauppladdning.

Användare av Dropbox Business: Har du kopplat både en personlig och jobbrelaterad Dropbox aktiveras och tillämpas kamerauppladdningsfunktionen enbart för din personliga Dropbox.

Dela skärmklipp med Dropbox

När du tar ett skärmklipp sparar Dropbox det automatiskt i din Dropbox och kopierar en länk till urklipp, så att du omedelbart kan dela det.

Användare av Dropbox Business: Har du kopplat både en personlig och jobbrelaterad Dropbox kan du välja vilket konto skärmklipp ska sparas i.

Relaterade ämnen:

Bandbredd

På bandbreddsfliken finns de alternativ som styr hur snabbt du vill att Dropbox ska synka. Du kan till exempel begränsa uppladdnings-/nedladdningshastigheten för att spara bandbredd eller öka uppladdningshastigheten för att spara tid. Dropbox försöker fatta ett smart beslut om hur mycket bandbredd som ska användas. Som standard ställs uppladdnings- och nedladdningshastigheten in till 100 % respektive 70 % av tillgänglig bandbredd.

Ladda ner

 • Begränsa inte nedladdningshastigheten: Välj denna alternativknapp om du vill att Dropbox ska ladda ner filer från Dropbox-servern i högsta möjliga hastighet.
 • Begränsa nedladdningshastigheten till: Begränsa nedladdningshastigheten genom att ange din egen nedladdningshastighet i kilobyte per sekund. Skriver du ”0” betyder det att Dropbox ska ladda ner i högsta möjliga hastighet.

Ladda upp

 • Begränsa uppladdningshastigheten automatiskt: Välj denna alternativknapp om du vill att Dropbox ska bestämma vilken hastighet dina filer ska laddas upp i vid synkning.
 • Begränsa uppladdningshastigheten till: Välj din egen uppladdningshastighet här, i kilobyte per sekund.

Relaterade ämnen:

Aktivera LAN-synkning

LAN-synkning är en nätverksfunktion som gör att du kan spara tid och bandbredd genom att ladda ner filer direkt från andra datorer i ditt lokala nätverk. Avmarkerar du detta alternativ tvingas Dropbox synka från Dropbox-servrar varje gång en ändring finns i din Dropbox-mapp.

Relaterade ämnen:

Proxyservrar

Med de här inställningarna kan du konfigurera din internetanslutning via en proxyserver.

Proxyinställningar

 • Ingen proxyserver: Välj detta alternativ för att tala om för Dropbox att du inte använder någon proxyserver. Genom att välja det här alternativet kan man slippa vissa problem som inträffar när Dropbox försöker hitta en proxyserver och misslyckas
 • Auto-identifiera: Med det här alternativet kan Dropbox automatiskt identifiera dina proxyinställningar. Välj detta alternativ om du är osäker på om din internetanslutning kräver en proxyserver
 • Manuellt: Välj denna knapp om du vill ange proxyinställningarna manuellt. Detta alternativ är vanligt för användare eller administratörer som har en icke-standardmässig proxyserverkonfiguration

När du väljer Ange proxyinställningar manuellt kan följande inställningar redigeras:

Proxytyp

På rullgardinsmenyn kan du välja protokoll för proxyservern. Dropbox har stöd för HTTP, SOCKS4 och SOCKS5.

Server

Ange webbadress och port för din proxyserver här.

Lösenord krävs för proxyserver

Markera den här kryssrutan om proxyservern kräver inloggning. När du har gjort det kan fälten Användarnamn och Lösenord redigeras

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Guidad hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Guidad hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support